Releasenotes Zaak en Document versie 6.26

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 6.26). Deze versie wordt begin juli 2019 vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.26. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 17 april 2019.

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
101304 17661 Internal errors in ADFS module Interne fouten in ADFS-module
101484 17840 "Item applies to" field values are not inherited to child items in Elastic Search if item keys are lower case "Alleen zichtbaar voor" waarden worden niet geïndexeerd in onderliggende objecten bij sleutels zonder hoofdletters
101379 17717 Continuous background processes only run once, until restarted manually Continue achtergrondprocessen worden slechts eenmaal uitgevoerd totdat ze handmatig opnieuw worden opgestart
101417 17804 DDC (JOIN File control) is taking much more CPU after installing 6.0.25 DDC (JOIN File control) gebruikt veel meer CPU na installatie van 6.0.25
101359 Improve performance for retrieving case documents in Connect Verbeter de performance voor het ophalen van zaakdocumenten in Connect
101319 17733 Folder item applies to rights are not respected if they are not copied to case documents Het alleen zichtbaar voor veld van een dossier wordt genegereerd bij zaakdocumenten als het veld niet wordt gekopieerd
101295 17692 JOIN Now file upload no longer works if default temp path is configured on the client JOIN Now bestandsupload werkt niet meer als standaard temp-pad is geconfigureerd op de client
101214 Skip syncing deleted case types from INavigator Sla verwijderde zaaktypen uit iNavigator over bij het synchronseren
101181 Allow to filter files on the field ITEMTYPE_KEY2 Sta het filteren van bestanden op het veld ITEMTYPE_KEY2  toe
101048 17576 Errors in the Dutch mail after receiving feedback in decision making Fouten in de bevestigingsmail bij het ontvangen van feedback bij besluitvorming
101046 Support for running Connect behind SSL Offloaders Ondersteuning om Connect achter SSL Offloaders te draaien
99920 [JOIN Mobile] List of activities in mobile app uses the filter applied by the same user in JOIN Portal [JOIN Mobile] Lijst met activiteiten in de mobiele app maakt gebruik van het filter dat door dezelfde gebruiker in JOIN Portal is toegepast
100609 [JOIN Mobile] Positioning of Login Button and Description is not as per the designs [JOIN Mobile] Positionering van de login-knop en beschrijving komt niet overeen met het ontwerp
97605 [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied
100759 17445 ADFS login fails if Azure Active Directory is used and a  Microsoft Azure Federated SSO Certificate is configured for the AAD application ADFS-aanmelding mislukt als Azure Active Directory wordt gebruikt en een Microsoft Azure Federated SSO-certificaat is geconfigureerd voor de AAD-toepassing
100557 17478 Lock update takes too much time in JOIN Now for large books, when records are filtered in JOIN Portal Lock-update kost te veel tijd in JOIN Now voor grote boeken, wanneer records gefilterd zijn in JOIN Portal
100590 Update Woonplaatsen.csv for 2019 Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2019
99392 16559 Already started workflow action shows statuses for new version of the same workflow Een eerder gestarte workflowactie toont statussen voor de nieuwste versie van dezelfde workflow
99907 [Search] support OR operator in "Search all" [Search] support OR operator in "Search all"
99781 [Search]  changes in behavior for external search engine [JOIN Search] diverse wijzigingen bij het gebruik van externe zoekmachines
99653 15184 MIT templates are not being opened sometimes in IE when created from answer wizard MIT-sjablonen worden soms niet geopend in Internet Explorer wanneer ze zijn gemaakt vanuit de antwoordwizard
98541 16280 [ADFS] Synchronize Azure Group membership of users in AADSync task [ADFS] Synchroniseer Azure Group-lidmaatschap van gebruikers in de AADSync-taak
97400 14453 File name with ' is not opened with WebDAV. Bestanden met het karakter ' in de naam kunnen niet worden geopend met WebDAV (bestanden openen zonder de JOIN Client)