Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2019.4.627

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inhoud

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 19.4.627). Deze versie zal op 1 oktober 2019 worden vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 19.4.627. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 17 september 2019 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
110053 21032 Error message JOIN in Internet Explorer: The custom error module does not recognize this error. [Login] verhoog de beperking op de authorization header van 2048 naar 8192 bytes
109946 20832 [ZTC Sync] The Ztc push mechanism did not work if the ztc customer ID was changed. [Zaaktypen-integratie] het push-mechanisme van JOIN Zaaktype stopt met werken zodra het Customer ID wordt gewijzigd in de JOIN Config Editor
109730 20392 Skip geobag lookup for address items without address data [GEO] [BAG] Sla geobag indexering over voor adressen zonder adres
107498 [ITEM] Include IT_PARENT_KEY in update itemevent when moving a case from casetype x to casetype y. [ITEM] Voeg IT_PARENT_KEY toe aan het update itemevent wanneer het zaaktype van een zaak wordt gewijzigd zodat StUF-ZKN de juiste trigger kan versturen
107497 [ZTC Sync] Increase form field size of EMAIL3 to 250 [Zaken] [StUF-ZKN] vergroot de maximale grootte van het EMAIL3-veld (Feedback) naar 250 karakters in het zaaktype itemprofiel
109594 Remove obsolete file admin\sample_appsettings.config [Setup] Verwijder het ongebruikte bestand admin\sample_appsettings.config uit de standaard JOIN-installatie
109518 [API] Support to create multiple records on create item endpoint for manual activity [RestAPI] [JOIN Mobile] Maak het mogelijk om meerdere taken (handmatige activiteiten) aan te maken via de API
108893 20520 Audit password verification does not work for ADFS users [ADFS] [JOIN Admin] Implementeer Audit wachtwoordverificatie werkt niet voor ADFS-gebruikers
109428 [REST] Add support to get and update item html data from memo field on GET/PUT of /memo using accept headers [RestAPI] ondersteun het wegschrijven van HTML naar MEMO-velden
97831 12820 Cases are assigned and present in personal pending items [Werkvoorraad] zaakacties zijn zowel in de persoonlijke werkvoorraad als in het "toegewezen" filter zichtbaar
109364 17379 Make OCR on PDF Indexing optional and turn off by default [OCR] Maak OCR bij PDF Indexeren optioneel en zet de functie standaard uit
108433 API does not return itemkey for userroles using tables end point [RestAPI] API geeft niet de itemkey van gebruikersrollen terug bij gebruik van de tables end point
108043 16060 Unlocking a file should always remove all locks on the given file [Bestanden] wanneer een bestand wordt ontgrendeld moeten alle vergrendelingen op het bestand worden opgeheven
109251 20690 [Connect] Connect does not return processed items with an filter, as a result only concept items are shown in agenderen.nl [Connect] [Agenderen] In JOIN Connect worden afgehandelde registraties niet teruggekoppeld als filter (issue in Agenderen waarbij alleen concept vergaderingen werden getoond)
109230 [Login] change login method based on API / IDP Discovery service - Server Side Changes [Login] wijzig de inlogmethode voor zowel de desktop - als de mobiele versie van JOIN Zaak & Document
106481 19242 [Portal] issues with advanced search in hierarchical books [Geavanceerd zoeken] [Zaken] wanneer in het zaken-boek met geavanceerd zoeken naar zaakdocumenten wordt gezocht (op het documentkenmerk) wordt niet het juiste zoekresultaat getoond.
105398 [Api] Allow to search and filter both on pending items with api [RestAPI] [JOIN Mobile] Sta toe om (random) te filteren op alle gegevens  uit de werkvoorraad
99346 [Decisionmaking] creator is not able to add comments from pending tasks list [JOIN Besluitvorming] Sta niet toe om vanuit de werkvoorraad (takenlijst) commentaren toe te voegen aan voorstellen (dit wordt alleen ondersteund in het voorstel)
109019 [API] Connect field mappings are not applied when inserting a new item [Connect] [RestAPI] Connect mappings worden niet toegepast bij het invoegen van een nieuw item
108439 [API] Searching with  related items is not working for startwith filter, when external search is ON [RestAPI] ondersteun het gebruik van "Startswith()" filter wanneer gebruik wordt gemaakt van JOIN Search
108736 [Select handler] Merge the options "assign" and "forward" into new option "change handler" [RestAPI] [JOIN Mobile] voeg alle opties voor het toewijzen van een taak samen in een nieuwe functie "selecteer behandelaar"
106471 [Decisionmaking] Not able to search for attachments in decision making document {JOIN Besluitvorming] het is niet mogelijk om te zoeken naar bijlagen in de zaak bij het toevoegen van de bijlagen aan een voorstel
108364 20336 [Office 365] JOIN Office add-in does not open its pop-up window in Outlook desktop version 1906 (June 2019) or newer [Office 365] De JOIN Office-invoegtoepassing opent het pop-upvenster niet in Outlook-desktopversie 1906 (juni 2019) of nieuwer
108151 18617 [Admin] Default answer book does not hold value with sub hierarchical book [Admin] Het standaard antwoord boek wordt niet onthouden in een subboek, wanneer op het hoofdboek (van een hierarchische collectie) een antwoordboek is ingesteld
107686 19749 [Search] Empty item type shown in search facets and on selection of books shown under it, does not shows search result [JOIN Search] bij het gebruik van OR in de filters van het fulltext zoekresultaat worden soms lege filters getoond
90601 [API] Allow to global search on related items and add file type filter endpoint [RestAPI] [JOIN Mobile]  Sta het toe om op keywords te zoeken op gekoppelde documenten en bijlagen en maak het mogelijk om te filteren op bestandstypen
107581 19552 [Workflow] It is not possible to complete a manual decision with missing outcomes after saving and reloading the workflow in the workflow designer [Workflow] Het is niet mogelijk om een handmatige beslissing met ontbrekende resultaten te voltooien na  opslaan en opnieuw laden van de workflow in de workflow designer
107442 [API] Embedded MSG attachment file name should have extension [RestAPI] [JOIN Mobile] wanneer een mail een mail als bijlage bevat wordt deze niet goed weergegeven in de mailviewer van JOIN Mobile/Desktop
107696 [API] REST Api does not return item_applies_to field even though user have rights to access the field [RestAPI] [JOIN Mobile] de API geeft niet het veld "Alleen zichtbaar voor" terug, ook wanneer de gebruiker rechten heeft op dit veld
107237 [JOIN Mobile] Order and time shown on comments page is incorrect in Mobile - API Changes [RestAPI] [JOIN Mobile] Volgorde en tijd op opmerkingenpagina zijn onjuist in Mobile
101277 [JOIN Mobile][Decisionmaking] Incorrect statuses displayed in case of roll back of activities in Decision making . [RestAPI] [JOIN Mobile] [Besluitvorming] Onjuiste statussen weergegeven na terugdraaien van activiteiten in Besluitvorming
105675 CORS issue with Rest Api, Api does not handle options pre flight requests [RestAPI] Ondersteuning om de RestAPI vanuit cross domain te kunnen gebruiken.
107065 19862 [Decisionmaking] Unable to unlink files in concept step. [Besluitvorming] Het is niet mogelijk om bijlagen te ontkoppelen in de "concept" fase
106296 Decision Making Document should show all attachments from search as it shows in Task List [RestAPI] [JOIN Mobile] [Besluitvorming] Besluitvormend document moet alle bijlagen tonen, ook als het voorstel vanuit JOIN Search wordt benaderd
105789 19375 [ADFS] "Logged out" window is shown in JOIN when attempting to open a link received by e-mais [ADFS] Het venster "U bent afgemeld" wordt weergegeven in JOIN wanneer wordt geprobeerd een via e-mail ontvangen koppeling te openen
106865 [RESTApi] Table validation on field does not work in Rest Api. [RESTApi] Table validation on field does not work in Rest Api.
106823 19722 Impersonation user password do not work in Rest Api with basic authentication Impersonation user password do not work in Rest Api with basic authentication
106344 19355 Connect tries to execute two EDI requests with the same HMAC Connect probeert twee EDI requests uit te voeren met dezelfde HMAC
106742 Swagger shows incorrect content type of requests for many end points Swagger shows incorrect content type of requests for many end points
106736 19042 DDC is sometimes showing incorrect message when it cannot connect to server in load balanced environment [JOIN File Control] DDC geeft een foutmelding wanneer het niet kan verbinden met de server in een load balanced omgeving
106732 19175 Mail classifier do not fill predicted values correctly if table value and display member are different [Mailbox Manager] In sommige gevallen wordt de voorspelde waarde niet getoond wanneer deze er wel hoort te zijn
105611 18851 Do not update linked math macros from the workflow [XML Import] Macro's in workflow worden niet correct bijgewerkt wanneer het item is geimporteerd via XML Import
104320 18944 Specific PDF file not shown correctly in file viewer Specific PDF file not shown correctly in file viewer
106485 An http site is not automatically redirected to https if JOIN is configured for https [Security] [Configuratie] Een http-site wordt niet automatisch doorgestuurd naar https als JOIN is geconfigureerd voor https
106351 19369 Allow writing and changing comments if MEMO is read only [Commentaren] Sta het wijzigen van commentaren toe als het MEMO-veld op alleen lezen staat in het itemprofiel
106315 18817 Prevent duplicates from ztc items, for types where this is not already solved in the past. [ZTC Sync] diverse verbeteringen om dubbele tabellen, itemprofielen en workflows te voorkomen in de integratie met JOIN Zaaktypen
106295 Create and use a separate signing service in order to digitally sign documents [Signing Service] Maak en gebruik een separate ondertekendienst om digitaal handtekeningen te zetten
106137 18966 [OVERVIEW] Pending item overviews sort per handler and not for all pending items. [Overzichten] het openstaande stukken overzicht sorteert per behandelaar en niet voor alle taken
105945 [Portal] by default show empty address fields in mailwindow and link 0 attachments [Email] zorg dat de aan, cc en bcc velden standaard aan staan en standaard 0 bijlagen zijn gelinkt
105859 17950 [Macro] Scan page count is often wrong using DCount macro [Macro] Wanneer gebruik wordt gemaakt van een DCount macro wordt het aantal scanpagina's niet goed berekend
108296 Create user rights for copy and move item, create overview, generate Excel report and bulk merge option [Gebruikersrechten] Introduceer gebruikersrechten voor verplaatsen en kopiëren van registraties, het maken van overzichten en export naar Excel alsmede het bulk samenvoegen met sjablonen
105764 17343 Disposal lists do not delete files when one of the files in a document book is already marked as deleted. [Verwijderlijsten] bestanden worden niet veriwjderd wanneer de bestanden in het documentboek ooit met het prullenbakje zijn verwijderd
105682 [Decisionmaking] Allow the delegated user to edit and submit the proposal in concept phase of decisionmaking document [Besluitvorming] Sta het de gedelegeerde gebruiker toe om een voorstel te bewerken en indienen in de conceptfase van besluitvorming
105690 [Pending tasks] [Decisionmaking] show the userroles of delegated users for administrators [Werkvoorraad] [Besluitvorming] toon de team-werkvoorraden van de gedelegeerde gebruikers wanneer de ingelogde gebruiker administrator is
105685 [Decisionmaking] save the linked approval route in item history (comments) [Besluitvorming] toon de gekoppelde accorderingsroute in de wijzigingsgeschiedenis / commentaren
106047 [Decisionmaking] allow to reorder documents in the meeting to create a correct decisionlist [Besluitvorming] maak het mogelijk om de volgorde van documenten in een vergadering aan te passen, zodat de juiste besluitenlijst kan worden gegenereerd
105703 [Decisionmaking] allow to changes the outcomes for the decisionstep [Besluitvorming] Sta toe om de naamgeving van de besluituitkomsten aan te passen (in de besluitfase van het voorstel)
105700 [Decisionmaking] automatically create proposal PDF in concept phase [Besluitvorming] genereer de voorstel PDF automatisch in de concept fase en verwijder de optie "maak PDF"
106061 [Decisionmaking] Support templates per type of proposal [Besluitvorming] Ondersteun sjablonen per voorsteltype (voorstel/besluit PDF)
105708 [Decisionmaking] allow to link itemprofile per proposal type [Besluitvorming] sta het toe om per voorsteltype een eigen metadataset (besluitvorming) te koppelen
104842 16985 Saving some mails with an attachment does not show the attachment in the JOIN previewer. [Mail] niet alle bijlagen worden correct in de viewer getoond wanneer de mail vanuit outlook wordt opgeslagen
104839 18914 ConvertToPDFInplace web service does not work from workflow. [workflow] [computeracties] de webservice call "ConvertToPDFInplace werkt niet vanuit de workflow (vervangen van het bronbestand door de PDF)
104371 [WCAG] Support PDF/UA to comply with new WCAG Standard for accessible PDF-files [WCAG] Ondersteun het PDF/UA formaat om te kunnen voldoen aan de WCAG Standaard voor toegankelijke PDF-bestanden
106238 [Search] Support for Elastic Search 7.x [JOIN Search] ondersteuning van Elastic Search 7.x
104207 18800 Template rights are not respected in answer wizard [Sjablonen] [autorisaties] sjabloonrechten worden niet gerespecteerd bij het maken van een nieuw document vanuit een actie/taak
104210 17798 [ZTC Sync] Allow the PROCESSED field in the root case profile to be read only. [ZTC Sync] sta toe om het PROCESSED veld in het zaken hoofdprofiel op alleen lezen te zetten
104057 17812 [Decisionmaking] When a single BoardApproval link instance is reactivated, the comment should be changed and old comment should be in History. [Besluitvorming] Wanneer een college besluit stap wordt heropend blijft de oude keuze duidelijker zichtbaar.
103968 17871 [Decisionmaking] Attachment can't be unlinked from a proposal, when the document where this file was present was deleted [Besluitvorming] Bijlagen kunnen niet worden ontkoppeld wanneer het document (waar de bijlage in zit) is verwijderd
103415 Unable to link a workflow using API [RestAPI] [JOIN Mobile] Maak het mogelijk om workflow te koppelen met de RestAPI
107841 [PDF] Show JOIN-reference on each PDF that is opened, downloaded and sent from JOIN Case & Document [PDF] Toon een JOIN-verwijzing op een PDF bestand dat wordt geopend, gedownload en verstuurd vanuit JOIN Zaak & Document
103073 16777 Service and Legal end dates are not being respected from ZTC [Zaaktypen] Wanneer de servicenorm en wettelijke norm niet zijn ingevuld, worden deze als 0 weergegeven in JOIN
103061 17584 User is able to select read only document type if have rights on case [Zaak] toon alleen de documenttypen waarvoor de gebruiker toevoeg- en bewerkrechten heeft. Verberg de alleen-lezen documenttypen bij het aanmaken van een zaakdocument
102765 18253 [Mail Classifier] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction [Mailbox manager] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction
102672 17142 JOIN viewer shows Chinese characters in preview when email is linked with JOIN now in outlook [Email] de viewer toont chinese tekens in het preview scherm wanneer de mail vanuit Outlook wordt opgeslagen
102541 18032 Case with one document and a lot of files does not show a scroll bar [Zaak] wanneer een zaak een document heeft met heel veel bestanden, dan wordt er geen scrollbar getoond in het open bestanden scherm
100798 15807 Pdf converted files are not being renamed. [PDF Conversie] naar PDF geconverteerde bestanden worden niet correct hernoemd
99953 16753 When actions are delegated in decision making the link attachment button is not visible [Besluitvorming] wanneer een gedelegeerde gebruiker het concept voorstel opent om te bewerken, dan is het niet mogelijk om bijlagen te koppelen
97791 16336 zaaktypen documents can not be added while in pending tasks if you do not have access to the case type. [Zaak] Zaakdocumenten kunnen niet worden toegevoegd via de werkvoorraad als de gebruiker geen rechten tot het zaaktype heeft
93175 13765 Scan's preview in four frame mode is not available when it is moved to Juke box [Scan] De voorbeeldweergave van een scan wordt niet getoond wanneer de scan naar de jukebox is verplaatst
93175 13765 Scan's preview in four frame mode is not available when it is moved to Juke box [Scan] De voorbeeldweergave van een scan wordt niet getoond wanneer de scan naar de jukebox is verplaatst

Beschrijvingen

106295 [Signing Service] Maak en gebruik een separate ondertekendienst om digitaal handtekeningen te zetten

Naast de huidige functionaliteit om documenten in JOIN digitaal te ondertekenen (op basis van een rechtsgeldig certficaat) is er een zogenaamd ondertekenplatform ontwikkeld waarop leveranciers van digitale handtekeningen worden aangesloten:

Zynyo (https://zynyo.com) - aansluiting beschikbaar vanaf 1 oktober 2019

Validsign (https://www.validsign.nl) - in ontwikkeling (meer informatie via de accountmanager van Decos)

Ondertekenen.nl (https://www.ondertekenen.nl) - in ontwikkeling (meer informatie via de accountmanager van Decos)

Documenten, opgeslagen in JOIN, kunnen hiermee ter ondertekening worden aangeboden aan een van bovengenoemde partijen. Uiteraard kunnen hier in de toekomst ook andere partijen op worden aangesloten.

Hoe werkt het?

Zodra een van bovenstaande leveranciers voor digitale handtekeningen zijn aangesloten, kan iedere gebruiker (mits hiertoe geautoriseerd) een document laten ondertekenen. Dit kan zowel vanuit het onderdeel "registraties" als het onderdeel "werkvoorraad". De gebruiker selecteert de te ondertekenen bestanden, kiest de ondertekenaar en eventuele kopiehouders en verstuurt vervolgens de documenten. Vanaf dit moment neemt de ondertekensoftware het werk over en zorgt deze dat de documenten op de juiste wijze worden ondertekend.

Zodra het ondertekenproces is afgerond, wordt de documenten teruggeplaatst in JOIN Zaak & Document. Als het ondertekenen onderdeel is van een workflow, kan de onderteken-actie automatisch worden afgesloten zodat het proces soepel verder kan. De ondertekende bestanden worden netjes in JOIN opgeslagen, waarbij de keuze wordt geboden om de ondertekende versie naast of over het brondocument te plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de speciale pagina voor digitaal ondertekenen.

108025 [E-depot] ondersteun het exporteren van dossiers, documenten en bestanden (inclusief metadata) naar een centrale voorziening voor het permanent bewaren van archiefbestanden

Een thema dat al jaren actueel is en nu ook daadwerkelijk tot initiatieven bij overheidsorganisaties leidt is de ontwikkeling van en aansluiting op het E-depot. Het E-depot is de centrale digitale oplossing voor het permanent bewaren van archiefbescheiden. JOIN Zaak & Document is geen E-depot (wel de RMA-toepassing die voldoet aan de eisen gesteld in de NEN-2082), maar biedt vanaf nu wel de mogelijkheid om informatie overdraagbaar (naar het E-Depot) te maken.

De aanpassingen die we hebben gedaan maken het nu mogelijk om:

  • vanuit de verwijderwizard in JOIN Admin een verwijderlijst te configureren
  • in de verwijderlijst te configureren dat exports gebruik maken van het ToPX-RIP-formaat (RIP staat voor Record Information Package), een formaat dat is goedgekeurd voor opname in een E-depot.
  • in het RIP-format hebben wij al standaard parameters opgenomen voor bijvoorbeeld bestandsmetadata (hashing, filesize etc.) en automatisch converteren naar PDF/A.
  • Bij het daadwerkelijk uitvoeren van de verwijdering worden alle archiefbescheiden automatisch in het juiste formaat geexporteerd naar een eigen bestandslocatie. Vanaf deze bestandslocatie kunnen de bestanden worden overgedragen naar het E-Depot. Voor Cloud-klanten zullen wij hier zorg voor dragen, aangezien toegang tot de fysieke bestandslocatie niet is toegestaan.
  • Wanneer de export succesvol is en de bestanden succesvol zijn opgenomen in het E-Depot kan de laatste stap van verwijdering worden uitgevoerd: de daadwerkelijke vernietiging van de archiefbescheiden in het zaaksysteem.

Voor een uitgebreide beschrijving van het TopX-RIP formaat verwijzen we naar het overdrachtsprotocol dat is opgesteld door het West-Brabants archief. Let op dat dit document in de tussentijd kan zijn bijgewerkt: https://westbrabantsarchief.nl/images/Edepot/aansluitpakket/Overdrachtsprotocol-WBA.pdf

De exportfunctionaliteit, die onderdeel is van de verwijderfunctionaliteit in JOIN Admin, valt onder een aparte licentie. Voor meer informatie over aanschaf hiervan kun je contact opnemen met de accountmanager van Decos.

105945 [Email] zorg dat de aan, cc en bcc velden standaard aan staan en standaard 0 bijlagen zijn gelinkt

Met de instelling "Aan, CC en BCC velden niet automatisch invullen bij nieuw emailformulier" kan geregeld worden dat een gebruiker bij iedere email, die hij vanuit JOIN Zaak & Document verstuurt, altijd de velden AAN, CC, en BCC moet invullen. Staat de optie niet aan, dan worden de gegevens van de laatste mailverzending onthouden en ingevuld. Dit heeft echter het risico dat een gebruiker per ongeluk informatie verstuurt naar ontvangers die dat niet zouden moeten ontvangen. Ondanks dat er klanten zijn die deze instelling standaard "UIT" hebben staan, kiezen we er voor om de instelling standaard "AAN" te zetten in de configuratie. Dit gebeurt automatisch bij het installeren van versie 19.4.627. Wil je de instelling toch weer uitzetten, dan is dat uiteraard geen probleem.

Instellingaanccbcc.png Mailinstellingaanccbcc.png

108296 [Gebruikersrechten] Introduceer gebruikersrechten voor verplaatsen en kopiëren van registraties, het maken van overzichten en export naar Excel alsmede het bulk samenvoegen met sjablonen

Een belangrijke uitbreiding in het al granulaire systeem van privileges en toegangsrechten: vanaf versie 19.4.627 is het ook mogelijk om per gebruiker de volgende privileges in te stellen of uit te schakelen:

  • verplaatsen van een registratie
  • kopieren van een registratie
  • het maken van een overzicht

Deze 3 functies vind je in JOIN Admin bij Gebruikers-->Rechten-->Machtigingen en zullen na de update van versie 19.4.627 standaard zijn geactiveerd voor bestaande gebruikers. Bij nieuwe gebruikers zal de functie wel eerst moeten worden geactiveerd.

Gebruikersrechtenkopierenverplaatsenoverzichtenmaken.png

105682 [Besluitvorming] Sta het de gedelegeerde gebruiker toe om een voorstel te bewerken en indienen in de conceptfase van besluitvorming

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

Het is al mogelijk voor de gedelegeerde van een voorstel om bewerkingen door te voeren in het voorstel, maar niet alle functies werkten correct. Dit is nu aangepast, zodat de gedelegeerde (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de collega die de opsteller van het voorstel is) alle acties kan doen die nodig zijn (inhoud aanpassen, advies vragen, bijlagen koppelen etc. etc,)

105690 [Werkvoorraad] [Besluitvorming] toon de team-werkvoorraden van de gedelegeerde gebruikers wanneer de ingelogde gebruiker administrator is

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

Een wens van beheerders is om controle te kunnen houden op alle voorstellen en eventuele correctiewijzigingen door te voeren. Bijvoorbeeld wanneer een voorstel om wat voor reden dan ook in een bepaalde fase (of bij een bepaald team) blijft hangen. In plaats van dat de beheerder lid moet zijn van alle rollen (behandelgroepen) in de werkvoorraad zorgen we er nu voor dat de beheerder toegang krijgt tot de rollen van de gedelegeerde gebruikers. Dus wanneer de beheerder in de werkvoorraad van persoon A mag, mag de beheerder ook direct bij de gebruikersrollen van persoon A (zoals bijvoorbeeld het secretariaat of de besluitnemer).

105685 [Besluitvorming] toon de gekoppelde accorderingsroute in de wijzigingsgeschiedenis / commentaren

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

Het is belangrijk om tijdens en na de besluitvormingsfase inzicht te hebben in hoe het proces is verlopen. Wanneer is het concept voorstel ingediend, wanneer is de vergadering geselecteerd en wanneer is welke accorderingsroute (en door wie) gekozen. De laatstgenoemde wordt nu als informatie opgenomen in de audit van het voorstel.

106047 [Besluitvorming] maak het mogelijk om de volgorde van documenten in een vergadering aan te passen, zodat de juiste besluitenlijst kan worden gegenereerd

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

Bij het aanmaken van de besluitenlijst komt het regelmatig voor dat de documenten niet in de juiste volgorde in het vergaderdossier staan. Om dat wel mogelijk te maken is een functie toegevoegd om de "samenvoegvolgorde" te beinvloeden.

Hoe werkt het?

In het vergaderdossier vind je een nieuwe knop "

105703 [Besluitvorming] Sta toe om de naamgeving van de besluituitkomsten aan te passen (in de besluitfase van het voorstel)

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

105700 [Besluitvorming] genereer de voorstel PDF automatisch in de concept fase en verwijder de optie "maak PDF"

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

106061 [Besluitvorming] Ondersteun sjablonen per voorsteltype (voorstel/besluit PDF)

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

105708 [Besluitvorming] sta het toe om per voorsteltype een eigen metadataset (besluitvorming) te koppelen

Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming

104371 [WCAG] Ondersteun het PDF/UA formaat om te kunnen voldoen aan de WCAG Standaard voor toegankelijke PDF-bestanden

nog aanvullen

106238 [JOIN Search] ondersteuning van Elastic Search 7.x

nog aanvullen

107841 [PDF] Toon een JOIN-verwijzing op een PDF bestand dat wordt geopend, gedownload en verstuurd vanuit JOIN Zaak & Document

nog aanvullen

103061 [Zaak] toon alleen de documenttypen waarvoor de gebruiker toevoeg- en bewerkrechten heeft. Verberg de alleen-lezen documenttypen bij het aanmaken van een zaakdocument

nog aanvullen