Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
=== JOIN Besluitvorming ===
'''87994: Sta toe om de rollen voor secretariaat en besluitnemer per documenttype in te stellen'''
===== '''87994: Sta toe om de rollen voor secretariaat en besluitnemer per documenttype in te stellen''' =====
In versie 6.23 was het al mogelijk om per besluitvormend documenttype een aparte paragraafset in te richten, zodat ieder voorstel zijn eigen opmaak krijgt. Vanaf versie 6.24 is het daarnaast ook mogelijk om per besluitvormend documenttype een eigen besluitnemer en secretariaat in te stellen. Handig bijvoorbeeld als je als gemeentelijke organisatie de gemeenteraad wilt aansluiten. Je kunt dus nu ook de griffie als besluitnemer en secretariaat voor alle raadsregelateerde voorstellen instellen.
* [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87994: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een secretariaat in te stellen]]
===== '''87996: Maak het mogelijk om de accorderingsfase over te slaan in bepaalde besluitvormingsprocessen (zoals raad)'''=====
Bij sommige voorstellen is het niet nodig om het voorstel te laten accorderen voordat het wordt geagendeerd en besloten. Bijvoorbeeld bij een raadsvoorstel, dat direct na indienen van het voorstel wordt aangeboden aan de griffie. In dit geval is het handig om altijd de accordering over te slaan.
* [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87996: sta het toe .28via het besluitvormend documenttype.29 om de accorderingsfase over te slaan en direct naar de agendering in het besluitvormingsproces te gaan]]
===== '''88243: Diverse verbeteringen voor het koppelen en blokkeren van bijlagen in het voorstel'''=====
We hebben veel feedback van gebruikers van JOIN Besluitvorming ontvangen over het gebruik van de check-out en lockfunctie in de oplossing. Met name het uitchecken werd als onhandig beschouwd. In versie 6.24 nemen we daarom afscheid van het uitcheck-mechanisme en verbeteren we de functionaliteit voor het locken van bijlagen. Het is namelijk belangrijk dat een voorstel inclusief bijlagen niet tussentijds wordt gemuteerd wanneer er een besluit moet worden genomen.
''Mogelijk maken: om de lockfunctie te kunnen gebruiken moet in de JOIN Config editor de optie "enable file locking" worden geactiveerd (TRUE). Zie ook:'' [[Configeditor]]
===== 89653: Verbeter de feedbacktekst tekst in de e-mail die wordt verstuurd bij het vragen van advies op het voorstel=====We hebben ook een aantal aanpassingen gedaan in de adviesaanvraag:* wanneer er advies wordt gevraagd hebben we de tekst in de mail (aan de adviesvrager) verbeterd* wanneer er advies is gegeven ontvangt de opsteller een mail waarin staat dat er advies is gegeven.''Mogelijk maken: er zijn geen aanpassingen nodig voor deze wijziging.''
=== JOIN Search ===

Navigatiemenu