Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
* kies voor de bulkactie "toewijzen"
* Selecteer de behandelaar en geef desgewenst een bericht mee
* [[Bestand:Bulk toewijzen aan.png|geen|omkaderd|bulkactie toewijzen aan]]Klik op uitvoeren en de acties worden op naam van de collega gezet ''Mogelijk maken: in JOIN Admin is bij de gebruikersrechten het bulkrecht "toewijzenaan" toegevoegd. Zet dit recht aan voor gebruikers die in bulk de acties mogen toewijzen. Bijvoorbeeld handig voor werkverdelers of secretariaatsmedewerkers.''
==== '''92686: Toon de gebruikersnaam tussen haakjes in keuzelijsten (tabellen) wanneer het systeem meerdere gebruikers met dezelfde voor- en achternaam bevat''' ====

Navigatiemenu