Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
=== JOIN Besluitvorming ===
===== '''87994: Sta toe om de rollen voor secretariaat en besluitnemer per documenttype in te stellen''' =====
In versie 6.23 was het al mogelijk om per besluitvormend documenttype een aparte paragraafset in te richten, zodat ieder voorstel zijn eigen opmaak krijgt. Vanaf versie 6.24 is het daarnaast ook mogelijk om per besluitvormend documenttype een eigen besluitnemer en secretariaat in te stellen. Handig bijvoorbeeld als je als gemeentelijke organisatie de gemeenteraad wilt aansluiten. Je kunt dus nu ook de griffie als besluitnemer en secretariaat voor alle raadsregelateerde voorstellen instellen.
* [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87994: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een secretariaat in te stellen]]
===== '''87996: Maak het mogelijk om de accorderingsfase over te slaan in bepaalde besluitvormingsprocessen (zoals raad)''' =====
Bij sommige voorstellen is het niet nodig om het voorstel te laten accorderen voordat het wordt geagendeerd en besloten. Bijvoorbeeld bij een raadsvoorstel, dat direct na indienen van het voorstel wordt aangeboden aan de griffie. In dit geval is het handig om altijd de accordering over te slaan.
* [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87996: sta het toe .28via het besluitvormend documenttype.29 om de accorderingsfase over te slaan en direct naar de agendering in het besluitvormingsproces te gaan]]
===== '''88243: Diverse verbeteringen voor het koppelen en blokkeren van bijlagen in het voorstel''' =====
We hebben veel feedback van gebruikers van JOIN Besluitvorming ontvangen over het gebruik van de check-out en lockfunctie in de oplossing. Met name het uitchecken werd als onhandig beschouwd. In versie 6.24 nemen we daarom afscheid van het uitcheck-mechanisme en verbeteren we de functionaliteit voor het locken van bijlagen. Het is namelijk belangrijk dat een voorstel inclusief bijlagen niet tussentijds wordt gemuteerd wanneer er een besluit moet worden genomen.
''Mogelijk maken: om de lockfunctie te kunnen gebruiken moet in de JOIN Config editor de optie "enable file locking" worden geactiveerd (TRUE). Zie ook:'' [[Configeditor]]
===== 89653: Verbeter de tekst in de e-mail die wordt verstuurd bij het vragen van advies op het voorstel =====
We hebben ook een aantal aanpassingen gedaan in de adviesaanvraag:
* wanneer er advies wordt gevraagd hebben we de tekst in de mail (aan de adviesvrager) verbeterd
''Mogelijk maken: er zijn geen aanpassingen nodig voor deze wijziging.''
===== Besluitvorming: overig =====
Naast bovenstaande grotere acties hebben we diverse kleine verbeteringen en bugfixes doorgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van extra lettertypen in de editor. Het standaard lettertype kan overigens in de config editor (op de server) worden ingesteld. Calibri is daar nu als font bijgekomen.
[[Bestand:Config editor standaard font.png|geen|omkaderd|
=== JOIN Search ===
===== 90289: Diverse verbeteringen voor JOIN Search =====
Uiteraard werken we continue aan het verbeteren van de zoekfunctie. We ontvangen veel positieve reacties, maar er zijn nog volop wensen om het verder te optimaliseren. In deze versie hebben we de volgende aanpassingen gedaan:
* Het aantal boeken dat wordt getoond in het linkerpaneel was tot nu toe altijd maximaal 10. Waren er meer boeken waarop kon worden gefilterd (bijv. bij zaaktypen) dan werden deze niet getoond. Dit aantal kan nu worden uitgebreid. Zie onderstaand hoe dit is in te richten.
[[Bestand:Max number of aggregations.png|geen|omkaderd]]
===== 90289: Ondersteuning voor "exact zoeken" met JOIN Search =====
In een eerdere versie hadden we de functionaliteit voor exact zoeken met JOIN Search geintroduceerd. Helaas bleek de implementatie niet te voldoen aan de verwachtingen waarop we hebben besloten om de functie uit te schakelen en opnieuw te ontwikkelen. In 6.24 is deze wijziging klaar en kan deze worden gebruikt.
=== Overige acties ===
===== 89969: Maak het mogelijk om acties in bulk toe te wijzen aan behandelaren binnen teams =====
In de werkvoorraad zitten diverse bulkfuncties om acties in 1x af te handelen, door te sturen etc. Daar is nu de functionaliteit aan toegevoegd om acties in een teamwerkvoorraad in 1x toe te wijzen aan een behandelaar in die werkvoorraad. Hoe werkt het:
* maak een selectie van activiteiten in een teamwerkvoorraad
]]
===== 91462: Maak het mogelijk om rechtstreeks vanuit de checklist op een status een document toe te voegen aan de zaak (verplicht documenttype) of een zaakkenmerk in te vullen =====
Let op: deze aanpassing geldt alleen wanneer er gebruik wordt gemaakt van JOIN Zaaktypen in combinatie met de zaakbehandeling die in het statusmodel is geconfigureerd.
''Mogelijk maken: bovengenoemde functies zijn direct beschikbaar als je bij de status in het zaaktype de verplichte kenmerken en documenten hebt geconfigureerd. Heb je dit nog niet gedaan, dan doe je dit eerst in JOIN Zaaktypen en publiceer je het zaaktype naar JOIN Zaak & Document. Om de verbeterde checklistvragen te krijgen dien je de zaaktypen wel eerst opnieuw te publiceren. Eventueel kunnen wij je daarbij helpen. Neem even contact op met support voor de voorwaarden.''
===== 91458: Maak de e-mailhistorie knop altijd zichtbaar bij een registratie wanneer er tenminste 1 e-mail is verzonden en toon alle email die is verzonden vanuit de registratie =====
Een functionaliteit die al heel lang in de applicatie zit maar lange tijd weinig is gebruikt, is die van de emailhistorie. Met de aanpassingen die we nu hebben gedaan is deze functie ineens weer actueel en relevant: alle mails die vanuit een registratie worden verstuurd (zaken, documenten etc.) worden bij de registratie opgeslagen en zijn via de "emailhistorie" knop te raadplegen. Mails die wellicht niet als document worden opgeslagen, maar wel handig kunnen zijn als "naslagwerk" zijn hiermee toegankelijk.
''Mogelijk maken:''
===== 91455: Introduceer een zoekfunctie om naar alle bestanden in een dossier of document te kunnen zoeken vanuit het open bestand scherm of bij het selecteren van bijlagen in een mail =====
Het komt nogal best vaak voor dat een dossier heel veel documenten en daarmee ook veel bestanden bevat. En dat je dan een van die bestanden nodig hebt. In het scherm van waaruit je de bestanden kunt openen (via het "open" mapje) zat een belangrijke restrictie van 50 documenten. Alleen de 50 meest recente documenten konden worden getoond en de andere documenten niet. Best vervelend als het dossier zeg 1000 documenten bevat. Hetzelfde probleem zal je ook hebben ervaren wanneer je bij een te verzenden mail (vanuit JOIN) bijlagen wilde bijvoegen uit het dossier.
''Mogelijk maken: voor deze wijziging zijn geen aanpassingen in de configuratie nodig.''
===== 91451: Maak de afhandeltermijn van de activiteit afhankelijk van de doorlooptijd van de vorige actie =====
Werk je in het zaaksysteem van JOIN? Dan is dit best een belangrijke wijziging voor jouw organisatie en behandelaren. Het is namelijk nogal eens belangrijk dat alle behandelaren van een zaak (zeker als een zaak bij verschillende teams in behandeling is) zich houden aan de (wettelijke) termijn die op een zaak is gezet. Is de behandelaar van stap 1 een aantal dagen langer bezig met zijn stap (zeg 5 dagen) dan heeft de volgende behandelaar 5 dagen minder de tijd om de actie af te handelen. Dat werkt eerder niet zo in het zaaksysteem, maar met hulp van een van onze grotere klanten hebben we hier een mooie oplossing voor gevonden. Hoe werkt het?
* wanneer de eerste actie in de zaakbehandeling 5 dagen langer duurt dan gepland (de rappeldatum van de taak) dan wordt de volgende actie ingekort met 5 dagen.
Let op: deze functie werkt alleen in combinatie met de zaakworkflow die wordt aangemaakt door JOIN Zaaktypen. Bij zelfgebouwde workflows met bijvoorbeeld parallele schakels is bovenstaande niet mogelijk.
===== 86336: Maak het onmogelijk om onderdelen in JOIN te verwijderen die nodig zijn voor zaaktypen.nl (zaaktypen, actietypen etc.) =====
Om te voorkomen dat er per ongeluk onderdelen worden verwijderd die door JOIN Zaaktypen worden aangemaakt in het zaaksysteem, zijn een aantal restrictieve maatregelen genomen in JOIN Admin. Het is dan ook gelijk duidelijk voor jou als functioneel beheerder welk wijzigingen wel en welke niet zijn toegestaan. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan het niet kunnen verwijderen van document- en zaakprofielen, workflows, checklist etc. etc.

Navigatiemenu