Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen verandering in de grootte ,  19 mrt 2019 21:56
geen bewerkingssamenvatting
==Introductie==
Met de module JOIN Besluitvorming wordt u je in staat gesteld om het volledige besluitvormingsproces (of meerdere besluitvormingsvarianten) te configureren in de zaaktypecatalogus (JOIN Zaaktypen). Zodra u je de configuratie heeft hebt afgerond bent u ben je in staat om:
* Een voorstel aan te maken vanuit de zaak
[[Afbeelding:joinzaaktypenbesluitvorming.png|600x600px]]
In onderstaande hoofdstukken leest u lees je op welke wijze u je de volgende onderdelen kunt configureren in JOIN Zaaktypen:
* De hoofdstukken / paragrafen in het besluitvormend document (het voorstel)
* De rollen/behandelaren die een rol (kunnen) spelen in het besluitvormingsproces
Bovenstaande onderdelen vindt u vind je in JOIN Zaaktypen onder het tandwiel-->besluitvorming
[[Afbeelding:zaaktypen_menu_besluitvorming.png|379x379px]]
==Configuratie besluitvormend documenttype==
Bij het documenttype geeft u geef je aan of het hier om een besluitvormend document gaat (het voorstel). Wanneer het besluitvormend documenttype is gekoppeld aan een zaaktype, dan kunt uw kan de eindgebruiker vanuit de zaak een voorstel aanmaken op basis van dit documenttype. Het is daarnaast ook mogelijk om meerdere besluitvormende documenttypen aan een zaaktype te koppelen en om een documenttype aan meerdere zaaktypen te koppelen.
Bij het documenttype vind je de volgende eigenschappen:
[[Bestand:Besluitvormend documenttype.png|geen|omkaderd]]
Met de opties "college/bestuur", "sla accordering over", "besluitnemer" en "secretariaat" worden de processtappen ingericht tussen indienen van het voorstel en het verwerken van het besluit (door de opsteller). Er zijn in totaal 16 verschillende routes mogelijk. Hieronder zijn deze routes opgenomen in een duidelijke en overzichtelijke tabel:
{| class="wikitable"
|}
In onderstaande schermafbeelding ziet u zie je hoe in JOIN Zaak het besluitvormend document kan worden aangemaakt vanuit de zaakbehandeling (nieuw voorstel):
[[Afbeelding:besluitvorming_maakvoorstelvanuitzaak.png|300x300px]]
Het menu-onderdeel "paragraafset" is bedoeld om de hoofdstukken/paragrafen in de voorstellen te configureren. Waar dit voorheen in een WORD-sjabloon werd gedaan, is dit nu een volledige geïntegreerd onderdeel geworden van de oplossing. Dit heeft grote voordelen, bijvoorbeeld omdat de opsteller van het voorstel vanuit een en hetzelfde scherm kan werken. Sinds oktober 2018 is het mogelijk om per voorsteltype een aparte set van paragrafen in te richten.
==== '''Hoe het werkt?'''====Ga in JOIN Zaaktypen naar het menu "Besluitvorming". In het scherm dat opent kies je voor de optie paragrafensetsparagraafsets. Daar staat standaard 1 paragrafenset paragraafset (dat is de set die nu wordt gebruikt voor alle voorstellen die je al hebt ingericht).[[Bestand:Nieuwe paragrafenset.png|geen|omkaderd|klik op nieuwe paragrafenset om een set aan te maken en te vullen met paragrafen.|koppeling=https://wiki.decos.nl/Bestand:Nieuwe_paragrafenset.png]]Klik op "nieuwe paragrafenset" om een nieuwe set aan te maken. Een popup-opent waar je de paragrafenset een logische naam geeft (zoals in het voorbeeld "raadsvoorstel"). Werk je met meerdere organisaties in 1 JOIN Systeem, dan maak je gebruik van bevoegd gezag. Let er in dit geval op dat je voor ieder bevoegd gezag een aparte paragrafenset moet inrichten!.
Vervolgens voer je alle paragrafen in en klik je ten slotte op opslaan.
[[Bestand:Paragrafenset_koppelen.png|koppeling=https://wiki.decos.nl/Bestand:Paragrafenset_koppelen.png|kaderloos|300x300px]]
===== Invoerinstructies en Standaardteksten configureren per paragraaf =====
Voor beide opties ga je naar het onderdeel besluitvorming (menu in JOIN Zaaktypen) en klik je op de ... naast de naam van de paragraaf (zie onderstaande afbeelding). Vervolgens opent een pop-up waar je zowel de instructie als de standaardtekst kunt invullen. Dit wordt automatisch verwerkt naar het zaaksysteem (JOIN Zaak & Document)
Bij het onderdeel "behandelaren" klikt u klik je op de + om de behandelaren toe te voegen die akkoord geven in de betreffende route. In het pop-up scherm dat opent selecteert u selecteer je de behandelaren door de regel aan te klikken. U Je kunt dus meerdere behandelaren in 1 keer selecteren. Wanneer u je op OK heeft hebt geklikt worden de behandelaren gekoppeld aan de accorderingsroute en kunt u kun je de volgorde aanpassen. De behandelaar die als eerste wordt getoond ontvangt in het besluitvormingsproces als eerste de actie om het voorstel te accorderen.
[[afbeelding:besluitvorming_koppel_behandelaren.png|kaderloos]] [[afbeelding:besluitvorming_volgorde_accordering.png]]
Tot slot bepaalt u bepaal je bij het onderdeel "autorisaties" welke gebruikersprofielen (zie ook JOIN Admin) toegang krijgen tot de accorderingsroute. Alleen de gebruikers die lid zijn van dit profiel krijgen de mogelijkheid om in het besluitvormingsproces deze route te selecteren.
[[afbeelding:besluitvorming_accordering_autorisatie.png|kaderloos]]
* Autorisatie besluitenlijst
 
[[afbeelding:besluitvorming_rollen.png]]
'''Secretariaat'''

Navigatiemenu