Releasenotes Zaak en Document versie 6.26: verschil tussen versies

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 735: Regel 735:
  
 
We blijven JOIN Search doorontwikkelen. Steeds meer klanten maken gebruik van de krachtige zoekoplossing binnen JOIN Zaak & Document en we ontvangen veel positieve signalen van eindgebruikers, die vinden wat ze zoeken en vooral ook onder de indruk zijn van de snelheid van de geboden oplossing. In 6.26 werken we verder aan de oplossing:
 
We blijven JOIN Search doorontwikkelen. Steeds meer klanten maken gebruik van de krachtige zoekoplossing binnen JOIN Zaak & Document en we ontvangen veel positieve signalen van eindgebruikers, die vinden wat ze zoeken en vooral ook onder de indruk zijn van de snelheid van de geboden oplossing. In 6.26 werken we verder aan de oplossing:
* het is nu mogelijk voor klanten zonder geldige Search licentie om toch gebruik te maken van Elastic Search. het belangrijkste verschil tussen de gratis en betaalde versie is het ontbreken van filtermogelijkheden in de gratis-versie. Daarnaast worden toekomstige functionaliteiten standaard alleen ontwikkeld voor de betaalde versie. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat de nieuwe interface en JOIN Mobile alleen nog maar gebruik zullen maken van JOIN Search als zoekfunctie. ''Maak je al gebruik van JOIN Search, dan verandert er niets.''
+
* het is nu mogelijk voor klanten zonder geldige Search licentie om toch gebruik te maken van Elastic Search. Het belangrijkste verschil tussen de gratis en betaalde versie is het ontbreken van filtermogelijkheden in de gratis-versie. Daarnaast worden toekomstige functionaliteiten standaard alleen ontwikkeld voor de betaalde versie. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat de nieuwe interface en JOIN Mobile alleen nog maar gebruik zullen maken van JOIN Search als zoekfunctie. ''Maak je al gebruik van JOIN Search, dan verandert er niets.''  
 +
 
 +
'''LET OP!''' Indien u nog geen JOIN Search hebt, maar wel hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met uw accountmanager. Om JOIN Search "aan" te zetten zijn er namelijk betaalde werkzaamheden nodig door onze technisch consultants..
 +
 
 
* Vanaf nu maken lijsten in JOIN (inhoud van bijvoorbeeld zaken of adressen, werkvoorraad) standaard altijd gebruik van de geoptimaliseerde zoekindex. Dat betekent:
 
* Vanaf nu maken lijsten in JOIN (inhoud van bijvoorbeeld zaken of adressen, werkvoorraad) standaard altijd gebruik van de geoptimaliseerde zoekindex. Dat betekent:
 
** altijd snel overzicht in een boek
 
** altijd snel overzicht in een boek

Huidige versie van 14 aug 2019 om 14:41

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 6.26). Deze versie is op 1 juli 2019 vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.26. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019 en bevat 128 acties (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
105960 [REST API] Return user's full name as well when we are explicitly requesting item_created_by in select field list [RestAPI] Geef de volledige naam terug van de gebruiker die een bestand heeft aangemaakt
106148 [API] - Issue with search query [RestAPI] Zoekopdracht wordt niet correct uitgevoerd
105676 Remove duplicate action code - API and Client [RestAPI] Toon geen dubbele actiecodes
104490 [API][Decisionmaking] show chapter instructions below chapter title [RestAPI] [Besluitvorming]  Maak het mogelijk om per paragraaf invoerinstructies te kunnen tonen
105674 [REST API] Issue with linked item count needs to be resolved like linked files with document, linked documents with folder [RestAPI] Geef van de gerelateerde items (documenten, bijlagen etc.) een telling terug van het aantal items
105901 [RESTAPI] Missing not equal filter in API [RestAPI] Voeg het filtertype "niet gelijk aan" terug via de API
104815 18918 [Scan viewer] OCR selection button does not copy selected text to form field [Scanviewer] De OCR-selectie button kopieert niet de geselecteerde tekst naar het veld (in het formulier)
105740 Initial INavigator Sync fails if INavigator runs on SQL Server [Zaaktypen] De initiele vulling vanuit INavigator gaat mis als INavigator op SQL Server draait
105586 19151 A specific ADFS user is unexpectedly logged out multiple times per day [ADFS] Een specifieke ADFS-gebruiker wordt meerdere keren per dag onverwacht uitgelogd
104114 [RestAPI] Add support to return email metadata to use in email viewer [RestAPI] Maak het via de API mogelijk om de inhoud van een mail weer te geven in de nieuwe emailviewer (JOIN Mobile / EnJOIN Desktop)
105084 When restarting the connect service if multiple environments are used, all connect workers are closed [Connect] Bij het herstarten van de Connect service worden de workers van alle omgevingen herstart
103488 18616 Optionally allow entering duplicate full user names (First name, prefix, last name combinations) in JOIN Admin [Gebruikersbeheer] Laat het optioneel toe om een tweede gebruiker met dezelfde volledige naam (combinatie van voornaam, voorvoegsel en achternaam) in te voeren in JOIN Admin
103519 [JOIN Mobile] Comments added/generated during handling approval route actions are not displayed in mobile unlike web. [RestAPI] Toon de commentaren bij het afhandelen van accorderingsstappen in het besluitvormingsproces
104010 18717 Diacritic characters are not visible correctly on web parts window [Dashboard] Diakrieten worden niet goed weergegeven in onderdelen van het dashboard
104069 18682 Connect does not consistently audit file downloads [Connect] In Connect worden Downloads niet consistent geaudit
104821 18885 [Decisionmaking] [pdf] Make the styles for the table of contents customizable. [Besluitvorming] Maak het mogelijk om de styles

 van de voorstel PDF zelf aan te passen

104759 Move SQL update scripts from SourceSafe, to TFS, to simplify docker build [Containers] Verplaats SQL update scripts naar TFS, om de docker build te vereenvoudigen
100174 17332 [Portal] Dlookup macro is not executed after updating folder [Portal] DLOOKUP macro werkt niet door in gekoppelde documenten na wijziging in dossier.
101592 16727 If an itemprofile has a duplicated field, one version is shown in the admin and the other version in the portal. [Itemprofiel] Toon altijd dubbele velden in een itemprofiel als hier sprake van is
104713 18817 [ZTC Sync] Check if an existing status or result table has the same name as the new one. [ZTC Sync] Sta niet toe dat een zaaktype meerdere resultaat- en statustabellen kan hebben in JOIN Admin]
103515 [JOIN Mobile] [RestAPI] DMD Status not corrected return from Rest API and user role does not available while sending feedback from DMD [JOIN Mobile] [RestAPI] Zorg dat de status van het voorstel correct wordt teruggegeven door de RestAPI
104364 18801 [Background Service] Singletons are not being released correctly [Background Service] Singletons worden niet correct vrijgegeven in de backgroundservice
99364 Renaming a handler role results in empty list  in pending items of activities. [Werkvoorraad] Na het hernoemen van een gebruikersrol wordt de werkvoorraad van de rol leeg weergegeven
104341 [JOIN Mobile] [Search] Pending items show 'No tasks available' for user role containing multiple words in name [RestAPI] [JOIN Mobile]  De werkvoorraad toont geen taken in JOIN Mobile wanneer Search is geactiveerd met de instelling "filter bar behavior= always"
104342 18677 [Dropfile] Support prefilling TEXT10 field [Dropfile] Ondersteun het voorinvullen van het TEXT10 veld
104255 18840 [Overview] Records in Equivalent relations are displayed twice in overview [Overview] Registraties met gelijkwaardige relaties worden dubbel weergegeven in overzichten en exports
104217 Detailed workflow information screen hangs for very large workflows [Workflow] Het workflow detailscherm loopt vast bij erg grote workflows
104190 RTF Label merge not always opened if DDC Streaming is used [Sjablonen] RTF sjabloon opent niet altijd als DDC Streaming gebruikt wordt
104121 18816 [Decisionmaking] Scenario's without a board roll do not show on the decision list [Besluitvorming] Voorstellen zonder collegestap worden niet weergegeven op de besluitenlijst
104088 [RestAPI] Return WebDAV HATEOAS link for blob items [RestAPI] Geef de WebDAV HATEOAS link terug voor Office-bestanden
103830 18724 [ConvertToPdf] Double e-mail header when we conversion from .msg to .pdf [PDF Conversie] Er wordt een dubbele header (engels en nederlands) getoond bij het converteren van een MSG-bestand naar PDF
103873 [JOIN Mobile] API changes for file attachments window [RestAPI] Diverse RestAPI verbeteringen voor het ondersteunen van bijlagen bij documenten in JOIN Mobile
101750 16334 [Pending tasks] inconsistent behavior assign and Back to role [Werkvoorraad] keer altijd terug naar de werkvoorraad wanneer een taak wordt toegewezen en wordt teruggezet bij het team
103268 [JOIN Mobile] Show input instruction in task detail window, when available from action type in portal [RestAPI] Toon procesinformatie bij een taak wanneer deze beschikbaar is in JOIN Mobile
103040 17031 [Tracing] When profiling is ON, adds an extra tracing while retrieving default template and showing letter button De briefknop (standaard sjabloon) verdwijnt zo nu en dan bij gebruikers
104036 Support parent relations and internal item data for connect systems in REST API [RestAPI] Ondersteun parent relaties en interne veldnamen voor Connect in de REST API
101714 [RestAPI] Update Swagger-documentation with FAQ and API-examples [RestAPI] Breid de documentatie van de RestAPI uit met voorbeelden en extra informatie
104027 17812 [Decisionmaking] Monitoring secretary action will not reactivate if the decision workflow is set back to the board decision step after the monitoring secretary action was handled. [Besluitvorming] De monitoring actie van het secretariaat wordt niet heropend als de workflow wordt teruggezet naar de besluitvorming stap van het college.
103872 17880 [Decisionmaking] show chapters and attachment in meet-step of DMD window [Besluitvorming] Toon de paragrafen en bijlagen ook in de vergaderstap van het besluitvormend documentschem
103939 18000 Opening files from the list does not work for custom item types [Custom itemtypes] Het openen van een bestand vanuit het lijstvenster werkt niet voor een custom item type
102190 18136 Connect does not respect the "EnableUnicodeFilenames" setting [Connect] Connect respecteert de instelling "EnableUnicodeFilenames" niet
103543 17645 [Workflow] Memory issues in HTML5 workflow designer [Workflow] Problemen met geheugengebruik van HTML5-workflow designer
103070 18503 [Decisionmaking] If a board member without the rights to handle the monitoring action is the last member to make a decision, the monitoring's action will not be handled. [Besluitvorming] Wanneer het collegelid die als laatste een keuze maakt in de besluitvorming stap geen rechten heeft om de bewaak voortgang stap af te handelen, blijft deze stap actief.
103418 Not able to save more than 9 digits for NUM fields Het is niet mogelijk om meer dan 9 numerieke waarden op te slaan in NUM-velden
103309 18317 Automatic login does not work properly in JOIN Now for iWriter [JOIN Now] Automatische aanmelding werkt niet correct in JOIN Now voor iWriter
102601 18186 [Workflow] Connection lines are missing in HTML5 workflow editor when JOIN Admin language is not English or Dutch [Workflow] Verbindingslijnen ontbreken in HTML5-workfloweditor wanneer de JOIN Admin-taal niet Engels of Nederlands is
102268 18174 [Workflow] Date editor is shown for CITY field in HTML5 workflow editor [Workflow] Datumeditor wordt weergegeven voor het veld CITY in de HTML5 workflow-editor
102611 [JOIN Mobile] Implement attachment count in API [RestAPI] Implementeer telling van bijlagen in de API voor JOIN Mobile
102740 [JOIN Mobile] Remove Anti-forgery cookies after logging in using oAuth [RestAPI] Verwijder anti-forgery-cookies na het inloggen met oAuth in JOIN Mobile
102695 [Portal] Error page is shown when we click on JOIN Home logo [Algemeen] De home button (JOIN logo) werkt niet
99683 [ZTC Sync] set legal or serviceterm as due term for result and result checklist action [Zaaktypen] stel de wettelijke of servicenorm van het zaaktype in bij de resultaatacties, zodat altijd het juiste aantal dagen wordt berekend
97719 [ZTC Sync] assign result action in ZTC Workflow to handler from previous link [Zaaktypen] wijs de resultaat actie in de zaak altijd toe aan de behandelaar van de vorige stap in het behandelproces
103019 [Elastic] Pending items are not available in list when descending sort order is applied on sequence and Bulk Indexer is executed. [Search] De werkvoorraad wordt niet correct weergegeven wanneer op het volgnummer wordt gesorteerd
102083 18016 [Workflow] Wait link value is not saved in Silverlight editor [Workflow] Wachtschakelwaarde wordt niet opgeslagen in Silverlight-editor
100549 [JOIN Mobile][Decisionmaking] Do not show statuses in the progress window when they are not applied in the document type [JOIN Mobile][Besluitvorming] Statussen niet in het voortgangsvenster weergeven wanneer ze niet in het documenttype zijn toegepast
102716 It is possible to link items to processed items if external search engines are used for filtering [Registraties] Het is mogelijk om registraties aan afgehandelde registraties te koppelen als externe zoekmachines voor filteren worden gebruikt
102595 18326 Diacritic no longer work in item profiles [Security] Na de beveiligingsupdate worden speciale karakters niet goed weergegeven in de itemprofielen
102193 17940 Handlers are no longer recognized [Security] Na de beveiligingsupdate worden behandelaren niet meer herkend op het workflowtabblad van een registratie
102532 18099 JOIN Now fails to save new Word file in WebDAV mode when website uses SSL offloading [JOIN Now] JOIN Now slaagt er niet in om een nieuw Word-bestand in de WebDAV-modus op te slaan wanneer de website SSL-offloading gebruikt
96243 Scrollbar is missing in disposal lists adjustment tab [Verwijderlijsten] de scrollbar ontbreekt in het tabblad "aanpassingen" van een actieve verwijderlijst
101349 [JOIN Mobile] Incorrect action type options are available for DM activity from activity detail screen [RestAPI] onjuiste actietypen worden meegegeven aan een voorstel in JOIN Mobile
102439 18077 Correct text for document profile selection in folder book options [Admin] Correctie van de tekst voor documentprofielselectie in de opties van een dossierboek
102216 18152 Waiting points in workflows cannot refer to date fields higher than DATE8. [Workflow] Wachtpunten in workflows kunnen niet verwijzen naar datumvelden hoger dan DATE8.
102520 [ADFS] A user is locked by the  AAD user synchronization when the onPremisesSamAccountName does not match the account name used in Azure Active Directory [ADFS] Een gebruiker wordt geblokkeerd door de AAD-gebruikerssynchronisatie wanneer de onPremisesSamAccountName niet overeenkomt met de accountnaam die wordt gebruikt in Azure Active Directory
102489 18200 [ADFS] No access to application after renewing expired AAD key [ADFS] Geen toegang tot toepassing na verlenging van verlopen AAD-sleutel
102472 External applications are not being removed from case type if only one external application was linked [Zaaktypen] Externe (StUF) applicaties worden niet verwijderd uit de zaaktype-metadata wanneer er na ontkoppeling slechts 1 externe applicatie overblijft
102422 [API] Itemprofile does not return all field properties like table level, default value, field type [RestAPI] geef alle eigenschappen van een itemprofiel terug met de API
99157 16719 [Decisionmaking] Date fields are not always correctly loaded when generating pdf file [Besluitvorming] Datumvelden worden niet altijd correct geladen bij het genereren van de besluiten pdf.
102229 [History] History of file deletion is shown as file unlinked. [Historie] Geef weer dat een bestand is verwijderd (in plaats van ontkoppeld)
102109 16399 JOIN creates an item with casetype "Bulk-acties" when we perform modify bulk action [Bulkfuncties] wanneer een bulkactie op zaken wordt gestart wordt een zaaktype "bulk-acties" aangemaakt
102098 17689 [Workflow] Silverlight workflow designer raises an exception when opening a recently saved workflow [Workflow] Silverlight-workflow designer geeft een foutmelding bij het openen van een recent opgeslagen workflow
92415 [Decisionmaking - API] Link approval route when submitting concept proposal [RestAPI] maak het mogelijk om in JOIN Mobile accorderingsroutes te selecteren bij het indienen van een voorstel
101969 17680 [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover doesn't work correctly [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover werkt niet correct
100222 17376 Do not show 'New document' menu option or DOCUMENTS tab in workflow details when documents tab is not allowed for the main item type of the workflow [Rechten] Verberg de optie "Nieuw document" en de DOCUMENTEN-tab in het workflowdetails-scherm als de documenten-tab niet toegestaan is voor het hoofditemtype van de workflow
101516 17864 WFS (map layers) Connect System validation does not work [Connect] WFS (kaartlagen) Connect-systeemvalidatie werkt niet
101045 17644 [DDC Sign] Digital Sign files not working anymore, receives a failure when the user try to sign PDF file [Ondertekenen] het ondertekenen van een PDF leidt tot een foutmelding
101680 Synchronizing case types take too long and while consuming too much CPU [Zaaktypen] Het synchroniseren van zaaktypen duurt te lang en verbruikt teveel CPU
101619 17380 Documents from scan with valid OCR not indexed by bulkindexer. [Scanning] Scan documenten met een correcte OCR worden niet geïndexeerd door de bulkindexer.
99114 14504 [ZTC] Status notification email should not sent using  EMAIL2 of address item [ZTC] De statusnotificatiemail zou niet moeten worden verzonden aan het emailadres in het EMAIL2 veld
101535 17436 Filter on document type or case type is not working with Elastic search [Search] het filteren met een combinatie van zaaktype en documenttype leidt niet tot het juiste resultaat in zaakdocumenten
101304 17661 Internal errors in ADFS module [ADFS] Interne fouten in ADFS-module
101484 17840 "Item applies to" field values are not inherited to child items in Elastic Search if item keys are lower case [Search] "Alleen zichtbaar voor" waarden worden niet geïndexeerd in onderliggende objecten bij sleutels zonder hoofdletters
101379 17717 Continuous background processes only run once, until restarted manually [Backgroundservices] Continue achtergrondprocessen worden slechts eenmaal uitgevoerd totdat ze handmatig opnieuw worden opgestart
101417 17804 DDC (JOIN File control) is taking much more CPU after installing 6.0.25 [Client] DDC (JOIN File control) gebruikt veel meer CPU na installatie van 6.0.25
101359 Improve performance for retrieving case documents in Connect [Connect] Verbeter de performance voor het ophalen van zaakdocumenten in Connect
101319 17733 Folder item applies to rights are not respected if they are not copied to case documents [Search] Het alleen zichtbaar voor veld van een dossier wordt genegereerd bij zaakdocumenten als het veld niet wordt gekopieerd
101295 17692 JOIN Now file upload no longer works if default temp path is configured on the client [JOIN Now] Bestandsupload werkt niet meer als standaard temp-pad is geconfigureerd op de client
101214 Skip syncing deleted case types from INavigator [I-Navigator] Sla verwijderde zaaktypen uit iNavigator over bij het synchronseren
101181 Allow to filter files on the field ITEMTYPE_KEY2 [Connect] Sta het filteren van bestanden op het veld ITEMTYPE_KEY2  toe
101180 Support for configurable bucket names in S3 ObjectStores [Containers] Ondersteuning voor configureerbare bucketnamen en container namen in S3 ObjectStores
101048 17576 Errors in the Dutch mail after receiving feedback in decision making [Besluitvorming] Fouten in de bevestigingsmail bij het ontvangen van feedback bij besluitvorming
101046 Support for running Connect behind SSL Offloaders [Connect] Ondersteuning om Connect achter SSL Offloaders te draaien
100823 [Office 365] Outlook add-in completion [Office 365] Outlook-Invoegtoepassing voltooien
100817 [Office 365] Implementation of Send & Save in Outlook add-in [Office 365] Implementatie van Verzenden & Opslaan in Outlook-invoegtoepassing
100814 [Office 365] Implementation of Save in JOIN and Attach from JOIN in Outlook add-in [Office 365] Implementatie van Opslaan in JOIN en Bijvoegen uit JOIN in Outlook-invoegtoepassing
100811 [Office 365] Outlook add-in basic integration with JOIN Now user interface [Office 365] Integratie van Outlook invoegtoepassing met JOIN Now-gebruikersinterface
100808 [Office 365] Installable Outlook add-in [Office 365] Installeerbare Outlook invoegtoepassing
99920 [JOIN Mobile] List of activities in mobile app uses the filter applied by the same user in JOIN Portal [RestAPI] [JOIN Mobile] Lijst met activiteiten in de mobiele app maakt gebruik van het filter dat door dezelfde gebruiker in JOIN Portal is toegepast
100609 [JOIN Mobile] Positioning of Login Button and Description is not as per the designs [RestAPI] [JOIN Mobile] Positionering van de login-knop en beschrijving komt niet overeen met het ontwerp
97605 [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied [Portal] de lijst met resultaten wordt niet correct getoond wanneer er naar een nieuwe pagina wordt genavigeerd en de lijst gebruik maakt van de Elastic Index
100759 17445 ADFS login fails if Azure Active Directory is used and a  Microsoft Azure Federated SSO Certificate is configured for the AAD application [ADFS] ADFS-aanmelding mislukt als Azure Active Directory wordt gebruikt en een Microsoft Azure Federated SSO-certificaat is geconfigureerd voor de AAD-toepassing
100557 17478 Lock update takes too much time in JOIN Now for large books, when records are filtered in JOIN Portal [JOIN Now] Lock-update kost te veel tijd in JOIN Now voor grote boeken, wanneer records gefilterd zijn in JOIN Portal
100590 Update Woonplaatsen.csv for 2019 Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2019
100512 17316 Sometimes pending items count and pending items do not match [Werkvoorraad] Sta niet toe dat het veld "toegewezen aan" een waarde kan bevatten wanneer de taak vanuit de team-werkvoorraad wordt doorgezet naar een individuele behandelaar
99392 16559 Already started workflow action shows statuses for new version of the same workflow [Zaaktypen] Een eerder gestarte workflowactie toont statussen voor de nieuwste versie van dezelfde workflow
99907 [Search] support OR operator in "Search all" [Search] Ondersteun zowel AND als OR in de zoekoperator in JOIN Search
100171 Lock the option "Documents use the following profiles for this folder" for the zaaktypen Root book. [Zaaktypen] Blokkeer het aanpassen van de optie "Documenten in dit dossier gebruiken de volgende profielen" voor het hoofd zaken boek.
100102 [Api] starts with filter do not work with fields having space in value when elastic search is ON and filterbar is Always [RestAPI] betere ondersteuning van spaties in zoekopdrachten
99882 [Api] Use of filters shows 'No Tasks available' when elastic search is ON [RestAPI] filters voor opgeschort en toegewezen geven geen resultaten terug wanneer searchAPI wordt gebruikt
99781 [Search]  changes in behavior for external search engine [JOIN Search] diverse wijzigingen bij het gebruik van externe zoekmachines
99653 15184 MIT templates are not being opened sometimes in IE when created from answer wizard [Externe sjablonen] MIT-sjablonen worden soms niet geopend in Internet Explorer wanneer ze zijn gemaakt vanuit de antwoordwizard
98872 14372 Disposal lists are being hidden after disposing if they are linked with admin container in active [Verwijderlijsten] Verwijderlijsten worden verborgen na verwijdering
98541 16280 [ADFS] Synchronize Azure Group membership of users in AADSync task [ADFS] Synchroniseer Azure Group-lidmaatschap van gebruikers in de AADSync-taak
98151 16157 When MEETING book is shown on root level, it's not visible on linking from %MEETING_MARK% [Vergaderingen] Wanneer bij een vergaderboek de instelling "toon boek op hoofdniveau" in ingeschakeld, kan deze niet worden gekozen bij het koppelen
97761 13936 Do not show validation alert when conflict is with Connect. [Connect] Toon geen validatie-meldingen wanneer een registratie is/wordt bijgewerkt door een Connect user (zoals StUF-ZKN)
97552 15227 Merge template with type folder is not visible for related folder items [Sjabloon] Sjablonen van het type "dossier" zijn niet zichtbaar wanneer een overzicht wordt gegenereerd op het tabblad "gerelateerde dossiers"
97412 15597 Field values are same when you save multiple mail with option "Create new item for each email" [JOIN Now] Wanneer de optie "maak aparte registraties voor iedere mail" wordt gebruikt, zorg dat per registratie omschrijving, datum en mailadressen correct wordt ingevoerd
97400 14453 File name with ' is not opened with WebDAV. [Webdav] Bestanden met het karakter ' in de naam kunnen niet worden geopend met WebDAV (bestanden openen zonder de JOIN Client)
97297 [Decisionmaking] Show the proposal PDF as attachment in the DMD-window [Besluitvorming] Toon de voorstel PDF bij de bijlagen in het besluitvormingsscherm
93100 14559 [Search] sorting items in hierarchical book does only work per page [Search] sortering van registraties in hierarchische boeken werkt alleen per pagina.
94846 Optionally send action notifications as actionable message [Office 365] [Actionable messages] Verzend actiebevestigingen optioneel als actionable message
94563 11014 Email service sometimes do not send email as the mail data file is already deleted [Email] mails worden niet verstuurd wanneer de maildata al is verwijderd
93396 12567 [Search] Index all the scan pages in the blob index [Search] Index all the scan pages in the blob index
92819 14021 Do not allow to create a user role with a name matching a user name from ZTC sync service. [Zaaktypen] Sta niet toe om een gebruikersrol te maken met een naam die overeenkomt met een gebruikersnaam via de ZTC-synchronisatieservice.
91372 E-mail service has lots of error message for space word &nbsp + More over stationary images are not visible in email due to error in loading html as XML [Email] in de notificatiemail worden veel rare tekens getoond en is de link naar "alle meldingen" niet meer zichtbaar
100409 Content not  visible on digital signature Page [Ondertekenen] Inhoud niet zichtbaar op digitale handtekening
90807 11371 [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer
88974 Allow to link the users and userroles table from ZTC [Zaaktypen] Sta toe om de gebruikers- en gebruikersroltabel te koppelen vanuit JOIN Zaaktypen

Beschrijvingen / Highlights

Office 365 integratie: JOIN 365!

We hebben het afgelopen kwartaal hard gewerkt aan de integratie met Office 365. Dit is een krachtige integratie geworden waarmee we de functionaliteiten van JOIN Zaak & Document en JOIN flink hebben uitgebreid. En niet onbelangrijk om te vermelden: met de nieuwe Office 365 integratie heb je helemaal geen JOIN Client meer nodig!!!

In Outlook en Outlook Online

Met de nieuwe Office 365 integratie kun je zowel vanuit Outlook als de browserversie (Outlook Online) de volgende dingen doen:

 • mail opslaan, bijlagen apart opslaan
 • mail opstellen, bestanden bijvoegen uit JOIN en direct opslaan in JOIN na verzending.

Bovengenoemde functionaliteiten zijn mogelijk doordat we JOIN Now als zogenaamde Office add-in kunnen toepassen in outlook. Omdat de add-in ook wordt ondersteund in de browserversie van Outlook hoef je zelfs geen Outlook meer te installeren op de pc. Bijkomend voordeel is dat de JOIN Now client niet meer op jouw PC hoeft te worden geinstalleerd. Daar zal de systeembeheerder ook heel blij van worden, omdat hij JOIN Now (en de bjibehorende registerinstellingen) niet meer hoeft te distribueren naar alle gebruikers.

Tot slot hebben we een door veel klanten gekoesterde wens kunnen realiseren, namelijk dat het JOIN Now venster nu niet meer het achterliggende venster bevriest (wanneer je de functie gebruikt vanuit Outlook Online).

Outlook 2016 & 365:

JOIN Now add in voor Office 365 in Outlook

Outlook Online:

JOIN Now add in voor Outlook Online (Office 365)

In Word/Excel/Powerpoint (2016 & 365) en Word/Excel/Powerpoint Online

Naast de integratie met Outlook is het met de JOIN 365 integratie ook mogelijk om office bestanden direct (zonder clientsoftware) te openen, bewerken en op te slaan. Waarbij de gebruiker er voor kan kiezen om de bestanden in de online versie (Office Online) te openen en te bewerken. Handig als je geen volledige licentie voor Office 365 hebt en alleen gebruik kan maken van de online versies van Office. Ook handig als je onderweg bent en niet bij je eigen PC kan komen. Office Online werkt namelijk vanuit de browser: je hoeft dus geen desktop applicatie meer te openen om toch met de documenten in JOIN aan de slag te gaan.

In de interface van JOIN heb je de mogelijkheid om (in de 4-frame modus) de Office bestanden direct te tonen in de viewer.

Office Online:

Office Online viewer in de 4-frame modus van JOIN Zaak & Document

Actionable messages

Werk je veel in Outlook en zou je graag acties (uit JOIN) direct vanuit Office willen afhandelen. Dat kan nu ook in combinatie met Outlook 365. Taken die je normaal gesproken afhandelt in JOIN (de werkvoorraad), zoals checklists en beslissingen, kun je vanaf nu ook direct afhandelen vanuit je mail. Hoe? JOIN stuurt van iedere activiteit een mail. In de mail zelf zie je de checklist en beslissing (of "reguliere" taak) en die kun je hier ook direct afhandelen.

De functionaliteit, die bij microsoft bekend staat onder de naam "actionable messages", is beschikbaar wanneer je gebruikt maakt van Office 365 in combinatie met JOIN 365. Je activeert de functie in de JOIN Config Editor

Wil je meer weten over JOIN 365? Via deze link kom je op de wiki-pagina van de integratie met Office 365: JOIN Now - Office 365. Op deze pagina vind je ook meer informatie over wanneer de JOIN-client nog wel en niet meer nodig is.

Direct vanuit de mail een beslissing afhandelen
Direct vanuit de mail een checklist afhandelen

Anonomisatietool

Om nog beter te kunnen voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de privacy-wetgeving (AVG) is een anonimisatiefunctie ontwikkeld voor JOIN Zaak & Document (deze functie is ook beschikbaar voor JOIN Klantcontact).

Met de JOIN Anonimisatietool bent u als (technisch) beheerder in staat om zelf persoonsinformatie (namen, telefoonnummers, emailadressen) die zich in JOIN bevinden (bijv. adresregistraties, zaken en documenten) volledig te anonimiseren.

Anonimiseren is een goede methode om persoonsgegevens geschikt te maken voor test- en of analytische doeleinden. Anonimiseren is waardevol wanneer u in een (deels of volledig) ingerichte OTAP structuur met relevante data in bijvoorbeeld een test- of acceptatieomgeving wilt kunnen werken, zonder dat deze data herleidbaar is tot een persoon. Anonimiseren kan ook waardevol zijn wanneer een organisatie gegevens wil bewaren voor analytische of statistische doeleinden, maar het herleiden tot personen niet langer meer noodzakelijk of rechtmatig is.

Let op: Anonimisering draait om een vorm van versleuteling die niet omkeerbaar is: als persoonsgegevens eenmaal zijn ontdaan van identificerende data, is het niet meer mogelijk om deze later weer met personen in verband te brengen. Wij raden u daarom met klem aan om deze tool niet te gebruiken op een productieomgeving. U gebruikt de tool om een dataset te kopieren van productie naar test/acceptatie waarbij de in de dataset opgenomen persoonsgegevens niet langer meer herleidbaar zijn.

Na het anonimiseren voldoet u weer vollledig aan de eisen die zijn gesteld door de AVG. Geanonimiseerde data zijn volgens de AVG namelijk niet langer persoonsgegevens. Denk er overigens wel aan om de anonimisatie vooraf te bespreken met de AVG-officer in uw organisatie.

Voor meer informatie kun je op onderstaande link klikken. De link brengt je naar een pagina op deze wiki:

JOIN Admin Tools anonimiseren database

Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op met je vaste aanspreekpunt bij Decos.

JOIN Besluitvorming

In versie 6.25 hebben we flinke aanpassingen gedaan aan de module JOIN Besluitvorming. In het derde kwartaal gaan we nog meer verbeteringen doorvoeren, dus hou de communicatie over onze roadmap goed in de gaten. In versie 6.26 zitten vooral verbeteringen voor JOIN Besluitvorming in combinatie met JOIN Mobile. Vanaf nu is het dan ook mogelijk om:

 • accorderingsroutes te selecteren in JOIN Mobile
 • we tonen de voorstel PDF en de bijlagen in hetzelfde scherm (bij elkaar)
 • en nog veel meer

Ook in de huidige versie van JOIN Zaak & Document zitten weer verbeteringen:

 • de bijlagen en de voorstel PDF worden allemaal onderin het scherm getoond. Je hoeft nu dus niet op een andere manier de voorstel PDF te openen
 • de paragrafen en bijlagen worden vanaf nu ook getoond in de "agenderen" stap.
 • diverse bugfixes t.b.v. stabiliteit (bijvoorbeeld bij het heropenen van acties

JOIN Search

Let op: na de update naar versie 6.26 adviseren wij om de Search index opnieuw op te bouwen. Voor vragen hierover kun je ook contact opnemen met de collega's van JOIN Support

We blijven JOIN Search doorontwikkelen. Steeds meer klanten maken gebruik van de krachtige zoekoplossing binnen JOIN Zaak & Document en we ontvangen veel positieve signalen van eindgebruikers, die vinden wat ze zoeken en vooral ook onder de indruk zijn van de snelheid van de geboden oplossing. In 6.26 werken we verder aan de oplossing:

 • het is nu mogelijk voor klanten zonder geldige Search licentie om toch gebruik te maken van Elastic Search. Het belangrijkste verschil tussen de gratis en betaalde versie is het ontbreken van filtermogelijkheden in de gratis-versie. Daarnaast worden toekomstige functionaliteiten standaard alleen ontwikkeld voor de betaalde versie. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat de nieuwe interface en JOIN Mobile alleen nog maar gebruik zullen maken van JOIN Search als zoekfunctie. Maak je al gebruik van JOIN Search, dan verandert er niets.

LET OP! Indien u nog geen JOIN Search hebt, maar wel hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met uw accountmanager. Om JOIN Search "aan" te zetten zijn er namelijk betaalde werkzaamheden nodig door onze technisch consultants..

 • Vanaf nu maken lijsten in JOIN (inhoud van bijvoorbeeld zaken of adressen, werkvoorraad) standaard altijd gebruik van de geoptimaliseerde zoekindex. Dat betekent:
  • altijd snel overzicht in een boek
  • snelle en uitgebreide filtermogelijkheden
  • geen beperkingen vanwege performance. Ongeacht de inhoud van een boek tonen we deze altijd en snel. En met behoud van alle filterfunctionalteiten
 • Het is vanaf nu mogelijk om bij de zoekopdracht in het "zoek in alles" scherm (de google-functie) bij het zoeken op meerdere woorden te kiezen uit de opties EN (beide woorden moeten voorkomen in het resultaat) en OF (een van beide woorden moet voorkomen in het resultaat).
Schuif tussen EN en OF bij het zoeken op meerdere woorden

Wil je meer weten? En wil je nu ook kennis gaan maken met de supersnelle zoekfuncties van JOIN? Neem dan even contact op met je vaste aanspreekpunt bij Decos.

RestAPI

We hebben onze API ook weer flink uitgebreid in versie 6.26. Niet alleen om JOIN Mobile (en de nieuwe desktop-interface) waar we hard aan werken) verder functioneel te maken, maar vooral ook om andere leveranciers te laten aansluiten. Diverse integraties zijn inmiddels ontwikkeld en er staan er ook alweer een aantal aan te komen (waaronder bijvoorbeeld de aansluiting op de ondertekeningssoftware van Validsign en Zynyo).

Daarnaast en niet onbelangrijk te vermelden hebben we de documentatie van de API flink uitgebreid met versie 6.26. Zo hebben we extra uitleg toegevoegd met allerlei nuttige voorbeelden, zodat je nog sneller zelf een integratie kan ontwikkelen met de JOIN RestAPI.

De documentatie vind je in Swagger (de interface die we gebruiken voor de API). De API vind je door achter de URL (achter /ASPX) van JOIN (bij ons https://zaaksysteem.meervoort.nl/aspx/api) API te typen. Je komt dan direct op de juiste pagina uit:

Swagger UI

Om aan te sluiten op de API heb je een licentie nodig. Neem hiervoor contact op met je accountmanager. Daarnaast kunnen we een training faciliteren zodat je nog meer kunt halen uit de mogelijkheden die onze krachtige API biedt.

Workflowdesigner

In versie 6.25 hebben we een nieuwe designer uitgebracht. Deze designer (waar geen clientsoftware meer voor nodig is en die in alle ondersteunde browsers kan worden gebruikt) is op basis van HTML5 zodat we afscheid kunnen gaan nemen van de Silverlight versie.

Ondanks de uitgebreide tests die we voorafgaand aan de release hebben gedaan, hebben we van diverse klanten meldingen gekregen over vastlopen van de nieuwe designer bij het gebruik in grote workflows. Deze fout bleek te zitten in de software die wij hiervoor in gebruik hebben genomen. Gelukkig kon de leverancier van deze software ons snel helpen, zodat we nog voor de release van versie 6.26 de verbeteringen konden implementeren. Een aantal klanten hebben de verbeterde versie getest en geen nieuwe issues meer gerapporteerd.

Workflow626.png

JOIN Zaaktypen

Eerder hebben we je geinformeerd over een wijziging in JOIN Zaaktypen: het kunnen selecteren van de gebruikers- en gebruikersrollen tabel in een zaakkenmerk. In JOIN Zaaktypen maak je hiervoor een kenmerk aan en kies je uit de lijst met beschikbare tabellen "Gebruikers" of "Gebruikersrollen"

selecteer hier de gebruikers- of gebruikersroltabel

JOIN Now

In JOIN Now is het mogelijk om meerdere mails tegelijkertijd op te slaan. We hebben deze functionaliteit opnieuw ontwikkeld:

Selecteer hier of je aparte registraties wilt aanmaken (1 per mail)

Kies je voor de optie "sla alle mails op in dezelfde registratie" dan worden alle mailberichten in 1 registratie gestopt. De omschrijving, datum en mailadressen uit de eerste mail worden overgenomen in de registratie.

Kies je voor de optie "maak voor elke mail een aparte registratie" dan krijgt iedere mail zijn eigen documentregistratie. Laat je bij het registreren de omschrijving, datum etc leeg, dan nemen we deze over van de mail. Hiermee zorgen we ervoor dat iedere registratie netjes de gegevens van de mail bevat.

Je kunt er uiteraard ook nog gewoon voor kiezen om de bijlagen bij de mail apart op te slaan. Gebruik hier de optie "sla de volledige mail (inclusief) bijlagen en de bijlagen apart op" voor.