Releasenotes versie 2020.7: verschil tussen versies

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 900: Regel 900:
 
===JOIN Klantcontact / ''JOIN Customer Contact''===
 
===JOIN Klantcontact / ''JOIN Customer Contact''===
 
====Downloadlink 2020.7:====
 
====Downloadlink 2020.7:====
[https://support.decos.nl/setups/JOIN%20KLANTCONTACT/Builds/Release/2020/2020.6.47.1/webSetup2020.6.exe JOIN Klantcontact 2020.7 websetup.]
+
[https://support.decos.nl/setups/JOIN%20KLANTCONTACT/Builds/Release/2020/2020.7.48.1/webSetup2020.7.exe JOIN Klantcontact 2020.7 websetup.]
 +
 
 +
[https://support.decos.nl/setups/JOIN%20KLANTCONTACT/Builds/Release/2020/2020.7.48.1/2020.7.48.1.zip JOIN Klantcontact 2020.7 install]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! colspan="3" |'''JOIN Klantcontact / ''JOIN Customer Contact'''''
 
! colspan="3" |'''JOIN Klantcontact / ''JOIN Customer Contact'''''
Regel 910: Regel 912:
 
| colspan="3" |'''Gereleased in versie 2020.7 (''Released in version 2020.7)'':'''
 
| colspan="3" |'''Gereleased in versie 2020.7 (''Released in version 2020.7)'':'''
 
|-
 
|-
 +
|65042
 
|
 
|
 +
|Settings should be alphabetic ascending order in Object Notation section
 +
|-
 +
|70686
 
|
 
|
 +
|When a handler opens IR handling window through deeplink, session  should not be started.
 +
|-
 +
|87871
 
|
 
|
 +
|Cloud  Admin: add validation in ticket configuration area
 
|-
 
|-
| colspan="3" |'''Gereleased in eerdere updates sinds 2020.1(''released since 2020.1)'':'''
+
|106576
 +
|
 +
|Email id is not getting remove after clicking on cross on person name from  relation
 
|-
 
|-
|109408
+
|102698
 
|
 
|
|[JKC][Themepages]  performance is slow when loading themepage with multiple tables
+
|Twitter: Image post from JKC does not render in detail view
 
|-
 
|-
|96142
+
|121609
 
|
 
|
|[JKC][Dev]  Dashboard: graph dates are overlapping each other
+
|Upload any image and linking too many entities results into error
 
|-
 
|-
|123058
+
|123491
 
|
 
|
|[JKC] Verify issue with Chat application
+
|Themepage Titles are not rendering correct when switching using the back button.
 
|-
 
|-
|123187
+
|116955
 
|
 
|
|[JKC] Cleanup Scheduler for Saga, Obsolete Entries & Files handler doesn't run during  specific time
+
|Report: Please take care of tabe structure for all tables in summary raw data table  when setting 'Toon rapport overzicht in 1 tab' is on
 
|-
 
|-
|118322
+
|120553
 
|
 
|
|[JKC][Audit]  Incorrect audit implementation for callbacknotes
+
|Themepage editor header issues
 
|-
 
|-
|121579
+
|121257
 
|
 
|
|[JKC] Houseletter is missing in Address details
+
|In case, assigned note should be in comment instead of shared note in JOIN
 
|-
 
|-
|119317
+
|124156
 
|
 
|
|[JKC][EDP] Geheimhoudingsniveau  (Confidentiality Level) is not shown in citizen's detailed view
+
|After opening a task and navigating back to task list, spinner keeps spinning infinitely
 
|-
 
|-
|110848
+
|125784
|21162
+
|
|[JKC][Freshdesk - 21162] : Maak de "Toon op kaart" werkend bij zoeken zaak
+
|While reassigning a ticket to other employee, it opens up Employee popup on hitting ENTER to select a handler
 
|-
 
|-
|117533
+
|124512
 
|
 
|
|[JKC][Managementreports]  The Prefix is missing in the PDF reports
+
|phone findings
 
|-
 
|-
|124267
+
|124403
|
+
|27984
|[JKC]Improvement: Settings should be alphabetic ascending order in Object Notation section
+
|Rechten Issue (contactgeschiedenis, vraag/antwoord en wijzigen)
 +
|-
 +
|124409
 +
|27958
 +
|Bekende Beller = geen Klant
 +
|-
 +
|124769
 +
|27009
 +
|Verwijderen e-mail sjabloon in zowel de A- als  P-omgeving
 +
|-
 +
|125246
 +
|27333
 +
|JKC haalt nummer op uit de medewerkerstabel  nadat je telefoon afmelden hebt gedaan.
 +
|-
 +
|125286
 +
|28289
 +
|M202006747 tijdstip verzendplanning kan niet naar eigen smaak worden gewijzigd.
 +
|-
 +
|125426
 +
|27609
 +
|Gegevens van de vorige beller zichtbaar
 +
|-
 +
| colspan="3" |'''Gereleased sinds versie 2020.1 (Released since version 2020.1)'''
 
|-
 
|-
 
|124282
 
|124282

Huidige versie van 28 jul 2020 om 08:33

Hieronder vindt u alle acties die zijn opgenomen in versie 2020.7. Deze versie is een patch voor hoofdversie 628 (Zaak & Document, Integraties) en vrijgegeven op 21-7-2020. De patch bevat ook alle acties van voorgaande patches op versie 2020.1.628. Deze worden hieronder ook vermeld. (on this page you will find all actions related to version 2020.7 for JOIN Case & Document, Integrations and Customer Contact. This version has been released on 7-21-2020. You don't need to install older versions, this minor includes all actions from previous versions)

Installatiehandleiding (installation manual)

De installatiehandleidingen vindt u hier (installation manuals can be found with below links):

JOIN Zaak & Document: Upgradehandleiding JOIN Zaak en Document (upgrade manual JOIN Case & Document)

JOIN Klantcontact: Upgradehandleiding JOIN Klantcontact (upgrade manual JOIN Customer Contact)

JOIN Integraties: Upgradehandleiding JOIN Integraties (koppelingen en JIA) (Upgrade manual JOIN Integrations)

JOIN Zaak & Document (JOIN Case & Document)

Downloadlink 2020.7:

JOIN Zaak & Document 2020.7 EXE

JOIN Zaak & Document 2020.7 MSI

JOIN Client 32 bit EXE 2020.7

JOIN Client 32 bit MSI 2020.7

JOIN Client 64 bit EXE 2020.7

JOIN Client 64 bit MSI 2020.7

JOIN Postcode Module Juni update (dit is de meest recente update / This is the most recent update)

Daarnaast adviseren wij u om de meest recente hotfixes te installeren (please install most recent hotfix):

JOIN Portal: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.7 (no hotfix available for this version)

JOIN Admin: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.7 (no hotfix available for this version)

JOIN Background services: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.7 (no hotfix available for this version)

JOIN Bulkindexer: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.7 (no hotfix available for this version)

JOIN Connect: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.7 (no hotfix available for this version)

JOIN Zaak & Document (JOIN Case & Document)
ID Freshdesk Ticket Description Omschrijving
Gereleased in 2020.7:
127071 [AKS] JZD_USEADFS setting is always set to true, causing loads of error messages for non-ADFS customers [AKS] De JZD_USEADFS-instelling is altijd ingesteld op true, wat veel foutmeldingen veroorzaakt voor niet-ADFS-klanten
126951 28837 [AKS] Loading the JOIN Admin "Clean Dir" window takes long in a container environment [AKS] Het laden van het JOIN Admin-venster "Schoonmaken" duurt lang in een containeromgeving
126718 28611 [AKS] Saving a user is slow in a container environment [AKS] Het opslaan van een gebruiker is langzaam in een containeromgeving
127011 [LOGIN] de "volgende knop" is niet correct klikbaar Login page - next button not clickable when footer overlaps.
125448 27991 Files on a jukebox location cannot be opened [Jukebox] Bestanden op een jukebox-locatie kunnen niet worden geopend
126865 24350 OCR fails for grayscale tiff with readable text [OCR] OCR mislukt voor een tiff gescand in grijswaarden met leesbare tekst
125891 28100 Deleted users were not removed from user profiles. [ADMIN] Verwijderde gebruikers worden niet verwijderd uit gebruikersprofielen
126808 28846 Fields are not filled for answer documents created from a document item [Werkvoorraad][nieuw document] Velden worden niet ingevuld voor documenten die zijn gemaakt op basis van een andere documentregistratie
125541 27604 Server name is empty in all .ddc files on specific server [DDCServer] De servernaam is leeg in alle .ddc-bestanden op een specifieke server
124785 27698 [ZTC][Eforms][Connect] when question name has too many characters, the field can not be mapped in connect entity [Eformulieren][Connect] wanneer de vraagnaam te lang is kan het veld niet worden gemapped in de connect entiteit
124175 27765 [Shortcut] implement automatic copy of item shortcut for JOIN [Edge][Chrome] maak het eenvoudiger om een snelkoppeling naar het klembord te kopieren
119166 25840 [Dashboard] & is displayed as & on the dashboard [Dashboard] & iwordt weergegeven als & op het dashboard
118492 [Audit] when 2 files are deleted from item, both get different description in item history [Audit] Toon het verwijderen van bestanden altijd consistent in de audit/wijzigingsgeschiedenis
126888 27012 With permanently deleting on, scans are not permanently deleted and can be restored. [Scans] scans worden niet permanent verwijderd bij het verwijderen van scans
126354 Zaaktypen document profile cannot be changed from admin. [Admin] Sta niet toe documentprofielen te wijzigen van zaakdocumenten
112345 [Overviews] obsolete button for folder in overview tree [Overzichten] er wordt een overbodig icoon getoond in het onderdeel overzichten
121051 [ZTC] Field length is not correctly applied in itemprofile for fields [Zaaktypen] De bij een zaakkenmerk ingestelde veldlengte wordt niet goed toegepast in het zaaktype-itemprofiel
123815 27036 [Decisionmaking] inconsistent date-formats in decisionmaking templates [Besluitvorming] zorg er voor dat er in besluitvormingsdocumenten (PDF) altijd consistente datumformaten worden toegepast
122089 [Portal] RSS feeds are no longer working in Chrome [RSS] RSS feeds werken niet correct in Chrome en Edge
121982 27108 Bug 121982: [Casereports] after saving recurrence for casereports, the window is not rendering correctly [Zaakrapporten] het terugkeerpatroon van zaakrapporten kan niet correct worden ingesteld
125145 28115 Allow to set a long password for mail accounts [Mail] sta het toe om een sterk lang wachtwoord in te stellen voor emailaccounts
125756 28088 [ADFS] Allow to synchronize phone numbers and custom LDAP properties for users who log in with ADFS [ADFS] Sta toe om telefoonnummers en aangepaste LDAP-eigenschappen te synchroniseren voor gebruikers die inloggen met ADFS
122818 [admin] Screen not rendering correctly in template itemprofile window [admin] Het scherm om itemprofielen per sjabloon in te stellen wordt niet correct geladen
125639 28353 [ADFS] Allow to match JOIN username with the left part of the UPN for backward compatibility, or on the SAMAccountName of the ADFS user [ADFS] Sta toe dat de JOIN-gebruikersnaam overeenkomt met het linkerdeel van de UPN voor achterwaartse compatibiliteit of met de SAMAccountName van de ADFS-gebruiker
124399 28017 [ADFS] User synchronization does not parse the prefix when both display name and surname end in the prefix without separator character [ADFS] Gebruikerssynchronisatie vult het tussenvoegsel niet in wanneer zowel de weergavenaam als de achternaam eindigen in het tussenvoegsel zonder scheidingsteken
121796 [pending tasks] Do not close Manual Activity window without pressing the confirm button [Werkvoorraad] Sta niet toe het scherm voor een handmatige activiteit te sluiten zonder dat de gebruiker op de groene knop drukt
121186 [Validation] No validation on item when you switch from new item to  other part of the software [Validaties] Er wordt geen validatie op een registratie toegepast wanneer de gebruiker navigeert naar een ander deel van de software
124081 27799 [answer] inconsistent behavior in copying fields when creating document [Werkvoorraad][document] velden worden niet consistent gekopieerd bij het aanmaken van een document
122118 [JOIN Now][Validation] item can be saved without selecting mandatory documenttype and file description [JOIN Now] een registratie kan worden opgeslagen zonder een verplicht documenttype en bestandsomschrijving in te vullen
122761 27425 [Dashboard] Screen freezes when adding parts from Dashboard page [Dashboard] Het scherm bevriest bij het toevoegen van onderdelen in het dashboard
125369 Indexes on (var)char columns are not applied when unicode columns are present and parameter parsing is disabled [Database] Indexen op (var)char kolommen worden niet toegepast als Unicode kolommen worden gebruikt en parameter parsing is uitgeschakeld
121920 [HTML Mailing] preview window is empty [HTML Mailing] het previewscherm wordt leeg geladen
124656 24297 Skip deleted scan batches with OCR background service [OCR] Sla verwijderde scanbatches over bij het OCR-proces
121896 [Favorites] Query is not saved for favorite on casedocuments [Favorieten] de query voor zaakdocumenten wordt niet opgeslagen in de favoriet
124261 27909 [ADFS] Two users in different e-mail domains are mapped to the same JOIN user ID if the part of the UPN before @ is identical [ADFS] Twee gebruikers in verschillende e-maildomeinen worden ingelogd als dezelfde JOIN-gebruiker als het deel van de UPN vóór @ identiek is
123062 [ZTC][Retention] Allow to change the "StartDate Retention Term" when "retention.source"  in ZTC has setting "Processed" [Zaaktypen][Archivering] Sta het toe de "startdatum bewaartermijn" te wijzigen wanneer de brondatum archiefprocedure staat ingesteld op "afgehandeld"
124822 27793 [ZTC sync] Linking existing field with user or user role table does not work. [Zaaktypen] Het koppelen van de gebruikers of gebruikersrol tabel aan een bestaand zaakkenmerk werkt niet correct
109391 [Macro] Ignore manual activitities in currenthandler() macro [Macro] geef voorrang aan workflowacties boven handmatige acties in de Currenthandler() macro om de huidige behandelaar te tonen
124652 [AKS] Connect Relay address changes after killing a connect pod [AKS] Connect Relay address wijzigt bij het stoppen van een Connect POD
118287 24350 The start date of a wait link is not filled if the workflow does not have a total processing time [Workflow] De startdatum van een wachtschakel wordt niet ingevuld als de workflow geen totale doorlooptijd heeft
121893 [Portal] hide PDF template option from more-->admin [PDF sjablonen] verberg de optie PDF-sjablonen (deze functie wordt binnenkort niet meer ondersteund)
124450 Regular SQL Timeout errors in AKS container environment [AKS] SQL Timeout foutmeldingen in een AKS containeromgeving
124464 [Security] Fixes in REST API [Security] Verbeteringen in de REST API
123317 [Signing service][Zynyo] change the option to save the "akte van ondertekening" [Ondertekenen][Zynyo] wijzig de optie om de "akte van ondertekening" op te slaan in JOIN
124051 27891 [ADFS] Allow to synchronize both UPN and SAMAccountName to JOIN, for backward compatibility of Connect user impersonation [ADFS] Sta toe om zowel UPN als SAMAccountName te synchroniseren met JOIN, voor achterwaartse compatibiliteit van Connect user impersonation
120785 [Disposal lists][Admin] items are not disposed when disposal list is not generated in active mode [Verwijderlijsten][Admin] registraties worden niet verwijderd wanneer de verwijderlijst niet is gegenereerd in actieve modus
123675 [Security] Content Security Policy corrections [Security] Content Security Policy-correcties
123636 [Security] Improve proxy security [Security] Verbeteringen aan proxy security
121671 [Search] Support Elastic 7.6.2 [Search] Ondersteun Elastic 7.6.2
123485 [Security] Detect executable code in Office files [Security] Detecteer uitvoerbare code in Office-bestanden
123482 [Security] Improve checks on file type (extensions) to prevent executable files from being uploaded [Security] Verbeter de checks op bestandstype (extensies) die moeten voorkomen dat uitvoerbare bestanden worden geüpload
122077 [Security] Remove unused SOAP methods from DecosDirect web service [Security] Verwijder ongebruikte SOAP-methoden uit de DecosDirect-webservice (einde ondersteuning JOIN DIrect)
122016 [Security] issue found in pentest [Security] Beveiligingsprobleem gevonden in penetratietest
121708 25448 Generating overview from database while elastic search is enabled and a * is used in the filter. Both return a different result. [Search] zorg dat het zoeken met JOIN Search op een wildcard * hetzelfde resultaat oplevert als het zoeken in de oude zoekfunctie (database-zoeken)
108975 20421 [ZTC] If something is marked mandatory and deleted, the checklist "Handle checklist" is visible, while there is nothing to handle. [Zaaktyoen] verwijder de automatisch toegevoegde check "checklist afhandelen" als alle checks uit de status zijn verwijderd
117799 JOIN Now user with login name longer than 16 characters cannot save Word documents with newer Office versions (using WebDAV) [Webdav][JOIN Now] Een JOIN Now-gebruiker met een inlognaam van meer dan 16 tekens kan Word-documenten niet opslaan met nieuwere Office-versies (als WebDAV wordt gebruikt)
117791 24614 [Decisionmaking] Approval routes are not updated [Besluitvorming] Accorderingsroutes worden niet altijd correct bijgewerkt in het zaaksysteem
117737 Unable to disable "Generate Performance Counter data" in configuration editor. [JOIN Config Editor] Het is niet mogeljk om de optie "Generate Performance Counter data"  uit te schakelen in de config editor
117894 [Api] Not possible to update the date field if field have value [RestAPI] Het is niet mogelijk om een datumveld bij te werken als deze al een waarde bevat
117443 Preparations for e-learning module, overlay did not work with zoom. [E-learning] ondersteuning voor E-learning (voorbereidende werkzaamheden)
116703 23608 [CKEditor] Allow to paste or drag/drop images in the text editor for decision making and notes [CKEditor] Maak het mogelijk om afbeeldingen te plakken of slepen / neerzetten in de teksteditor voor besluitvorming en notities
116115 116115 [Admin] Drop-down for delegated users is not working correctly [Admin] de uitklaplijst voor gedelegeerde gebruikers werkt niet correct
117416 24451 [Decisionmaking] decisionlistchaptertemplate.html is not loading correct [Besluitvorming] decisionlistchaptertemplate.html wordt niet correct geladen
117390 24081 Filter in document book favorite no longer works [Favorieten] het gebruik van filters in favorieten werkt niet meer
117108 Performance issue for non zaaktypen customers [Logging] diverse errors in logging (opgelost)
117367 24386 ADFS log in does not work for the JOIN Now client on a specific ADFS server [ADFS] ADFS-aanmelding werkt niet met de JOIN Now-client op een specifieke ADFS-server
117108 24231 Unhandled exception in background service and ztc sync service [ZTC Sync Service] foutoplossing in de ZTC Sync Achtergrondservice
117333 22021 [Geo] Allow to expose additional fields in WFS service [Geo] Maak het mogelijk om extra velden in de WFS-service weer te geven
117101 24222 [Api] Fields are not being copied from address to case when linking using Api and case(folder) passed as item to be linked [RestAPI] Velden worden niet van adres naar zaak gekopieerd
115936 23635 [AKS] Scan PDFs are not or incorrectly generated in a container environment [AKS] Scan-PDF's worden niet of onjuist gegenereerd in een containeromgeving
112782 22028 [Decisionmaking] Handle date was not always correctly loaded in final decision pdf. [Besluitvorming] de afhandeldatum wordt niet altijd correct opgenomen in de besluit-PDF
117064 24160 Casetype document profiles gets overwritten with new empty document profile. [Zaaktypen][admin] aangepaste documentprofielen worden overschreven met het standaard documentprofiel
116895 24022 Editing a document template from JOIN Admin does not work in a Kubernetes container environment [AKS] Het bewerken van een documentsjabloon vanuit JOIN Admin werkt niet in een Kubernetes-containeromgeving
117043 23151 [ZTC] Improve logging in i-Navigator syncing [Zaaktypen][I-navigator] Verbeter de logging voor de koppeling met I-Navigator
116973 [ZTC Sync] Errors in ztc sync related to templates. [Zaaktypen] fouten bij de synchronisatie van sjablonen
110147 20944 [Macro] [Item] =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) macro only running after saving document, not after uploading or removing file [Registraties] macro =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) wordt alleen uitgevoerd na het opslaan van een document en niet na het toevoegen of wijzigen van een bestand
115925 21807 Link existing file should keep version management identical in both documents [Registraties][Koppel bestaand bestand] versiebeheer moet gelijk zijn bij het gebruik van de functie "koppel bestaand bestand"
115917 23624 [Security] Make it impossible to avoid a password change when the software detected a weak password [Security] Maak het onmogelijk om een wachtwoordwijziging te ontlopen wanneer de software een zwak wachtwoord heeft gedetecteerd
115449 22021 [Geo] WFS service does not return any points for a map layer [Geo] WFS-service retourneert geen punten voor een kaartlaag
116038 18723 Empty scan batches are sometimes not deleted. [Bulkscanning] Lege scanbatches worden soms niet verwijderd
113121 21586 When creating a case with the case type selected, not all fields are logged in the audit. [Zaken] bij het aanmaken van een nieuwe zaak worden niet alle velden opgenomen in de audit
116591 [Api] Allow to create case document with case in api [RestAPI] Sta toe om een zaakdocument binnen een zaak aan te maken
116555 [Decisionmaking] organizational units templates for default template [Besluitvorming] ondersteuning voor de functie "bevoegd gezag" bij besluitvormingsjablonen (PDF)
115856 23126 Notifications are shown empty or otherwise incorrect [Notificaties] notificaties worden soms leeg of onvolledig weergegeven
116418 23713 [Search] Files below e-mail items (and personal documents) can be seen in fulltext results by administrator users [Search] Bestanden onder e-mails (en persoonlijke documenten) kunnen worden getoond in fulltext zoekresultaten voor applicatiebeheerders
116227 21227 [SEARCH] pending tasks - sorting on text fields puts empty fields always on last page, with both a-z and z-a. [Search][Werkvoorraad] bij het sorteren op textvelden worden lege velden altijd onderaan de lijst geplaatst, ongeacht de ingestelde A-Z of Z-A sortering
116230 [SEARCH] Unlinking a workflow deletes the tasks, but the items are not deleted from the search index [Search] Bij het ontkoppelen van een workflow worden de taken wel verwijderd uit de database maar niet uit de zoekindex
116029 23592 [Decisionmaking] The code %CONFIDENTIALITY% for decisionlist returns a Yes when selecting both confiential and public. [Besluitvorming] de code %CONFIDENTIALITY% in de besluitvormingslijstsjablonen toont "JA" wanneer zowel vertrouwelijke als openbare besluiten worden geselecteerd
115669 21828 [DecisionMaking] Improvement for opening file using DDC [Besluitvorming] Verbetering voor het openen van een bestand met behulp van DDC
115571 18889 Directly open office file does not open file with long name when overall URL to open office file more than 259 characters [Bestanden] de optie " direct office bestanden openen" werkt niet met bestandsnamen langer dan 259 karakters
115114 21811 JOIN Now client does not work if the active configuration was removed; not possible to change configuration if active configuration uses ADFS and user cannot log in [JOIN Now] JOIN Now-client werkt niet als de actieve configuratie is verwijderd; niet mogelijk om de configuratie te wijzigen als de actieve configuratie ADFS gebruikt en de gebruiker niet kan inloggen
117745 [Elasticsearch] Detect and show read-only index message in portal and in bulk indexer [Search] wanneer er geen data naar de search index kan worden weggeschreven (geen opslagruimte) moet JOIN een foutmelding tonen aan de eindgebruiker
114291 20114 [Decisionmaking] Linking a new approval route while another approval route is still active fails. [Besluitvorming] Het is niet mogelijk een nieuwe accorderingsroute te koppelen wanneer er al een actief is
112865 17282 Remove document main tab if folder has >1000 documents. [Tabs][Dossiers] verwijder de standaard "hoofd-tab"  wanneer een dossier meer dan 1000 documenten bevat om de performance van grote dossiers te kunnen garanderen
110472 15979 Sometimes Mailing Codes are not linked to a document while linking from Pending Tasks. [Mailingcodes] Mailingcodes worden niet gekoppeld aan een document wanneer deze vanuit de werkvoorraad worden gekoppeld
116792 [API] Allow to filter on book key (parent key) for related items [RestAPI] maak het mogelijk om te filteren op een boeksleutel (de parent-key) bij gekoppelde registraties
100263 16603 Printing folder info without selecting a document gives an error [Printen] bij het printen van dossierinformatie zonder documentselectie wordt een foutmelding gegeven
101063 10345 Handle all activities with checklist [werkvoorraad] handel checklists af bij het in bulk afhandelen van werkvoorraad
123326 More than the expected amount of outgoing messages are being sent for new document creation action from StUFZKN [StUFZKN] Er worden meer dan het verwachte aantal uitgaande berichten verzonden bij het maken van nieuwe documenten door StUFZKN
123335 27595 The template editor saves templates incorrectly if the "Stream files from/to source" configuration option is enabled [Sjablonen] De sjabloon-editor slaat sjablonen verkeerd op als de configuratie-optie "Stream files from/to source" aan staat
123067 27549 DDC upload/download stopped working on some customer servers [JOIN Client] DDC uploaden / downloaden werkt niet meer op sommige servers van klanten
121802 [ZTC Sync] support 8 digit sequence number in cases itemprofile [Zaaktypen] ondersteun zaaknummers van 8 digits
119699 23714 Additional improvements in DataIndexer (revised code of action 11085) [OCR] Extra verbeteringen in DataIndexer (herziene code van actie 11085)
120141 [JOIN Now] when a folder contains subfolders, ignore the subfolder when saving the files [JOIN Now] wanneer een map submappen bevat, negeer deze bij het opslaan van de bestanden in een map (in verkenner)
120229 24861 [Pending tasks] filter on remaining days does not work [Werkvoorraad] sta niet toe om te filteren op de "resterende dagen"  kolom in de werkvoorraad
122800 Security issues found in penetration test of customer website Beveiligingsproblemen gevonden in penetratietest voor klant
121971 24223 Unable to delete cases from an expired case type. [Zaken] sta het toe om zaken te verwijderen van een vervallen zaaktype
122580 27348 "Signed" icon is also shown for converted PDF files [Signing platform] Het pictogram "Ondertekend" wordt ook weergegeven voor geconverteerde PDF-bestanden
122205 27204 Standard computer action "create merge file" does not link the address specified by address role [Workflow] De standaard computeractie "Maak een nieuw bestand" koppelt niet het adres zoals gespecificeerd in de adresrol
122233 27213 XML Import service cannot import certain PDF files [XML Import] sommige PDF bestanden kunnen niet worden geimporteerd
122411 25037 Math macros are not calculated for CaseDocument [Macro] MathMacro's worden niet correct berekend voor zaakdocumenten
120705 23877 [Pending tasks][ZTC] incorrect calculation of task due date for result action [Werkvoorraad][Zaken] de rappeldatum van de resultaatactie in de laatste status wordt niet correct berekend
122136 [AKS] Add config var for background svc, external search and aspx website & web ip - AKS migration and default config vars for containers [AKS][Containers] Add config var for background svc, external search and aspx website & web ip - AKS migration and default config vars for containers
120303 26450 [ADFS] User synchronization does not parse the prefix from a display name like "lastname firstname prefix" without separator character between last and first name [ADFS] Gebruikerssynchronisatie leidt het voorvoegsel niet af uit een weergavenaam als "achternaam voornaam voorvoegsel" zonder scheidingsteken tussen achternaam en voornaam
119930 25863 The drop-down arrow is missing from the handler field in the "assign to" window [Werkvoorraad] Het uitklappijltje ontbreekt bij het behandelaarveld in het venster "toewijzen aan" wanneer de omgeving teveel gebruiker bevat
121690 26354 Make the maximum amount of MEMO text extracted for search indexing after saving a document configurable (currently 16000 characters) [Document indexing]  Maak de maximale hoeveelheid MEMO-tekst die wordt geëxtraheerd voor zoekindexering na het opslaan van een document configureerbaar (momenteel 16000 tekens)
118497 [Pending tasks] previous button in fileviewer window is hidden [Werkvoorraad] de vorige pagina knop is niet zichtbaar in de bestandsviewer
120038 24596 [Geo] A case location with more than one linked case is deleted after 'moving' one of the linked cases to a new location [Geo] Een zaaklocatie met meer dan één gekoppelde zaak wordt verwijderd als een gekoppelde zaak naar een nieuwe locatie wordt 'verplaatst'
121737 27000 Connect randomly fails to fill company-related fields for CaseDocument Connect slaagt er soms niet in om adresgerelateerde velden voor CaseDocument in te vullen
117678 22092 [ZTC Sync][Checklist] Validation on BOOLEAN in automatic check (checklist) is not working [ZTC Sync][Checklist] Validation on BOOLEAN in automatic check (checklist) is not working
122010 Security issue found in penetration test of customer website [Security] Beveiligingsprobleem gevonden in penetratietest op website van klant
120542 21495 In rare situations disposal lists are not moved from Active to Destroyed. [Verwijderwizard] in sommige gevallen worden uitgevoerde verwijderlijsten niet verplaatst van actief naar uitgevoerd
120713 26565 [Decisionmaking] share-option is missing on DMD-file [Besluitvorming] de "delen" knop is niet aanwezig in een voorstel
119835 [Decisionmaking] incorrect message is displayed for locking files [Besluitvorming] er wordt een onjuiste melding getoond bij een bijlage die is geblokkeerd door een actief voorstel
121412 [Admin] Replace background image [Admin] Vervang de achtergrondafbeelding van het inlogscherm
121507 22750 EDI request randomly fails due to HMAC validation [Connect][EDI] EDI verzoeken mislukken af en toe door HMAC validatie
121024 24853 [Portal][Items] extend validation on duplicate addresses [Registraties} verbeter de validatie op duplicate adressen
121456 [ZTC] remove read only from the TEXT2 field in the casetype itemprofile [Zaken] zorg dat het veld "selectielijst"  in het zaaktype-profiel schrijfbaar wordt
121368 26407 Tasks are not visible in pending tasks when you don't have access to the registration. [Werkvoorraad] taken zijn niet zichtbaar wanneer je geen toegang tot de registratie hebt
120348 26062 Unable to create overview for user role pending tasks with comma's in the first 14 characters of the role name. [werkvoorraad[overzichten] het is niet mogelijk een overzicht van een gebruikersrol werkvoorraad te maken wanneer deze komma's bevat in de naam
121544 [WorkflowDesigner] Sub workflow link is reset in workflow if you change and save Subworkflow [WorkflowDesigner] Fouten in het configureren van de subworkflow functie
120516 26529 pending tasks overview always loads Assigned actions from logged in user, not from selected user or role. [Werkvoorraad] de verkeerde toegewezen acties worden getoond wanneer een overzicht wordt gemaakt van een gebruikersrol
121144 26642 [workflowdesigner] Composite "Or"/"And" operators are not saved or evaluated for an automatic decision link [workflowdesigner] De samenstellingsoperators "of"/"en"  worden niet opgeslagen of geëvalueerd voor een automatische beslissingslink
119838 26289 If you link a document book in zaaktypen.nl that was unlinked in the past and deleted in JOIN the document book was not restored. [Zaaktypen] als een ontkoppeld documenttype opnieuw wordt gekoppeld aan het zaaktype, wordt deze niet getoond in JOIN
118779 25598 Decos Connect worker process is using 99% of the CPU capacity [Connect] Decos Connect worker process gebruikt regelmatig 99% van de beschikbare CPU capaciteit
120449 Rest API OAuth redirect URL is incorrect for containerized deployments [Container] de RestAPI OAUTH URL is onjuist voor container-installaties
120453 Integrate Userlane e-learning [E-Learning] integreer Userlane als E-Learning methode
118067 25074 [workflowdesigner] User interface issues in the workflow designer [workflowdesigner] Problemen met de gebruikersinterface van de workflow designer
118420 25324 [Security] Vulnerability in login.decos.nl [Security] Kwetsbaarheid in config.decos.nl
117689 24618 Update roles container timestamp when linking first user or unlinking last user from roll. [Gebruikersrollen] werk de timestamp van de gebruikersrol bij zodra een eerste gebruiker wordt gekoppeld of een laatste gebruiker wordt ontkoppeld, zodat de rol wel/niet meer kan worden verwijderd
116413 22572 [ZTC] Sometimes ztc sync creates duplicate metadata books [Zaaktypen] Soms maakt de ZTC Sync Service dubbele boekmetadataprofielen aan in JOIN Admin
115827 Extend ztc items lock in admin [Zaaktypen] sta niet toe dat beheerders zaaktype-configuratie kunnen aanpassen of verwijderen in JOIN Admin (gedeeltelijke implementatie)
114652 19873 [MailClassifier] Improvements in mail extraction background service and tool [MailClassifier] Verbeteringen in de mail extraction background service
120342 [MailClassifier] Optionally exclude books from mail classifier prediction and indexing [Mail classifier] Sta via de Config Editor toe om bepaalde boeken uit te sluiten van indexering en (daarmee)

voorspelling door de mailbox manager

55051 When items are destroyed by destruction list wizard, send delete event to Connect to make sure the item is also removed from back office application [Connect][Verwijderwizard] Wanneer registraties worden verwijderd door de verwijderwizard, stuur een event naar Connect om de registraties in de backoffice te verwijderen (gedeeltelijke implementatie, officiele release 2020.9.629)

JOIN Integraties (Integrations)

Downloadlink 2020.7:

Versie 2020.7 bevat enkel wijzigingen voor StUF-BG, StUF-DCR, StUF-ZKN en JIA. Daarom verwijzen wij voor de andere componenten naar de setups van een eerdere versie. (Please find below downloadlinks for integration components)

JOIN Integraties - StUF BG 2020.7

JOIN Integraties - Admin (JIA) 2020.7

JOIN Integraties - StUF ZKN 2020.7

JOIN Integraties - StUF DCR 2020.7

JOIN Integrations
ID Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) / Description
Gereleased in versie 2020.7:(released in 2020.7)
109057 20382 [INTG] StUFZKN fails to process case notification if it contains extra-element with empty date
124101 27298 [INTG} Issues with PreInstall-tool for StUF-BG
126451 27732 [INTG][StUFDCR] Visit house number addition is not sent in request
91124 [INTG][StUFZKN] show name for external application in error mail sent by StUF-ZKN
124150 [INTG][ZSDMS1.2] maakZaakDocumenten_edclk01 and voegZaakdocumentToe_edclk01 requests fail
124154 [INTG][ZSDMS1.2] geefZaakdocumentBewerken_Di02 request causes fault response.
124155 [INTG][ZSDMS1.2] Setup overdragenZaak (P) configuration on StUFTest platform
124157 [INTG][ZSDMS1.2] UpdateZaakDocument fails to respond
124158 [INTG][ZSDMS1.2] ontkoppelZaakdocument fails
124159 [INTG][ZSDMS1.2] geefLijstZaakdocumenten_Lv01 and geefZaakdocumentLezen_EdcLv01 failed
124791 [INTG][ZSDMS1.2] heeftBetrekkingOpAndere and heeftAlsDeelzaak nodes have identificatie issue
124808 [INTG][ZSDMS1.2] geefZaakdetails_ZakLa01 fails for identificatie value
124894 [INTG][ZSDMS1.2] geefZaakdocumentBewerken_Di02 do not receive response
125158 [INTG][JIA] Message manager is takes lot of time to load messages
127381 [INTG] OverdragenZaak_Di01 message in StUFZKN doesn't respect the 'UseMarkAsCaseId' vendor setting
115728 [JIA] Allow to download log file directly from JIA
Gereleased in eerdere updates sinds 2020.1 (released since 2020.1):
118615 [StUF-BG] Support of HTTPS in the KEY2GBA-v configuration.
118644 [MOLZ] Configuration option for "Send MOLZ messages only if address role in initiator"
116086 23476 [StUF-ZKN] Stuf ZKN service handler stops
116949 23932 [StUF-ZKN] Process the case message even when an error regarding wrong itemtype is encountered.
117305 24029 [StUF-BG] Searched statutory name is not embedded in outgoing message.
119340 25972 [StUF-ZKN] Documenten vanuit SquitXO zijn niet te genereren in Join bij vervallen zaken
122002 [INTG] In StUFZKN outgoing notification flow extended property are case sensitive
121507 118539 [JZD][Connect] EDI requests from Connect to StUFBG randomly fails
119325 26013 [INTG] Installation of integration fails because of existing IP and Domain restrictions in IIS.
117720 24512 [INTG][JIA] JIA background service to fails to fill messages log details due to duplicate entries in MessageLogDetail table

JOIN Klantcontact / JOIN Customer Contact

Downloadlink 2020.7:

JOIN Klantcontact 2020.7 websetup.

JOIN Klantcontact 2020.7 install

JOIN Klantcontact / JOIN Customer Contact
ID Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) / Description
Gereleased in versie 2020.7 (Released in version 2020.7):
65042 Settings should be alphabetic ascending order in Object Notation section
70686 When a handler opens IR handling window through deeplink, session should not be started.
87871 Cloud Admin: add validation in ticket configuration area
106576 Email id is not getting remove after clicking on cross on person name from relation
102698 Twitter: Image post from JKC does not render in detail view
121609 Upload any image and linking too many entities results into error
123491 Themepage Titles are not rendering correct when switching using the back button.
116955 Report: Please take care of tabe structure for all tables in summary raw data table when setting 'Toon rapport overzicht in 1 tab' is on
120553 Themepage editor header issues
121257 In case, assigned note should be in comment instead of shared note in JOIN
124156 After opening a task and navigating back to task list, spinner keeps spinning infinitely
125784 While reassigning a ticket to other employee, it opens up Employee popup on hitting ENTER to select a handler
124512 phone findings
124403 27984 Rechten Issue (contactgeschiedenis, vraag/antwoord en wijzigen)
124409 27958 Bekende Beller = geen Klant
124769 27009 Verwijderen e-mail sjabloon in zowel de A- als P-omgeving
125246 27333 JKC haalt nummer op uit de medewerkerstabel nadat je telefoon afmelden hebt gedaan.
125286 28289 M202006747 tijdstip verzendplanning kan niet naar eigen smaak worden gewijzigd.
125426 27609 Gegevens van de vorige beller zichtbaar
Gereleased sinds versie 2020.1 (Released since version 2020.1)
124282 [JKC] Send an email pop up opens in background when opened from context menu of ticket details
106576 [JKC][Main] Email id is not getting remove after clicking on cross on person name from relation
122911 27481 Relaties moet alles tonen
122778 Bbewaar sessie werkt niet
121656 26633 Als er geen harde enter is ingevoerd wordt er bij elke weergave een extra witregel toegevoegd.
123489 27394 Rapportage Rapport instellingen werkt niet juist (CONFIGUREER RAPPORTAGE ONDERDELEN)
122290 26701 Foutcode BE15000
121429 [Tags] Het is niet mogelijk een tag handmatig in te vullen na het selecteren van de eerste tag
121984 [Tags] Issue in de uitklaplijst bij tags
119048 [Social Media] Verbeter de telling van Social M
122569 27101 Gekoppelde Links +Themapagina's Issue
122848 27453 Bij het toevoegen van een gebruiker aan een lokale groep verdwijnt de helft van de gebruikers
121859 27020 AD groepen syncen niet goed
121141 26591 Aanpassen presentatievolgorde taken in JKC
122290 26701 Error wanneer contacthistorie wordt bijgewerkt
121656 26633 Er worden <br> tags toegevoegd in de editor in plaats van nieuwe regels