TMLO elementen

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inrichting

elementen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de TMLO-elementen die JOIN kan exporteren en waarin is voorzien in de ToPX-export. Hierbij wordt onderstreept dat deze elementen wel aanwezig moeten zijn in de functionele inrichting van JOIN.

In de tabel wordt aangegeven of het element verplicht is in TMLO. Een element kan in TMLO verplicht zijn, optioneel, of verplicht 'indien van toepassing'. Die elementen die in TMLO wel verplicht zijn (evt. 'indien van toepassing') maar die door JOIN niet geleverd kunnen worden, zijn gemarkeerd. Over deze elementen moet tussen archiefvormer en archiefbewaarplaats besproken worden hoe die waarden worden aangeleverd.


TMLO in JOIN Zaak & Document
TMLO nummer Element Verplicht in TMLO Beschikbaar in JOIN Opmerking
1 Entiteittype i.v.t. ja Het objecttype in JOIN (document, dossier etc).
2 Identificatiekenmerk ja ja Automatisch op basis van document-, dossier- of zaaknummer
3 Aggregatieniveau ja ja Automatisch op basis van het registratietype (dossier, document, bestand)
4 Naam ja ja Omschrijving-veld uit de registratie
5 Classificatie ja ja
5.1 Code ja ja Documentnummer, dossiernummer of zaaktypecode
5.2 Omschrijving ja ja Naam van collectie of van het zaaktype
5.3 Bron ja ja Vaste waarde: JOIN Zaak & Document
5.4 Datum ja nee JOIN heeft geen informatie over de geldigheidstermijn van de classificatie.
6 Omschrijving nee ja Kan ingevuld worden met tweede omschrijving (zoals SUBJECT2)
7 Plaats nee nee Onduidelijk welke waarde hier relevant is
9 Dekking i.v.t. ja
9.1 In tijd nee ja
9.2 Geografisch gebied nee ja
10 Externe identificatiekenmerken i.v.t nee Externe kenmerken worden niet in JOIN geadministreerd
10.1 Kenmerk systeem i.v.t nee
10.2 Nummer i.v.t nee
11 Taal nee nee Wordt niet in JOIN geadministreerd. Kan evt. een vaste waarde krijgen.
12 Event geschiedenis ja ja Op basis van audit-trail
12.1 Datum/periode ja ja
12.2 Type ja ja
12.3 Beschrijving nee nee
12.4 Verantwoordelijk functionaris ja ja Gebruikersnaam uit de audit-trail
13 Event plan nee ja Alleen 'Vernietiging' en 'Overbrenging' o.b.v. de verwijderingsdatum
13.1 Datum/periode i.v.t. ja
13.2 Type i.v.t. ja
13.3 Beschrijving nee nee
13.4 Aanleiding nee nee
15 Relatie ja ja Relatie tussen document en dossier (of zaak)
15.1 Relatie-ID ja ja
15.2 Type relatie ja ja
15C (Ontstaans-)Context ja ja Op basis van het veld 'aangemaakt door' indien dat aanwezig is
15C.1 Actor ja ja
15C.1.2 Identificatiekenmerk ja ja
15C.1.3 Aggregatieniveau ja ja Vaste waarde: 'functionaris', aangezien de actor de gebruiker is die het record heeft aangemaakt
15C.1.4 Geautoriseerde naam ja ja De gebruikersnaam op basis van het veld 'aangemaakt door'
15C.1.7 Plaats nee nee
15C.1.8 Jurisdictie i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
15C.2 Activiteit (proces) i.v.t. ja Het zaaktype of de workflow, indien beschikbaar
15C.2.2 Identificatiekenmerk ja ja Het ID van het zaaktype of de workflow
15C.2.3 Aggregatieniveau ja ja Vaste waarde: 'proces'
15C.2.4 Naam van het proces ja ja Naam van het zaaktype of de workflow
16 Gebruiksrechten i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
16.1 Omschrijving voorwaarden i.v.t. nee
16.2 Datum/periode i.v.t. nee
17 Vertrouwelijkheid i.v.t. nee Wordt (meestal) niet in JOIN geadministreerd
17.1 Classificatie/niveau ja nee
17.2 Datum/periode ja nee
18 Openbaarheid i.v.t. nee Wordt (meestal) niet in JOIN geadministreerd
18.1 Omschrijving beperkingen i.v.t. nee
18.2 Datum/periode i.v.t. nee
19 Vorm ja ja
19.1 Redactie/genre ja ja Documenttype, indien beschikbaar
19.2 Verschijningsvorm i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
19.3 Structuur i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
20 Integriteit i.v.t. nee Kan niet door JOIN worden vastgesteld
21 Formaat i.v.t. ja Alleen voor bestanden (records binnen TMLO)
21.1 Identificatiekenmerk ja ja Sleutel (GUID) van het bestand
21.2 Bestandsnaam ja ja
21.2.1 Naam ja ja Bestandsnaam zonder extensie
21.2.2 Extensie nee ja
21.3 Type i.v.t. nee
21.4 Omvang ja ja
21.5 Bestandsformaat ja ja Extensie; de vertaling naar PRONOM moet bij e-depot gebeuren
21.6 Creatieapplicatie i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
21.6.1. Naam ja nee
21.6.2 Versie ja nee
21.6.3 Datum aanmaak ja ja Creatiedatum van het bestand
21.7 Fysieke integriteit i.v.t. ja
21.7.1 Algoritme ja ja
21.7.2 Waarde ja ja SHA2 hash van het bestand
21.7.3 Datum ja ja
21.8 Datum aanmaak ja ja
21.9 Event plan formaat i.v.t. nee Wordt niet in JOIN geadministreerd
21.9.1 Datum i.v.t. nee
21.9.2 Type i.v.t. nee
21.9.3 Beschrijving i.v.t. nee
21.9.4 Aanleiding i.v.t. nee
21.10 Relatie i.v.t. nee