Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
[[Releasenotes|< Terug naar Releasenotes]]
 
JOIN Zaak & Document versie 6.24 is vrijgegeven op 19 december 2018.
==Introductie==
==(voorlopige) Lijst met acties in release==
Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.24. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).
'''Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 17 19 december 2018'''.
{| class="wikitable"
!ticket
!omschrijving
|-
|94566
|
|Retry acquiring Singleton for Event Forwarder if it fails the first time
|-
|94564
|14630
|Bij het ophalen van bestanden uit een zaakdocument met GetLinkedFiles wordt het ParentEntityType verkeerd geïnitialiseerd
|-
|94315
|
|Herstart de Connect Event Forwarders als ze onverwacht zijn gestopt
|-
|92303
|
|[RestAPI] Voeg actieve en toegewezen taken samen in de standaard takenlijst
|-
|93163
|
|[RestAPI] haal de juiste tekst op uit het zaaktype om te tonen in de afhandelknop van een zaakactie
|-
|93490
|
|Authenticeer als JOIN tegen EDI endpoints door het gebruik van een HMAC
|-
|92842
|
|[RestPI] Diverse verbeteringen / aanpassingen voor het uploaden van bestanden via de API
|-
|91074
|13199
|Volgnummer voor boeken wordt niet weergegeven in de lijst van boeken
|-
|93753
|14788
|Verbeter de verwerking van scanpagina's in TIFF-formaat
|-
|94104
|14974
|Tools gebaseerd op de JOIN SDK kunnen niet langer berichten sturen naar de background service
|-
|65611
|
|Sta het toe om IT_SEQUENCE als identifier te gebruiken, zelfs als dit veld niet in het itemprofiel zit
|-
|88376
|12495
|De toelichting bij een handmatige beslissing wordt ook weergegeven bij de volgende beslissing
|-
|92859
|
|Gebruik een Shared Access Signature om te verbinden met de Connect Relay service bus
|-
|93843
|14922
|{Besluitvorming] Na terugdraaien van een beslissing wordt een leeg scherm getoond bij het volgen van de link 'Ga naar beslissing'.
|-
|93932
|14986
|When the DDC link for a file is used again without closing the file, DDC logs the exception "file is being used by another process". Sometimes changes to the file are also lost.
|-
|93437
|14763
|De bestandenviewer toont voor sommige PowerPoint geen voorbeeldweergave
|-
|93828
|14527
|File events bevatten niet het ExternalId veld
|-
|93456
|14295
|De workflows-lijst in JOIN Admin toont ten onrechte een melding "objecten niet weergegeven omdat u geen toegang heeft"
|-
|93203
|
|[API] Wait and postpone options from action dropdown are available at the same time
|-
|93756
|
|[Geo][Security] Het WFS endpoint mag alleen kaartlagen aanbieden waarvoor het bijbehorende Connect systeem is geautoriseerd
|-
|93295
|
|Hide assign option in wait / postpone container uit lijst- en detailweergave
|-
|93594
|14527
|[Connect] wanneer Wanneer een document met bestand wordt verwijderd, wordt het delete event niet verzonden voor het bestand naar listeners
|-
|92866
|92419
|12256
|[Zaaktypen] een Een vervolgzaak wordt gestart ondanks dat de zaaktyperelatie met de hoofdzaak al is verwijderd in JOIN Zaaktypen
|-
|89833
|89869
|13016
|[Workflow] Rechten op een workflow worden gereset bij het opslaan van een nieuwe versie van de worklfow
|-
|92308
|10776
|[JOIN Now] Een PowerPoint-presentatie wordt niet opgeslagen bij de eerste poging om op te slaan via JOIN Now
|-
|92689
|14076
|Doorgestuurde acties blijven ten onrechte staan in de openstaande stukkenlijst van de gebruikersrol
|-
|92686
|12919
|[Search] Er wordt geen zoekresultaat getoond in JOIN Search wanneer de zoekterm slashes bevat (zoals bijv. bij Z/18/010133)
|-
|91827
|12316
|RESULTREMARK macro in HTML mail doesn't work anymore
|-
|91823
|90886
|
|[Connect] Voeg een Connect System voor JOIN Mobile toe wanneer dit nog niet aanwezig is
|-
|91816
|91035
|
|[Search] wanneer Wanneer Elastic Search aan staat, dan zou moet de gebruiker alle activiteiten moeten zien die op zijn naam staan, ongeacht de rechten op de bijbehorende registratie
|-
|91021
|89836
|12801
|[Search] de De registratie wordt niet bijgewerkt in de index wanneer een barcode wordt gegenereerd
|-
|87742
|12387
|[JOIN Now] het Het opslaan van een EML -bestand met JOIN Now leidt tot een foutmelding
|-
|89259
|12763
|[Zaaksysteem] Het zaaktype "bulk-acties" wordt ten onrechte aangemaakt in het zaaksysteem bij het uitvoeren van een bulkactie
|-
|90246
|12943
|[Admin] XML-export-mappen en -bestanden worden in de root van de server geplaatst geplaatst als geen doelmap is opgegeven in het overzicht
|-
|89273
|88151
|12260
|[Audit] Introduceer nieuw audit type "email e-mail registraties"
|-
|87990

Navigatiemenu