Releasenotes Zaak en Document versie 6.24

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

< Terug naar Releasenotes

Introductie

(voorlopige) Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.24. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 5 december 2018.

nr. ticket omschrijving
93594 14527 [Connect] wanneer een document met bestand wordt verwijderd, wordt het delete event niet verzonden voor het bestand naar listeners
92866 [Zaaktypen] Gebruik een Shared Access Signature om te verbinden aan de ZTC Sync Publicatie Service Bus
92419 12256 [Zaaktypen] een vervolgzaak wordt gestart ondanks dat de zaaktyperelatie met de hoofdzaak al is verwijderd in JOIN Zaaktypen
89833 13174 [Bestandsviewer] Trage performance van de ingebouwde bestandenviewer voor PDF-bestanden op een netwerk-share
93110 14615 [Emailservice] E-mails worden niet verstuurd als de database down was tijdens het opstarten van de e-mail service
93055 14589 Custom buttons zijn niet zichtbaar in hierarchische subboeken wanneer deze aan een specifiek itemprofiel worden toegevoegd
93288 [Search] Verbeter de performance van de Search Bulkindexer voor zaaktypen.nl omgevingen
93215 De Hindi-taalbutton toont de Hindi-vertaling van "Engels" in de tooltip
92309 [RestAPI] maak het mogelijk om gebruikersgegevens te ontsluiten via de API's
89869 13016 [Workflow] Rechten op workflow worden gereset bij het opslaan van een nieuwe versie van worklfow
92308 [RestAPI] Maak het mogelijk om op het identifier-veld te filteren in de API
90410 13358 De JOIN Wordlist editor crasht bij opstarten (word list editor is een server-applicatie)
93107 [Besluitvorming] Voeg een primaire sleutel toe aan de "bevoegd gezag"-tabel
88318 12514 De pop-up voor het aanmaken van een contactpersoon vanuit het adres toont een i-frame error
91718 13743 [JOIN Admin] Boeken kunnen niet worden verwijderd in JOIN Admin
88366 12682 [JOIN Admin] Het is niet mogelijk om op gebruikersprofielen te filteren in de gebruikerslijst
92512 10776 [JOIN Now] Een PowerPoint-presentatie wordt niet opgeslagen bij de eerste poging om op te slaan via JOIN Now
92686 14389 Toon de gebruikersnaam tussen haakjes in keuzelijsten (tabellen) wanneer het systeem meerdere gebruikers met dezelfde voor- en achternaam bevat
90662 9200 Toon een foutmelding als de server niet bereikbaar is bij het opstarten
92332 Maak het mogelijk om de Decos JOIN Index Service bestanden op basis van tijdstip en/of extensie te herindexeren
89607 13074 {Excel overzichten] Het gebruikte datumformaat in een overzicht wordt niet overgenomen in de Excel-uitvoer van dat overzicht / schuine strepen in tekstvelden ontbreken ook
89653 [Besluitvorming] Verbeter de feedbacktekst in de e-mail die wordt verstuurd bij het vragen van advies op het voorstel
90842 13512 JOIN kan geen LDAP-lookup meer gebruiken om een Oracle-databaseverbinding te maken
86735 [Besluitvorming] verstuur een kennisgevingsbericht naar de opsteller (per mail) wanneer een adviesactie wordt afgehandeld
82762 [Testen] Schrijf unittestscenarios voor de import in de DecosXml klasse
91831 12919 [Search] Er wordt geen zoekresultaat getoond in JOIN Search wanneer de zoekterm slashes bevat (zoals bijv. bij Z/18/010133)
91823 13264 [Search] Soms worden registraties met de verkeerde autorisatie geindexeerd in Elastic
90886 [Connect] Voeg een Connect System voor JOIN Mobile toe wanneer dit nog niet aanwezig is
91816 [Config editor] Maak het mogelijk om instellingen te zoeken in de JOIN configuratie-editor
91344 13366 [Besluitvorming] Nadat de besluitnemer het voorstel heeft aangehouden wordt de "bewaak voortgang" actie bij de opsteller onterecht gesloten
91707 13944 [Installatie] Neem pdf2image.dll en cimage.dll op in de patch setup
91669 13334 [Workflow] Voorkom snelle eindeloze lussen in workflows waar dezelfde wachtschakel steeds opnieuw automatisch wordt aangemaakt
90395 [Besluitvorming] Voeg Calibri toe aan de ondersteunde lettertypes in de editor die wordt gebruikt in Besluitvormingsparagrafen
91624 [Workflow] Wachtschakels wachtend op de eerste zondag van de maand worden altijd direct gesloten op een maandag
91545 13901 [ADFS] Als "single logon" is geconfigureerd op een server die ADFS gebruikt, hangt het login-scherm in Internet Explorer op een machine met JOIN componenten
91563 [Search] Toon bij het bulkindexeren hoe lang er op ElasticSearch wordt gewacht
91537 [Security] diverse verbeteringen in de workflow designer service
91462 [Zaaksysteem] Maak het mogelijk om rechtstreeks vanuit de checklist op een status een document toe te voegen aan de zaak (verplicht documenttype) of een zaakkenmerk in te vullen
91458 Maak de e-mailhistorie knop altijd zichtbaar bij een registratie wanneer er tenminste 1 e-mail is verzonden en toon alle email die is verzonden vanuit de registratie
91455 Introduceer een zoekfunctie om naar alle bestanden in een dossier of document te kunnen zoeken vanuit het open bestand scherm of bij het selecteren van bijlagen in een mail
87996 [Besluitvorming] Sta het toe om bij een voorstel(type) de  accorderingsfase over te slaan
91451 [Zaaksysteem] Maak de afhandeltermijn van de activiteit afhankelijk van de doorlooptijd van de vorige actie
87616 11781 [Scanning] De preview van een scan wordt niet in alle gevallen getoond
91411 [Admin] JOIN Admin slaagt er niet in om aangepaste gebruikersrechten van een boek te verwijderen
86479 [Config Editor] Voorkom dat je "Keep outdated cache" handmatig aanzet in de JOIN Config Editor
88317 11944 [Zaaksysteem] Documenten van verlopen documenttypen (geldig tot bevat een datum in het verleden) tonen alleen het hoofdprofiel van zaakdocumenten
91158 13012 [Connect] Connect reageert soms niet meer in bepaalde scenarios
90308 [Connect] JOIN Connect start niet op wanneer de service wordt gestart voordat de database up is
90091 12394 [Zaaksysteem] diverse verbeteringen in de zaakfunctionaliteit "overslaan"
88243 [Besluitvorming] Vervang het uitchecken van bijlagen door een verbeterde functie voor het locken van bijlagen in het besluitvormingsproces
90491 13344 [File control] Ondersteuning voor verouderde beveiligingsprotocollen verwijderen uit de DDC-client
91025 [Connect] wanneer een afgehandelde zaak, gekoppeld aan een burger, wordt opgevraagd, geeft het systeem een Object Null Exception error
90983 [RestAPI] uitbreiding van functies
91043 Het is niet mogelijk om de optie "gebruik lokale wachtwoord verificatie" uit te schakelen bij gebruik van de optie "Gebruiker ADFS"
91035 [Search] wanneer Elastic Search aan staat, dan zou de gebruiker alle activiteiten moeten zien die op zijn naam staan, ongeacht de rechten op de bijbehorende registratie
91021 [Workflow] voeg versienummering toe aan checklists
88923 12841 [Admin] Log error "invalid column name "TEXT0"
89836 12801 [Search] de registratie wordt niet bijgewerkt in de index wanneer een barcode wordt gegenereerd
87742 12387 [JOIN Now] het opslaan van een EML bestand leidt tot een foutmelding
89259 12763 [Zaaksysteem] Het zaaktype "bulk-acties" wordt ten onrechte aangemaakt in het zaaksysteem bij het uitvoeren van een bulkactie
90246 12943 [Admin] XML-export-mappen en -bestanden worden in de root van de server geplaatst als geen doelmap is opgegeven in het overzicht
89273 12923 Achtergrondtaken worden soms niet gestart
84113 10930 Aanmaken van een zaakrapportage levert een leeg rapport op
87994 [Besluitvorming] Sta toe om de rollen voor secretaresse en beslisser per documenttype in te stellen
82310 10328 [Search] afgehandelde registraties zijn zichtbaar in de zoekresultaten bij toepassen van het actieve en toegewezen filter
90721 [Besluitvorming] Onthoud of de gebruiker spellingscontrole heeft ingeschakeld in de CK Editor (gedeelde notities en besluitvormingstekstblokken)
90289 [Search] Ondersteuning voor exact zoeken in "zoek in alles"
90260 [RestAPI] Implementeer revoke token endpoint
90289 [Search] Verschillende verbeteringen voor zoeken
89072 [Connect] Gebruik geen hard-coded encryptiesleutel voor tokenveiligheid (BasicHttpEntityService)
90067 [File storage] Ondersteun bestandsopslag in S3 Objectstores
89968 [werkvoorraad] Maak het mogelijk om in bulk acties toe te wijzen aan een behandelaar in de werkvoorraad van een gebruikersrol
88151 12260 [Audit] Introduceer nieuw audit type "email registraties"
87990 12207 ondersteun dubbelklik van een URL in de gedeelde notities (MEMO)
86277 11033 [JOIN Now] JOIN Now meldt zich niet automatisch aan bij ADFS op een werkstation waar Google Chrome dat wel kan doen
87183 11805 Velden worden niet ingevuld bij het aanmaken van een sub- of gelijkwaardig dossier
87134 10291 Dossierwaarden worden niet ingevuld voor een niet standaard boek wanneer een standaard dossierboek is ingesteld bij een documentboek
87131 10124 De telling van items per pagina houdt geen rekening met boeken waar de gebruiker geen toegang toe heeft
86884 Verbeteringen om JOIN Zaak & Document in Windows Containers (Docker) te kunnen draaien
88940 11211 Een lange bestandsnaam leidt er toe dat het ZIP bestand niet goed kan worden aangemaakt
86336 [Zaaktypen] Maak het onmogelijk om onderdelen in JOIN te verwijderen die nodig zijn voor zaaktypen.nl (zaaktypen, actietypen etc.)
83012 9893 Het draaien van scanbestanden wordt niet opgeslagen (4-frame)

Beschrijvingen

JOIN Besluitvorming

87994: Sta toe om de rollen voor secretariaat en besluitnemer per documenttype in te stellen

In versie 6.23 was het al mogelijk om per besluitvormend documenttype een aparte paragraafset in te richten, zodat ieder voorstel zijn eigen opmaak krijgt. Vanaf versie 6.24 is het daarnaast ook mogelijk om per besluitvormend documenttype een eigen besluitnemer en secretariaat in te stellen. Handig bijvoorbeeld als je als gemeentelijke organisatie de gemeenteraad wilt aansluiten. Je kunt dus nu ook de griffie als besluitnemer en secretariaat voor alle raadsregelateerde voorstellen instellen.

Mogelijk maken: secretariaten en besluitnemers richt je in in JOIN Zaaktypen. In de releasenotes van de meest recente versie van JOIN Zaaktypen kun je lezen hoe je dit moet instellen:

- Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87995: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een besluitnemer in te stellen

- Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87994: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een secretariaat in te stellen

87996: Maak het mogelijk om de accorderingsfase over te slaan in bepaalde besluitvormingsprocessen (zoals raad)

Bij sommige voorstellen is het niet nodig om het voorstel te laten accorderen voordat het wordt geagendeerd en besloten. Bijvoorbeeld bij een raadsvoorstel, dat direct na indienen van het voorstel wordt aangeboden aan de griffie. In dit geval is het handig om altijd de accordering over te slaan.

Mogelijk maken: het overslaan van de accordering stel je in bij het besluitvormend documenttype in JOIN Zaaktypen. In de releasenotes van de meest recente versie van JOIN Zaaktypen kun je lezen hoe je dit moet instellen:

- Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87996: sta het toe .28via het besluitvormend documenttype.29 om de accorderingsfase over te slaan en direct naar de agendering in het besluitvormingsproces te gaan

88243: Diverse verbeteringen voor het koppelen en blokkeren van bijlagen in het voorstel

CE setting lock files enabled + make sure you have latest client for locking mechanism message!!

Locken van bijlagen tussen indienen voorstel en nemen van besluit om integriteit van het systeem te borgen. Duidelijke feedback aan iedereen die de bijlagen opent. Niet langer gebruik maken van check-out functionaliteit.

Applicatiebeheer: nog aanvullen

89653: Verbeter de feedbacktekst in de e-mail die wordt verstuurd bij het vragen van advies op het voorstel

JOIN Search

90289: Diverse verbeteringen voor JOIN Search

datumfilter instelbaar voor het globale zoekscherm

boekfilters (facets): meer filters tonen en sorteren op relevantie

Applicatiebeheer: nog aanvullen

90289: Ondersteuning voor "exact zoeken" met JOIN Search

zoeken op een exacte zoekcombinatie door "" om de zoekopdracht te plaatsen

Applicatiebeheer: nog aanvullen

Overige acties

89969: Maak het mogelijk om acties in bulk toe te wijzen aan behandelaren binnen teams

toewijzen van een actie aan een behandelaar in een team (rol), nu ook mogelijk als bulkactie.

Applicatiebeheer: nog aanvullen

92686: Toon de gebruikersnaam tussen haakjes in keuzelijsten (tabellen) wanneer het systeem meerdere gebruikers met dezelfde voor- en achternaam bevat

x

91816: Maak het mogelijk om instellingen te zoeken in de JOIN configuratie-editor

91462: Maak het mogelijk om rechtstreeks vanuit de checklist op een status een document toe te voegen aan de zaak (verplicht documenttype) of een zaakkenmerk in te vullen

91458: Maak de e-mailhistorie knop altijd zichtbaar bij een registratie wanneer er tenminste 1 e-mail is verzonden en toon alle email die is verzonden vanuit de registratie

91455: Introduceer een zoekfunctie om naar alle bestanden in een dossier of document te kunnen zoeken vanuit het open bestand scherm of bij het selecteren van bijlagen in een mail

91451: Maak de afhandeltermijn van de activiteit afhankelijk van de doorlooptijd van de vorige actie

86336: Maak het onmogelijk om onderdelen in JOIN te verwijderen die nodig zijn voor zaaktypen.nl (zaaktypen, actietypen etc.)