Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
811 bytes verwijderd ,  19 mrt 2019 22:01
==Configuratie rollen==
Het laatste onderdeel dat u je configureert voordat u in JOIN Zaak aan de slag kunt met uw jouw besluitvormingsproces(sen) is het onderdeel rollen. Het is belangrijk dat u je de rollen rol besluitenlijstbeheer goed configureert, ze kunnen niet leeg blijven om een goede werking van JOIN Besluitvorming te kunnen garanderen. * Autorisatie besluitenlijst '''Secretariaat''' Het secretariaat De rol die hier is in het besluitvormingsproces op 2 momenten betrokken: *Wanneer na gekoppeld mag de accorderingsfase het voorstel doorgaat naar bijvoorbeeld het college of bestuur, dan krijgt het secretariaat de "monitor"-actie waarmee het in de gaten kan houden of alle leden van het bestuur hun keuze hebben gemaakt zodat het voorstel tijdig kan worden geagendeerd. *Zodra alle bestuursleden hun keuze hebben gemaakt, moet het voorstel worden geagendeerd (aan een vergadering worden gekoppeld besluitenlijst genereren in JOIN Zaak). Deze actie wordt ook toegewezen aan het secretariaat. [[afbeeldingBestand:besluitvorming_monitor_besluitBesluitenlijst rol.png|kaderloos]] [[afbeelding:besluitvorming_agendeer.png]]geen|omkaderd|rol besluitenlijstbeheer configureren'''Verwerk besluit''' Zodra de vergadering is geweest is het nog nodig om het definitieve besluit vast te leggen. Dit gebeurt in een actie "neem het besluit". Deze actie wordt ook toegewezen aan een gebruikersrol/behandelaar. Hier configureert u dit. [[afbeelding:besluitvorming_neem_besluit.png]]
'''Autorisatie besluitenlijst'''
Onderdeel van JOIN Besluitvorming is het automatisch genereren van de besluitenlijst na afloop van de vergadering. In JOIN Zaak kan dit vanuit het vergaderdossier worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat iemand zomaar een besluitenlijst kan genereren wordt het recht hiertoe beperkt tot het gebruikersprofiel dat u hier instelt.
 
[[afbeelding:besluitvorming_besluitenlijstautorisatie.png]]
==Configuratie bevoegd gezag==
*Paragrafen: per bevoegd gezag configureert u een set paragrafen
*Accorderingsroutes: per bevoegd gezag configureert u de beschikbare accorderingsroutes
*Secretariaat: per documenttype kan een apart secretariaat worden ingesteld. Het secretariaat kan ook weer verschillen per bevoegd gezag.*Besluitenlijst: idem als bij het secretariaat*Rollen: per bevoegd gezag configureert u de rollen "secretariaat, besluitnemer en rol besluitenlijstbeheer"
In het menu "bevoegd gezag" (alleen beschikbaar wanneer u deze heeft geactiveerd (aangeschaft), configureert u de verschillende bevoegde gezagen (zie schermafbeelding onderstaand)
 [[AfbeeldingBestand:bevoegd gezag_configuratiemenuBevoegd_gezag_configuratiemenu2.png|kaderloos]] [[Afbeelding:bevoegd gezag_configuratiemenu2.png|kaderloosomkaderd]]
Wanneer er minimaal 2 bevoegde gezagen zijn geconfigureerd, kunt u per configuratieonderdeel in JOIN Besluitvorming de paragrafen, accorderingsroutes en rollen configureren.
 [[AfbeeldingBestand:bevoegd gezag join besluitvormingBevoegd_gezag_join_besluitvorming.png|kaderloosgeen|omkaderd]]
__INHOUD_DWINGEN__

Navigatiemenu