Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<br />De JOIN Integration Adminstration (JIA) biedt de beheerders van JOIN Zaak en Document met de bijbehorende koppelingen een eenvoudige manier om de koppelingen te updaten indien er bijvoorbeeld een nieuwe versie voor is. Gebruik '''altijd''' de meest recente versie van JIA (verderop op deze pagina vindt u informatie over de update van JIA. Kijk [[Releasenotes/JOIN Zaak & Document|hier]] om de meest recente versie te vinden. JOIN Integration Administration is onderdeel van de JOIN Koppelvlakken Suite. De volgende koppelvlakken kunt u met JOIN Integration Administration onderhouden:
*StUF-DCR (documentcreatieDocumentcreatie)
*StUF-BG (Basisgegevens)
*StUF-ZKN (zaakZaken)*StUF-LVO (Landelijke voorziening omgevingsloket)
<br />
Daar zijn twee manieren voor:
#Door op integratie server een browser te openen en te navigeren naar <nowiki>http://localhost:81/Diaweb</nowiki>.# Door vanaf de werkplek een browser te openen en te navigeren naar https://''integratieservernaamwaarjiaisgeinstalleerd'':8443/Diaweb.
#Door vanaf de werkplek een browser te openen en te navigeren naar https://''integratieservernaamwaarjiaisgeinstalleerd'':8443/Diaweb. <br />==='''Ik ben op de website. Wat nu?'''===
Kies in het linkermenu de integratie die u wilt updaten en klik vervolgens op de knop Upgrade. JIA gaat dan verbinding maken met Decos om na te gaan welke nieuwe versies er voor de betreffende koppeling zijn. Bij een toegestane verbinding over poort 80 en 21 zal er in JIA een volgende scherm te zien zijn waar als voorbeeld StUFDCR versie 1.2 is gekozen en waar we zien dat versie 1.3 aanwezig is.
afbeelding: JIA3
Klik na het succes bericht op OK en zie dat het versienummer is opgehoogd van de koppeling. Indien er problemen zijn geconstateerd graag contact met Decos Support.afbeelding: JIA4
afbeelding: JIA4
==Installatie JOIN Integration Administration (JIA):==
https://joinsupport.decos.com/a/solutions/articles/17000053139
=== '''Wat is JOIN Integration Administration?''' ===
Met JIA is het mogelijk om de upgrade naar de laatste versie van een integratie eenvoudig zelf uit te voeren. Tevens kunt u het berichtenverkeer van de verschillende koppelingen inzien.
In dit artikel worden de stappen beschreven die nodig zijn om JIA te updaten of te installeren.
=== '''Prerequisites''' ===
''1. De applicatieserver moet toegang hebben tot het internet''
Op oudere Windows Server versies wordt er gebruik gemaakt van Add-WindowsFeature.
==== '''Stap 1.''' ====Download het Powershell script waarmee u JIA en de benodigde vereisten kunt installeren. Voor klanten die onverhoopt nog gebruik maken van Windows 2008 of geen internet connectie van de Integratie server toestaan dient ook de meest recente JIA package gedownload te worden:<br />
Powershell script JIA 2.4.0 en lager: <nowiki>https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall.zip</nowiki>=== Installatie ===
Powershell script JIA 2.5.0 en hoger op ===='''Windows Server 2012 en nieuwerStap 1:Download Powerschell script''' <nowiki>https====Download het Powershell script waarmee u JIA en de benodigde vereisten kunt installeren. Voor klanten die onverhoopt nog gebruik maken van Windows 2008 of geen internet connectie van de Integratie server toestaan dient ook de meest recente JIA package gedownload te worden://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall_260.zip</nowiki>
* Powershell script JIA 2.4.0 en lager: <nowiki>https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall.zip</nowiki>* Powershell script JIA 2.5.0 en hoger op '''Windows Server 2012 en nieuwer:''' <nowiki>https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall_260.zip</nowiki>* Powershell script JIA 2.5.0 en hoger op '''Windows Server 2008:''' <nowiki>https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/Backup/jiainstall_260_voorw2k8.zip</nowiki>
JIA Package: <nowiki>https://support.decos.nl/setups/integrations/index/downloadJIA.html</nowiki>
Vergeet na het downloaden de zip bestanden niet de te unblocken.
==== '''Stap 2.''' ====Indien er een Decos Integration Administration of JOIN Integration Administration van 2.2.0 of ouder/lager te vinden is in Add/Remove Programs moet deze eerst verwijderd worden a.d.h.v. de volgende stappen. Indien niet aanwezig, dan door met Stap 3.Afbeelding: JIA6
<br />===== '''Stap 2.1.: Verwijder oude installatie (optioneel)''' =====Stop Indien er een Decos Integration Administration of JOIN Integration Administration van 2.2.0 of ouder/lager te vinden is in de Windows services de DecosAdd/Remove Programs moet deze eerst verwijderd worden a.d.h.Integrationsv.Adminde volgende stappen.BackgroundService en sluit weer het services schermIndien niet aanwezig, dan door met '''Stap 3.'''
===== ''Stap 2# Stop in de Windows services de Decos.Integrations.2Admin.BackgroundService en sluit weer het services scherm.'' =====# Maak een copy van de map die normaal gesproken op de volgende locatie staat: D:\DECOS\apps\Decos Integration Administration. Er staat normaal gesproken, maar er zijn klanten die e.e.a. op C: of E hebben geïnstalleerd of zelfs een hele andere locatie.# Via Add/Remove Programs kan dan de oude versie van Decos/JOIN Integration Administration verwijderd worden.
<br />===== '''Stap 2.3.: Pak het zip-bestand uit''' =====Via Add/Remove Programs kan dan de oude versie van Decos/JOIN Integration Administration verwijderd wordenUnzip het bestand jiainstall.zip naar een handige locatie. Een veelgebruikte suggestie: D:\_Install\Integrations\JIA. Plaats in deze map indien het een Windows 2008 server betreft of geen interverbinding ook het zip bestand jia.zip maar pak deze '''niet''' uit!
<br />==== '''Stap 3.4: Voer x64 Powershell commandprompt uit''' ====Unzip het bestand jiainstall.zip naar een handige locatie. Een veelgebruikte suggestie: D''Let op:\_Install\Integrations\JIA. Plaats in voer deze map indien het stap alleen uit wanneer u nog gebruik maakt van een Windows 2008 server betreft of geen interverbinding ook het zip bestand jia.zip maar pak deze niet uit!Server''
==== '''Stap 4 (indien Windows 2008).''' ====
Open een x64 Powershell commandprompt als Administrator (run as Administrator) en voer het volgende commando uit: ''Set-ExecutionPolicy unrestricted -Scope Process'' en antwoord met een hoofdletter Y.
<br />==== '''Stap 5.: uitvoeren installatie''' ====
Navigeer in hetzelfde scherm naar de map waar je de zips hebt neergezet en voer het volgende commando uit: ''.\jiainstaller.ps1''
Afbeelding: JIA5
<u>1. Het IP adres van de JOIN Zaak & Document server</u>
 
U kunt kiezen voor de standaardwaarde door op enter te drukken wanneer uw integraties op dezelfde separate server geïnstalleerd zijn als JOIN Zaak & Document. Wanneer JOIN Zaak & Document en uw integraties op eigen applicatieserver geïnstalleerd zijn, moet hier het IP adres van de JOIN Zaak & Document server worden ingegeven.
<u>2. De REST api baseurl:</u>
 
Sinds JOIN versie 6.25 is er een REST API beschikbaar. JIA maakt nu dan ook gebruik van JOIN authenticatie om in te loggen in JIA. Alleen medewerkers met het Recht "Administrator" in JOIN Zaak & Document mogen in JIA inloggen. De REST API url is dezelfde als de JOIN URL. Bijvoorbeeld <nowiki>https://zaaksysteem.meervoort.nl/</nowiki> De gehele URL inclusief / moeten ingevuld worden.
 
Voorbeeld-URL: https://zaaksysteem.joinsuite.nl/aspx/swagger/ui/index
 
<u>''3. Een Connect systeemnaam van één van uw integraties''</u>
 
Vul hier de naam in van 1 van uw integratie Connect systemen. De standaardwaarde 'STUFBG' kan worden bevestigd door op enter te drukken. Wanneer dit systeem niet bestaat kunt u een andere waarde ingeven. Kijk voor beschikbare systemen in de lijst systemen in JOIN Beheer.
 
Afbeelding: JIA7
 
 
<u>4. Het client-secret van het ingegeven Connect systeem</u>
 
Vul hier de client-secret in van het in vraag 2 gekozen Connectsysteem. U kunt deze waarde terugvinden in JOIN Beheer bij het desbetreffende Connect systeem:
 
Afbeelding: JIA8
 
<br />
 
==== '''Stap 6. afronden installatie''' ====
Zodra het script is afgelopen staat u weer in de prompt en deze kan dan, mits er geen foutmeldingen meer zijn, afgesloten worden. Er is nu een lokale groep DIA aangemaakt. Hier moeten alle gebruikers in die toegang willen hebben tot JIA.
Windows 2008 Server: Indien het een Windows 2008 server betreft moet ook nog even nagegaan worden of de DIAWeb Application Pool in IIS wel .Net 4.0 als versie heeft i.p.v. de standaard 2.0.
<br />
 
==== '''Stap 7. test de verbindingen''' ====
U kunt nu een webbrowser openen naar http://''servernaam:''81/Diaweb of https://''servernaam'':8443/Diaweb. Indien u op de server ingelogd bent mag de servernaam natuurlijk ook localhost zijn.
 
Vanaf versie 2.5 is de toegang tot JIA gekoppeld aan uw JOIN Zaak & Document login. Indien u aangemerkt bent als JOIN beheerder kunt u inloggen. Indien u nog niet bent ingelogd in JOIN Zaak & Document wordt u bij het benaderen van JIA wordt u doorverwezen naar de inlogpagina van JOIN.
 
 
De installatie is succesvol afgerond!
<br />
 
== Troubleshooting ==
Is er iets misgegaan met de installatie? Neem dan contact op met een van onze technisch specialisten of de afdeling JOIN Support. <br />

Navigatiemenu