Releasenotes Zaaktypen versie 3.0.0.181106

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

< Terug naar Releasenotes

Lijst met acties in release

nummer omschrijving opmerkingen
91954 verwijderde datumkenmerken worden nog getoond bij in de uitklaplijst bij "brondatum archiefprocedure" -
90617 Maak het mogelijk om vragen in een e-formulier te kopieren/dupliceren Eformulieren
91824 Extra optie "internationaal adres" bij vraagtype "extra organisatie informatie" Eformulieren
89824 De optie "weiger de zaak" wordt soms in een andere status getoond wanneer statussen in het verleden zijn verplaatst binnen het zaaktype
88375 Sta het niet toe om in een tabel een standaardwaarde te selecteren (alleen toegestaan wanneer een tabel aan een zaakkenmerk is gekoppeld
90544 Soms wordt de interne sleutel getoond bij resultaten in het zaaktype overzicht (excel-overzicht, functie "maak overzicht")

Beschrijvingen

JOIN Eformulieren

De acties met opmerking "Eformulieren" zijn gekoppeld aan een toekomstige update van E-formulieren en kan derhalve nog niet worden gebruikt. U wordt hierover apart geïnformeerd.

Update JOIN Besluitvorming

Medio december zal een grote update van JOIN Zaak & Document plaatsvinden. Samen met deze update zal ook een nieuwe versie van JOIN Zaaktypen worden vrijgegeven. Deze release zal een aantal belangrijke verbeteringen bevatten voor JOIN Besluitvorming, waaronder:

  • het voorstel inclusief bijlagen wordt gelocked voor alle gebruikers tussen indienen en het nemen van het besluit. Daarnaast wordt afscheid genomen van het uitchecken van bestanden
  • het wordt mogelijk om per besluitvormend documenttype een secretariaat en besluitnemer te configureren (bijvoorbeeld voor de gemeenteraad!)
  • het wordt mogelijk om per documenttype in te stellen dat de accorderingsfase wordt overgeslagen
  • diverse verbeteringen in de mails die worden verzonden rondom de adviesronde en andere verbeteringen tbv gebruiksvriendelijkheid.
update december JOIN Besluitvorming