Releasenotes Zaak en Document versie 6.26

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 6.26). Deze versie wordt op de eerste werkdag van juli 2019 vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.26. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 6 mei 2019.

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
100549 [JOIN Mobile][Decisionmaking] Do not show statuses in the progress window when they are not applied in the document type [JOIN Mobile][Besluitvorming] Statussen niet in het voortgangsvenster weergeven wanneer ze niet in het documenttype zijn toegepast
102595 18326 Diacritic no longer work in item profiles Diacritic no longer work in item profiles
102193 17940 Handlers are no longer recognized Behandelaren worden niet meer herkend
102532 18099 JOIN Now fails to save new Word file in WebDAV mode when website uses SSL offloading JOIN Now slaagt er niet in om een nieuw Word-bestand in de WebDAV-modus op te slaan wanneer de website SSL-offloading gebruikt
101349 [JOIN Mobile] Incorrect action type options are available for DM activity from activity detail screen [JOIN Mobile] Incorrect actietype-opties zijn beschikbaar voor DM-activiteit van het activiteitendetailscherm
102439 18077 Correct text for document profile selection in folder book options Correctie van de tekst voor documentprofielselectie in de opties van een dossierboek
102216 18152 Waiting points in workflows cannot refer to date fields higher than DATE8. Wachtpunten in workflows kunnen niet verwijzen naar datumvelden hoger dan DATE8.
102520 [ADFS] A user is locked by the  AAD user synchronization when the onPremisesSamAccountName does not match the account name used in Azure Active Directory [ADFS] Een gebruiker wordt geblokkeerd door de AAD-gebruikerssynchronisatie wanneer de onPremisesSamAccountName niet overeenkomt met de accountnaam die wordt gebruikt in Azure Active Directory
102489 18200 [ADFS] No access to application after renewing expired AAD key [ADFS] Geen toegang tot toepassing na verlenging van verlopen AAD-sleutel
99157 16719 [Decisionmaking] Date fields are not always correctly loaded when generating pdf file [Besluitvorming] Datumvelden worden niet altijd correct geladen bij het genereren van de besluiten pdf.
102098 17689 Silverlight workflow designer raises an exception when opening a recently saved workflow Silverlight-workflow designer geeft een foutmelding bij het openen van een recent opgeslagen workflow
92415 [Decisionmaking - API] Link approval route when submitting concept proposal [Decisionmaking - API] Link approval route when submitting concept proposal
101969 17680 [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover doesn't work correctly [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover werkt niet correct
100222 17376 Do not show 'New document' menu option or DOCUMENTS tab in workflow details when documents tab is not allowed for the main item type of the workflow Verberg de optie "Nieuw document" en de DOCUMENTEN-tab in het workflowdetails-scherm als de documenten-tab niet toegestaan is voor het hoofditemtype van de workflow
101516 17864 WFS (map layers) Connect System validation does not work WFS (kaartlagen) Connect-systeemvalidatie werkt niet
101045 17644 [DDC Sign] Digital Sign files not working anymore, receives a failure when the user try to sign PDF file [DDC Sign] Digital Sign files not working anymore, receives a failure when the user try to sign PDF file
101680 Synchronizing case types take too long and while consuming too much CPU Het synchroniseren van zaaktypen duurt te lang en verbruikt teveel CPU
101619 17380 Documents from scan with valid OCR not indexed by bulkindexer Scan documenten met een correcte OCR worden niet geïndexeerd door de bulkindexer.
99114 14504 [ZTC] Status notification email should not sent using  EMAIL2 of address item [ZTC] Status notification email should not sent using EMAIL2 of address item
101304 17661 Internal errors in ADFS module Interne fouten in ADFS-module
101484 17840 "Item applies to" field values are not inherited to child items in Elastic Search if item keys are lower case "Alleen zichtbaar voor" waarden worden niet geïndexeerd in onderliggende objecten bij sleutels zonder hoofdletters
101379 17717 Continuous background processes only run once, until restarted manually Continue achtergrondprocessen worden slechts eenmaal uitgevoerd totdat ze handmatig opnieuw worden opgestart
101417 17804 DDC (JOIN File control) is taking much more CPU after installing 6.0.25 DDC (JOIN File control) gebruikt veel meer CPU na installatie van 6.0.25
101359 Improve performance for retrieving case documents in Connect Verbeter de performance voor het ophalen van zaakdocumenten in Connect
101319 17733 Folder item applies to rights are not respected if they are not copied to case documents Het alleen zichtbaar voor veld van een dossier wordt genegereerd bij zaakdocumenten als het veld niet wordt gekopieerd
101295 17692 JOIN Now file upload no longer works if default temp path is configured on the client JOIN Now bestandsupload werkt niet meer als standaard temp-pad is geconfigureerd op de client
101214 Skip syncing deleted case types from INavigator Sla verwijderde zaaktypen uit iNavigator over bij het synchronseren
101181 Allow to filter files on the field ITEMTYPE_KEY2 Sta het filteren van bestanden op het veld ITEMTYPE_KEY2  toe
101180 Support for configurable bucket names in S3 ObjectStores Ondersteuning voor configureerbare bucketnamen en container namen in S3 ObjectStores
101048 17576 Errors in the Dutch mail after receiving feedback in decision making Fouten in de bevestigingsmail bij het ontvangen van feedback bij besluitvorming
101046 Support for running Connect behind SSL Offloaders Ondersteuning om Connect achter SSL Offloaders te draaien
100811 [Office 365] Outlook add-in basic integration with JOIN Now user interface [Office 365] Integratie van Outlook invoegtoepassing met JOIN Now-gebruikersinterface
100808 [Office 365] Installable Outlook add-in [Office 365] Installeerbare Outlook invoegtoepassing
99920 [JOIN Mobile] List of activities in mobile app uses the filter applied by the same user in JOIN Portal [JOIN Mobile] Lijst met activiteiten in de mobiele app maakt gebruik van het filter dat door dezelfde gebruiker in JOIN Portal is toegepast
100609 [JOIN Mobile] Positioning of Login Button and Description is not as per the designs [JOIN Mobile] Positionering van de login-knop en beschrijving komt niet overeen met het ontwerp
97605 [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied
100759 17445 ADFS login fails if Azure Active Directory is used and a  Microsoft Azure Federated SSO Certificate is configured for the AAD application ADFS-aanmelding mislukt als Azure Active Directory wordt gebruikt en een Microsoft Azure Federated SSO-certificaat is geconfigureerd voor de AAD-toepassing
100557 17478 Lock update takes too much time in JOIN Now for large books, when records are filtered in JOIN Portal Lock-update kost te veel tijd in JOIN Now voor grote boeken, wanneer records gefilterd zijn in JOIN Portal
100590 Update Woonplaatsen.csv for 2019 Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2019
99392 16559 Already started workflow action shows statuses for new version of the same workflow Een eerder gestarte workflowactie toont statussen voor de nieuwste versie van dezelfde workflow
99907 [Search] support OR operator in "Search all" [Search] support OR operator in "Search all"
100102 [Api] starts with filter do not work with fields having space in value when elastic search is ON and filterbar is Always [Api] starts with filter do not work with fields having space in value
99882 [Api] Use of filters shows 'No Tasks available' when elastic search is ON [Api] Use of filters shows 'No Tasks available' when elastic search is ON
99781 [Search]  changes in behavior for external search engine [JOIN Search] diverse wijzigingen bij het gebruik van externe zoekmachines
99653 15184 MIT templates are not being opened sometimes in IE when created from answer wizard MIT-sjablonen worden soms niet geopend in Internet Explorer wanneer ze zijn gemaakt vanuit de antwoordwizard
98541 16280 [ADFS] Synchronize Azure Group membership of users in AADSync task [ADFS] Synchroniseer Azure Group-lidmaatschap van gebruikers in de AADSync-taak
98151 16157 When MEETING book is shown on root level, it's not visible on linking from %MEETING_MARK% Wanneer bij een vergaderboek de instelling "toon boek op hoofdniveau" in ingeschakeld, kan deze niet worden gekozen bij het koppelen
97400 14453 File name with ' is not opened with WebDAV. Bestanden met het karakter ' in de naam kunnen niet worden geopend met WebDAV (bestanden openen zonder de JOIN Client)
90807 11371 [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer
81475 9933 Table values are not displayed if casetypes are published Tabelwaarden worden niet weergegeven als een zaaktype is gepubliceerd
54648 Upgrade the Zaaktypen.nl environment Diverse performance verbeteringen voor JOIN Zaaktypen
48968 Handeling behandelaar wordt afgekapt na 20 karakters door de ztc sync Handeling behandelaar wordt afgekapt na 20 karakters door de ztc sync

Beschrijvingen / Highlights

Office 365 integratie

Anonomisatietools

JOIN Besluitvorming

JOIN Search

RestAPI