Koppelvlak Basisgegevens

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het koppelvlak Basisgegevens is een op de StUF-BG standaard gebaseerd koppelvlak voor het opvragen van basisgegevens uit authentieke bronnen zoals het GBA of de GBA-V.

Ondersteunde versies van de standaard

Momenteel worden twee versies van de standaard ondersteund:

 • 2.04
 • 3.10

2.04

Wanneer het koppelvlak staat ingesteld op deze versie worden de volgende entiteiten ondersteund:

 • Natuurlijke personen (PRS)
 • Niet natuurlijke personen (NNP)

3.10

Wanneer het koppelvlak staat ingesteld op deze versie worden de volgende entiteiten ondersteund:

 • Natuurlijke personen (NPS)
 • Vestigingen (VES)
 • Terrein/Gebouw Objecten (TGO)

Functionaliteit

Het koppelvlak biedt verschillende functies die zorgen voor het opvragen, volgen en actueel houden van basisgegevens.

Bevragen

De belangrijkste hoofdfunctie is de mogelijkheid tot het opvragen van gegevens uit de gekoppelde bron. Vanuit het adres-koppelvlak in een zaak- of document-registratie kan door middel van beschikbare zoekfilters direct in de bron gezocht worden. Uit het zoekresultaat kan vervolgens 1 of meerdere resultaten gekoppeld worden aan de registratie. Afhankelijk van het type bron-registratie zijn verschillende zoekfilters beschikbaar.

Natuurlijke personen

 • BSN
 • Geboortedatum
 • Overlijdensdatum
 • Geslachtsnaam (er wordt gezocht op zowel eigen geslachtsnaam als partner-geslachtsnaam)
 • Voornaam
 • Initialen
 • Postcode (verblijfsadres)
 • Straatnaam (verblijfsadres)
 • Huisnummer (verblijfsadres)
 • Huisletter (verblijfsadres)
 • Woonplaats (verblijfsadres)

Organisaties (Niet natuurlijke personen / Vestiging)

 • Handelsnaam
 • Statutaire naam
 • Zaaknaam (alleen 2.04)
 • Vestigingsnummer
 • Handelsregisternummer
 • Sofinummer / RSIN
 • Postcode (bezoekadres)
 • Woonplaats (bezoekadres)
 • Huisnummer (bezoekadres)
 • Huisletter (bezoekadres)
 • Straatnaam (bezoekadres)

Volgen / niet-volgen

Wanneer een persoon of organisatie gekoppeld wordt aan een zaak of document wordt automatisch een bericht naar de gekoppelde bron gestuurd om een zogenaamde volgindicatie te plaatsen. Hiermee wordt aangegeven dat JOIN de persoon of organisatie wil volgen. Wanneer de gekoppelde gegevens in de bron wijzigen wordt hierdoor actief een kennisgeving naar JOIN gestuurd.

Bij het volgen wordt rekening gehouden met de afhandel-status van de gekoppelde zaak of document. Als een zaak of document wordt afgehandeld, wordt er een bericht naar de bron gestuurd om de volgindicatie te verwijderen.

Actueel houden

Als een persoon of organisatie gevolgd wordt zal de bron kennisgevingen naar JOIN sturen zodra er gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing of overlijden. Het koppelvlak ontvangt deze kennisgevingen en controleert of deze voor JOIN relevante gewijzigde gegevens bevat. Als de gegevens in de kennisgeving niet volledig genoeg zijn zal het koppelvlak een nieuwe vraag sturen om zo voldoende informatie beschikbaar te krijgen voor het verwerken van de wijziging.

Gekoppelde applicaties

Middels het StUF-BG kloppelvlak kunnen applicaties van verschillende leveranciers gekoppeld worden. Ondanks dat er gebruik gemaakt wordt van een standaard zijn er toch verschillen tussen de uiteindelijke werking van het koppelvlak met deze applicaties.

Centric Key2DDS

Met Key2DDS kan gekoppeld worden in zowel 2.04 als 3.10. De landelijke bevraging gaat middels een separate service genaamd Key2GBA-V.

PinkRoccade Makelaar Suite

Met Makelaar Suite kan gekoppeld worden in 2.04 als 3.10. De landelijke bevraging gaat middels aangepaste 'integrale zoekvragen' en een speciale service voor het plaatsen van volgindicaties.

Vicrea Neuron ESB

Het gegevensmagazijn van Vicrea kan bevraagd worden middels 2.04 als 3.10 berichten. Voor de landelijke bevraging hoeven geen afwijkende services gebruikt te worden.

Overig

Naast de hierboven genoemde applicaties kunnen ook ander bronnen gekoppeld worden middels het StUF-BG koppelvlak.