Opmaak van tekst in zaaktypen.nl

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bij het gebruik van Eformulieren met Zaaktypen.nl is het in bepaalde velden mogelijk om opmaak toe te voegen, wat getoond wordt op het eformulier aan de eindgebruikers. 

Dit kan bij het veld 'introductietekst formulier'  en bij elke vraag in het veld 'Uitleg'. 

Opmaakmogelijkheden

Hyperlinks 

Invoervoorbeeld:  [tekst van link] (https ://nu.nl) 
De tekst tussen de blokhaken wordt de klikbare hyperlink. Als je hierop klikt wordt een nieuwe pagina geopend en wordt de URL die tussen de ronde haken staat getoond. 

Dit geldt ook voor links naar e-mailadressen: [mail naar mij](mailto:info@decos.com)

invoervoorbeeld : <https:// www.nu.nl>
Levert een hyperlink op waarvan de URL ook getoond wordt.

Opsommingstekens 

invoervoorbeeld :
- opsomming A 
- opsomming B
- opsomming C 

Dit levert een opsomming op de eformulierenpagina. 

Invoervoorbeeld : 
1. opsomming 1 
2. opsomming 2 
3. opsomming 3

Dit levert een genummerde lijst op de eformulierenpagina. 

Koppen 

Het is mogelijk om met koppen te werken. 
invoervoorbeeld : 
# kop 1
## kop 2
### kop 3

Dit levert drie verschillende koppen op in grootte. 

Let erop dat u een spatie gebruikt tussen de # en de kop. 

Schuingedrukt  

Invoervoorbeeld: 

\* tekst tussen asteriks wordt schuingedrukt* 

levert een tekst op die schuingedrukt wordt getoond. 

Let erop dat u géén spatie gebruikt tussen de asteriks en de tekst, zowel voor als achter. Dit voorbeeld heeft een \. dat komt omdat deze wiki een asteriks ook verwerkt tot opsomming. 

Dikgedrukt 

invoervoorbeeld: 

/*/*tekst tussen dubbele asteriks wordt dikgedrukt** 

levert een tekst op die schuingedrukt wordt getoond.

Let erop dat u géén spatie gebruikt tussen de asteriks en de tekst, zowel voor als achter. Dit voorbeeld heeft een \. dat komt omdat deze wiki een asteriks ook verwerkt tot opsomming.

Plaatjes

invoervoorbeeld: 

![alt text](https:/www.decos.nl/plaatje.png "alt text van het plaatje") 

Levert een plaatje op wat getoond wordt in een beschrijving van een formulier.
(let erop dat het plaatje dus wel al ergens op internet gepubliceerd moet staan)

Technische achtergrond: 
Wij maken gebruik van CommonMark, een gestandaardiseerde variant op Markdown.

De volledige specificatie is te vinden op http://spec.commonmark.org/.
Voor de implementatie maken we gebruik van https://github.com/jgm/commonmark.js.
Laatst ondersteunde versie op moment van schrijven is v0.22.