Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 2020.1.628. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).
'''Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 2 9 december 2019 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).'''
{| class="wikitable"
|'''Nummer'''
=== [JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties ===
aanvullenEen aantal versies geleden hebben we in JOIN Now een belangrijke aanpassing gedaan, namelijk dat het niet meer mogelijk was om voor iedere bijlage in een mail een aparte registratie aan te maken. Deels omdat de functionaliteit erg onduidelijk was voor eindgebruikers en deels omdat de functionaliteit tot veel instabiliteit leidde in de software. Op verzoek van veel klanten hebben we de software zodanig aangepast dat de functie nu weer terug is in de software, veel duidelijker is voor de gebruiker en de stabiliteit van de software niet in het geding is. '''Hoe werkt het''' Wanneer je een mail met bijlagen wilt opslaan, kun je nu kiezen voor de volgende mogelijkheden:# De mail kan in zijn geheel (dus inclusief de bijlagen) worden opgeslagen in JOIN. Dit leidt dan tot 1 document met 1 bestand (de mail)# De mail kan in zijn geheel & alle bijlagen apart worden opgeslagen in 1 documentregistratie. De registratie bevat dan meerdere bestanden (mail & bijlagen)# De mail en de bijlagen worden in aparte documentregistraties opgeslagen. Iedere registratie bevat dan altijd maar 1 bestand. Om de registraties van elkaar te onderscheiden nemen we de bestandsnaam mee in de omschrijving.Om een mail met zijn bestanden apart op te slaan is het van belang om de optie " sla mail inclusief bestanden en bestanden los op" aan te zetten. Alleen dan komt de optie beschikbaar om voor ieder bestand een aparte registratie aan te maken. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat bovengenoemde functie alleen werkt als er 1 mail wordt opgeslagen. De functie is niet beschikbaar bij het opslaan van meerdere mails. De functie is beschikbaar in zowel de reguliere JOIN Now versie (de "client versie") als de nieuwe Office 365 versie van JOIN Now (zowel in de Outlook desktop versie als in Oulook Online. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw accountmanager. De functie is ook beschikbaar voor JOIN Now explorer, waarmee het mogelijk is om een of meerdere bestanden vanaf een netwerkschijf op te slaan in JOIN Zaak & Document.
=== [Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn" van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het zaaktype ===

Navigatiemenu