Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Klik op uitvoeren en de acties worden op naam van de collega gezet
''Mogelijk maken: in JOIN Admin is bij de gebruikersrechten het bulkrecht "toewijzen aanactiviteiten toekennen" toegevoegd. Zet dit recht aan voor gebruikers die in bulk de acties mogen toewijzen. Bijvoorbeeld handig voor werkverdelers of secretariaatsmedewerkers.''
==== 92686: Toon de gebruikersnaam tussen haakjes in keuzelijsten (tabellen) wanneer het systeem meerdere gebruikers met dezelfde voor- en achternaam bevat ====

Navigatiemenu