Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k
Link naar installatie en upgrade instructies toegevoegd
Deze release van de complete koppelvlakken suite bevat vrijwel geen nieuwe functionaliteit. Wel bevat deze release weer een belangrijke verbetering op het gebied van de beveiliging van alle koppelvlakken. Daarnaast zijn er een aantal problemen opgelost die zijn gemeld door onze klanten.
Om gebruik te maken van Koppelvlakken beheer en de koppelvlakken zelf in deze release dient u minimaal gebruik te maken van JOIN Zaak & Document versie 6.25. Lees voor de installatie of upgrade van koppelingen altijd de instructies in [https://joinsupport.decos.com/solution/folders/17000122133 onze FAQ]
 
== Opgeleverde versies ==
In deze Maart-release (2019-2) zijn de volgende nieuwe versies van de koppelvlakken opgeleverd. Het kan zijn dat een specifiek koppelvlak niet voorkomt in de lijst met opgeleverde ontwikkelacties. Dit komt omdat er een generieke verbetering is doorgevoerd.
* JOIN Koppelvlakken beheer (v2.6)
* StUF-BG (v2.11)
* StUF-ZKN (v2.17)
* StUF-LVO (v1.10)
* StUF-DCR (v1.6)
* MijnOverheid Berichtenbox (v1.8)
* CMIS (v1.2.8)
 
== Opgeleverde ontwikkelacties ==
Omdat er steeds vaker verbeteringen worden doorgevoerd die generiek zijn voor alle koppelvlakken, zal vanaf deze release alle opgeleverde ontwikkelacties in 1 tabel weergegeven worden.
{| class="wikitable sortable"
!nr.
!onderdeel
!omschrijving
|-
|93546
|Koppelvlakken beheer
|U wordt vanaf nu gewaarschuwd voor een ingesteld Connect wachtwoord dat niet voldoende complex is
|-
|96156
|Koppelvlakken beheer
|Het is vanaf nu mogelijk een SQLserver te gebruiken ter vervanging van de intern gebruikte SQLite database
|-
|98745
|Koppelvlakken beheer
|Er is extra logging toegevoegd aan de 'Cleanup tool'
|-
|97380
|Koppelvlakken beheer
|Opgelost: Niet alle berichten met een fout-response werden rood gemarkeerd
|-
|94751
|Alle koppelingen
|Intern gebruikte webservices zijn nu beter beveiligd
|-
|87392
|StUF-BG
|Opgelost: Zoeken op huisletter en huisnummertoevoeging vanuit het postcode-veld werkt nu correct
|-
|91125
|StUF-BG
|Opgelost: Bij gebruik van StUF-BG 2.04 werd de straatnaam bij een antwoordnummer weergegeven als 'Postnummer' in plaats van 'Antwoordnummer'
|-
|94376
|StUF-BG
|Vanaf nu wordt er geen rekening meer gehouden met de burgerlijke staat voor het samenstellen van een samengestelde achternaam
|-
|94377
|StUF-BG
|Vanaf nu kan de niet-samengestelde achternaam (de geslachtsnaam) separaat worden opgeslagen
|-
|97646
|StUF-BG
|Vanaf nu kan ook de sleutelOntvangend gebruikt worden om een inkomende kennisgeving te verwerken
|-
|97963
|StUF-BG
|Opgelost: Wanneer het niet lukt om de volgindicatie-status bij te werken werd het afnemersindicatie-bericht 5x verzonden
|-
|97964
|StUF-BG
|Opgelost: De cleanup tool stopte met het verzenden van volgindicatie-berichten bij een fout-response
|-
|86730
|StUF-ZKN
|In de JOIN-samen keten wordt nu alleen de bestands-inhoud verzonden wanneer deze is gewijzigd
|}
 
== Uitgelichte ontwikkelacties ==
Hieronder worden enkele ontwikkelacties verder uitgelicht.
 
=== 93546 - U wordt vanaf nu gewaarschuwd voor een ingesteld Connect wachtwoord dat niet voldoende complex is ===
Bij het openen van een integratie kunt u vanaf nu de volgende melding tegenkomen:
 
[[Bestand:Unsafe password.png|803x803px|koppeling=https://wiki.decos.nl/Bestand:Unsafe_password.png]]
 
De applicatie maakt u er hiermee graag op attent dat het geconfigureerde Connect wachtwoord niet voldoende complex is. Dit kan een veiligheidsrisico opleveren. Om dit probleem te verhelpen dient u in JOIN Beheer een nieuw, complex wachtwoord te kiezen. Ditzelfde wachtwoord configureert u vervolgens in de integratie. Indien u hulp nodig heeft bij deze aanpassing kunt u contact opnemen met onze support afdeling.
 
=== 94376 - Vanaf nu wordt er geen rekening meer gehouden met de burgerlijke staat voor het samenstellen van een samengestelde achternaam ===
In deze versie wordt bij gebruik van BG 3.10 de achternaam bepaald op basis van de volgende logica:
* In eerste instantie wordt gekeken naar de waarde in het veld 'geslachtsnaamAanschrijving'
* Indien dit veld niet beschikbaar is wordt de naam opgebouwd op basis van de velden 'aanduidingNaamgebruik', 'geslachtsnaam' en 'geslachtsnaamPartner' en de bijhorende voorvoegsels.
Er wordt niet meer gekeken naar de burgerlijke staat van de desbetreffende persoon
 
=== 94377 - Vanaf nu kan de niet-samengestelde achternaam (de geslachtsnaam) separaat worden opgeslagen ===
Tot nu toe werd alleen de samengestelde achternaam van een persoon opgeslagen in JOIN. In deze versie kan daarnaast ook de originele geslachtsnaam en het bijhorende voorvoegsel worden opgeslagen in separate velden. In de toekomst kan deze informatie gebruikt worden voor aangesloten koppelvlakken zoals StUF-ZKN als hierin de originele geslachtsnaam in moet worden meegegeven. De volgende Connect properties worden hiervoor gebruikt:
{| class="wikitable"
!connect property
!omschrijving
|-
|FamilyName
|Geslachtsnaam
|-
|FamilyNamePrefix
|Voorvoegsel
|}
Mocht u gebruik willen maken van deze functionaliteit dan kan dit ingericht worden door een technisch consultant van Decos.
 
=== 97646 - Vanaf nu kan ook de sleutelOntvangend gebruikt worden om een inkomende kennisgeving te verwerken ===
Tot nu toe konden binnenkomende kennisgevingen vanuit het gegevensmagazijn alleen gematcht worden met een persoonsregistratie in JOIN op basis van de BSN of de sleutel-gegevensbeheer (sleutelVerzendend). Echter, de meeste gegevensmagazijnen sturen ook de sleutelOntvangend mee die matcht met de database-sleutel van JOIN. Omdat dit het meest betrouwbare gegeven is in deze keten wordt er vanaf nu geprobeerd om de persoonsregistratie op basis van deze sleutel op te vragen. Wanneer de sleutelOntvangend niet aanwezig is in de kennisgeving wordt teruggevallen op de eerder genoemde 2 identificerende gegevens.
 
Deze wijziging leidt tot een oplossing voor het probleem waarbij JOIN een volgindicatie plaatst op een persoon uit de landelijke voorziening waar op dat moment nog geen sleutel-gegevensbeheer van bekend is. Omdat bij het plaatsen van deze volgindicatie de database-sleutel van JOIN wordt meegezonden, kan een toekomstige mutatie op deze persoon nu zonder problemen verwerkt worden.

Navigatiemenu