Decos KCS Zaak

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zaak

Kiest u in het snelmenumenu voor Zaak, dan wordt het achterliggende Zaaksysteem geopend.

Een zaak zoeken

Om een van de zaken uit het zaaksysteem te raadplegen, neemt u de volgende stappen.

  • Klik in het snelkeuzemenu op de ingang Zaak.
  • In het zoekscherm dat verschijnt, vult u een zoekterm in;

Image:Zaak_Zoeken.png

  • Klik op Akkoord of druk op Enter om de zoekopdracht uit te voeren;
  • Als zoekresultaat krijgt u de zaken op uw scherm die aan uw zoekterm voldoen. Zijn er geen zoekresultaten, dan wordt dit onderaan het zoekscherm weergegeven;
  • Heeft u meerdere zoekresultaten, dan kunt u met behulp van de pijltjes op uw toetsenbord door de lijst van beschikbare zaken navigeren.

U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor Geavanceerd zoeken. U kunt dan niet alleen zoeken op een omschrijving van de zaak, maar ook op zaaknummer, zaaktype en startdatum. Een combinatie van deze zoekgegevens is ook mogelijk. Daarnaast kunt u een geavanceerde zoekopdracht verfijnen door te kiezen voor Bevat – Gelijk aan. Heeft u als zoekresultaat een lijst met zaken dan kunt u ook gebruik maken van de filterbalk bovenaan het zoekscherm om de zoekopdracht te verfijnen. Voert u in de filterbalk de eerste letters in van bijvoorbeeld de indiener dan zoekt het systeem direct mee en toont de zaken die voldoen aan de aanvullende gegevens die u hebt ingevoerd. Binnen het zoekresultaat bestaat de mogelijkheid om te sorteren op de verschillende velden die weergegeven worden. Hiervoor klikt u op het kolomhoofd van het veld waarop u wilt sorteren.

Image:Zaak_Zoekresultaat.png

  • Druk op Enter of klik op Lees meer achter de zaak van uw keuze.

U krijgt de beschikbare informatie van deze zaak op uw beeldscherm, verdeeld in verschillende kolommen. In de basiskolom ziet u de details van de zaak, in de kolommen ernaast informatie die gerelateerd is aan deze zaak. Afhankelijk van de vraag die u wilt beantwoorden, kunt u gegevens opvragen uit een van deze kolommen. Klik hiervoor met de muis op de gewenste kolom. Alle gegevens die gekoppeld zijn aan de zaak die u in de basiskolom geselecteerd had, staan onder elkaar in de geselecteerde kolom. Eén gekoppeld item wordt kort weergegeven in een grijs vlak en dit is de informatie waar u op in kunt zoomen door erop te klikken.

Keuzemenu Zaak

Vanuit de geselecteerde zaak in de basiskolom heeft u een aantal opties. De drie opties die u het meest gebruikt worden met grote grijze knoppen onderaan de basiskolom weergegeven. Klik op de optie die u wilt gebruiken. Wilt u alle beschikbare opties zien, klik hiervoor aan de bovenkant van de basiskolom op de pijl Image:Volgende_Rood.pngen er verschijnt een keuzemenu:

Image:Keuzemenu_Zaak.png

Aantekening toevoegen

Met deze optie krijgt u een scherm waarin u naar keuze tekst kunt invoeren.

Image:Aantekening_Toevoegen_Zaak.png
In het rechter gedeelte van dit scherm kunt u een taak aanmaken voor een collega. Plaats een vinkje voor Taak aanmaken. Klik op het vergrootglas achter het veld Behandelaar en vervolgens kunt u de naam van een collega selecteren voor wie deze taak bestemd is. Indien van toepassing kunt u een einddatum aan de aantekening meegeven. Ook heeft u de mogelijkheid om een notificatiebericht te sturen naar uw afdeling of naar uzelf. Kiest u ervoor om een Notificatiebericht te versturen, dan krijgt de persoon/afdeling die u geselecteerd heeft bij het opstarten van het KCS dit bericht op het scherm.
Om de notitie vast te leggen klikt u op Opslaan.

Verbeterpunt melden

Komt u in het KCS iets tegen dat niet correct is, dan kunt u het via de optie Verbeterpunt melden doorgeven. Kies deze optie en voer het verbeterpunt in. Veelal zal uw applicatiebeheerder ingesteld hebben welke collega inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit deel van het KCS en de naam van de betreffende collega is automatisch geselecteerd. Is dit niet ingesteld, dan klikt u op het vergrootglas achter het veld Stuur naar. Selecteer dan de juiste collega en druk op Opslaan om het verbeterpunt door te geven.

Zaak toevoegen

Kiest u in het keuzemenu voor Zaak toevoegen, dan kunt u een nieuwe zaak aanmaken in het gekoppelde zaaksysteem. Het onderwerpsveld is vrij in te vullen, voor de velden Soort relatie – Selecteer uit – Naam persoon / organisatie – Vertegenwoordiger kunt u met behulp van een uitrolpijltje verschillende waarden selecteren. U kunt verder een product of een zaaktype kiezen waarbij u een vinkje plaats voor het veld van uw keuze en vervolgens op het vergrootglas achter het veld klikt om het gewenste gegeven te koppelen. Tot slot kunt u een vinkje plaatsen voor het veld Open in bron na aanmaken waardoor na het opslaan direct de nieuwe zaak in het zaaksysteem geopend wordt.

Koppel

Kiest u in het keuzemenu voor Koppel, dan heeft u de mogelijkheid om de geselecteerde zaak te koppelen aan een registratie in een andere bron van het KCS.

Image:Koppel_Zaak.png

Met behulp van het uitrolpijltje selecteert u de bron waar u de informatie aan wilt koppelen. Door vervolgens op het vergrootglas te klikken, kunt u in die bron de juiste registratie zoeken waaraan u wilt koppelen. Door op Opslaan te klikken wordt de koppeling vastgelegd.

Ontkoppel

Zijn er koppelingen tot stand gebracht die niet langer van toepassing zijn, dan kiest u in het keuzemenu voor Ontkoppel. U krijgt dan een overzicht van alle bestaande koppelingen en door vinkjes voor een koppeling te verwijderen wordt deze ongedaan gemaakt.

Toevoegen aan verzendmandje

Klikt u op deze optie, dan wordt de gekozen zaak toegevoegd aan uw verzendmandje. Heeft de zaak betrekking op een reeds overleden persoon, dan geeft het KCS u daar een melding van. U kunt dan op een later tijdstip de gegevens van dit product als e-mail versturen of printen. In een volgend hoofdstuk van deze handleiding wordt dit nader beschreven.

Open in bron

Kiest u voor deze optie, dan wordt de zaak in het gekoppelde zaaksysteem (Decos D5) geopend.

Opnieuw zoeken?

Blijkt wat u gevonden hebt niet te voldoen aan de vraag van de klant, dan kunt u opnieuw een zoekopdracht geven. Had u echter bij uw eerste zoekopdracht meerdere omschrijvingen gevonden die voldeden aan uw zoekopdracht, dan kunt u ook met de muis op de broodkruimels gaan staan. Onder deze broodkruimels verschijnen de overige omschrijvingen die u gevonden had.