Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
=== 105682 [Besluitvorming] Sta het de gedelegeerde gebruiker toe om een voorstel te bewerken en indienen in de conceptfase van besluitvorming ===
''Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming''
 
Het is al mogelijk voor de gedelegeerde van een voorstel om bewerkingen door te voeren in het voorstel, maar niet alle functies werkten correct. Dit is nu aangepast, zodat de gedelegeerde (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de collega die de opsteller van het voorstel is) alle acties kan doen die nodig zijn (inhoud aanpassen, advies vragen, bijlagen koppelen etc. etc,)
=== 105690 [Werkvoorraad] [Besluitvorming] toon de team-werkvoorraden van de gedelegeerde gebruikers wanneer de ingelogde gebruiker administrator is ===
''Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming''
 
Een wens van beheerders is om controle te kunnen houden op alle voorstellen en eventuele correctiewijzigingen door te voeren. Bijvoorbeeld wanneer een voorstel om wat voor reden dan ook in een bepaalde fase (of bij een bepaald team) blijft hangen. In plaats van dat de beheerder lid moet zijn van alle rollen (behandelgroepen) in de werkvoorraad zorgen we er nu voor dat de beheerder toegang krijgt tot de rollen van de gedelegeerde gebruikers. Dus wanneer de beheerder in de werkvoorraad van persoon A mag, mag de beheerder ook direct bij de gebruikersrollen van persoon A (zoals bijvoorbeeld het secretariaat of de besluitnemer).
=== 105685 [Besluitvorming] toon de gekoppelde accorderingsroute in de wijzigingsgeschiedenis / commentaren ===
''Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming''
 
Het is belangrijk om tijdens en na de besluitvormingsfase inzicht te hebben in hoe het proces is verlopen. Wanneer is het concept voorstel ingediend, wanneer is de vergadering geselecteerd en wanneer is welke accorderingsroute (en door wie) gekozen. De laatstgenoemde wordt nu als informatie opgenomen in de audit van het voorstel.
=== 106047 [Besluitvorming] maak het mogelijk om de volgorde van documenten in een vergadering aan te passen, zodat de juiste besluitenlijst kan worden gegenereerd ===
''Let op: om van deze functie gebruik te kunnen maken dien je te beschikken over een geldige licentie voor JOIN Besluitvorming''
 
Bij het aanmaken van de besluitenlijst komt het regelmatig voor dat de documenten niet in de juiste volgorde in het vergaderdossier staan. Om dat wel mogelijk te maken is een functie toegevoegd om de "samenvoegvolgorde" te beinvloeden.
 
<u>'''''Hoe werkt het?'''''</u>
 
In het vergaderdossier vind je een nieuwe knop "
=== 105703 [Besluitvorming] Sta toe om de naamgeving van de besluituitkomsten aan te passen (in de besluitfase van het voorstel) ===

Navigatiemenu