Releasenotes Zaak en Document versie 6.25

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

< Terug naar Releasenotes

JOIN Zaak & Document versie 6.25 wordt eind maart 2019 vrijgegeven. Deze lijst is bijgewerkt tot 28 januari 2019

Introductie

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.25. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 10 januari 2019.

nr. ticket omschrijving
96533 15612 Forwarded checklist action seems as handled with target user and workflow stuck after it
96331 15752 Board approval action can not be handled when concept action has been reopened
85067 9740 Lege mail: U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad
95704 [API] -Filter not working when fetching related entity.
93101 Notifications table not created on SQL when upgrading database using config editor
96006 15721 JOIN Now geeft bij 1e keer inloggen niet de juiste optie. Na JOIN Now gesloten te hebben en direct weer te openen kom je wel in het juiste scherm.
92512 10776 JOIN Now werkt helemaal niet in Powerpoint op een Windows werkstation waar de component Microsoft.Office.Interop.Powerpoint.dll niet aanwezig is
95681 15572 Standard text is not being removed in Chapter if it is removed from ZTC
95662 15531 [RestAPI] Outcomes for board outcome actions are not visible in app
93217 [Reject case] improvements in case reject action.
95154 15215 [Decisionmaking] Proposal pdf is not updated correctly when creator make changes and relink the approval route
93315 14726 [DecisionMaking] ë is not handled correctly by the BBV decisionlist (PDF conversion)
95364 includeAssignedTask is not included in next prev HATOES links
93607 14264 Checking in a case checked out by another user does not check in its case documents
95217 15385 JOIN Portal en Admin tonen een leeg scherm voor klant met ADFS in combinatie met Azure AD of SSL offloading
95083 Singletons van achtergrondtaken worden niet vrijgegeven bij het correct afsluiten van de background service
95052 Kan geen adres van een Zaakdocument ontkoppelen
95022 7915 Voorkom duplicate zaaktypen of documenttypen als een type met dezelfde naam al bestaat
88400 12613 Save button on notes-tab (comments) does not respond
93216 [Fileviewer 4 frame] Change caption in file viewer when file can not be displayed
94630 15210 Decision list that has already been made once is not updated when making a new one with the same specifications
94438 14618 [Overviews] After creating a new e-mailoverview, the planned day is not saved
89871 12788 [Search] Book rights are not correctly applied on parent cases book when external search is ON
94704 15238 Bestanden waarbij het interne veld ITEMTYPE_KEY2 een ongeldige waarde heeft kunnen niet geopend worden
93490 Authenticeer als JOIN tegen EDI endpoints door het gebruik van een HMAC
94394 14717 DDC does not open files automatically in Internet Explorer: Open or Save prompt appears
94152 15051 [SEARCH] Indexeer correcte rechten voor hoofd boek zaak documenten.
93863 vervang de huidige feedback functie door de JOIN Support feedback functie
93717 12880 [Admin] The Help button dissapears at certain places in JOIN Admin.
93707 11896 [Admin] Overwrite user rights when linking a user profile
93143 12646 Meldingen van nieuwe activiteiten worden altijd verzonden naar de gebruiker, hoewel hij deze niet heeft onderschreven door de toewijzer
93139 14395 IS NULL is not working with elastic search
93075 13398 Renamed users are not renamed in item_applies_to field values.  Use same fix as for action 9742.
92562 12258 De macro's ADDRESS_EMAIL1 en CONTACT_SURNAME werken niet voor een dossier dat geen zaakdossier is
88429 12661 Auditoverzichten blijven soms leeg voor een klant die de gedeelde decosonline.com server gebruikt
91922 12879 Default template is not visible when we register a 'New document' from pending items
91556 [RestAPI] Vul Subject1 automatisch bij het maken van nieuwe bestanden door de Rest API
91466 De gebruiker die de JOIN Admin website draait heeft schrijfrechten nodig op de bestanden van de website om auditoverzichten uit te kunnen voeren
90857 11117 When creating a second manual activity from the workflow tab, the second activity doesn't show in the input form
88483 Het selectievakje 'Gebruik profiel' wordt niet aangevinkt voor afgeleide rechten op het tabblad gebruikersrechten voor boeken
85974 10756 NL Date notation in Join is changed to English by Agenderen
88929 Verwijder het FAX-veld uit het zaaktype itemprofiel