Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2020.1.628: verschil tussen versies

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(40 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  
 
== Introductie ==
 
== Introductie ==
Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 2020.1.628). Deze versie wordt begin januari vrijgegeven.
+
Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 2020.1.628). Deze versie wordt begin januari vrijgegeven. In deze releasenotes vind je daarnaast informatie over de volgende oplossingen/producten:
 +
* JOIN Zaak & Document
 +
* JOIN Now
 +
* JOIN Zaaktypen
 +
* JOIN Agenderen
 +
Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.
  
Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.
+
De lijst met acties is bijgewerkt tot en met 23 januari 2020.
  
De lijst met acties is bijgewerkt tot en met 25 november 2019.
+
'''BELANGRIJK: komt u niet van versie 19.4.627 af, dan is het van het grootste belang om de Elastic Update naar versie 7.3.1 uit te voeren. Informatie hierover vind u in de releasenotes: [[Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2019.4.627]]'''
  
 
== Lijst met acties in release ==
 
== Lijst met acties in release ==
 
Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 2020.1.628. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).
 
Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 2020.1.628. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).
  
'''Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 2 december 2019 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).'''
+
'''Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 23 januari 2020 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).'''
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 +
! colspan="4" |'''JOIN Zaak & Document'''
 +
|-
 
|'''Nummer'''
 
|'''Nummer'''
 
|'''Freshdesk Ticket'''
 
|'''Freshdesk Ticket'''
 
|'''Omschrijving (engels)'''
 
|'''Omschrijving (engels)'''
 
|'''Omschrijving'''
 
|'''Omschrijving'''
 +
|-
 +
|116471
 +
|
 +
|[Security] Security improvement
 +
|[Security] beveiligingsupdate
 +
|-
 +
|113928
 +
|22703
 +
|[Search] List of case documents is limited to 10,000 records when  external search is used
 +
|[Search] Lijst met zaakdocumenten is beperkt tot 10.000 records wanneer  extern zoeken wordt gebruikt
 +
|-
 +
|97662
 +
|16394
 +
|[Portal] Table with options of documents is not always fully visible in  pending tasks
 +
|[Portal] De tabel met opties van documenten is niet altijd volledig  zichtbaar in de werkvoorraad
 +
|-
 +
|115648
 +
|22574
 +
|[Search] Case documents without document type are no longer found after  bulk indexing when filtering for case type
 +
|[Search] Zaakdocumenten zonder documenttype worden na bulkindexering niet  meer gevonden bij het filteren op zaaktype
 +
|-
 +
|115023
 +
|
 +
|[ZTC] enable the actiontype options for ZTC Action types
 +
|[Zaaktypen] activeer de opties van de standaard actiecodes die JOIN  Zaaktypen aanmaakt in het zaaksysteem (annuleer zaak, weiger zaak etc.)
 +
|-
 +
|114396
 +
|
 +
|[GEO] do not start Geo background task when no valid license for DC BAG  is present
 +
|[GEO] Start de GEO Backgroundservice niet wanneer er geen geldige  licentie voor DC-BAG aanwezig is
 +
|-
 +
|114431
 +
|
 +
|[Connect] +icon for entity field is not displayed in IE browser
 +
|[Connect] Het + icoon voor het toevoegen van een nieuwe eigenschap  (veldmappings) is niet zichtbaar in Internet Explorer
 +
|-
 +
|116060
 +
|
 +
|Casetype missing the default result ("Not yet known") gives  value not in list
 +
|[Zaaktypen] de standaard resultaatwaarde "Not yet known/Nog niet  bekend" komt niet altijd voor in de resultaattabel van het zaaktype
 +
|-
 +
|114883
 +
|22476
 +
|[SEARCH] Some old users do not have access to their "my  documents" book
 +
|[Search] Sommige al langer bestaande gebruikers hebben geen toegang tot  hun boek "mijn documenten"
 +
|-
 +
|115561
 +
|22664
 +
|PDF converter crashes when converting specific PDF document to PDF/A-1a  format
 +
|[PDF] de PDF converter loopt vast bij het converteren van een specifiek  PDF-document naar PDF/A-1a-formaat
 +
|-
 +
|116014
 +
|
 +
|Report fonts are always shown as "Lucida Console" in Windows  2019 container
 +
|[Containers] Rapportlettertypen worden altijd weergegeven als  "Lucida Console" in een Windows 2019-container
 +
|-
 +
|114663
 +
|20511
 +
|You do not have access to mails send from folders or deleted items with  the setting "Always show related e-mails" on true
 +
|[Mail] Gebruikers hebben niet altijd toegang tot mails verstuurd van  dossiers of verwijderde registraties wanneer de instelling "Toon altijd  gerelateerde email" aan staat
 +
|-
 +
|115383
 +
|23227
 +
|Pending item shows New Subcase button though all or sub case relations  are deleted in ZTC
 +
|[Zaak] de functie " nieuwe deelzaak"  wordt ook getoond wanneer alle  deelzaaktype-relaties met het hoofdzaaktype zijn verwijderd
 +
|-
 +
|115673
 +
|23056
 +
|File download option does not work for a scan having a long description  containing dots
 +
|[Download] De functie om bestanden te downloaden werkt niet voor een  bestand met een lange omschrijving waar puntjes in staan
 +
|-
 +
|115677
 +
|23373
 +
|[workflowdesigner] Dragging a link outside the screen moves the lines and  keeps them on a wrong position
 +
|[workflowdesigner] lijnen worden niet opnieuw gelegd wanneer  workflowschakels naar buiten het scherm worden verplaatst
 +
|-
 +
|115658
 +
|21483
 +
|[performance] More -> Administration -> Tables loads every table  container
 +
|[performance] Wanneer het menu Meer-->Beheer-->Tabellen wordt  geladen, worden alle tabellen in 1x geladen, wat leidt tot performance-issues
 +
|-
 +
|115499
 +
|23083
 +
|[Decisionmaking] Show changes in decision paragraphs in document history
 +
|[Besluitvorming] toon wijzigingen in de besluitvormingsparagrafen in de  wijzigingsgeschiedenis van het besluitvormend document (voorstel)
 +
|-
 +
|115498
 +
|
 +
|[Rest API] Bad request with no details when providing DateTime.MinValue  in a date field
 +
|[Rest API] Bad Request zonder details bij het bijwerken van een datumveld  met DateTime.MinValue
 +
|-
 +
|115420
 +
|
 +
|Show SALUTATION always in case type profiles when multiple organizational  units are present.
 +
|[Bevoegd gezag] toon het bevoegd gezag veld (Salutation) altijd in het  zaaktype-itemprofiel wanneer de organisatie over meerdere bevoegde gezagen  beschikt
 +
|-
 +
|115590
 +
|
 +
|[Geo] BAG lookup does not work in container site
 +
|[Geo][Container] De BAG lookup werkt niet in een site die als container  gehost is
 
|-
 
|-
 
|113680
 
|113680
 
|
 
|
 
|[admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item  history
 
|[admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item  history
|[admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item history
+
|[admin] [audit] Wanneer een verwijderde registratie wordt hersteld,  levert dit een lege regel op in de wijzigingsgeschiedenis van deze registratie
 
|-
 
|-
 
|114298
 
|114298
 
|22416
 
|22416
 
|SSO does not work in REST API if the redirect url contains the string  "login.aspx"
 
|SSO does not work in REST API if the redirect url contains the string  "login.aspx"
|SSO werkt niet in de REST API als de redirect url de tekst "login.aspx" bevat
+
|{Single Sign On] SSO werkt niet in de REST API als de redirect url de tekst "login.aspx" bevat
 
|-
 
|-
 
|115237
 
|115237
 
|20281
 
|20281
 
|Continuous OCR process should be marked as Requires32Bit
 
|Continuous OCR process should be marked as Requires32Bit
|De OCR-achtergrondtaak moet altijd in 32 bits-mode gestart worden
+
|[OCR] De OCR-achtergrondtaak moet altijd in 32 bits-mode gestart worden
 +
|-
 +
|112809
 +
|
 +
|[Admin][Workflow] wait links are not correctly imported
 +
|[Admin][Workflow] Wachtschakels worden niet correct geimporteerd
 
|-
 
|-
 
|112081
 
|112081
 
|21769
 
|21769
 
|Sometimes two external search engine worker processes start the same task  at the same time
 
|Sometimes two external search engine worker processes start the same task  at the same time
|Sometimes two external search engine worker processes start the same task at the same time
+
|{Search] Het kan voorkomen dat 2 Search engine worker processen op hetzelfde moment starten, waardoor de zoekmachine niet bereikbaar is
 
|-
 
|-
 
|115061
 
|115061
 
|23344
 
|23344
 
|Admin container view for user roles is empty when ADFS groups are used
 
|Admin container view for user roles is empty when ADFS groups are used
|Admin container-weergave voor gebruikersrollen is leeg wanneer  ADFS-groepen worden gebruikt
+
|[Admin] Admin container-weergave voor gebruikersrollen is leeg wanneer  ADFS-groepen worden gebruikt
 
|-
 
|-
 
|115004
 
|115004
 
|23309
 
|23309
 
|[Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting  sequence
 
|[Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting  sequence
|[Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting sequence
+
|[Decisionmaking] Wanneer documenten in een vergadering worden hernummerd, leidt dit ook tot een hernummering van de vergaderingen
 
|-
 
|-
 
|114934
 
|114934
Regel 51: Regel 163:
 
|[Configuration Editor] When creating a new database index with the  Configuration Editor, you get the option to drop the index immediately after  it was created.
 
|[Configuration Editor] When creating a new database index with the  Configuration Editor, you get the option to drop the index immediately after  it was created.
 
|[Configuration Editor] Wanneer je een nieuwe database-index maakt met de  configuratie-editor, krijgt je meteen daarna de optie om die index te  verwijderen
 
|[Configuration Editor] Wanneer je een nieuwe database-index maakt met de  configuratie-editor, krijgt je meteen daarna de optie om die index te  verwijderen
 +
|-
 +
|114874
 +
|22101
 +
|[ADFS] Issues with Azure Application Proxy environment
 +
|[ADFS] Problemen met Azure Application Proxy-omgeving
 
|-
 
|-
 
|114798
 
|114798
Regel 56: Regel 173:
 
|Postponement Overview button is not always shown for items having  postponements
 
|Postponement Overview button is not always shown for items having  postponements
 
|[Opschorten] De knop "opschortingsoverzicht" wordt niet altijd  getoond voor registraties met opschortingen
 
|[Opschorten] De knop "opschortingsoverzicht" wordt niet altijd  getoond voor registraties met opschortingen
 +
|-
 +
|113578
 +
|21648
 +
|Statuses in pending items are sometimes shown in random order
 +
|Statussen in de werkvoorraad worden soms in willekeurige volgorde  weergegeven
 
|-
 
|-
 
|114723
 
|114723
Regel 95: Regel 217:
 
|18342
 
|18342
 
|[Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root  book
 
|[Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root  book
|[Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root book
+
|[Portal] De pagineringsknoppen worden niet getoond in het "zaken-hoofdboek" in het onderdeel Favorieten
 
|-
 
|-
 
|113351
 
|113351
Regel 141: Regel 263:
 
|[DB] Add  CREATE INDEX  ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). to our default db update  script
 
|[DB] Add  CREATE INDEX  ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). to our default db update  script
 
|[Database] Voeg  CREATE INDEX  ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). toe aan het standaard  database update script
 
|[Database] Voeg  CREATE INDEX  ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). toe aan het standaard  database update script
 +
|-
 +
|113438
 +
|
 +
|Use TLS 1.2 in BAG and other Geo queries
 +
|[GEO] Gebruik TLS 1.2 in BAG-verzoeken
 
|-
 
|-
 
|113331
 
|113331
Regel 150: Regel 277:
 
|
 
|
 
|[Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse  proxy
 
|[Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse  proxy
|[Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse proxy
+
|[RestApi] Swagger werkt niet wanneer het wordt gebruikkt in combinatie  met een load balancer of een reverse proxy
 
|-
 
|-
 
|113288
 
|113288
Regel 170: Regel 297:
 
|21531
 
|21531
 
|Due date is set to yesterday when processing time set to 0
 
|Due date is set to yesterday when processing time set to 0
|Due date is set to yesterday when processing time set to 0
+
|[Werkvoorraad] De rappeldatum wordt een dag teruggezet wanneer de  afhandeltermijn in de workflow op 0 dagen is gezet
 +
|-
 +
|112978
 +
|
 +
|[Decisionmaking] improve templates per type of proposal
 +
|[Besluitvorming] verbeter de functie om sjablonen per voorsteltype te  kunnen configureren
 
|-
 
|-
 
|109558
 
|109558
Regel 201: Regel 333:
 
|[JOIN Now] Save multiple items in multiple registrations in file viewer  with send to functionality and one mail with multiple attachments.
 
|[JOIN Now] Save multiple items in multiple registrations in file viewer  with send to functionality and one mail with multiple attachments.
 
|[JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan  in aparte registraties
 
|[JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan  in aparte registraties
 +
|-
 +
|113408
 +
|
 +
|[CommonGround] Add functionality to map ZGW API Objects to containers,  and fields
 +
|[Common Ground] Voeg functionaliteit toe om ZGW API objecten te kunnen  mappen op boeken en velden
 
|-
 
|-
 
|111607
 
|111607
Regel 291: Regel 428:
 
|[Signing service] Create endpoint for ValidSign
 
|[Signing service] Create endpoint for ValidSign
 
|[Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service  op ValidSign (digitaal ondertekenen)
 
|[Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service  op ValidSign (digitaal ondertekenen)
 +
|-
 +
|111047
 +
|
 +
|Update JOIN version number to 2019.4.xxx for database version.
 +
|[Systeeminformatie] Update het JOIN database-Versienummer naar het nieuwe  formaat
 
|-
 
|-
 
|110820
 
|110820
Regel 336: Regel 478:
 
|Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in  MS Word
 
|Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in  MS Word
 
|Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in  MS Word
 
|Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in  MS Word
 +
|-
 +
|109127
 +
|20152
 +
|[SEARCH] Autocomplete of Surname does not work when Filter bar behaviour  is set to Always.
 +
|[Search] Autocomplete of Surname does not work when Filter bar behaviour  is set to Always.
 +
|-
 +
|109032
 +
|20181
 +
|Ignore %FOLDER_COMPANY% macro does not work if folder do not have address  linked
 +
|Ignore %FOLDER_COMPANY% macro does not work if folder do not have address  linked
 
|-
 
|-
 
|108991
 
|108991
Regel 381: Regel 533:
 
|When changing the address role in pending items the change is not saved
 
|When changing the address role in pending items the change is not saved
 
|[Werkvoorraad] [adresrollen] een gewijzigde adresrol op het tabblad  " adressen" wordt niet opgeslagen
 
|[Werkvoorraad] [adresrollen] een gewijzigde adresrol op het tabblad  " adressen" wordt niet opgeslagen
 +
|-
 +
|91710
 +
|
 +
|'Select a role' popup from answer wizard not functioning properly
 +
|[Werkvoorraad] verbeter de functie "selecteer (adres)rol in de  functie "nieuw document" vanuit de werkvoorraad
 +
|-
 +
|62042
 +
|
 +
|ADFS test shows "test fails", although login is successful.  Failure reason is not logged.
 +
|[ADFS] De ADFS testknop in de config editor geeft "test failed"  als resultaat, hoewel login lukt. Er wordt geen foutreden gelogd.
 +
|-
 +
|55786
 +
|
 +
|ADFS login fails after web server migration
 +
|[ADFS] Probleem in ADFS-login na migratie JOIN webserver
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="4" |'''JOIN Zaaktypen'''
 +
|-
 +
|'''Nummer'''
 +
|'''Freshdesk Ticket'''
 +
|'''Omschrijving (engels)'''
 +
|'''Omschrijving'''
 +
|-
 +
|110368
 +
|
 +
|[Zaaktypen] change version number to  YYYY.MM.buildnumber
 +
|[Zaaktypen] Wijzig het versienummer naar  YYYY.MM.Buildnummer (vergelijkbaar met alle producten in de suite
 +
|-
 +
|109217
 +
|
 +
|[ZTC] Values are copied from one result to other results
 +
|[Zaaktypen] Waarden worden onterecht gekopieerd van het ene naar het  andere resultaat wanneer je wisselt tussen de resultaten
 +
|-
 +
|110242
 +
|
 +
|[ZTC] Support item profiles for each document type
 +
|[Zaken] Maak het mogelijk om per documenttype een afwijkend itemprofiel  te maken, bijvoorbeeld voor contracten
 +
|-
 +
|109442
 +
|20358
 +
|Creating a casetype overview in zaaktypen.nl takes to long and should be  generated on the background and mailed to customer if it is ready.
 +
|[Zaaktypen][Overzicht] verbeter de performance van het genereren van een  zaaktype overzicht (excel)
 +
|-
 +
|108991
 +
|17240
 +
|ZTC Sync physically deleted JOIN case types
 +
|[Zaaktypen] zorg er voor dat in Zaaktypen.nl verwijderde zaaktypen ook  correct kunnen worden verwijderd in JOIN Admin
 +
|-
 +
|111761
 +
|19711
 +
|[E-forms] Can't remove questions from zaaktypen.nl/eform definition
 +
|[E-formulieren] Kan geen vragen verwijderen uit e-formulieren
 +
|-
 +
|111026
 +
|
 +
|[Decisionmaking] Allow to edit chapter in approval route action
 +
|[Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het  voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="3" |'''JOIN Mobile'''
 +
|-
 +
|'''Nummer'''
 +
|'''Omschrijving (engels)'''
 +
|'''Omschrijving'''
 +
|-
 +
|1
 +
|redevelop the filter function in JOIN Mobile
 +
|herontwikkel de filteropties in de takenlijst, documenten & bijlagen lijst en het zoekresultaten scherm
 +
|-
 +
|2
 +
|Change the method for selecting handlers
 +
|Introduceer een nieuwe manier voor het selecteren van team en behandelaren bij het toewijzen van taken
 +
|-
 +
|3
 +
|Add new task to an item
 +
|Maak het mogelijk om losse taken toe te voegen aan documenten, dossiers, zaken etc.
 +
|-
 +
|4
 +
|Show meeting card in task and item window
 +
|Toon de gekoppelde vergaderingen in het taak-detailscherm (van bijvoorbeeld een zaak of documenten)
 +
|-
 +
|5
 +
|Create a meeting detail window
 +
|Introduceer een scherm waarin de details van een vergadering kunnen worden weergegeven
 +
|-
 +
|6
 +
|Allow to edit the due date of an task
 +
|Maak het mogelijk om de rappeldatum van een taak in te stellen of te wijzigen
 +
|-
 +
|7
 +
|Show indication that user has reached the end of a list
 +
|Maak aan de gebruiker duidelijk dat hij het einde van een lijst heeft bereikt en introduceer een optie om "terug naar boven" te gaan
 +
|-
 +
|8
 +
|Introduce a new login/onboarding method based on emailaddress and password
 +
|Introduceer een nieuwe login methode, waarmee de gebruiker zich op basis van emailadres en wachtwoord kan authenticeren
 
|}
 
|}
  
 
== Beschrijvingen ==
 
== Beschrijvingen ==
  
=== [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen) en Ondertekenen.nl ===
+
=== JOIN Zaak & Document ===
 +
 
 +
==== [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen) en Ondertekenen.nl ====
 
In de vorige versie hebben we het JOIN Signing Platform geintroduceerd waarop als eerste leverancier van onderteken-software Zynyo werd aangesloten. In deze versie breiden we het platform verder uit met de aansluitingen van Validsign en Ondertekenen.nl. HIermee wordt het nu mogelijk om documenten in JOIN voor ondertekening aan te bieden, waarna het ondertekende document netjes wordt opgeslagen in JOIN Zaak & Document. Een aantal kenmerken van deze oplossing:
 
In de vorige versie hebben we het JOIN Signing Platform geintroduceerd waarop als eerste leverancier van onderteken-software Zynyo werd aangesloten. In deze versie breiden we het platform verder uit met de aansluitingen van Validsign en Ondertekenen.nl. HIermee wordt het nu mogelijk om documenten in JOIN voor ondertekening aan te bieden, waarna het ondertekende document netjes wordt opgeslagen in JOIN Zaak & Document. Een aantal kenmerken van deze oplossing:
 
* Ondertekenen van een of meerdere documenten (bestanden) is mogelijk
 
* Ondertekenen van een of meerdere documenten (bestanden) is mogelijk
Regel 393: Regel 644:
 
* Specifieke functionaliteiten per leverancier, zoals extra beveiligd ondertekenen, kopiehouders en akte van ondertekening
 
* Specifieke functionaliteiten per leverancier, zoals extra beveiligd ondertekenen, kopiehouders en akte van ondertekening
 
Wilt u meer weten over de oplossing, neem dan contact op met uw (commercieel) aanspreekpunt bij Decos.
 
Wilt u meer weten over de oplossing, neem dan contact op met uw (commercieel) aanspreekpunt bij Decos.
[[Bestand:Digitaal ondertekenen met signing platform van JOIN.png|geen|omkaderd]]
+
[[Bestand:Digitaal ondertekenen met signing platform van JOIN.png|geen|omkaderd|538x538px]]
  
=== [Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF  en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het  voorstel ===
+
==== [Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF  en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het  voorstel ====
 
Vaak wordt een (samenvatting van het) voorstel extern gedeeld, bijvoorbeeld bij een raads- of collegebesluit. Niet alle informatie die in het voorstel staat is dan relevant (of gewenst) om extern te delen. Vandaar dat we het nu mogelijk maken om aan het eind van het besluitvormingsproces 2 PDF-bestanden op te slaan: het voorstel en het besluit. Aangezien er al functionaliteit beschikbaar is om een aparte PDF te genereren (met een andere inhoud en indeling) voor het definitieve besluit, kan hiermee een intern document en extern document worden gecreeerd bij het voorstel.
 
Vaak wordt een (samenvatting van het) voorstel extern gedeeld, bijvoorbeeld bij een raads- of collegebesluit. Niet alle informatie die in het voorstel staat is dan relevant (of gewenst) om extern te delen. Vandaar dat we het nu mogelijk maken om aan het eind van het besluitvormingsproces 2 PDF-bestanden op te slaan: het voorstel en het besluit. Aangezien er al functionaliteit beschikbaar is om een aparte PDF te genereren (met een andere inhoud en indeling) voor het definitieve besluit, kan hiermee een intern document en extern document worden gecreeerd bij het voorstel.
  
Regel 404: Regel 655:
 
[[Bestand:Apart opslaan voorstel en besluit.png|geen|omkaderd|
 
[[Bestand:Apart opslaan voorstel en besluit.png|geen|omkaderd|
 
JOIN Config Editor
 
JOIN Config Editor
]]
+
|439x439px]]
  
=== [Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het  voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd ===
+
==== [Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het  voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd ====
 
Vanaf versie 2020.1.628 is het mogelijk voor de goedkeurder (in de accorderingsfase van het voorstel) om bewerkingen te doen in het voorstel. Bijvoorbeeld wanneer de directeur in de laatste stap van het voorstel nog een typefout tegenkomt kan dit erg handig zijn. Doordat we vastleggen wie welke wijzigingen in het voorstel doet (zie verderop in deze releasenotes voor meer detail) is veiligheid uiteraard gegarandeerd.
 
Vanaf versie 2020.1.628 is het mogelijk voor de goedkeurder (in de accorderingsfase van het voorstel) om bewerkingen te doen in het voorstel. Bijvoorbeeld wanneer de directeur in de laatste stap van het voorstel nog een typefout tegenkomt kan dit erg handig zijn. Doordat we vastleggen wie welke wijzigingen in het voorstel doet (zie verderop in deze releasenotes voor meer detail) is veiligheid uiteraard gegarandeerd.
  
Regel 412: Regel 663:
  
 
In JOIN Zaaktypen kan per stap in de accorderingsroute nu worden aangegeven of de betreffende rol het voorstel mag bewerken. Dit werkt uiteraard 1 op 1 door in JOIN Zaak & Document.
 
In JOIN Zaaktypen kan per stap in de accorderingsroute nu worden aangegeven of de betreffende rol het voorstel mag bewerken. Dit werkt uiteraard 1 op 1 door in JOIN Zaak & Document.
[[Bestand:Bewerken in accorderingsfase.png|geen|omkaderd|
 
Accorderingsroutes inrichten in JOIN Zaaktypen
 
]]
 
  
=== [Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het  voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat ===
+
[[Bestand:Bewerken_in_accorderingsfase.png|kaderloos|800x800px]]
 +
 
 +
==== [Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het  voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat ====
 
Vanaf versie 2020.1.628 kan de adviesvrager (de opsteller van het voorstel) adviesgevers de gelegenheid geven om zelf bewerkingen door te voeren in het voorstel.  
 
Vanaf versie 2020.1.628 kan de adviesvrager (de opsteller van het voorstel) adviesgevers de gelegenheid geven om zelf bewerkingen door te voeren in het voorstel.  
  
 
'''Hoe werkt het?'''
 
'''Hoe werkt het?'''
  
wanneer de adviesvrager collega's uitnodigt om advies te geven op het voorstel, heeft hij nu ook de mogelijkheid om bewerkingen toe te staan. In het scherm kan de opsteller dan de optie "sta bewerkingen toe" aanvinken. De adviesgever kan dan zowel commentaar geven (zoals hij dat al gewend was) als bewerkingen doorvoeren in het voorstel.
+
Om deze functie te activeren, moet u in de config editor de setting "allow to edit proposal in feedback action" op TRUE zetten:
 +
[[Bestand:Bewerken in adviesronde.png|geen|omkaderd|
 +
Config Editor
 +
|928x928px]]
 +
Wanneer de adviesvrager collega's uitnodigt om advies te geven op het voorstel, heeft hij nu ook de mogelijkheid om bewerkingen toe te staan. In het scherm kan de opsteller dan de optie "sta bewerkingen toe" aanvinken. De adviesgever kan dan zowel commentaar geven (zoals hij dat al gewend was) als bewerkingen doorvoeren in het voorstel.
  
=== [Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel  vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now ===
+
==== [Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel  vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now ====
 
Bijlagen bij een voorstel zijn altijd afkomstig uit een document in JOIN. Om te voorkomen dat er vervuiling ontstaat in JOIN en er documenten zonder duidelijke metadata in het systeem terecht komen is het daarom niet toegestaan om rechtstreeks bestanden te uploaden naar het voorstel. Om deze reden hebben we alle mogelijkheden in zowel JOIN als JOIN Now hiervoor uitgeschakeld.
 
Bijlagen bij een voorstel zijn altijd afkomstig uit een document in JOIN. Om te voorkomen dat er vervuiling ontstaat in JOIN en er documenten zonder duidelijke metadata in het systeem terecht komen is het daarom niet toegestaan om rechtstreeks bestanden te uploaden naar het voorstel. Om deze reden hebben we alle mogelijkheden in zowel JOIN als JOIN Now hiervoor uitgeschakeld.
  
Regel 430: Regel 684:
 
In JOIN zijn alle functies (slepen, koppelen) uitgeschakeld voor bestanden bij een besluitvormend document. Hetzelfde geldt voor JOIN Now, hier worden besluitvormende documenten niet meer getoond bij functie " opslaan in JOIN".
 
In JOIN zijn alle functies (slepen, koppelen) uitgeschakeld voor bestanden bij een besluitvormend document. Hetzelfde geldt voor JOIN Now, hier worden besluitvormende documenten niet meer getoond bij functie " opslaan in JOIN".
  
=== [Besluitvorming] Sta het toe om afbeeldingen toe te voegen aan paragrafen ===
+
==== [Besluitvorming] Sta het toe om afbeeldingen toe te voegen aan paragrafen ====
 
Met versie 2020.1.628 maken we het mogelijk om afbeeldingen (PNG, JPG) toe te voegen aan een paragraaf in een voorstel. Vanuit veiligheidsoverwegingen was dit onmogelijk gemaakt, maar door aanpassingen in de software is dit nu wel (veilig) mogelijk.
 
Met versie 2020.1.628 maken we het mogelijk om afbeeldingen (PNG, JPG) toe te voegen aan een paragraaf in een voorstel. Vanuit veiligheidsoverwegingen was dit onmogelijk gemaakt, maar door aanpassingen in de software is dit nu wel (veilig) mogelijk.
  
 
'''Hoe werkt het?'''
 
'''Hoe werkt het?'''
  
=== [Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment  een voorstel kunnen bewerken ===
+
Vanuit bijvoorbeeld de browser kun je een plaatje selecteren (kopieren) en plakken (via de rechtermuisknop) in het voorstel. Het plaatje wordt ook zichtbaar in de PDF.
 +
 
 +
[[Bestand:Chapter_image.png|kaderloos|800x800px]]
 +
 
 +
==== [Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment  een voorstel kunnen bewerken ====
 
Met alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van JOIN Besluitvorming is het nu mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen willen doen in het voorstel. Om dit te voorkomen hebben we extra functionaliteit toegevoegd waarmee altijd wordt gecontroleerd dat er maar 1 iemand tegelijkertijd aan het voorstel mag werken. En op het moment dat iemand het voorstel in bewerking heeft, dan krijgt iedere andere gebruiker daar netjes een melding van, zodat ook duidelijk is waarom het voorstel op dat moment niet kan worden bewerkt.  
 
Met alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van JOIN Besluitvorming is het nu mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen willen doen in het voorstel. Om dit te voorkomen hebben we extra functionaliteit toegevoegd waarmee altijd wordt gecontroleerd dat er maar 1 iemand tegelijkertijd aan het voorstel mag werken. En op het moment dat iemand het voorstel in bewerking heeft, dan krijgt iedere andere gebruiker daar netjes een melding van, zodat ook duidelijk is waarom het voorstel op dat moment niet kan worden bewerkt.  
  
Regel 442: Regel 700:
 
Wanneer een voorstel in bewerking is bij een gebruiker dan wordt het voorstel " gelocked". Met dit mechanisme kunnen we het voorstel voor iedereen bevriezen als het in bewerking is en weer vrijgeven als de bewerking is afgerond. De gebruiker die niet kan bewerken krijgt netjes in het scherm te zien dat het in bewerking is bij een andere gebruiker.
 
Wanneer een voorstel in bewerking is bij een gebruiker dan wordt het voorstel " gelocked". Met dit mechanisme kunnen we het voorstel voor iedereen bevriezen als het in bewerking is en weer vrijgeven als de bewerking is afgerond. De gebruiker die niet kan bewerken krijgt netjes in het scherm te zien dat het in bewerking is bij een andere gebruiker.
  
=== '''[Besluitvorming]''' zorg er voor dat bijlagen ook na het genomen besluit niet wijzigbaar blijven ===
+
[[Bestand:Tegelijkertijd_voorstel_bewerken.png|kaderloos|800x800px]]
 +
 
 +
==== [Besluitvorming] zorg er voor dat bijlagen ook na het genomen besluit niet wijzigbaar blijven ====
 
Wanneer een besluit is genomen en het voorstel daarmee is afgehandeld, wordt de "lock" van de bijlage afgehaald en zijn bewerkingen in de bijlage weer mogelijk. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het voorstel, aangezien de inhoud van de paragrafen en de bijlagen samen het voorstel zijn. Sommige klanten willen niet dat bijlagen na het genomen besluit nog wijzigbaar zijn, andere klanten willen dit wel. Daarom is een optie toegevoegd waarmee iedere organisatie dit zelf kan bepalen en instellen.
 
Wanneer een besluit is genomen en het voorstel daarmee is afgehandeld, wordt de "lock" van de bijlage afgehaald en zijn bewerkingen in de bijlage weer mogelijk. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het voorstel, aangezien de inhoud van de paragrafen en de bijlagen samen het voorstel zijn. Sommige klanten willen niet dat bijlagen na het genomen besluit nog wijzigbaar zijn, andere klanten willen dit wel. Daarom is een optie toegevoegd waarmee iedere organisatie dit zelf kan bepalen en instellen.
  
 
'''Hoe werkt het?'''
 
'''Hoe werkt het?'''
  
In de JOIN Config Editor
+
Deze wijziging vereist geen aanpassingen in de configuratie van JOIN Besluitvorming.
  
=== [Besluitvorming] Toon wijzigingen in besluitvormingsparagrafen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel ===
+
==== [Besluitvorming] Toon wijzigingen in besluitvormingsparagrafen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel ====
 
Integriteit van de besluitvormingsmodule vinden wij van het grootste belang. Zeker met de uitbreidingen die we in deze versie introduceren (sta meerdere mensen toe om gedurende het besluitvormingsproces wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het voorstel) is het belangrijk om inzicht hierin nog transparanter te maken.
 
Integriteit van de besluitvormingsmodule vinden wij van het grootste belang. Zeker met de uitbreidingen die we in deze versie introduceren (sta meerdere mensen toe om gedurende het besluitvormingsproces wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het voorstel) is het belangrijk om inzicht hierin nog transparanter te maken.
  
 
Vandaar dat vanaf nu wijzigingen, die we al netjes bewaarden in de auditfunctie van JOIN Zaak & Document, ook wegschrijven en tonen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel.
 
Vandaar dat vanaf nu wijzigingen, die we al netjes bewaarden in de auditfunctie van JOIN Zaak & Document, ook wegschrijven en tonen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel.
[[Bestand:Wijzigingsgeschiedenis paragrafen.png|geen|omkaderd|Wijzigingsgeschiedenis in paragrafen]]
+
[[Bestand:Wijzigingsgeschiedenis paragrafen.png|geen|omkaderd|Wijzigingsgeschiedenis in paragrafen|583x583px]]'''Hoe werkt het?'''
 +
 
 +
Deze wijziging vereist geen aanpassingen in de configuratie van JOIN Besluitvorming.
 +
 
 +
==== [JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties ====
 +
Een aantal versies geleden hebben we in JOIN Now een belangrijke aanpassing gedaan, namelijk dat het niet meer mogelijk was om voor iedere bijlage in een mail een aparte registratie aan te maken. Deels omdat de functionaliteit erg onduidelijk was voor eindgebruikers en deels omdat de functionaliteit tot veel instabiliteit leidde in de software. Op verzoek van veel klanten hebben we de software zodanig aangepast dat de functie nu weer terug is in de software, veel duidelijker is voor de gebruiker en de stabiliteit van de software niet in het geding is.
 +
 
 +
'''Hoe werkt het?'''
 +
 
 +
Wanneer je een mail met bijlagen wilt opslaan, kun je nu kiezen voor de volgende mogelijkheden:
 +
# De mail kan in zijn geheel (dus inclusief de bijlagen) worden opgeslagen in JOIN. Dit leidt dan tot 1 document met 1 bestand (de mail)
 +
# De mail kan in zijn geheel & alle bijlagen apart worden opgeslagen in 1 documentregistratie. De registratie bevat dan meerdere bestanden (mail & bijlagen)
 +
# De mail en de bijlagen worden in aparte documentregistraties opgeslagen. Iedere registratie bevat dan altijd maar 1 bestand. Om de registraties van elkaar te onderscheiden nemen we de bestandsnaam mee in de omschrijving.
 +
Om een mail met zijn bestanden apart op te slaan is het van belang om de optie " sla mail inclusief bestanden en bestanden los op"  aan te zetten. Alleen dan komt de optie beschikbaar om voor ieder bestand een aparte registratie aan te maken. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat bovengenoemde functie alleen werkt als er 1 mail wordt opgeslagen. De functie is niet beschikbaar bij het opslaan van meerdere mails.
  
=== [JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan  in aparte registraties ===
+
De functie is beschikbaar in zowel de reguliere JOIN Now versie (de "client versie") als de nieuwe Office 365 versie van JOIN Now (zowel in de Outlook desktop versie als in Oulook Online. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw accountmanager.
aanvullen
 
  
=== [Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn"  van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het  zaaktype ===
+
De functie is ook beschikbaar voor JOIN Now explorer, waarmee het mogelijk is om een of meerdere bestanden vanaf een netwerkschijf op te slaan in JOIN Zaak & Document.
aanvullen
 
  
=== [Zaaktypen] Sta toe om aan documenttypen een eigen itemprofiel / metadataset te koppelen ===
+
==== [Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn"  van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het  zaaktype ====
 +
Om aan een zaak de juiste archieftermijn (en startdatum archiefprocedure) toe te kennen kan per resultaat de zogenaamde "brondatum archiefprocedure:  worden geconfigureerd. Dit doet de beheerder van het zaaktype in JOIN Zaaktypen.
 +
 
 +
De volgende archiefinitiaties zijn mogelijk:
 +
# <u>Afgehandeld</u>: wanneer de zaak wordt afgehandeld geldt de afhandeldatum als ingangsdatum voor de archiefprocedure.
 +
# Ingangsdatum besluit: als aan een zaak een besluit is gekoppeld, dan wordt de ingangsdatum van het besluit als ingangsdatum archiefprocedure gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum van een vergunning
 +
# Vervaldatum besluit: wanneer het besluit een tijdelijkheid heeft, dan wordt de vervaldatum ingevuld en kan deze als ingangsdatum voor de archiefprocedure worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de einddatum van een drank- en horecavergunning. Deze optie is overigens beter bekend als ''"na vervallen belang"''.
 +
# een specifiek datumkenmerk kan in de zaak worden gebruikt, bijvoorbeeld om de einddatum van een evenement in een evenementenvergunning te kunnen vastleggen. Deze datum kan vervolgens worden gebruikt als ingangsdatum archiefprocedure.
 +
'''Hoe het werkt?'''
 +
 
 +
Wat is er dan gewijzigd? We hebben de software dusdanig aagepast dat de ingangsdatum van de archiefprocedure niet alleen wordt berekend bij het afhandelen van de zaak, maar op ieder moment dat er iets wordt gewijzigd in de zaak. Stel dat het vervallen belang nog niet bekend is bij het afhandelen van de zaak, dan werd de ingangsdatum niet achteraf alsnog ingevuld. Met de wijziging in versie 2020.1.628 is dit veranderd. Als voorbeeld gebruiken we altijd de "uitritvergunning". Het belang van deze vergunning vervalt pas als de uitrit niet meer bestaat. Wanneer dat is kan je vooraf niet zeggen. Maar als de uitrit is verwijderd, kan ook de archiefactie starten. Dat is nu geregeld.
 +
 
 +
==== [Zaaktypen] Sta toe om aan documenttypen een eigen itemprofiel / metadataset te koppelen ====
 
Een vaak terugkerende ontwikkelwens van veel klanten hebben we met deze versie kunnen realiseren. Nadat we al in de module JOIN Besluitvorming itemprofielen (metadatasets) per documenttype toestonden, wordt dit nu doorgetrokken naar alle documenttypen. Zo kun je voor een documenttype "contract"  een contractenprofiel inrichten en voor het documenttype "bestemmingsplan" hier weer een ander specifiek profiel inrichten.  
 
Een vaak terugkerende ontwikkelwens van veel klanten hebben we met deze versie kunnen realiseren. Nadat we al in de module JOIN Besluitvorming itemprofielen (metadatasets) per documenttype toestonden, wordt dit nu doorgetrokken naar alle documenttypen. Zo kun je voor een documenttype "contract"  een contractenprofiel inrichten en voor het documenttype "bestemmingsplan" hier weer een ander specifiek profiel inrichten.  
  
Regel 484: Regel 767:
  
 
In JOIN Zaaktypen is een nieuwe tabel toegevoegd "metadatasets". Aan deze tabel voeg je extra waarden toe, 1 voor ieder itemprofiel dat in JOIN kan worden geconfigureerd.
 
In JOIN Zaaktypen is een nieuwe tabel toegevoegd "metadatasets". Aan deze tabel voeg je extra waarden toe, 1 voor ieder itemprofiel dat in JOIN kan worden geconfigureerd.
[[Bestand:Metadataset zaaktypen.png|geen|omkaderd]]
+
 
 +
[[Bestand:Metadataset_zaaktypen.png|kaderloos|769x769px]]
 +
 
 
Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kun je een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype publiceert (door het gekoppelde zaaktype te publiceren, wordt in JOIN Admin een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttype. Dus bijvoorbeeld het itemprofiel "zaakdocumentprofiel contract". Dit profiel kan volledig naar eigen inzicht en behoefte worden geconfigureerd door de beheerder van JOIN Admin.
 
Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kun je een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype publiceert (door het gekoppelde zaaktype te publiceren, wordt in JOIN Admin een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttype. Dus bijvoorbeeld het itemprofiel "zaakdocumentprofiel contract". Dit profiel kan volledig naar eigen inzicht en behoefte worden geconfigureerd door de beheerder van JOIN Admin.
 +
 +
[[Bestand:Metadataset_documenttype.png|kaderloos|538x538px]]
 +
 +
Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kunt u een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype met het zaaktype publiceert wordt in JOIN Admin automatisch een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttypen (of alle documenttypen waar je dit profiel wilt gebruiken). Het itemprofiel kan vervolgens naar smaak en inzicht van de functioneel beheerder worden ingericht.
 +
 +
[[Bestand:Doctype itemprofiel.png|kaderloos|417x417px]]
 +
 +
=== JOIN Zaaktypen ===
 +
Zie bovenstaand voor meer informatie over de wijzigingen in JOIN Besluitvorming en JOIN Zaak & Document, waarbij de configuratie plaatsvindt in JOIN Zaaktypen:
 +
* sta toe om in de accorderingsroutes per stap in te stellen of het voorstel mag worden bewerkt
 +
* maak het mogelijk om per documenttype een eigen metadataset (itemprofiel) te configureren
 +
 +
=== JOIN Mobile ===
 +
Ook JOIN Mobile is verder uitgebreid en verbeterd, denk dan bijvoorbeeld aan betere filtermogelijkheden, losse taken aanmaken en een eenvoudigere manier van taken aan collega's toewijzen.
 +
 +
==== filteren in JOIN Mobile ====
 +
We hebben alle filterfuncties zo herontworpen, dat het filteren op alle plaatsen gelijk werkt.
 +
* Taken
 +
* Alle documenten
 +
* Alle bijlagen
 +
* JOIN Search
 +
Uiteraard verschillen de filterfuncties per onderdeel (zo kun je documenten logischerwijs niet op zaken zoeken), maar de functies voor sorteren, het zoeken op een datumbereik of een type is in alle gevallen gelijk aan elkaar.
 +
 +
==== inloggen in JOIN Mobile ====
 +
We hebben de loginmethode aangepakt. Vanaf nu hoef (mag) je niet meer met de QR code aan te melden, maar kan het gewoon op basis van jouw emailadres. Als we het emailadres herkennen
 +
 +
Behandelaren selecteren
 +
 +
==== Losse taken aanmaken in JOIN Mobile ====
 +
Vanaf nu is het volledig mogelijk om losse taken aan te maken in JOIN Mobile. Zo kun je losse taken aanmaken in een zaak of een document, en hier zicht op houden. Zo weet je gelijk welke collega's zijn of haar taak hebben afgehandeld.
 +
 +
==== Sneller door lijsten heen scrollen ====
 +
Wanneer je door een lijst (taken, zoekresultaten) scrollt op de telefoon is het best handig om (a) inzichtelijk te krijgen wanneer je het eind van de lijst hebt bereikt (we kennen namelijk geen paginering in JOIN Mobile) en (b) is het handig als je snel naar het begin van de lijst kan terugkeren.
 +
 +
Voor beide problemen hebben we een oplossing bedacht. Wanneer je aan het eind van de lijst bent gekomen geven we dit aan. En als je snel weer terug naar boven wil klik je op de knop " terug naar boven"  die automatisch in beeld verschijnt als je begint te scrollen.

Huidige versie van 27 jan 2020 om 09:02

Inhoud

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 2020.1.628). Deze versie wordt begin januari vrijgegeven. In deze releasenotes vind je daarnaast informatie over de volgende oplossingen/producten:

 • JOIN Zaak & Document
 • JOIN Now
 • JOIN Zaaktypen
 • JOIN Agenderen

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

De lijst met acties is bijgewerkt tot en met 23 januari 2020.

BELANGRIJK: komt u niet van versie 19.4.627 af, dan is het van het grootste belang om de Elastic Update naar versie 7.3.1 uit te voeren. Informatie hierover vind u in de releasenotes: Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2019.4.627

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 2020.1.628. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 23 januari 2020 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).

JOIN Zaak & Document
Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
116471 [Security] Security improvement [Security] beveiligingsupdate
113928 22703 [Search] List of case documents is limited to 10,000 records when external search is used [Search] Lijst met zaakdocumenten is beperkt tot 10.000 records wanneer extern zoeken wordt gebruikt
97662 16394 [Portal] Table with options of documents is not always fully visible in pending tasks [Portal] De tabel met opties van documenten is niet altijd volledig zichtbaar in de werkvoorraad
115648 22574 [Search] Case documents without document type are no longer found after bulk indexing when filtering for case type [Search] Zaakdocumenten zonder documenttype worden na bulkindexering niet meer gevonden bij het filteren op zaaktype
115023 [ZTC] enable the actiontype options for ZTC Action types [Zaaktypen] activeer de opties van de standaard actiecodes die JOIN Zaaktypen aanmaakt in het zaaksysteem (annuleer zaak, weiger zaak etc.)
114396 [GEO] do not start Geo background task when no valid license for DC BAG is present [GEO] Start de GEO Backgroundservice niet wanneer er geen geldige licentie voor DC-BAG aanwezig is
114431 [Connect] +icon for entity field is not displayed in IE browser [Connect] Het + icoon voor het toevoegen van een nieuwe eigenschap (veldmappings) is niet zichtbaar in Internet Explorer
116060 Casetype missing the default result ("Not yet known") gives value not in list [Zaaktypen] de standaard resultaatwaarde "Not yet known/Nog niet bekend" komt niet altijd voor in de resultaattabel van het zaaktype
114883 22476 [SEARCH] Some old users do not have access to their "my documents" book [Search] Sommige al langer bestaande gebruikers hebben geen toegang tot hun boek "mijn documenten"
115561 22664 PDF converter crashes when converting specific PDF document to PDF/A-1a format [PDF] de PDF converter loopt vast bij het converteren van een specifiek PDF-document naar PDF/A-1a-formaat
116014 Report fonts are always shown as "Lucida Console" in Windows 2019 container [Containers] Rapportlettertypen worden altijd weergegeven als "Lucida Console" in een Windows 2019-container
114663 20511 You do not have access to mails send from folders or deleted items with the setting "Always show related e-mails" on true [Mail] Gebruikers hebben niet altijd toegang tot mails verstuurd van dossiers of verwijderde registraties wanneer de instelling "Toon altijd gerelateerde email" aan staat
115383 23227 Pending item shows New Subcase button though all or sub case relations are deleted in ZTC [Zaak] de functie " nieuwe deelzaak"  wordt ook getoond wanneer alle deelzaaktype-relaties met het hoofdzaaktype zijn verwijderd
115673 23056 File download option does not work for a scan having a long description containing dots [Download] De functie om bestanden te downloaden werkt niet voor een bestand met een lange omschrijving waar puntjes in staan
115677 23373 [workflowdesigner] Dragging a link outside the screen moves the lines and keeps them on a wrong position [workflowdesigner] lijnen worden niet opnieuw gelegd wanneer workflowschakels naar buiten het scherm worden verplaatst
115658 21483 [performance] More -> Administration -> Tables loads every table container [performance] Wanneer het menu Meer-->Beheer-->Tabellen wordt geladen, worden alle tabellen in 1x geladen, wat leidt tot performance-issues
115499 23083 [Decisionmaking] Show changes in decision paragraphs in document history [Besluitvorming] toon wijzigingen in de besluitvormingsparagrafen in de wijzigingsgeschiedenis van het besluitvormend document (voorstel)
115498 [Rest API] Bad request with no details when providing DateTime.MinValue in a date field [Rest API] Bad Request zonder details bij het bijwerken van een datumveld met DateTime.MinValue
115420 Show SALUTATION always in case type profiles when multiple organizational units are present. [Bevoegd gezag] toon het bevoegd gezag veld (Salutation) altijd in het zaaktype-itemprofiel wanneer de organisatie over meerdere bevoegde gezagen beschikt
115590 [Geo] BAG lookup does not work in container site [Geo][Container] De BAG lookup werkt niet in een site die als container gehost is
113680 [admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item history [admin] [audit] Wanneer een verwijderde registratie wordt hersteld, levert dit een lege regel op in de wijzigingsgeschiedenis van deze registratie
114298 22416 SSO does not work in REST API if the redirect url contains the string "login.aspx" {Single Sign On] SSO werkt niet in de REST API als de redirect url de tekst "login.aspx" bevat
115237 20281 Continuous OCR process should be marked as Requires32Bit [OCR] De OCR-achtergrondtaak moet altijd in 32 bits-mode gestart worden
112809 [Admin][Workflow] wait links are not correctly imported [Admin][Workflow] Wachtschakels worden niet correct geimporteerd
112081 21769 Sometimes two external search engine worker processes start the same task at the same time {Search] Het kan voorkomen dat 2 Search engine worker processen op hetzelfde moment starten, waardoor de zoekmachine niet bereikbaar is
115061 23344 Admin container view for user roles is empty when ADFS groups are used [Admin] Admin container-weergave voor gebruikersrollen is leeg wanneer ADFS-groepen worden gebruikt
115004 23309 [Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting sequence [Decisionmaking] Wanneer documenten in een vergadering worden hernummerd, leidt dit ook tot een hernummering van de vergaderingen
114934 [Configuration Editor] When creating a new database index with the Configuration Editor, you get the option to drop the index immediately after it was created. [Configuration Editor] Wanneer je een nieuwe database-index maakt met de configuratie-editor, krijgt je meteen daarna de optie om die index te verwijderen
114874 22101 [ADFS] Issues with Azure Application Proxy environment [ADFS] Problemen met Azure Application Proxy-omgeving
114798 20312 Postponement Overview button is not always shown for items having postponements [Opschorten] De knop "opschortingsoverzicht" wordt niet altijd getoond voor registraties met opschortingen
113578 21648 Statuses in pending items are sometimes shown in random order Statussen in de werkvoorraad worden soms in willekeurige volgorde weergegeven
114723 23143 [Security] security issue JOIN Admin [Security] beveiligingsincident JOIN Admin(inhoud is gedeeld met CISO's)
112989 22174 [Decisionmaking] automatically remove attachments from window when unlinked [Besluitvorming] ververs het voorstelscherm na het ontkoppelen van een bijlage
114514 Filter behaving unexpectedly when using LIKE query and % suffix [Connect] Filter gedraagt zich onvoorspelbaar wanneer een LIKE query met % suffix wordt uitgevoerd
114505 [API] Optionally return include item profile properties+values instead of fields+values while creating new item or updating an existing items [RestAPI] Diverse verbeteringen voor het ophalen van velden bij het maken en bijwerken van registraties
113699 [API] It is not possible to update item if there are date fields in the profile [RestAPI] Zorg er voor dat registraties kunnen worden bijgewerkt wanneer en datumvelden in het profiel voorkomen
114422 Add endpoint to move item from one parent to other. [RestAPI] Creëer een endpoint om een registratie te verplaatsen
114292 20485 Do not overwrite a generated FileName on Insert [Connect] Overschrijf een gegenereerde bestandsnaam niet bij een insert operatie
103784 18342 [Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root book [Portal] De pagineringsknoppen worden niet getoond in het "zaken-hoofdboek" in het onderdeel Favorieten
113351 [Security] improvements after internal vulnerability test [Security] Diverse verbeterigen n.a.v. intern uitgevoerde penetratietest
113710 22366 When the e-mail address of a user with e-mail registration enabled is changed, the link to the previous registered e-mail box should be removed [Email] Wanneer het e-mailadres van een gebruiker met e-mailregistratie wordt gewijzigd, moet de link naar de vorige geregistreerde e-mailbox worden verwijderd
112448 21411 [GEO] When the postal address and visiting address are set to the same Dutch address, cases for the address are shown twice in the map. [GEO] Wanneer het postadres en het bezoekadres op hetzelfde Nederlandse adres zijn ingesteld, worden zaken voor dat adres tweemaal op de kaart weergegeven.
111767 19348 [mail service] Notification interval is not always respected [Emailservice] De notificatie interval voor het ontvangen van mailrappelleringen wordt niet altijd gerespecteerd
112852 19618 [pending tasks] the SUBJECT1 field can not be activated in default workflow link profile [werkvoorraad] het onderwerpsveld (SUBJECT1) kan niet worden geactiveerd in het standaard workflowlink profiel
113021 20497 Workflows are started mulitple times if multiple actions are done before the first workflow is added [Workflow] Workflows worden meerdere keren gestart als er meerdere acties gedaan worden voordat de workflow is gestart
113676 [Signing service] Create endpoint for ondertekenen.nl (Evidos/Signhost) [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ondertekenen.nl (Evidos/Signhost)
109205 21477 [Portal] when saving mail as document not all files are saved and files are not displayed in the HTML file [Portal] met het opslaan van een mail als document worden niet alle bestanden opgeslagen, ook zijn de bestanden niet in het HTML bestand van de email zelf niet zichtbaar
112956 [DB] Add  CREATE INDEX ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). to our default db update script [Database] Voeg  CREATE INDEX ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). toe aan het standaard database update script
113438 Use TLS 1.2 in BAG and other Geo queries [GEO] Gebruik TLS 1.2 in BAG-verzoeken
113331 [API]Add option to create proposal from case detail window [RestAPI] Maak het mogelijk om een voorstel te kunnen starten vanuit een zaak
113291 [Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse proxy [RestApi] Swagger werkt niet wanneer het wordt gebruikkt in combinatie met een load balancer of een reverse proxy
113288 [Mailclassifier] Respect rights on case before linking it in mail classifier [Mailbox Manager] Houd rekening met de rechten op de te koppelen zaak / dossier bij het koppelen op basis van de voorspelling
113208 21967 [ADFS] Prefix is not parsed correctly for specific customer AD naming standard [ADFS] Tussenvoegsel wordt niet correct bepaald bij gebruik van klantspecifieke AD-naamgevingsstandaard
113173 19831 Barcodes are not always correctly recognized in customer scans [Scanning] Barcodes worden niet altijd juist herkend in de scans van een klant
113057 21531 Due date is set to yesterday when processing time set to 0 [Werkvoorraad] De rappeldatum wordt een dag teruggezet wanneer de afhandeltermijn in de workflow op 0 dagen is gezet
112978 [Decisionmaking] improve templates per type of proposal [Besluitvorming] verbeter de functie om sjablonen per voorsteltype te kunnen configureren
109558 [ZTC] calculate RetentionStartDate in item instead of computeraction [Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn" van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het zaaktype
112996 [ADFS] During ADFS server signing key rollover, the Decos.ADFS client already expects the new certificate, while the ADFS server still uses the old certificate for signing. This leads to login failure. [ADFS] Tijdens het verversen van de ADFS signing key verwacht de Decos.ADFS-client het nieuwe certificaat al, terwijl de ADFS server het oude certificaat nog gebruikt voor ondertekening. Dit leidt tot inlogfouten.
112577 [API] Expose last changed by/on for proposal chapters [RestAPI] maak het mogelijk om via de API informatie op te halen over de laatste wijzigingen (op/door) in besluitvormingsparagrafen
110242 [ZTC] Support item profiles for each document type [Zaken] Maak het mogelijk om per documenttype een afwijkend itemprofiel te maken, bijvoorbeeld voor contracten
111804 [Decisionmaking]  do not allow 2 or more users edit a proposal at the same time [Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment een voorstel kunnen bewerken
112295 21747 [JOIN Now] Save multiple items in multiple registrations in file viewer with send to functionality and one mail with multiple attachments. [JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties
113408 [CommonGround] Add functionality to map ZGW API Objects to containers, and fields [Common Ground] Voeg functionaliteit toe om ZGW API objecten te kunnen mappen op boeken en velden
111607 [Api] Due date is not being set to suspended activity [RestAPI] De rappeldatum van een taak wordt niet bijgewerkt wanneer deze in de wacht op opschorting staat
111752 [EnJOIN] Allow to save image using ckeditor [Besluitvorming] Sta het toe om bijlagen toe te voegen aan paragrafen
99399 Bulk action dropdown not correctly shown in Firefox [Bulkacties] De bulkactie dropdown wordt niet goed getoond in Firefox
111762 21532 Wrong status text after rejecting a case [Zaken] de verkeerde tekst wordt weergegeven wanneer een zaak wordt geweigerd
110748 21262 In JOIN Now it is not possible to switch environment if the target environment uses ADFS [JOIN Now] In JOIN Now is het niet mogelijk om van omgeving te wisselen als de doelomgeving ADFS gebruikt
109107 19831 Barcode scanning no longer works with PDF scans [Scanning] Barcodescannen werkt niet meer met PDF-scans
110830 20353 [Decisionmaking] Unable to handle recreate decision if "Sort user list by surname" is true and the use only has a first name. [Besluitvorming] Een voorstel kan niet worden teruggestuurd naar de opsteller wanneer deze alleen een voornaam en geen achternaam heeft
109141 [admin][overviews] checkboxes are not remembered in MS Edge [admin][overzichten] de vinkvelden in de query-tab worden niet onthouden in MS Edge browser
110152 [Decisionmaking] do not allow to link files to proposal in portal and JOIN Now [Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now
111029 [Decisionmaking] Lock the attachments permanently in DMD process [Besluitvorming] Bijlagen van een voorstel mogen niet meer bewerkbaar zijn nadat een besluit is genomen
111028 [Decisionmaking] Allow to edit chapter in "give feedback" action when allowed by creator [Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat
111026 [Decisionmaking] Allow to edit chapter in approval route action [Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd
111027 [Decisionmaking] optionally save final PDF as separate file in DMD [Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het voorstel
109421 [Overviews] also filter on address role when creating overview [Overzichten] houd rekening met de gefilterde adresrol bij het maken van overzichten
112504 17685 [Workflow Designer] Manual Decision table's values are duplicated when same table is used in multiple manual decision wf links [Workflow Designer] de tabelwaarden van een handmatige beslissing worden gedupliceerd wanneer dezelfde tabel in meerdere handmatige besiissingen in de workflow wordt gebruikt
111371 Expose ZTC Field mappings in Rest API [RestAPI] Maak het mogelijk om alle zaaktype-informatie op te halen met de API
111348 20949 [Workflow Designer] Cannot add outcome for automatic decision in Silverlight version of workflow designer; automatic decision outcomes are not saved for some workflows [Workflow Designer] Kan geen resultaat toevoegen voor automatische beslissing in Silverlight-versie van workflow designer; uitkomsten van automatische beslissingen worden niet opgeslagen voor sommige workflows
111032 [Signing service] Create endpoint for ValidSign [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen)
111047 Update JOIN version number to 2019.4.xxx for database version. [Systeeminformatie] Update het JOIN database-Versienummer naar het nieuwe formaat
110820 19898 Optionally prevent to generate dynamic links in JOIN from list, form view and overview [Security] maak het optioneel mogelijk om links (naar URL's) niet klikbaar te maken (dynamische links)
110821 [Search] [Enjoin] Faceting improvement for pending tasks, return the aggregated result of pending tasks item types and books per item type [Search] [RestAPI] Verbeter de manier waarop zoekresultaten in de takenlijst worden gegroepeerd en opgehaald
110126 Allow to get and set license information using the rest api [RestAPI] Sta het toe om licenties te lezen en bij te werken met de REST Api
110087 20437 Move the app.config setting SKIPCONVERSIONFOREXT for the pdfConverterService to the configuration editor. [Config Editor] verplaats de app.config instelling "SKIPCONVERSIONFOREXT"  van de PDF Convertor Service naar de Config Editor
109439 20312 Legal date is also recalculated when the box 'Do not update due date' is checked [Opschorten] De wettelijke einddatum wordt ook opnieuw berekend als het vakje 'Verwachte einddatum niet herberekenen' is aangevinkt
109435 Hide the Recycle App Pool option in DecosAdmin if running in containers [JOIN Admin] Verberg de recycle app pool optie in JOIN Admin als de site in containers draait
109159 18644 [CaseReport] Numbers don't match between the different graphs. [Zaakrapportage] de aantallen worden niet in alle grafieken correct weergegeven
109151 19741 [CaseReport] Graph and table show an overview of all started and processed cases by department - Split large overviews over multiple pages. [CaseReport] Graph and table show an overview of all started and processed cases by department - Split large overviews over multiple pages.
109131 19755 Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in MS Word Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in MS Word
109127 20152 [SEARCH] Autocomplete of Surname does not work when Filter bar behaviour is set to Always. [Search] Autocomplete of Surname does not work when Filter bar behaviour is set to Always.
109032 20181 Ignore %FOLDER_COMPANY% macro does not work if folder do not have address linked Ignore %FOLDER_COMPANY% macro does not work if folder do not have address linked
108991 17240 ZTC Sync physically deleted JOIN case types [Zaaktypen] zorg er voor dat in Zaaktypen.nl verwijderde zaaktypen ook correct kunnen worden verwijderd in JOIN Admin
108790 20087 When cancelling a new folder registration in document's folder tab, it also deletes the document. When cancelling a new folder registration in document's folder tab, it also deletes the document.
107472 17422 [ZTC sync] Create default document profile for Internal documents. [Zaaktypen] zorg dat het standaard documentprofiel "intern" correct wordt aangemaakt voor een nieuwe installatie van het zaaksysteem
107349 19911 [ADMIN] Deleting an Administrator level with a relation with containers deletes containers. [JOIN Admin] wanneer een administrator niveau wordt verwijderd en deze heeft een relatie met een groep, dan wordt ook de groep verwijderd
106311 Add property "description" in meeting details and link with property "description" in connect entity for meeting + create connect entity property for "secretary" [Connect] [Agenderen] Voeg een omschrijvingsveld toe aan de vergadering en verbind met join connect entiteit + link "secretaris/griffie" met eigenschap in connect
104528 18975 Hovering over text in the list with '&' shows &amp; [formulier]  in de tooltip van een veldinvoer wordt & weergegeven als &amp
104117 18794 Case relations dropdown shows duplicate values [Zaken] Zaakrelaties (deelzaak, vervolgzaak) worden dubbel weergegeven in de uitklaplijst voor gekoppelde zaken (dossiers)
103653 [SEARCH] select a specific page number returns page 1 for hierarchical books. [Search] Wanneer je op een specifieke pagina nummer selecteert in hiërarchische boeken wordt pagina 1 getoond.
93294 14096 When changing the address role in pending items the change is not saved [Werkvoorraad] [adresrollen] een gewijzigde adresrol op het tabblad " adressen" wordt niet opgeslagen
91710 'Select a role' popup from answer wizard not functioning properly [Werkvoorraad] verbeter de functie "selecteer (adres)rol in de functie "nieuw document" vanuit de werkvoorraad
62042 ADFS test shows "test fails", although login is successful. Failure reason is not logged. [ADFS] De ADFS testknop in de config editor geeft "test failed" als resultaat, hoewel login lukt. Er wordt geen foutreden gelogd.
55786 ADFS login fails after web server migration [ADFS] Probleem in ADFS-login na migratie JOIN webserver
JOIN Zaaktypen
Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
110368 [Zaaktypen] change version number to YYYY.MM.buildnumber [Zaaktypen] Wijzig het versienummer naar YYYY.MM.Buildnummer (vergelijkbaar met alle producten in de suite
109217 [ZTC] Values are copied from one result to other results [Zaaktypen] Waarden worden onterecht gekopieerd van het ene naar het andere resultaat wanneer je wisselt tussen de resultaten
110242 [ZTC] Support item profiles for each document type [Zaken] Maak het mogelijk om per documenttype een afwijkend itemprofiel te maken, bijvoorbeeld voor contracten
109442 20358 Creating a casetype overview in zaaktypen.nl takes to long and should be generated on the background and mailed to customer if it is ready. [Zaaktypen][Overzicht] verbeter de performance van het genereren van een zaaktype overzicht (excel)
108991 17240 ZTC Sync physically deleted JOIN case types [Zaaktypen] zorg er voor dat in Zaaktypen.nl verwijderde zaaktypen ook correct kunnen worden verwijderd in JOIN Admin
111761 19711 [E-forms] Can't remove questions from zaaktypen.nl/eform definition [E-formulieren] Kan geen vragen verwijderen uit e-formulieren
111026 [Decisionmaking] Allow to edit chapter in approval route action [Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd
JOIN Mobile
Nummer Omschrijving (engels) Omschrijving
1 redevelop the filter function in JOIN Mobile herontwikkel de filteropties in de takenlijst, documenten & bijlagen lijst en het zoekresultaten scherm
2 Change the method for selecting handlers Introduceer een nieuwe manier voor het selecteren van team en behandelaren bij het toewijzen van taken
3 Add new task to an item Maak het mogelijk om losse taken toe te voegen aan documenten, dossiers, zaken etc.
4 Show meeting card in task and item window Toon de gekoppelde vergaderingen in het taak-detailscherm (van bijvoorbeeld een zaak of documenten)
5 Create a meeting detail window Introduceer een scherm waarin de details van een vergadering kunnen worden weergegeven
6 Allow to edit the due date of an task Maak het mogelijk om de rappeldatum van een taak in te stellen of te wijzigen
7 Show indication that user has reached the end of a list Maak aan de gebruiker duidelijk dat hij het einde van een lijst heeft bereikt en introduceer een optie om "terug naar boven" te gaan
8 Introduce a new login/onboarding method based on emailaddress and password Introduceer een nieuwe login methode, waarmee de gebruiker zich op basis van emailadres en wachtwoord kan authenticeren

Beschrijvingen

JOIN Zaak & Document

[Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen) en Ondertekenen.nl

In de vorige versie hebben we het JOIN Signing Platform geintroduceerd waarop als eerste leverancier van onderteken-software Zynyo werd aangesloten. In deze versie breiden we het platform verder uit met de aansluitingen van Validsign en Ondertekenen.nl. HIermee wordt het nu mogelijk om documenten in JOIN voor ondertekening aan te bieden, waarna het ondertekende document netjes wordt opgeslagen in JOIN Zaak & Document. Een aantal kenmerken van deze oplossing:

 • Ondertekenen van een of meerdere documenten (bestanden) is mogelijk
 • Er kan zowel vanuit een registratie als een taak worden ondertekend
 • Per gebruiker kan worden ingesteld of de gebruiker ondertekenverzoeken mag indienen (gebruikersrecht)
 • Geen ingewikkelde configuratie van itemprofielen, een duidelijke interface van waaruit het ondertekenverzoek kan worden gedaan
 • Specifieke functionaliteiten per leverancier, zoals extra beveiligd ondertekenen, kopiehouders en akte van ondertekening

Wilt u meer weten over de oplossing, neem dan contact op met uw (commercieel) aanspreekpunt bij Decos.

[Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het voorstel

Vaak wordt een (samenvatting van het) voorstel extern gedeeld, bijvoorbeeld bij een raads- of collegebesluit. Niet alle informatie die in het voorstel staat is dan relevant (of gewenst) om extern te delen. Vandaar dat we het nu mogelijk maken om aan het eind van het besluitvormingsproces 2 PDF-bestanden op te slaan: het voorstel en het besluit. Aangezien er al functionaliteit beschikbaar is om een aparte PDF te genereren (met een andere inhoud en indeling) voor het definitieve besluit, kan hiermee een intern document en extern document worden gecreeerd bij het voorstel.

Hoe werkt het?

In de JOIN Config Editor (U vindt deze op de applicatie-server van JOIN Zaak & Document) is een optie toegevoegd "Save concept and final PDF as separate files in proposal". Deze optie staat standaard op FALSE, wijzig dit naar TRUE voor bovengenoemd resultaat.

 
JOIN Config Editor

[Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd

Vanaf versie 2020.1.628 is het mogelijk voor de goedkeurder (in de accorderingsfase van het voorstel) om bewerkingen te doen in het voorstel. Bijvoorbeeld wanneer de directeur in de laatste stap van het voorstel nog een typefout tegenkomt kan dit erg handig zijn. Doordat we vastleggen wie welke wijzigingen in het voorstel doet (zie verderop in deze releasenotes voor meer detail) is veiligheid uiteraard gegarandeerd.

Hoe werkt het?

In JOIN Zaaktypen kan per stap in de accorderingsroute nu worden aangegeven of de betreffende rol het voorstel mag bewerken. Dit werkt uiteraard 1 op 1 door in JOIN Zaak & Document.

 

[Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat

Vanaf versie 2020.1.628 kan de adviesvrager (de opsteller van het voorstel) adviesgevers de gelegenheid geven om zelf bewerkingen door te voeren in het voorstel.

Hoe werkt het?

Om deze functie te activeren, moet u in de config editor de setting "allow to edit proposal in feedback action" op TRUE zetten:

 
Config Editor

Wanneer de adviesvrager collega's uitnodigt om advies te geven op het voorstel, heeft hij nu ook de mogelijkheid om bewerkingen toe te staan. In het scherm kan de opsteller dan de optie "sta bewerkingen toe" aanvinken. De adviesgever kan dan zowel commentaar geven (zoals hij dat al gewend was) als bewerkingen doorvoeren in het voorstel.

[Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now

Bijlagen bij een voorstel zijn altijd afkomstig uit een document in JOIN. Om te voorkomen dat er vervuiling ontstaat in JOIN en er documenten zonder duidelijke metadata in het systeem terecht komen is het daarom niet toegestaan om rechtstreeks bestanden te uploaden naar het voorstel. Om deze reden hebben we alle mogelijkheden in zowel JOIN als JOIN Now hiervoor uitgeschakeld.

Hoe werkt het?

In JOIN zijn alle functies (slepen, koppelen) uitgeschakeld voor bestanden bij een besluitvormend document. Hetzelfde geldt voor JOIN Now, hier worden besluitvormende documenten niet meer getoond bij functie " opslaan in JOIN".

[Besluitvorming] Sta het toe om afbeeldingen toe te voegen aan paragrafen

Met versie 2020.1.628 maken we het mogelijk om afbeeldingen (PNG, JPG) toe te voegen aan een paragraaf in een voorstel. Vanuit veiligheidsoverwegingen was dit onmogelijk gemaakt, maar door aanpassingen in de software is dit nu wel (veilig) mogelijk.

Hoe werkt het?

Vanuit bijvoorbeeld de browser kun je een plaatje selecteren (kopieren) en plakken (via de rechtermuisknop) in het voorstel. Het plaatje wordt ook zichtbaar in de PDF.

 

[Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment een voorstel kunnen bewerken

Met alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van JOIN Besluitvorming is het nu mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen willen doen in het voorstel. Om dit te voorkomen hebben we extra functionaliteit toegevoegd waarmee altijd wordt gecontroleerd dat er maar 1 iemand tegelijkertijd aan het voorstel mag werken. En op het moment dat iemand het voorstel in bewerking heeft, dan krijgt iedere andere gebruiker daar netjes een melding van, zodat ook duidelijk is waarom het voorstel op dat moment niet kan worden bewerkt.

Hoe werkt het?

Wanneer een voorstel in bewerking is bij een gebruiker dan wordt het voorstel " gelocked". Met dit mechanisme kunnen we het voorstel voor iedereen bevriezen als het in bewerking is en weer vrijgeven als de bewerking is afgerond. De gebruiker die niet kan bewerken krijgt netjes in het scherm te zien dat het in bewerking is bij een andere gebruiker.

 

[Besluitvorming] zorg er voor dat bijlagen ook na het genomen besluit niet wijzigbaar blijven

Wanneer een besluit is genomen en het voorstel daarmee is afgehandeld, wordt de "lock" van de bijlage afgehaald en zijn bewerkingen in de bijlage weer mogelijk. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het voorstel, aangezien de inhoud van de paragrafen en de bijlagen samen het voorstel zijn. Sommige klanten willen niet dat bijlagen na het genomen besluit nog wijzigbaar zijn, andere klanten willen dit wel. Daarom is een optie toegevoegd waarmee iedere organisatie dit zelf kan bepalen en instellen.

Hoe werkt het?

Deze wijziging vereist geen aanpassingen in de configuratie van JOIN Besluitvorming.

[Besluitvorming] Toon wijzigingen in besluitvormingsparagrafen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel

Integriteit van de besluitvormingsmodule vinden wij van het grootste belang. Zeker met de uitbreidingen die we in deze versie introduceren (sta meerdere mensen toe om gedurende het besluitvormingsproces wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het voorstel) is het belangrijk om inzicht hierin nog transparanter te maken.

Vandaar dat vanaf nu wijzigingen, die we al netjes bewaarden in de auditfunctie van JOIN Zaak & Document, ook wegschrijven en tonen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel.

 
Wijzigingsgeschiedenis in paragrafen

Hoe werkt het?

Deze wijziging vereist geen aanpassingen in de configuratie van JOIN Besluitvorming.

[JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties

Een aantal versies geleden hebben we in JOIN Now een belangrijke aanpassing gedaan, namelijk dat het niet meer mogelijk was om voor iedere bijlage in een mail een aparte registratie aan te maken. Deels omdat de functionaliteit erg onduidelijk was voor eindgebruikers en deels omdat de functionaliteit tot veel instabiliteit leidde in de software. Op verzoek van veel klanten hebben we de software zodanig aangepast dat de functie nu weer terug is in de software, veel duidelijker is voor de gebruiker en de stabiliteit van de software niet in het geding is.

Hoe werkt het?

Wanneer je een mail met bijlagen wilt opslaan, kun je nu kiezen voor de volgende mogelijkheden:

 1. De mail kan in zijn geheel (dus inclusief de bijlagen) worden opgeslagen in JOIN. Dit leidt dan tot 1 document met 1 bestand (de mail)
 2. De mail kan in zijn geheel & alle bijlagen apart worden opgeslagen in 1 documentregistratie. De registratie bevat dan meerdere bestanden (mail & bijlagen)
 3. De mail en de bijlagen worden in aparte documentregistraties opgeslagen. Iedere registratie bevat dan altijd maar 1 bestand. Om de registraties van elkaar te onderscheiden nemen we de bestandsnaam mee in de omschrijving.

Om een mail met zijn bestanden apart op te slaan is het van belang om de optie " sla mail inclusief bestanden en bestanden los op" aan te zetten. Alleen dan komt de optie beschikbaar om voor ieder bestand een aparte registratie aan te maken. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat bovengenoemde functie alleen werkt als er 1 mail wordt opgeslagen. De functie is niet beschikbaar bij het opslaan van meerdere mails.

De functie is beschikbaar in zowel de reguliere JOIN Now versie (de "client versie") als de nieuwe Office 365 versie van JOIN Now (zowel in de Outlook desktop versie als in Oulook Online. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw accountmanager.

De functie is ook beschikbaar voor JOIN Now explorer, waarmee het mogelijk is om een of meerdere bestanden vanaf een netwerkschijf op te slaan in JOIN Zaak & Document.

[Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn" van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het zaaktype

Om aan een zaak de juiste archieftermijn (en startdatum archiefprocedure) toe te kennen kan per resultaat de zogenaamde "brondatum archiefprocedure: worden geconfigureerd. Dit doet de beheerder van het zaaktype in JOIN Zaaktypen.

De volgende archiefinitiaties zijn mogelijk:

 1. Afgehandeld: wanneer de zaak wordt afgehandeld geldt de afhandeldatum als ingangsdatum voor de archiefprocedure.
 2. Ingangsdatum besluit: als aan een zaak een besluit is gekoppeld, dan wordt de ingangsdatum van het besluit als ingangsdatum archiefprocedure gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum van een vergunning
 3. Vervaldatum besluit: wanneer het besluit een tijdelijkheid heeft, dan wordt de vervaldatum ingevuld en kan deze als ingangsdatum voor de archiefprocedure worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de einddatum van een drank- en horecavergunning. Deze optie is overigens beter bekend als "na vervallen belang".
 4. een specifiek datumkenmerk kan in de zaak worden gebruikt, bijvoorbeeld om de einddatum van een evenement in een evenementenvergunning te kunnen vastleggen. Deze datum kan vervolgens worden gebruikt als ingangsdatum archiefprocedure.

Hoe het werkt?

Wat is er dan gewijzigd? We hebben de software dusdanig aagepast dat de ingangsdatum van de archiefprocedure niet alleen wordt berekend bij het afhandelen van de zaak, maar op ieder moment dat er iets wordt gewijzigd in de zaak. Stel dat het vervallen belang nog niet bekend is bij het afhandelen van de zaak, dan werd de ingangsdatum niet achteraf alsnog ingevuld. Met de wijziging in versie 2020.1.628 is dit veranderd. Als voorbeeld gebruiken we altijd de "uitritvergunning". Het belang van deze vergunning vervalt pas als de uitrit niet meer bestaat. Wanneer dat is kan je vooraf niet zeggen. Maar als de uitrit is verwijderd, kan ook de archiefactie starten. Dat is nu geregeld.

[Zaaktypen] Sta toe om aan documenttypen een eigen itemprofiel / metadataset te koppelen

Een vaak terugkerende ontwikkelwens van veel klanten hebben we met deze versie kunnen realiseren. Nadat we al in de module JOIN Besluitvorming itemprofielen (metadatasets) per documenttype toestonden, wordt dit nu doorgetrokken naar alle documenttypen. Zo kun je voor een documenttype "contract" een contractenprofiel inrichten en voor het documenttype "bestemmingsplan" hier weer een ander specifiek profiel inrichten.

Hoe werkt het?

Standaard is aan iedere "richting" in JOIN Zaaktypen een vast itemprofiel gekoppeld:

richting itemprofiel
inkomend zaakdocument profiel inkomend
uitgaand zaakdocument profiel uitgaand
intern zaakdocument profiel intern

Maar vanaf nu is het mogelijk om deze vaste "koppeling" op te heffen. De consequentie hiervan is wel dat er altijd een itemprofiel bij een documenttype moet worden gekozen.

In JOIN Zaaktypen is een nieuwe tabel toegevoegd "metadatasets". Aan deze tabel voeg je extra waarden toe, 1 voor ieder itemprofiel dat in JOIN kan worden geconfigureerd.

 

Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kun je een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype publiceert (door het gekoppelde zaaktype te publiceren, wordt in JOIN Admin een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttype. Dus bijvoorbeeld het itemprofiel "zaakdocumentprofiel contract". Dit profiel kan volledig naar eigen inzicht en behoefte worden geconfigureerd door de beheerder van JOIN Admin.

 

Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kunt u een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype met het zaaktype publiceert wordt in JOIN Admin automatisch een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttypen (of alle documenttypen waar je dit profiel wilt gebruiken). Het itemprofiel kan vervolgens naar smaak en inzicht van de functioneel beheerder worden ingericht.

 

JOIN Zaaktypen

Zie bovenstaand voor meer informatie over de wijzigingen in JOIN Besluitvorming en JOIN Zaak & Document, waarbij de configuratie plaatsvindt in JOIN Zaaktypen:

 • sta toe om in de accorderingsroutes per stap in te stellen of het voorstel mag worden bewerkt
 • maak het mogelijk om per documenttype een eigen metadataset (itemprofiel) te configureren

JOIN Mobile

Ook JOIN Mobile is verder uitgebreid en verbeterd, denk dan bijvoorbeeld aan betere filtermogelijkheden, losse taken aanmaken en een eenvoudigere manier van taken aan collega's toewijzen.

filteren in JOIN Mobile

We hebben alle filterfuncties zo herontworpen, dat het filteren op alle plaatsen gelijk werkt.

 • Taken
 • Alle documenten
 • Alle bijlagen
 • JOIN Search

Uiteraard verschillen de filterfuncties per onderdeel (zo kun je documenten logischerwijs niet op zaken zoeken), maar de functies voor sorteren, het zoeken op een datumbereik of een type is in alle gevallen gelijk aan elkaar.

inloggen in JOIN Mobile

We hebben de loginmethode aangepakt. Vanaf nu hoef (mag) je niet meer met de QR code aan te melden, maar kan het gewoon op basis van jouw emailadres. Als we het emailadres herkennen

Behandelaren selecteren

Losse taken aanmaken in JOIN Mobile

Vanaf nu is het volledig mogelijk om losse taken aan te maken in JOIN Mobile. Zo kun je losse taken aanmaken in een zaak of een document, en hier zicht op houden. Zo weet je gelijk welke collega's zijn of haar taak hebben afgehandeld.

Sneller door lijsten heen scrollen

Wanneer je door een lijst (taken, zoekresultaten) scrollt op de telefoon is het best handig om (a) inzichtelijk te krijgen wanneer je het eind van de lijst hebt bereikt (we kennen namelijk geen paginering in JOIN Mobile) en (b) is het handig als je snel naar het begin van de lijst kan terugkeren.

Voor beide problemen hebben we een oplossing bedacht. Wanneer je aan het eind van de lijst bent gekomen geven we dit aan. En als je snel weer terug naar boven wil klik je op de knop " terug naar boven" die automatisch in beeld verschijnt als je begint te scrollen.