JOIN Klantcontact Cloudadmin Applicatie Instellingen: verschil tussen versies

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (1 revision imported)
 
Regel 29: Regel 29:
 
<span style="font-size: 13.28px;"></span>[[Image:Zoekresultaatwater.png|Image:zoekresultaatwater.png]]  
 
<span style="font-size: 13.28px;"></span>[[Image:Zoekresultaatwater.png|Image:zoekresultaatwater.png]]  
  
== Audit instellingen<br>  ==
+
== Audit instellingen   ==
  
 
Per bron kan men instellen welk onderdeel geaudit moet worden.  
 
Per bron kan men instellen welk onderdeel geaudit moet worden.  
Regel 85: Regel 85:
 
Per bron kan men de omschrijving aanpassen om het zoeken makkelijker te maken. bijvoorbeeld&nbsp;Zoek op {Zaakomschrijving} of {Zaaknummer} of {Klantnaam}  
 
Per bron kan men de omschrijving aanpassen om het zoeken makkelijker te maken. bijvoorbeeld&nbsp;Zoek op {Zaakomschrijving} of {Zaaknummer} of {Klantnaam}  
  
==== Activeer alle bronnen configuratie<br>  ====
+
==== Activeer alle bronnen configuratie   ====
  
 
Waarneer men zoekt in de zoekbox naar alle bronnen kan de applicatiebeheerder bepalen welke bronnen doorzoekbaar zijn. Bijvoorbeeld de bron Zaken/Documenten uitschakelen, zodat de zoeksnelheid wordt bevorderd.  
 
Waarneer men zoekt in de zoekbox naar alle bronnen kan de applicatiebeheerder bepalen welke bronnen doorzoekbaar zijn. Bijvoorbeeld de bron Zaken/Documenten uitschakelen, zodat de zoeksnelheid wordt bevorderd.  
Regel 111: Regel 111:
 
[[Image:Configureerkaartlaag.png|Image:configureerkaartlaag.png]]  
 
[[Image:Configureerkaartlaag.png|Image:configureerkaartlaag.png]]  
  
==== Terugbelnotitie mailbox configuratie<br>  ====
+
==== Terugbelnotitie mailbox configuratie   ====
  
 
Hier voegt men een Mailbox toe, die men in het terugbelnotitiescherm kan benaderen. Bij behandelaar selecteert men welke behandelaren de terugbelnotitie kunnen zien.  
 
Hier voegt men een Mailbox toe, die men in het terugbelnotitiescherm kan benaderen. Bij behandelaar selecteert men welke behandelaren de terugbelnotitie kunnen zien.  
Regel 182: Regel 182:
  
 
Deze optie staat standaard aan, om het gebruikersgemak van de eindgebruiker te bevorderen.
 
Deze optie staat standaard aan, om het gebruikersgemak van de eindgebruiker te bevorderen.
 +
 +
'''Altijd bekeken informatie koppelen aan sessie'''
 +
 +
In relatie tot de optie om geen sessie te starten bij bepaalde raadplegingen (relevant wanneer er geen Telefoon integratie gebruikt wordt, in dat geval start immers automatisch een sessie na het opnemen), kan met behulp van onderstaande optie toch worden afgedwongen dat bekeken informatie wel gekoppeld worden aan de terugbelnotitie of contactgeschiedenis

Versie van 31 jan 2019 14:23

Image:applicatieinstellingen.png 

Het onderdeel applicatie instellingen geeft informatie over de configuratie van het JKC en de configuratie van de koppelingen met achterliggende systemen.

Applicatie Instellingen

Image:applicatieinstellingenvervolg.png

Deze kolom geeft 5 categorieën weer die allen te maken hebben met de wijze waarop de weer-gave voor eindgebruikers gepresenteerd wordt:

  • Actieve integraties
  • Audit instellingen
  • Algemene instellingen
  • Telefoon instellingen
  • Sessie instellingen

Door met de muis op een van deze categorieën te klikken, wordt de kolom open geklapt. Deze informatie wordt dan in de basiskolom gepresenteerd. Klik vervolgens op de knop Bewerken en u kunt de wijzigingen aanbrengen.

Actieve integraties

Door op de knop Bewerken te klikken en vervolgen op een van de pijltjes rechts kunt u per JKC onderdeel d.m.v. vinkjes aangeven of de informatie uit de betreffende bron weergegeven moet worden voor de gebruiker. Dit doet u door een vinkje achter de bron te plaatsen. Worden er meerdere bronnen in een bepaalde categorie gebruikt, dan kan het zinvol zijn voor de eindgebruiker om te weten uit welke bron de informatie afkomstig is.

 Image:actieve integraties producten.png

Dat kan d.m.v. een kleurcodering.

In de schermafdruk is voor het onderdeel producten informatie beschikbaar uit zowel SDU en Samenwerkende Catalogi als uit JKC. Om voor de eindgebruiker de bron zichtbaar te maken is een vinkje geplaatst achter “Gebruik kleurcodering” en daarna is per bron een kleur geselecteerd. Voor de eindgebruiker wordt dit als volgt weergegeven: 

Image:zoekresultaatwater.png

Audit instellingen

Per bron kan men instellen welk onderdeel geaudit moet worden.

Image:audit

Algemene instellingen

Objectnotatie

In de objectnotatie wordt bepaald hoe de velden getoond worden in JKC, dit is al standaard ingericht voor klanten.

Inhoud sortering

De eindgebruiker van het JKC krijgt bij een zoekopdracht de resultaten in een bepaalde volgorde gepresenteerd. De volgorde van deze informatie of velden kunt u als applicatiebeheerder zelf bepalen. Klikt u op de knop Sortering, dan kunt u voor iedere entiteit in het JKC de volgorde aangeven. In het scherm dat verschijnt, selecteert u via het uitrolpijltje de gewenste entiteit (bijvoorbeeld persoon – organisatie – zaak – document). Afhankelijk van uw keuze wordt een lijst met bijbehorende velden gepresenteerd. Plaats een vinkje voor een veld, en deze licht op in een blauwe regel. Klik dan op de knop Omhoog of op Omlaag om de juiste sorteervolgorde te realiseren.
Standaard worden de resultaten oplopend, d.w.z. van A naar Z gepresenteerd. Wilt u de zoek-resultaten aflopend presenteren, dan plaatst u een vinkje achter het betreffende veld.Na het aanpassen van de instellingen legt u deze vast door op de knop Opslaan te klikken.

Maximum dagen voor terugbelmoment

Het maximum aantal dagen wanneer een medewerker moeten terugbellen. 

Maximeer terugbelmoment

Wilt u dat er een limiet wordt gesteld aan een terugbelnotitie voor periode om een klant terug te bellen, dan plaatst u hier een vinkje. Vervolgens kunt u in het veld “Maximum dagen voor terugbelnotitie” het gewenst aantal dagen invullen. Hiermee kunt u afdwingen dat een terug-belnotitie niet te ver in de toekomst gepland wordt.

Schakel zoegsuggesties in

Bij het foutief invullen van een zoekterm kan het wenselijk zijn een suggestie te krijgen voor een alternatieve term. Voorbeeld: wordt als zoekterm papsoort ingevoerd, dan geeft het JKC paspoort als alternatieve term. Bij de algemene instellingen – Schakel zoeksuggesties in, kunt u aangeven voor welke gekoppelde bronnen dit wenselijk is. U kunt ook aangeven welke alternatieve bron doorzocht dient te worden als de voorkeursbron geen resultaat geeft.

Contactpersoonkoppelingeninstellingen

Per bron kan men instellen waar standaard de verbeterpunten van een bron heen gestuurd kunnen worden

Image:contactpersoonkoppeling.png

Recordtypen waarmee geen sessie wordt gestart

Hier bepaalt u per bron waar geen sessie gestart moet worden.

Image:recordtypen.png

Medewerkerbeschikbaarheids regels

Op verschillende plaatsen in het JKC wordt met een kleurindicator aangegeven of een medewerker aanwezig is en/of beschikbaar is. Op deze plaats van de JKC legt u vast welke bronnen gecontroleerd moeten worden om de juiste indicatie te kunnen geven. Klik onderaan op de knop Bewerken en vervolgens op Medewerker beschikbaarheid integratie, dan krijgt u een scherm waarin de beschikbaarheidsbronnen geselecteerd kunnen worden. Onder beschikbaarheidsbronnen rekenen wij bijvoorbeeld een koppeling met het agendasysteem dat uw organisatie gebruikt en uw toegangssysteem / pas-jescontrole. Door op een van de pijltjes rechts te klikken kunt u per JKC onderdeel d.m.v. vinkjes aangeven of de betreffende bron doorzocht moet worden. 

Image:medewerkerbeschikbaarheidsregels.png


Aantal hits benodigd voor populair

Hier bepaalt men hoeveel hits noodzakelijk zijn om in het Dashboard of Zoekbox als Populair getoond te worden.

Zoek omschrijving voor content typen

Per bron kan men de omschrijving aanpassen om het zoeken makkelijker te maken. bijvoorbeeld Zoek op {Zaakomschrijving} of {Zaaknummer} of {Klantnaam}

Activeer alle bronnen configuratie

Waarneer men zoekt in de zoekbox naar alle bronnen kan de applicatiebeheerder bepalen welke bronnen doorzoekbaar zijn. Bijvoorbeeld de bron Zaken/Documenten uitschakelen, zodat de zoeksnelheid wordt bevorderd.

Externe data eigenschappen

Organisatie en Personen komen uit de bron BRP, normaliter kan men de velden telefoon en email niet bewerken, echter door hier vinkjes aan te zetten worden de veldwaardes opgeslagen bij de Persoon of Organisatie.

Update periode populaire zoekwoorden (dagen)

Hier bepaald men in hoeveel dagen het onderdeel populair wordt ververst.

Activeer ‘volgende email’ functionaliteit

Voor deze functionaliteit heeft men EWS nodig, dit zorgt ervoor dat de eindgebruiker via de knop "Volgende Email", email kan afhandelen.

Extern afsprakensysteem URL

Wanneer men direct naar een extern afsprakensysteem wilt gaan, kan men een hier de link instellen als men op de knop Afspraak klikt.

Configureer Kaartlaag

Hier heeft men de mogelijkheid om Opensource Kaartlagen toe te voegen, om bijvoorbeeld te kunnen zien waar de lantaarnpalen zich bevinden

Image:configureerkaartlaag.png

Terugbelnotitie mailbox configuratie

Hier voegt men een Mailbox toe, die men in het terugbelnotitiescherm kan benaderen. Bij behandelaar selecteert men welke behandelaren de terugbelnotitie kunnen zien.

Image:terugbelnotitiemailboxconfiguratie.png

Behandelsoorten voor terugbelnotities en aantekeningen (gebruiker, afdeling, mailbox)

Voor de eindgebruiker kan men bepalen of alle behandelsoorten zichtbaar zijn in een terugbelnotitiescherm of

  • Medewerker
  • Medewerker en Afdeling
  • Afdeling
  • Medewerker en Mailbox
  • Afdeling Mailbox

Image:behandelsoorten.png


Standaard zoektype voor tekstinvoer

Wanneer men in de zoekbox tekst typt kan men bepalen welke bron als eerste doorzocht/blauw wordt.


Telefooninstellingen

Image:telefooinstellingen.png

Gebruik voorloop waarde voor Telefonie

Wanneer de telefoonintegratie een voorloop 0 gebruikt om naar buiten te bellen, kunnen we dit standaard aanzetten.

Telefoon voorloopwaarde

In dit veld kunt u aangeven hoeveel voorloop 0 er toegepast moeten worden.

Sta koud doorverbinden toe

Deze functie maakt het mogelijk dat men direct een lijn kan doorzetten inplaatst van eerst een medewerker warm spreken.

Bezet/Beschikbaar instelling tonen

Deze optie zorgt voor of je ziet of een medewerker bezet is (kleur oranje) of beschikbaar (kleur groen Image:telefoon.png) 

Aantal cijfers voor extensienummer

Hier stelt men in hoeveel cijfers men wilt zien van een telefoonnummer van een medewerker in de organisatie. bijvoorbeeld de laatste 4


Sessieinstellingen

Image:sessieinstellingen.png

Contacthistorie verplicht

Wilt u dat een eindgebruiker alle contactmomenten registreert, dan kunt u dat bij de Sessie instellingen aangeven. Plaats een vinkje achter Contacthistorie verplicht. Een sessie kan dan pas afgesloten worden als het contactmoment is geregistreerd. Is er geen vinkje geplaatst achter deze optie, dan krijgt de eindgebruiker bij het afsluiten van de sessie de vraag of de contactgeschiedenis vastgelegd moet worden met een keuzemogelijkheid Ja of Nee. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

Sessie duur waarschuwing (minuten)

Hier stelt men in wanneer de timer van de sessie rood wordt.

Toon contactgeschiedenis scherm bij beëindigen sessie

Deze optie staat standaard aan, om het gebruikersgemak van de eindgebruiker te bevorderen.

Na maken terugbelnotitie of afspraak direct naar contactgeschiedenis scherm gaan

Deze optie staat standaard aan, om het gebruikersgemak van de eindgebruiker te bevorderen.

Altijd bekeken informatie koppelen aan sessie

In relatie tot de optie om geen sessie te starten bij bepaalde raadplegingen (relevant wanneer er geen Telefoon integratie gebruikt wordt, in dat geval start immers automatisch een sessie na het opnemen), kan met behulp van onderstaande optie toch worden afgedwongen dat bekeken informatie wel gekoppeld worden aan de terugbelnotitie of contactgeschiedenis