Releasenotes Agenderen oudere versies

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

 29 maart 2016 JOIN Agenderen (versie 1.2.160329)

 • 36713 - Maak het mogelijk om op documenteigenschappen te filteren op document eigenschappen
 • 33034 - Ontwikkel een volledige webversie van Agenderen voor raadplegers
 • 36748 - Neem de vergadersoort op in het vergadersjabloon

26 februari 2016 JOIN Agenderen (versie 1.2.160226)

 • 33033 – Sta het raadplegers toe om vergaderingen te raadplegen vanuit JOIN Zaak & Document en via www.agenderen.nl
 • 35243 – Maak het mogelijk om de trigger-URL te testen
 • 35876 – Stel een sterk wachtwoord in voor koppelingen
 • 35087 – Toon de eindtijd van een vergadering
 • 35875 – Sta het niet langer toe om vergaderingen te publiceren zonder een geldige vergadersoort te hebben gekozen
 • 35909 – Toon de statuskolom niet voor raadplegers
 • 35910 – Orden de standaard filters in de overzichtspagina voor vergaderingen
 • 35888 – Toon geen standaard filters die leeg zijn
 • 35145 – Maak een optie om een vergadering als “concept” te distribueren

29 januari 2016 JOIN Vergader (versie 2.1)

 • Conceptvergaderingen worden getoond met de toevoeging “(concept)” in lichtgrijs achter de titel van de vergadering (zie afbeelding hieronder)
 • Wanneer een vergadering in bewerking is (en niet ingetrokken), dan wordt dit in de lijst van vergaderingen getoond middels een icoontje
 • Naast de titel van de vergadering wordt in de regel er onder (in licht grijs) ook de omschrijving van de vergadering getoond.
 • Verbeterde weergave van metagegevens
 • De status van een agendapunt (informerend, besluitvormend etc.) wordt niet meer bij de titel getoond maar bij de omschrijving – hierdoor wordt de agenda een sutk overzichtelijker
 • Verbeteringen in de beveiliging van de verbinding tussen Agenderen en Vergader (RC4 encryptie)

26 januari 2016 JOIN Agenderen (versie 1.2.0.160222)

 • 33033 – Sta het raadplegers toe om vergaderingen te raadplegen vanuit JOIN Zaak & Document en via www.agenderen.nl
 • 35243 – Maak het mogelijk om de trigger URL te testen
 • 35876 – Stel een sterk wachtwoord in voor koppelingen
 • 35087 – Toon de eindtijd van een vergadering
 • 35875 – Sta het niet langer toe om vergaderingen te publiceren zonder een geldige vergadersoort te hebben gekozen
 • 35909 – Toon de statuskolom niet voor raadplegers
 • 35910 – Orden de standaard filters in de overzichtspagina voor vergaderingen
 • 35888 – toon geen standaard filters die leeg zijn
 • 35145 – maak een optie om een vergadering als “concept” te distribueren

23 januari 2016 JOIN Vergader (versie 2.0)

 • sneller ophalen van agendagegevens
 • wijzig de naam van de afmeldknop
 • wissel direct tussen productie en test
 • toon offline vergaderingen vanuit de lijst
 • geef een melding wanneer een agenda in bewerking is
 • geef een melding wanneer een agenda is ingetrokken en verwijder deze uit de lijst
 • betere weergave van geannoteerde bestanden als er een nieuwe versie wordt toegevoegd
 • voeg de knoppen undo en redo toe aan het annotatiemenu
 • correcte afhandeling van ingetrokken vergaderingen
 • geef de juiste sortering van bestanden weer
 • geef in de app duidelijker weer wanneer de testomgeving is ingeschakeld

21 januari 2016 JOIN Agenderen

 • sorteer documenten alfabetisch in documentenpaneel
 • voeg agendasjablonen toe aan het beheermenu
 • maak documenteigenschappen kenmerk en type toe om het document sneller te indentificeren
 • open het bestand vanuit JOIN Zaak & Document door op het bestandsicoon te klikken