Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2019.4.627

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 19.4.627). Deze versie zal op 1 oktober 2019 worden vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 19.4.627. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 2 september 2019 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
107497 [ZTC Sync] Increase form field size of EMAIL3 to 250 [ZTC Sync] Increase form field size of EMAIL3 to 250
109594 Remove obsolete file admin\sample_appsettings.config Verwijder het ongebruikte bestand admin\sample_appsettings.config
108893 20520 Audit password verification does not work for ADFS users Audit wachtwoordverificatie werkt niet voor ADFS-gebruikers
109428 [REST] Add support to get and update item html data from memo field on GET/PUT of /memo using accept headers [REST] Add support to get and update item html data from memo field on GET/PUT of /memo using accept headers
97831 12820 Cases are assigned and present in personal pending items Zaken zijn toegewezen en in persoonlijke werkvoorraad
109364 17379 Make OCR on PDF Indexing optional and turn off by default Maak OCR bij PDF Indexeren optioneel en zet standaard af
108433 API does not return itemkey for userroles using tables end point API does not return itemkey for userroles using tables end point
108043 16060 Unlocking a file should always remove all locks on the given file Unlocking a file should always remove all locks on the given file
109251 20690 [Connect] Connect does not return processed items with an filter, as a result only concept items are shown in agenderen.nl Connect does not return processed items with an filter, as a result only concept items are shown in agenderen.nl
109230 [Login] change login method based on API / IDP Discovery service - Server Side Changes [Login] change login method based on API / IDP Discovery service - Server Side Changes
106481 19242 [Portal] issues with advanced search in hierarchical books [Portal] issues with advanced search in hierarchical books
105398 [Api] Allow to search and filter both on pending items with api [Api] Allow to search and filter both on pending items with api
99346 [Decisionmaking] creator is not able to add comments from pending tasks list [Decisionmaking] creator is not able to add comments from pending tasks list
109019 [API] Connect field mappings are not applied when inserting a new item [API] Connect mappings worden niet toegepast bij het invoegen van een nieuw item
108439 [API] Searching with  related items is not working for startwith filter, when external search is ON [API] Searching with  related items is not working for startwith filter, when external search is ON
108736 [Select handler] Merge the options "assign" and "forward" into new option "change handler" [Select handler] Merge the options "assign" and "forward" into new option "change handler"
106471 [Decisionmaking] Not able to search for attachments in decision making document [Decisionmaking] Not able to search for attachments in decision making document
108364 20336 [Office 365] JOIN Office add-in does not open its pop-up window in Outlook desktop version 1906 (June 2019) or newer [Office 365] De JOIN Office-invoegtoepassing opent het pop-upvenster niet in Outlook-desktopversie 1906 (juni 2019) of nieuwer
108151 18617 [Admin] Default answer book does not hold value with sub hierarchical book [Admin] Default answer book does not hold value  with sub hierarchical book
107686 19749 [Search] Empty item type shown in search facets and on selection of books shown under it, does not shows search result [Search] Empty item type shown in search facets and on selection of books shown under it, does not shows search result
90601 [API] Allow to global search on related items and add file type filter endpoint [API] Allow to global search on related items and add file type filter endpoint
107581 19552 [Workflow] It is not possible to complete a manual decision with missing outcomes after saving and reloading the workflow in the workflow designer [Workflow] Het is niet mogelijk om een handmatige beslissing met ontbrekende resultaten te voltooien na  opslaan en opnieuw laden van de workflow in de workflow designer
107442 [API] Embedded MSG attachment file name should have extension [API] Embedded MSG attachment file name should have extension
107696 [API] REST Api does not return item_applies_to field even though user have rights to access the field [API] REST Api does not return item_applies_to field even though user have rights to access the field
107237 [JOIN Mobile] Order and time shown on comments page is incorrect in Mobile - API Changes [JOIN Mobile] Volgorde en tijd op opmerkingenpagina zijn onjuist in Mobile - API-wijzigingen
101277 [JOIN Mobile][Decisionmaking] Incorrect statuses displayed in case of roll back of activities in Decision making . [JOIN Mobile][Besluitvorming] Onjuiste statussen weergegeven na terugdraaien van activiteiten in Besluitvorming
105675 CORS issue with Rest Api, Api does not handle options pre flight requests CORS issue with Rest Api, Api does not handle options pre flight requests
107065 19862 [Decisionmaking] Unable to unlink files in concept step. [Decisionmaking] Unable to unlink files in concept step.
106296 Decision Making Document should show all attachments from search as it shows in Task List Decision Making Document should show all attachments from search as it shows in Task List
105789 19375 [ADFS] "Logged out" window is shown in JOIN when attempting to open a link received by e-mais [ADFS] Het venster "U bent afgemeld" wordt weergegeven in JOIN wanneer wordt geprobeerd een via e-mail ontvangen koppeling te openen
106865 [RESTApi] Table validation on field does not work in Rest Api. [RESTApi] Table validation on field does not work in Rest Api.
106823 19722 Impersonation user password do not work in Rest Api with basic authentication Impersonation user password do not work in Rest Api with basic authentication
106344 19355 Connect tries to execute two EDI requests with the same HMAC Connect probeert twee EDI requests uit te voeren met dezelfde HMAC
106742 Swagger shows incorrect content type of requests for many end points Swagger shows incorrect content type of requests for many end points
106736 19042 DDC is sometimes showing incorrect message when it cannot connect to server in load balanced environment De JOIN File Control geeft soms een onjuiste melding wanneer hij geen verbinding kan maken met de server in een load-balanced omgeving
106732 19175 Mail classifier do not fill predicted values correctly if table value and display member are different Mail classifier do not fill predicted values correctly if table value and display member are different
105611 18851 Do not update linked math macros from the workflow Do not update linked math macros from the workflow
104320 18944 Specific PDF file not shown correctly in file viewer Specific PDF file not shown correctly in file viewer
106485 An http site is not automatically redirected to https if JOIN is configured for https Een http-site wordt niet automatisch doorgestuurd naar https als JOIN is geconfigureerd voor https
106351 19369 Allow writing and changing comments if MEMO is read only Allow writing and changing comments if MEMO is read only
106315 18817 Prevent duplicates from ztc items, for types where this is not already solved in the past. Prevent duplicates from ztc items, for types where this is not already solved in the past.
106295 Create and use a separate signing service in order to digitally sign documents Maak en gebruik een separate ondertekendienst om digitaal handtekeningen te zetten
106137 18966 [OVERVIEW] Pending item overviews sort per handler and not for all pending items. [OVERVIEW] Pending item overviews sort per handler and not for all pending items.
105945 [Portal] by default show empty address fields in mailwindow and link 0 attachments [email] zorg dat de aan, cc en bcc velden standaard aan staan en standaard 0 bijlagen zijn gelinkt
108296 Create user rights for copy and move item, create overview, generate Excel report and bulk merge option Introduceer gebruikersrechten voor verplaatsen en kopiëren van registraties, het maken van overzichten en export naar Excel alsmede het bulk samenvoegen met sjablonen
105764 17343 Disposal lists do not delete files when one of the files in a document book is already marked as deleted. Disposal lists do not delete files when one of the files in a document book is already marked as deleted.
105682 [Decisionmaking] Allow the delegated user to edit and submit the proposal in concept phase of decisionmaking document [Besluitvorming] Sta het de gedelegeerde gebruiker toe om een voorstel te bewerken en indienen in de conceptfase van besluitvorming
105690 [Pending tasks] [Decisionmaking] show the userroles of delegated users for administrators [Werkvoorraad] [Besluitvorming] toon de team-werkvoorraden van de gedelegeerde gebruikers wanneer de ingelogde gebruiker administrator is
105685 [Decisionmaking] save the linked approval route in item history (comments) [Besluitvorming] toon de gekoppelde accorderingsroute in de wijzigingsgeschiedenis / commentaren
106047 [Decisionmaking] allow to reorder documents in the meeting to create a correct decisionlist [Besluitvorming] maak het mogelijk om de volgorde van documenten in een vergadering aan te passen, zodat de juiste besluitenlijst kan worden gegenereerd
105703 [Decisionmaking] allow to changes the outcomes for the decisionstep [Besluitvorming] Sta toe om de naamgeving van de besluituitkomsten aan te passen (in de besluitfase van het voorstel)
105700 [Decisionmaking] automatically create proposal PDF in concept phase [Besluitvorming] genereer de voorstel PDF automatisch in de concept fase en verwijder de optie "maak PDF"
106061 [Decisionmaking] Support templates per type of proposal [Besluitvorming] Ondersteun sjablonen per voorsteltype (voorstel/besluit PDF)
105708 [Decisionmaking] allow to link itemprofile per proposal type [Besluitvorming] sta het toe om per voorsteltype een eigen metadataset (besluitvorming) te koppelen
104842 16985 Saving some mails with an attachment does not show the attachment in the JOIN previewer. Saving some mails with an attachment does not show the attachment in the JOIN previewer.
104839 18914 ConvertToPDFInplace web service does not work from workflow. ConvertToPDFInplace web service does not work from workflow.
104371 [WCAG] Support PDF/UA to comply with new WCAG Standard for accessible PDF-files [WCAG] Ondersteun het PDF/UA formaat om te kunnen voldoen aan de WCAG Standaard voor toegankelijke PDF-bestanden
106238 [Search] Support for Elastic Search 7.x [JOIN Search] ondersteuning van Elastic Search 7.x
104207 18800 Template rights are not respected in answer wizard Template rights are not respected in answer wizard
104210 17798 [ZTC Sync] Allow the PROCESSED field in the root case profile to be read only. [ZTC Sync] sta toe om het PROCESSED veld in het zaken hoofdprofiel op alleen lezen te zetten
104057 17812 [Decisionmaking] When a single BoardApproval link instance is reactivated, the comment should be changed and old comment should be in History. [Besluitvorming] Wanneer een college besluit stap wordt heropend blijft de oude keuze duidelijker zichtbaar.
103968 17871 [Decisionmaking] Attachment can't be unlinked from a proposal, when the document where this file was present was deleted [Decisionmaking] Attachment can't be unlinked from a proposal, when document where this file was present was deleted
103415 Unable to link a workflow using API Unable to link a workflow using API
107841 [PDF] Show JOIN-reference on each PDF that is opened, downloaded and sent from JOIN Case & Document [PDF] Toon een JOIN-verwijzing op een PDF bestand dat wordt geopend, gedownload en verstuurd vanuit JOIN Zaak & Document
103073 16777 Service and Legal end dates are not being respected from ZTC [Zaaktypen] Wanneer de servicenorm en wettelijke norm niet zijn ingevuld, worden deze als 0 weergegeven in JOIN
103061 17584 User is able to select read only document type if have rights on case User is able to select read only document type if have rights on case
102765 18253 [Mail Classifier] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction [Mail Classifier] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction
102541 18032 Case with one document and a lot of files does not show a scroll bar Case with one document and a lot of files does not show a scroll bar
100798 15807 Pdf converted files are not being renamed. Pdf converted files are not being renamed.
99953 16753 When actions are delegated in decision making the link attachment button is not visible When actions are delegated in decision making the link attachment button is not visible
97791 16336 zaaktypen documents can not be added while in pending tasks if you do not have access to the case type. Zaakdocumenten kunnen niet worden toegevoegd via de werkvoorraad als de gebruiker geen rechten tot het zaaktype heeft
93175 13765 Scan's preview in four frame mode is not available when it is moved to Juke box Scan's preview in four frame mode is not available when it is moved to Juke box