Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
|'''Omschrijving (engels)'''
|'''Omschrijving'''
|-
|110053
|21032
|Error message JOIN in Internet Explorer: The custom error module does not recognize this error.
|Foutmelding JOIN in Internet Explorer: The custom error module does not recognize this error.
|-
|109946
|20832
|[ZTC Sync] The Ztc push mechanism did not work if the ztc customer ID was changed.
|[ZTC Sync] The Ztc push mechanism did not work if the ztc customer ID was changed.
|-
|109730
|20392
|Skip geobag lookup for address items without address data
|[GEO] [BAG] Sla geobag indexering over voor adressen zonder adres
|-
|107498
|
|[ITEM] Include IT_PARENT_KEY in update itemevent when moving a case from casetype x to casetype y.
|[ITEM] Voeg IT_PARENT_KEY toe aan het update itemevent wanneer het zaaktype van een zaak wordt gewijzigd zodat StUF-ZKN de juiste trigger kan versturen
|-
|107497
|
|[ZTC Sync] Increase form field size of EMAIL3 to 250|[ZTC SyncZaken] [StUF-ZKN] Increase form field size of vergroot de maximale grootte van het EMAIL3 -veld to (Feedback) naar 250karakters in het zaaktype itemprofiel
|-
|109594
|
|Remove obsolete file admin\sample_appsettings.config
|[Setup] Verwijder het ongebruikte bestand admin\sample_appsettings.config uit de standaard JOIN-installatie|-|109518||[API] Support to create multiple records on create item endpoint for manual activity|[RestAPI] [JOIN Mobile] Maak het mogelijk om meerdere taken (handmatige activiteiten) aan te maken via de API
|-
|108893
|20520
|Audit password verification does not work for ADFS users
|[ADFS] [JOIN Admin] Implementeer Audit wachtwoordverificatie werkt niet voor ADFS-gebruikers
|-
|109428
|
|[REST] Add support to get and update item html data from memo field on GET/PUT of /memo using accept headers
|[RESTRestAPI] Add support to get and update item html data from memo field on GET/PUT of /memo using accept headersondersteun het wegschrijven van HTML naar MEMO-velden
|-
|97831
|12820
|Cases are assigned and present in personal pending items
|Zaken [Werkvoorraad] zaakacties zijn toegewezen en zowel in de persoonlijke werkvoorraadals in het "toegewezen" filter zichtbaar
|-
|109364
|17379
|Make OCR on PDF Indexing optional and turn off by default
|[OCR] Maak OCR bij PDF Indexeren optioneel en zet de functie standaard af uit
|-
|108433
|
|API does not return itemkey for userroles using tables end point
|[RestAPI] API does not return geeft niet de itemkey for userroles using van gebruikersrollen terug bij gebruik van de tables end point
|-
|108043
|16060
|Unlocking a file should always remove all locks on the given file
|Unlocking a file should always remove all locks on the given file[Bestanden] wanneer een bestand wordt ontgrendeld moeten alle vergrendelingen op het bestand worden opgeheven
|-
|109251
|20690
|[Connect] Connect does not return processed items with an filter, as a result only concept items are shown in agenderen.nl
|[Connect does not return processed items with an ] [Agenderen] In JOIN Connect worden afgehandelde registraties niet teruggekoppeld als filter, as a result only (issue in Agenderen waarbij alleen concept concept items are shown in agenderen.nlvergaderingen werden getoond)
|-
|109230
|
|[Login] change login method based on API / IDP Discovery service - Server Side Changes
|[Login] change login method based on API / IDP Discovery service wijzig de inlogmethode voor zowel de desktop - Server als de mobiele Side Changesversie van JOIN Zaak & Document
|-
|106481
|19242
|[Portal] issues with advanced search in hierarchical books
|[PortalGeavanceerd zoeken] issues with advanced search [Zaken] wanneer in hierarchical bookshet zaken-boek met geavanceerd zoeken naar zaakdocumenten wordt gezocht (op het documentkenmerk) wordt niet het juiste zoekresultaat getoond.
|-
|105398
|
|[Api] Allow to search and filter both on pending items with api
|[ApiRestAPI] Allow to search and filter both on pending items with api[JOIN Mobile] Sta toe om (random) te filteren op alle gegevens  uit de werkvoorraad
|-
|99346
|
|[Decisionmaking] creator is not able to add comments from pending tasks list
|[DecisionmakingJOIN Besluitvorming] creator is not able to add comments from pending tasks Sta niet toe om vanuit de werkvoorraad (takenlijst) listcommentaren toe te voegen aan voorstellen (dit wordt alleen ondersteund in het voorstel)
|-
|109019
|
|[API] Connect field mappings are not applied when inserting a new item
|[APIConnect] [RestAPI] Connect mappings worden niet toegepast bij het invoegen van een nieuw item
|-
|108439
|
|[API] Searching with  related items is not working for startwith filter, when external search is ON
|[APIRestAPI] Searching with  related items ondersteun het gebruik van "Startswith()" filter is not working for startwith filter, when external search is ONwanneer gebruik wordt gemaakt van JOIN Search
|-
|108736
|
|[Select handler] Merge the options "assign" and "forward" into new option "change handler"
|[Select handlerRestAPI] Merge the options "assign" and [JOIN Mobile] voeg alle opties voor het toewijzen van een taak samen in een nieuwe functie "forward" into new option "change handlerselecteer behandelaar"
|-
|106471
|
|[Decisionmaking] Not able to search for attachments in decision making document
|[Decisionmaking{JOIN Besluitvorming] Not able to search for attachments het is niet mogelijk om te zoeken naar bijlagen in decision making documentde zaak bij het toevoegen van de bijlagen aan een voorstel
|-
|108364
|18617
|[Admin] Default answer book does not hold value with sub hierarchical book
|[Admin] Default answer book does not hold value  with sub hierarchical bookHet standaard antwoord boek wordt niet onthouden in een subboek, wanneer op het hoofdboek (van een hierarchische collectie) een antwoordboek is ingesteld
|-
|107686
|19749
|[Search] Empty item type shown in search facets and on selection of books shown under it, does not shows search result
|[JOIN Search] Empty item type shown bij het gebruik van OR in search facets and on selection of books de filters van het fulltext shown under it, does not shows search resultzoekresultaat worden soms lege filters getoond
|-
|90601
|
|[API] Allow to global search on related items and add file type filter endpoint
|[APIRestAPI] Allow to global search on related items and add file type filter [JOIN Mobile]  Sta het toe om op keywords te zoeken op gekoppelde documenten en bijlagen en maak het endpointmogelijk om te filteren op bestandstypen
|-
|107581
|
|[API] Embedded MSG attachment file name should have extension
|[APIRestAPI] Embedded MSG attachment file name should have extension[JOIN Mobile] wanneer een mail een mail als bijlage bevat wordt deze niet goed weergegeven in de mailviewer van JOIN Mobile/Desktop
|-
|107696
|
|[API] REST Api does not return item_applies_to field even though user have rights to access the field
|[RestAPI] [JOIN Mobile] de API] REST Api does not return item_applies_to field even though user geeft niet het veld "Alleen zichtbaar have rights to access the fieldvoor" terug, ook wanneer de gebruiker rechten heeft op dit veld
|-
|107237
|
|[JOIN Mobile] Order and time shown on comments page is incorrect in Mobile - API Changes
|[RestAPI] [JOIN Mobile] Volgorde en tijd op opmerkingenpagina zijn onjuist in Mobile - API-wijzigingen
|-
|101277
|
|[JOIN Mobile][Decisionmaking] Incorrect statuses displayed in case of roll back of activities in Decision making .
|[RestAPI] [JOIN Mobile][Besluitvorming] Onjuiste statussen weergegeven na terugdraaien van activiteiten in Besluitvorming
|-
|105675
|
|CORS issue with Rest Api, Api does not handle options pre flight requests
|CORS issue with Rest Api, Api does not handle options pre flight requests[RestAPI] Ondersteuning om de RestAPI vanuit cross domain te kunnen gebruiken.
|-
|107065
|19862
|[Decisionmaking] Unable to unlink files in concept step.
|[DecisionmakingBesluitvorming] Unable to unlink files Het is niet mogelijk om bijlagen te ontkoppelen in de "concept step." fase
|-
|106296
|
|Decision Making Document should show all attachments from search as it shows in Task List
|Decision Making Document should show all attachments from search as it [RestAPI] [JOIN Mobile] [Besluitvorming] Besluitvormend document moet shows in Task Listalle bijlagen tonen, ook als het voorstel vanuit JOIN Search wordt benaderd
|-
|105789
|19042
|DDC is sometimes showing incorrect message when it cannot connect to server in load balanced environment
|De [JOIN File Control ] DDC geeft soms een onjuiste melding foutmelding wanneer hij geen het niet kan verbinding kan maken verbinden met de server in een load-balanced omgeving
|-
|106732
|19175
|Mail classifier do not fill predicted values correctly if table value and display member are different
|Mail classifier do not fill predicted values correctly if table value and [Mailbox Manager] In sommige gevallen wordt de voorspelde waarde niet display member are differentgetoond wanneer deze er wel hoort te zijn
|-
|105611
|
|An http site is not automatically redirected to https if JOIN is configured for https
|[Security] [Configuratie] Een http-site wordt niet automatisch doorgestuurd naar https als JOIN is geconfigureerd voor https
|-
|106351
|19369
|Allow writing and changing comments if MEMO is read only
|Allow writing and changing comments if [Commentaren] Sta het wijzigen van commentaren toe als het MEMO is read only-veld op alleen lezen staat in het itemprofiel
|-
|106315
|18817
|Prevent duplicates from ztc items, for types where this is not already solved in the past.
|Prevent duplicates from ztc items[ZTC Sync] diverse verbeteringen om dubbele tabellen, for types where this is not already itemprofielen en solved workflows te voorkomen in the past.de integratie met JOIN Zaaktypen
|-
|106295
|
|Create and use a separate signing service in order to digitally sign documents
|[Signing Service] Maak en gebruik een separate ondertekendienst om digitaal handtekeningen te zetten
|-
|106137
|18966
|[OVERVIEW] Pending item overviews sort per handler and not for all pending items.
|[OVERVIEWOverzichten] Pending item overviews sort het openstaande stukken overzicht sorteert per handler and not for all behandelaar pending items.en niet voor alle taken
|-
|105945
|
|[Portal] by default show empty address fields in mailwindow and link 0 attachments
|[emailEmail] zorg dat de aan, cc en bcc velden standaard aan staan en standaard 0 bijlagen zijn gelinkt|-|105859|17950|[Macro] Scan page count is often wrong using DCount macro|[Macro] Wanneer gebruik wordt gemaakt van een DCount macro wordt het aantal scanpagina's niet goed berekend
|-
|108296
|
|Create user rights for copy and move item, create overview, generate Excel report and bulk merge option
|[Gebruikersrechten] Introduceer gebruikersrechten voor verplaatsen en kopiëren van registraties, het maken van overzichten en export naar Excel alsmede het bulk samenvoegen met sjablonen
|-
|105764
|17343
|Disposal lists do not delete files when one of the files in a document book is already marked as deleted.
|Disposal lists do not delete files when one of the files [Verwijderlijsten] bestanden worden niet veriwjderd wanneer de bestanden in a document book is already marked as deleted.het documentboek ooit met het prullenbakje zijn verwijderd
|-
|105682
|16985
|Saving some mails with an attachment does not show the attachment in the JOIN previewer.
|Saving some mails with an attachment does not show the attachment [Mail] niet alle bijlagen worden correct in the de viewer getoond wanneer de JOIN previewer.mail vanuit outlook wordt opgeslagen
|-
|104839
|18914
|ConvertToPDFInplace web service does not work from workflow.
|[workflow] [computeracties] de webservice call "ConvertToPDFInplace web service does not work from werkt niet vanuit de workflow.(vervangen van het bronbestand door de PDF)
|-
|104371
|18800
|Template rights are not respected in answer wizard
|Template rights are not respected in answer wizard[Sjablonen] [autorisaties] sjabloonrechten worden niet gerespecteerd bij het maken van een nieuw document vanuit een actie/taak
|-
|104210
|17871
|[Decisionmaking] Attachment can't be unlinked from a proposal, when the document where this file was present was deleted
|[DecisionmakingBesluitvorming] Attachment can't be unlinked from Bijlagen kunnen niet worden ontkoppeld wanneer het document (waar de bijlage in zit) is verwijderd|-|103653||[SEARCH] select a proposal, when specific page number returns page 1 for hierarchical books.|[JOIN SEARCH] Wanneer je op een specifieke pagina nummer selecteert in document where this file was present was deletedhiërarchische boeken wordt pagina 1 getoond.
|-
|103415
|
|Unable to link a workflow using API
|Unable to link a [RestAPI] [JOIN Mobile] Maak het mogelijk om workflow using APIte koppelen met de RestAPI
|-
|107841
|17584
|User is able to select read only document type if have rights on case
|User is able to select read only document type if have rights on case[Zaak] toon alleen de documenttypen waarvoor de gebruiker toevoeg- en bewerkrechten heeft. Verberg de alleen-lezen documenttypen bij het aanmaken van een zaakdocument
|-
|102765
|18253
|[Mail Classifier] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction
|[Mail ClassifierMailbox manager] Predicted cases are only linked when its case keys are also returned when more than 1 case marks exists in prediction|-|102672|17142|JOIN viewer shows Chinese characters in preview when email is linked with JOIN now in outlook|[Email] de viewer toont chinese tekens in het preview scherm wanneer de mail vanuit Outlook wordt opgeslagen
|-
|102541
|18032
|Case with one document and a lot of files does not show a scroll bar
|Case with one [Zaak] wanneer een zaak een document and a lot of files does not show a scroll barheeft met heel veel bestanden, dan wordt er geen scrollbar getoond in het open bestanden scherm
|-
|100798
|15807
|Pdf converted files are not being renamed.
|Pdf converted files are not being renamed.[PDF Conversie] naar PDF geconverteerde bestanden worden niet correct hernoemd
|-
|99953
|16753
|When actions are delegated in decision making the link attachment button is not visible
|When actions are delegated in decision making the link attachment button [Besluitvorming] wanneer een gedelegeerde gebruiker het concept voorstel opent om te bewerken, dan is not visiblehet niet mogelijk om bijlagen te koppelen
|-
|97791
|16336
|zaaktypen documents can not be added while in pending tasks if you do not have access to the case type.
|[Zaak] Zaakdocumenten kunnen niet worden toegevoegd via de werkvoorraad als de gebruiker geen rechten tot het zaaktype heeft
|-
|93175
|13765
|Scan's preview in four frame mode is not available when it is moved to Juke box
|[Scan's preview in four frame mode ] De voorbeeldweergave van een scan wordt niet getoond wanneer de scan naar de jukebox is not available when it is moved to Juke boxverplaatst
|}
 
== Beschrijvingen ==
 
=== 106295 [Signing Service] Maak en gebruik een separate ondertekendienst om digitaal handtekeningen te zetten ===
nog aanvullen
 
=== 108025 [E-depot] ondersteun het exporteren van dossiers, documenten en bestanden (inclusief metadata) naar een centrale voorziening voor het permanent bewaren van archiefbestanden ===
nog aanvullen
 
=== 105945 [Email] zorg dat de aan, cc en bcc velden standaard aan staan en standaard 0 bijlagen zijn gelinkt ===
nog aanvullen
 
=== 108296 [Gebruikersrechten] Introduceer gebruikersrechten voor verplaatsen en kopiëren van registraties, het maken van overzichten en export naar Excel alsmede het bulk samenvoegen met sjablonen ===
nog aanvullen
 
=== 105682 [Besluitvorming] Sta het de gedelegeerde gebruiker toe om een voorstel te bewerken en indienen in de conceptfase van besluitvorming ===
nog aanvullen
 
=== 105690 [Werkvoorraad] [Besluitvorming] toon de team-werkvoorraden van de gedelegeerde gebruikers wanneer de ingelogde gebruiker administrator is ===
nog aanvullen
 
=== 105685 [Besluitvorming] toon de gekoppelde accorderingsroute in de wijzigingsgeschiedenis / commentaren ===
nog aanvullen
 
=== 106047 [Besluitvorming] maak het mogelijk om de volgorde van documenten in een vergadering aan te passen, zodat de juiste besluitenlijst kan worden gegenereerd ===
nog aanvullen
 
=== 105703 [Besluitvorming] Sta toe om de naamgeving van de besluituitkomsten aan te passen (in de besluitfase van het voorstel) ===
nog aanvullen
 
=== 105700 [Besluitvorming] genereer de voorstel PDF automatisch in de concept fase en verwijder de optie "maak PDF" ===
nog aanvullen
 
=== 106061 [Besluitvorming] Ondersteun sjablonen per voorsteltype (voorstel/besluit PDF) ===
nog aanvullen
 
=== 105708 [Besluitvorming] sta het toe om per voorsteltype een eigen metadataset (besluitvorming) te koppelen ===
nog aanvullen
 
=== 104371 [WCAG] Ondersteun het PDF/UA formaat om te kunnen voldoen aan de WCAG Standaard voor toegankelijke PDF-bestanden ===
nog aanvullen
 
=== 106238 [JOIN Search] ondersteuning van Elastic Search 7.x ===
nog aanvullen
 
=== 107841 [PDF] Toon een JOIN-verwijzing op een PDF bestand dat wordt geopend, gedownload en verstuurd vanuit JOIN Zaak & Document ===
nog aanvullen
 
=== 103061 [Zaak] toon alleen de documenttypen waarvoor de gebruiker toevoeg- en bewerkrechten heeft. Verberg de alleen-lezen documenttypen bij het aanmaken van een zaakdocument ===
nog aanvullen

Navigatiemenu