Zaaktypen.nl Support

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Support

Voor de meest recente informatie over JOIN Zaaktypen.nl kunt u onze website bezoeken: JOIN Website

Wilt u meer informatie over de Decos producten, dan kunt u e-mailen naar info@decos.com

Hebt u een vraag, dan adviseren wij u eerst de Knowledge base op onze website te raadplegen. Mocht u hier het antwoord op uw specifieke vraag niet aantreffen, dan kunt u een ticket aanmaken via joinsupport.decos.com Hiervoor dient u te beschikken over een geldig onderhoudscontract.

Update-informatie

17-08-2017 (versie 3.0.17.170817)

JOIN Zaaktypen

 • 59519 - Wanneer het geldig-tot veld van een zaaktype wordt ingevuld met een datum in het verleden, dan wordt het zaaktype niet bijgewerkt en gedeactiveerd in JOIN Zaak
 • 64493 - [Gebruikersplatform] Als beheerder van Zaaktypen wil ik het selecteren van een tabelwaarde bij een zaakkenmerk verplicht maken, zodat mijn gebruikers bij de zaak altijd de juiste waarde uit de lijst selecteren

In JOIN Zaaktypen is het mogelijk om aan een zaakkenmerk (specifieke velden per zaaktype) een tabel te koppelen, zodat de eindgebruiker een keuze kan maken uit gegevens uit een gesloten lijst. Het was echter niet mogelijk om gebruik te maken van de functie "verplichte tabelkeuze" (die in JOIN Admin zit). Vanaf deze update in combinatie met JOIN Zaak & Document versie 6.17 (binnenkort gereleased) kan bij het kenmerk, wanneer een tabel is gekoppeld, worden aangegeven dat de gebruiker ook daadwerkelijk een waarde uit de tabel moet kiezen. Let op dat het veld alleen beschikbaar komt als er daadwerkelijk een tabel is gekoppeld.

 • 64498 - [Gebruikersplatform] Als beheerder wil ik dat een zaakkenmerk alleen lezen wordt gemaakt als er een macro is ingesteld zodat de gebruiker de waarde niet zelf kan overschrijven

In JOIN Zaaktypen kan al sinds enige tijd een macro worden ingesteld bij een zaakkenmerk. Vaak voert de macro een berekening uit, zodat de eindgebruiker het veld niet meer zelf hoeft te (of mag) muteren. Vanaf deze versie in combinatie met JOIN Zaak& Document 6.17 kan bij het zaakkenmerk worden ingesteld dat deze alleen lezen is in het zaaktype-itemprofiel.

01-09-2016 (versie 2.0.0.160901)

JOIN Zaaktypen

 • 8986 - Autoriseer het BSN-veld per zaaktype
 • 8969 - Introduceer een feedbackfunctie in JOIN Zaaktypen
 • 8954 - Voeg een boolean eigenschap "externe status" toe aan het statustype
 • 8941 - Vervolgzaken worden niet gestart als er een nieuwe versie van het zaaktype wordt gepubliceerd
 • 8677 - Verwijderde besluiten worden nog steeds toegepast na synchronisatie
 • 8657 - Checklist blijft zichtbaar in de samenvatting als deze wordt verplaatst naar de eerste status (of als de eerste status wordt verwijderd)
 • 8621 - Bij het filteren wordt het verkeerde menu getoond
 • 8387 - Veldbreedte voor nummers is vergroot, zodat drie cijfers ook goed leesbaar zijn

JOIN E-formulieren

 • 8964 - Gebruik van meerdere betaalopdrachten om verschillende prijzen te hanteren in een formulier
 • 8963 - Volgende vraag van een beslissing wordt direct getoond op het scherm ipv op volgende scherm.
 • 8943 - Mogelijkheid om numerieke waarden af te dwingen in invoervelden
 • 8836 - Prefill met DigiD activeren zorgt voor vaste instellingen in persoonsblok

07-06-2016 (versie 2.0.0.160607)

JOIN Zaaktypen

 • 8914 - Vergroot de zaaktype-eigenschap "Naam product" van 80 naar 250 karakters.
 • 8898 - Zaaktypen worden ten onrechte uitgeschakeld als een vorige versie verloopt.
 • 8834 - Problemen met de maximum lengte van velden in Zaaktypen.
 • 8821 - Gedeactiveerde tabelwaarden worden opnieuw toegevoegd door de Zaaktypen-integratie service.
 • 8715 - Maak een optie om een lijst zaaktypen te exporteren naar excel.
 • 8701 - Maak het mogelijk om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te maken.
 • 8688 - Voeg de eigenschap opschorttermijn toe aan het zaaktype en pas deze toe in JOIN Zaak
 • 8584 - Toon de gekoppelde zaaktypen per behandelaar.
 • 8628 - Diverse voorbereidingen voor JOIN Besluitvorming

JOIN E-formulieren

 • 8928 - Probleem met het cachen van tabellen
 • 8873 - Sla wijziging op als je op de 'Bekijk het formulier om te testen' knop drukt.
 • 8840 - Het is mogelijk om een kopie te maken van een bestaand webformulier voor hergebruik.
 • 8838 - Mogelijkheid om de voorgedefinieerde antwoorden horizontaal of verticaal te presenteren.
 • 8837 - Bij het persoon-blok kan gekozen worden of de inhoud opgeslagen wordt als adresregistratie.
 • 8666 - De teksten op de bevestigingspagina kunnen bewerkt worden via JOIN Zaaktypen.

05-04-2016 (versie 2.0.0.160405)

Zaaktypen.nl

 • 8314 - Sta toe om een macro en standaardwaarde in zaakkenmerken vast te leggen
 • /74031 - De tabel “model” toont nummers in plaats van tekstwaarden
 • 8492 - Maak het mogelijk voor beheerders om IP-adressen toe te staan
 • 8652 - Voorkom HTML injectie in de titel van documenten en vragen
 • 8628 - Voorbereidingen voor JOIN Besluitvorming

E-formulieren

 • 8423 - Validatie op datumvelden doorgevoerd in (datum)bereik
 • 8666 - Maak het mogelijk om de teksten op de bevestigingspagina te bewerken vanuit JOIN Zaaktypen
 • 8696 - Vraagtype Persoonsinformatie heeft meer mogelijkheden
 • 8750 - Maak het mogelijk om tabelwaarden op volgorde te zetten
 • 8751 - Maak het mogelijk om een webformulier te beëindigen zonder dit te verzenden
 • 8775 - Introduceer een nieuw vraagtype “organisatieblok”

29-01-2016 (versie 2.0.0.160129)

Zaaktypen.nl

 • 8597 - Maak het mogelijk om verwijderde zaakkenmerken opnieuw te gebruiken in het zaaktype itemprofiel
 • 1565 - Resultaten gekoppeld aan meerdere zaaktyperelaties zijn niet te kopieren
 • 8456 - Zaaktyperelatie wordt niet verwijderd als 1 van de 2 zaaktypen wordt verwijderd
 • 8482 - Verbeter de integratie met sjablonen in het zaaksysteem
 • 215 - Wanneer een zaakkenmerk wordt opengeklapt, wordt het scherm niet volledig getoond

E-formulieren

 • 8609 - Introduceer de mogelijkheid om de volgorde va tabelwaarden aan te passen
 • 8388 - Bij het importeren van een gedeeld zaaktype wordt ook de formuliergegevens gekopieerd

03-12-2015 (versie 2.0.0.151203)

Zaaktypen.nl

 • 8061 voeg een veld "controleer zaak" als een resultaateigenschap en introduceer optioneel een extra workflow stap na resultaatkeuze om de zaak te controleren
 • 8515 - Autorisaties kunnen niet gekozen worden als de lijst te groot is
 • 1449 - Checkbox in lijst kan niet worden uitgevinkt

E-formulieren

 • 8346 - Maak de hoogte van het inklap-paneel van een vraagtype in Zaaktypen.nl dynamisch

03-11-2015 (versie 2.0.0.151103)

Zaaktypen.nl

 • 8446 - Voorkom dat beschermde zaaktypen van externe partijen niet-beschermde zaaktypen overschrijven
 • 8386 - Voeg de rol "behandelaar" toe aan de externe applicatie
 • 8445 - Zaaktypen die worden gepushed, worden soms naar de verkeerde omgeving gepushed
 • 1391 - Zaaktypen.nl werkt niet overal goed in Microsoft Edge browser
 • 8353 - Voeg taalkeuze EN/NL toe aan zaaktypen.nl

E-formulieren

 • 8346 - Maak de hoogte van het inklap-paneel van een vraagtype in Zaaktypen.nl dynamisch
 • 8344 - Mogelijkheid om ingevulde formulieren in test- en/of in productie omgeving uit te laten komen.
 • 8343 - Mogelijkheid om introductietekst van webformulier te bewerken
 • 8454 - Performanceprobleem wanneer een e-formulier definitie wordt opgevraagd door burgerberichten.nl
 • 8452 - Maak het mogelijk om vragen over te slaan en het formulier te beëindigen

01-10-2015 (versie 2.0.0.151001)

Zaaktypen.nl

 • 1353 - De rappeltermijn kan niet leeggemaakt worden bij synchronisatie met IController
 • 8265 - De kolom waarop wordt gesorteerd wordt verkeerd onthouden
 • 8283 - Het is niet mogelijk om de verplicht-checkbox van een check in een checklist aan/uit te vinken in Chrome
 • 8309 - Maak het mogelijk om zaakattributen optioneel te kopieren van hoofd- naar deel-/vervolgzaak en maak dit configurabel vanuit zaaktypen.nl
 • 8310 - Vraag om bevestiging bij het verwijderen van een gebruiker
 • 8311 - De oorspronkelijke gebruiker wordt verwijderd als een nieuwe gebruiker met een duplicaat e-mailadres wordt opgevoerd
 • 8353 - Voeg taalkeuze EN/NL toe aan zaaktypen.nl

E-Formulieren

 • 58 - Belisbomen voor het laten zien of weglaten van bepaalde vragen
 • 8221 - Vraagvolgorde bij documenten kan niet worden aangepast vanuit het zaaktype
 • 8343 - Mogelijkheid om introductietekst van webformulier te bewerken

12-08-2015 (versie 2.0.0.150812)

Zaaktypen.nl

 • 8114 - Introduceer een voortgangsindicatie bij het zoeken naar gedeelde zaaktypen
 • 8192 - Sta het toe om een standaard workflow te koppelen aan een documenttype
 • 8264 - Externe applicaties moeten niet geforceerd starten met een hoofdletter
 • 8272 - Maak de Zaaktypen.nl web services ook beschikbaar via https op poort 443
 • 8273 - Objecten worden niet gekoppeld als de blauwe selectieachtergrond nog niet is verschenen
 • 8279 - Bij het doorklikken van de pagina's in zaaktypen toont op den duur een wit scherm
 • 8114 - Introduceer een voortgangsindicatie bij het zoeken naar gedeelde zaaktypen

E-Formulieren

 • 8077 - Vraagmogelijkheid voor kaartmateriaal
 • 8178 - Standaard vraagblokken voor persoonsinformatie

16-07-2015 (versie 2.0.0.150716)

Zaaktypen.nl

 • 8115 - sta 1000-tallen toe in de zaaktype-eigenschappen wettelijke termijn, servicetermijn en verlengtermijn en status-doorlooptijd
 • 8234 - Bij het toevoegen van een checklistitem kun je niet in de correcte regel typen als je klikt op 'check'
 • 7994 - Volgorde van documenttypen op zaaktypeniveau is aangepast
 • 8238 - Externe applicaties worden verdubbeld bij het maken van een nieuwe versie
 • 8214 - Velden archiefactietermijn komen niet correct door vanuit I- controler richting zaaktypen.nl
 • 1331 - Als een zaaktype is gepubliceerd, moet deze in het publicatiescherm uitgegrijsd zijn
 • 1306 - Bij het verwijderen van de hoofdmap worden de submappen niet verwijderd
 • 1316 - Bewerken-knop ontbreekt in zaaktype-scherm
 • 1317 - Het publicatiescherm wordt getoond bij 1 publicatie-omgeving

E-Formulieren

 • 47 - Het gebruik van tijdstippen en perioden is toegevoegd aan het vraagtype 'Datum/tijd'
 • 48 - De optie 'overige' is toegevoegd aan het vraagtype "keuzelijstjes"
 • 8176 - Herhalen van bepaalde vragen op basis van het aantal dat een gebruiker wil
 • 23736 - (de)activeer instellingen op basis van het gekozen vraagtype
 • 24654 - Wijzigingen in instellingen vraagtypen