Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
'''87994: Sta toe om de rollen voor secretariaat en besluitnemer per documenttype in te stellen'''
OIn versie 6.a23 was het al mogelijk om per besluitvormend documenttype een aparte paragraafset in te richten, zodat ieder voorstel zijn eigen opmaak krijgt. voor Vanaf versie 6.24 is het daarnaast ook mogelijk om per besluitvormend documenttype een eigen besluitnemer en secretariaat in te stellen. Handig bijvoorbeeld als je als gemeentelijke organisatie de gemeenteraad wilt aansluiten van raad: mogelijkheid om bijv. bij een raadsvoorstel is dit Je kunt dus nu ook de griffie als besluitnemer en bij een managementvoorstel is dit een managementassistentsecretariaat voor alle raadsregelateerde voorstellen instellen.
''ApplicatiebeheerMogelijk maken: secretariaten en besluitnemers richt je in in JOIN Zaaktypen. In de releasenotes van de meest recente versie van JOIN Zaaktypen kun je lezen hoe je dit moet instellen: nog aanvullen'' - [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87995: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een besluitnemer in te stellen]] - [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87994: Maak het mogelijk om per besluitvormend documenttype een secretariaat in te stellen]]
'''87996: Maak het mogelijk om de accorderingsfase over te slaan in bepaalde besluitvormingsprocessen (zoals raad)'''
Bijvoorbeeld in Bij sommige voorstellen is het niet nodig om het voorstel te laten accorderen voordat het raadsproces wordt geagendeerd en besloten. Bijvoorbeeld bij een raadsvoorstel , dat direct na collegebesluit doorgestuurd naar indienen van het voorstel wordt aangeboden aan de griffie. Accordering zoals In dit geval is het handig om altijd de accordering over te slaan. ''Mogelijk maken: het overslaan van de accordering stel je in bij een college- of bestuursvoorstel wordt dan overgeslagen. Dit kan nu ook worden geconfigureerdhet besluitvormend documenttype in JOIN Zaaktypen.In de releasenotes van de meest recente versie van JOIN Zaaktypen kun je lezen hoe je dit moet instellen:''
''Applicatiebeheer- [[Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181123#87996: nog aanvullen''sta het toe .28via het besluitvormend documenttype.29 om de accorderingsfase over te slaan en direct naar de agendering in het besluitvormingsproces te gaan]]
'''88243: Diverse verbeteringen voor het koppelen en blokkeren van bijlagen in het voorstel'''

Navigatiemenu