JOIN Eformulieren roadmap en releasenotes

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Roadmap en toekomstige plannen 

De inventarisatie van wensen en doorontwikkeling op E-formulieren van JOIN is beschikbaar op het support portaal van Decos, te bereiken via https://joinsupport.decos.com

versie 3.13 - 12 januari 2018

74933 - Sta toe om meerdere gemeentecodes in te voeren bij de DigiD prefill restricties.
We zijn tot de ontdekking gekomen dat in sommige gegevensmagazijnen een gemeentecode verschillende schrijfwijzen heeft (met of zonder voorloopnul bijvoorbeeld)
We staan het in JOIN e-formulieren nu toe om meerdere gemeentecodes te controleren.
Deze wijziging voeren we ook door in zaaktypen.nl (waar de configuratie gedaan wordt) en zal volgende week (dinsdag 16 januari) worden doorgevoerd.

74842 - Doorverwijzing vanaf www.burgerberichten.nl uitgezet.
Wanneer je ingelogd bent met DigiD en je gaat daarna naar www.burgerberichten.nl (om te zien wat die site precies doet) werd je doorgestuurd naar de PIP van je account. Dit is nu uitgezet.

75404 - Sommige pagina's bleven hangen in Internet Explorer 11. Dit is nu verholpen.

75430 - Time-out settings aangepast
In sommige gevallen lukt het niet om connectie te maken met het lokale systeem voor prefill van gegevens. De time-out hiervan is nu gezet op 10 seconden. Na die tijd geeft het webformulier de melding dat prefill niet is gelukt en dat inwoner het nogmaals kan proberen.

Versie 3.12 - 9 januari 2018

72894 - Zichtbaarheid van verplichte, niet ingevulde radiobuttons en andere selecties is duidelijker weergegeven
74907 - In sommige gevallen was het niet mogelijk om een PDF te genereren. Dit is nu verholpen.
74292 - Aanpassing in opzoeken BSN met voorloopnul
73771 - PartialLogout bij DigiD sessie gaf foutmelding. Dit is hersteld.
72892 - vraagtype 'getal' stond niet het getal 0 toe. Dit is nu verholpen.
70463 - Kaarten van vraagtype 'locatie' worden weer correct in de PDF getoond.
59740 - Datum en tijdstip van ontvangst van het formulier houd nu rekening met tijdzones.
75142 - Verbeteringen aan verwerking van betalingen.

Versie 3.11 - 12 december 2017

73255 - Aangepaste weergave keuze-opties in bevestigingspagina en PDF
Wanneer een , of ; gebruikt werd in de tabel voor keuzes, dan werd de bevestigingspagina en de PDF niet correct weergegeven. We hebben een wijziging gedaan waarbij alle opties van een vraag niet met een komma, maar met een nieuwe regel beginnen. 

73653 - Personen in gba-v met gemeentecode 1999 worden ook gezien als buitenlands adres 
Personen in de GBA-V met een buitenlands adres hebben in de GBA-V gemeentecode 1999.
In een lokaal gegevensmagazijn kan dit ook leeg zijn of kan het land ingevuld zijn.
We hebben de controle op personen zonder Nederlands adres nu uitgebreid met deze gemeentecode.
U gebruikt dit in het persoonblok bij 'restricties aan invoer', waar u kunt aangeven dat personen met een adres niet in Nederland een andere route krijgen in het formulier.

Versie 3.10 - 28 november 2017

67712 - 71419 Verbeterde controle op verplicht ingevoerde velden
In sporadische gevallen kwam het voor dat de controle van een verplicht veld op de pagina zelf niet goed werd uitgevoerd. Dit resulteerde in een ingekomen formulier waarin een verplicht veld ontbreekt. We doen nu ook een eindcontrole op de samenvattingspagina. Wanneer bij deze controle blijkt dat een veld niet is ingevuld, wordt dat aangegeven en kan de invuller terug naar de vraag in het formulier om deze alsnog goed te vullen.

71128 - Linken van onbekende organisaties 
Wanneer een organisatie zijn gegevens handmatig invult, werden deze gegevens gekoppeld aan reeds bekende gegevens in het adresboek ‘bedrijven onbekend’. Dit is nu niet meer zo, alleen bij inloggen met eHerkenning zal op basis van KvK of vestigingsnummer een match worden gemaakt.

73021 - 72888 - Beter verwerken van BSN prefill
Bij een gemeente zijn we tot de ontdekking gekomen dat BSN’s met een voorloopnul niet goed opgevraagd werden bij het lokale gegevensmagazijn voor prefill. Dit is nu verholpen.

71426 - Cachen van gegevens bij DigiD en eHerkenningsinlog
Gegevens die worden opgehaald uit achterliggende systemen (prefill) worden een tijdje in de browsercache bijgehouden, zodat niet steeds een verzoek gedaan wordt bij het gegevensmagazijn. Bij eigen invoer (zoals emailadres en telefoonnummer) werden deze gegevens niet getoond. Dit is nu verholpen.

68630 - Landelijke online diensten – sorteren van kernnamen
De kernen die bij een gemeente horen worden nu in het zoekresultaat op de openingspagina in alfabetische volgorde getoond.

Configuratiewijziging - 31 oktober 2017

De DigiD inlog die gebruikt wordt voor de aansluiting Burgerberichten maakt vanaf nu gebruik van éénmalig inloggen. Een methode waarbij het mogelijk is om vooraf of na het formulier naar een website te gaan die ook gebruik maakt van éénmalig inloggen (zoals mijnoverheid.nl). De DigiD sessie blijft behouden en daardoor hoef je niet twee keer in te loggen. 

Versie 3.9 - 30 oktober 2017

67417 - Contole op binnen- of buitengemeentelijk na DigiD login 
67832 - Tekstwijzigingen voor 'later verder gaan' functionaliteit
69940 - Tekstwijzigingen voor e-mailnotificaties, uitbreiding met technische sleutel en herhaalpoging
70995 - Tweede DigiD inlog gaf foutmelding na annuleren, dit is nu verholpen

Configuratiewijziging - 5 oktober 2017

De e-mails die u van ons ontvangt over notificaties van binnengekomen e-formulieren komen nu van: noreply@mail.burgerberichten.nl

Versie 3.8 - 17 augustus 2017

53732 - Mogelijkheid om analytics trackers toe te voegen aan een account
61897 - Standaard teksten staan nu altijd in het Nederlands, ongeacht je taalinstelling van de browser

Versie 3.7 - 26 juli 2017

66892 - Aanpassingen aan Landelijke online diensten portaal
61898 - Veld geboortedatum wordt nu gecontroleerd op datum in het verleden
62499 - Samengestelde velden vanuit een eformulier worden nu beter getoond in JOIN (zoals persoonsblok of meervoudige antwoorden) 

Versie 3.6 - 16 mei 2017 

62271 - E-mailadres en telefoonnummer van organisatie wordt nu goed aan een zaak toegevoegd
61122 - Maak prefill mogelijk vanuit inwoners/organisaties onbekend
61123 - Maak prefill en opslaan van organisatie contactpersonen mogelijk
61532 - Maak het mogelijk om opgeslagen persoons- en organisatiegegevens bij te werken
60542 - Verbeteringen in JOIN Connect entiteitdefinities en veldconfiguratie
61113 - Jaartallen met twee cijfers zijn toegestaan
60825 - Ondersteuning voor lange bestandsnamen voor bijlagen
60247 - DigiD: Sessieduur van 15 minuten
59641 - Demo voor commentaar en bijlagen in PIP

Versie 3.5.2 - 19 april 2017 

60985 - PIP toont geen BSN meer in de URL
60539 - HTTPS beveiliging versterkt n.a.v. DigiD audit
60016 - Uitloggen werkt nu correct, ook zonder herladen van de pagina
58730 - "Getal" vragen werken nu ook met kommagetallen
57025 - Verbeteringen aan testautomatisering

Versie 3.5.1 - 4 april 2017 

59946 - Bij betalingen kwam het soms voor dat er twee zaken werden aangemaakt van één transactie. Dit is nu opgelost.
60173 - Uitloggen voor bedrijven met eHerkenning werkt nu goed. In sommige gevallen moest je eerst een refresh geven om goed uitgelogd te zijn. Dat is nu opgelost.
60246 - Bij de laatste DigiD storing zagen we dat de foutmeldingspagina niet correct was. Dit is nu aangepast.
60172 - De tweede persoon die in één formulier met DigiD inlogt wordt nu beter gecontroleerd. Eerder was het mogelijk om met hetzelfde DigiD in te loggen. Dit is nu niet meer mogelijk.

Versie 3.5 - 16 maart 2017

58718 Nieuwe functionaliteit : Testatuomatiseringsverbeteringen
57183 Nieuwe functionaliteit : Encyptie doorgevoerd op server voor betere beveiliging van gegevens
55925/55374/55373 Nieuwe functionaliteit : Verbeterde ondersteuning voor Unicode tekens
54836 Nieuwe functionaliteit : Verbeteringen aan interne logging
53358 Nieuwe functionaliteit : Performanceverbeteringen d.m.v. samenvoegen van scripts
58874/58842 Verbetering : Wijziging in validatie van formulier - nodig voor Eijsden Margraten contactformulier
58758 Verbetering : Direct naar samenvatting is nu ook mogelijk vanuit restricties (DigiD prefill en gerelateerde personen)
58759 Verbetering : Onterechte meldingen over verplichte datumvelden die wel gevuld zijn.

Versie 3.4 - 3 maart 2017 

 • 58555 Nieuwe functionaliteit DigiD zekerheidsniveau ingesteld per PIP account
 • 58247 Nieuwe functionaliteit Diverse wijzigingen voor Landelijke formulieren van KING
 • 58184 Nieuwe functionaliteit Verbeteringen voor bevestigingspagina
 • 58163 Nieuwe functionaliteit DigiD tweede inlog beveiligingsmaatregel
 • 57988 Nieuwe functionaliteit Aanpassing aan bevestigingspagina waarbij alleen gekozen velden uit persoonsblok en organisatieblok worden getoond.
 • 57934 Nieuwe functionaliteit Taal en opmaak verbeteringen
  ‘anders’ hernoemd naar ‘Anders’
  Totaalbedrag van kassa in PDF naar nederlands formaat € xxx,xx
 • 57733 Nieuwe functionaliteit Validaties en controles aangepast naar aanleiding van nieuwe vraagtypen.
 • 57656 Nieuwe functionaliteit Verbeteringen in logging.
 • 57469 Nieuwe functionaliteit Vervolgvragen bij restricties worden direct onder de vraag getoond.
 • 57401 Nieuwe functionaliteit Gerelateerde personen niet beschikbaar voor personen tussen 16 en 18 jaar.
 • 57165 Nieuwe functionaliteit Diverse aanpassingen voor toegankelijkheid.
 • 57129 Nieuwe functionaliteit Titel en meta-informatie PDF verbeterd
 • 57127 Nieuwe functionaliteit Restricties bij datumvelden worden alleen getoond bij verplichte restrictie.
 • 57126 Nieuwe functionaliteit In datumvelden is nu de volledige en afgekorte versie van maandnamen toegestaan.
 • 57121 Nieuwe functionaliteit Verberg vraagtype 'gerelateerde personen' bij sommige scenario's.
 • 57055 Nieuwe functionaliteit PDF aanpassingen waardoor lijstjes beter gepresenteerd worden.
 • 57026 Nieuwe functionaliteit Voorbereidingen voor statistieken van eformulieren
 • 56472 Bug fix Bij sommige klanten werden de initialen getoond waar volledige naam getoond moest worden. Dit is nu verholpen.
 • 56462 Nieuwe functionaliteit Standaard tekst bij DigiD inlog ingekort naar meest noodzakelijke.
 • 56460 Nieuwe functionaliteit Wijzigingen in verplichte controle datumvelden. Controle wordt nu pas gedaan bij doorklikken naar nieuwe pagina.
 • 56396 Nieuwe functionaliteit Op basis van uitkomst gerelateerde personen naar verschillende blokken gaan.
 • 56102 Nieuwe functionaliteit Mogelijkheid om gerelateerde personen als 'alleen lezen' te tonen.
 • 56101 Nieuwe functionaliteit Mogelijkheid om meerdere betaalkassa's in één account te gebruiken.
 • 53898 Nieuwe functionaliteit Het is nu mogelijk om een tweede persoon met DigiD in te laten loggen.
 • 53725 Nieuwe functionaliteit Per account is het nu mogelijk om het DigiD beveiligingsniveau in te stellen.
 • 58548 Bug fix eHerkenning zonder prefill toont weer alleen KvK nummer en invoervelden
 • 58234 Bug fix Als prefill niet beschikbaar is, dan worden de restricties die zijn toegevoegd aan persoonsblok niet meer gecontroleerd.
 • 58198 Bug fix In de synchronisatie naar JOIN werden soms verwijderde connect entiteiten nog gebruikt. Dit is nu verholpen.
 • 57941 Bug fix Grootte van document op bevestigingspagina wordt nu ook getoond na betaling.
 • 57724 Bug fix Bevestigingspagina toont juiste lijst met vragen en antwoorden.
 • 57471 Bug fix Verbeteringen aan tweede inlog met DigiD.
 • 57440 Bug fix Bevindingen met gerelateerde personen opgelost.
 • 57123 Bug fix Landentabel bijgewerkt met actuele landen.
 • 56477 Bug fix Telefoonnummer wordt nu beter gecontroleerd. nummers als 014-071 zijn nu mogelijk. Meerdere spaties zijn ook mogelijk.
 • 56461 Bug fix Focus en controle op verplichtheid van huisnummerveld is verbeterd.
 • 55613 Bug fix Wijziging in betaalformulieren waardoor het niet meer voorkomt dat er soms dubbele zaken worden geregistreerd.

Versie 3.3 - 8 februari 2017

 • PDF bestand na invullen van formulier [50447]
 • Stoppen mogelijkheid toegevoegd [50499]
 • Mogelijkheid voor voettekst toegevoegd [50448]
 • Datumcontroles verplicht en optioneel [53821]
 • Wijzigingen in tekst en prefill afhandeling voor DigiD [53878]
 • Wijzigingen in tekst en prefill afhandeling voor eHerkenning [53878]
 • DigiD restricties in formulier [53880]
 • Persoonsblok uitgebreid met internationaal adres [53829][50450]
 • Voorbereidingen voor gerelateerde personen [53741][53013]
 • Voorbereidingen voor apart adresblok [53884]
 • Voorbereidingen voor DigiD beveiligingsniveau’s [53725]
 • Validatie van prefill informatie uit DigiD en eHerkenning verbeterd [54557]
 • Snelheidsverbeteringen door aanpassing verschillende componenten [53742]
 • Initialen worden twee keer getoond in PDF en bevestigingspagina [55236]
 • Verbeterde loggingsmogelijkheden voor sneller en beter onderzoek [55592]

Versie 3.2 - 9 december 2016 

 • DigiD prefill is verbeterd
  De prefill van DigiD en de manier van verwerken is verbeterd.
  We kregen de afgelopen tijd af en toe foutmeldingen bij het ontvangen van webformulieren met DigiD inlog.
  Dit is nu in deze release verholpen.
  Het scenario wat niet goed ging was het scenario waarbij een inwoner inlogt met DigiD,
  geen prefill gegevens ziet (niet gevonden in de GBA) maar ook niet zijn eigen gegevens aanvult.
  De controle op aanwezigheid van BSN was hierdoor niet correct en zorgde ervoor dat het formulier niet verwerkt en ontvangen werd. Dit is met deze release verholpen.
 • Aansluiting eHerkenning
  De aansluiting met eHerkenning is geactiveerd in de e-formulieren.
  Wanneer u beschikt over een geldig abonnement voor eHerkenning kunt u vanaf nu gebruik maken
  van deze inlogmogelijkheid voor bedrijven in uw e-formulieren.


Versie 3.1 - oktober 2016 

 • Formulier opslaan en op een later tijdstip hervatten met behoud van ingevulde gegevens 

In verband met werkzaamheden aan deze Wiki pagina zijn de releasenotes naar u gemaild. Wilt u ook een exemplaar dan kunt u dit aanvragen via info@decos.com [n]

Versie 3.0 - 6 juli 2016 

In verband met werkzaamheden aan deze Wiki pagina zijn de releasenotes naar u gemaild. Wilt u ook een exemplaar dan kunt u dit aanvragen via info@decos.com [1]

Versie 2.8 - 6 april 2016 

 • Nieuw : Bevestigingsteksten na verzending kunnen nu via zaaktypen.nl worden ingevoerd en zijn per formulier in te richten [35750] 
 • Nieuw : Vraagtype 'Datum' aangepast met restrictie aan datumbereik [32551] 
 • Nieuw : Houd rekening met de volgorde van tabellen vanuit zaaktypen.nl [37327]
 • Nieuw : Mogelijkheid tot eindigen van formulier zonder het formulier te verzenden [37332]
 • Nieuw : De opties en mogelijkheden voor Persoonsblokken zijn uitgebreid [35760]
 • Nieuw : BSN controle met de 11-proef uitgebreid [35755]
 • Nieuw : Op de samenvattingspagina en de ingevulde PDF worden de uitlegteksten niet meer getoond [35311] 
 • Nieuw : De namen en beschrijvingen van de bestanden worden nu ook in de PDF vermeldt [37383]
 • Nieuw: 'Enter' zorgt er nu ook voor dat een volgend invoerveld wordt geselecteerd. [29214]
 • Verbetering : Wanneer op 'refresh' werd gedrukt nadat een betaling is gedaan, werd de zaak opnieuw aangemaakt. [36530] 
 • Verbetering : Bij verlopen van de sessie volgt nu altijd een goed opgemaakte foutpagina [36529] 
 • Verbetering : de stylesheet van de persoonlijke internetpagina's zijn in een aparte css opgenomen [34557]
 • Verbetering : Logo aanpassingen, klik op logo leidt nu altijd naar homepage van website [35175]
 • Verbetering : bij het intypen van een URL voor burgerberichten wordt nu altijd naar https overgeschakeld [36534] 
 • Verbetering : HTML aanpassingen voor betere toegankelijkheid (deel 1) [35817] 
 • Verbetering : Leegmaken van sessieinformatie bij uitloggen [36533] 
 • Verbetering : In beheeromgeving is het eenvoudiger om te controleren of de connectie met het zaaksysteem werkt [33893] 
 • Verbetering : Verwijderde tabelwaarden en documenttypen worden nu niet meer getoond in het formulier [37885] 
 • Verbetering : Accenten en leestekens zijn nu toegestaan in de titel van een formulier [37914] 

Versie 2.7 - 12 februari 2016

 • Diverse verbeteringen aan betaalmodule [34496 | 34117] 
 • Diverse opmaakverbeteringen [30725 | 35165] 
 • Wanneer ingelogd met DigiD is de knop 'uitloggen' op iedere pagina beschikbaar [34737]
 • Emailadres en telefoonnummer worden automatisch op zaakniveau geregistreerd [35170]
 • Uitloggen bij DigiD zorgt ervoor dat mensen worden geleid naar de website van de organisatie ipv naar burgerberichten.nl [34121]
 • Typefout in foutmelding bij incorrect emailadres is aangepast [35155]
 • Technische ID's toegevoegd aan knoppen voor betere vindbaarheid en testautomatisering [34741]
 • Beheerpagina van Eformulieren verhuist naar nieuwe locatie [34510]
 • In de PDF komt bij de correcte naam van de organisatie te staan, met de juiste schrijfwijze [34527]
 • Toevoeging van robots.txt pagina waardoor webformulieren niet direct via zoekmachines gevonden kunnen worden [34515]
 • Bij ingelogde personen met DigiD wordt het BSN nu correct getoond in de prefill, de samenvatting en de ingevulde PDF [34097]
 • Bij het doorlopen van het formulier met meerdere pagina's wordt de focus standaard gezet op de eerste vraag van de pagina [34522]
 • Op de eerste pagina van het formulier is het mogelijk om terug te klikken naar de vorige pagina (de website waar de mensen vandaan komen) [35180]
 • Verbeteringen doorgevoerd in de foutpagina's met aangepaste teksten en doorverwijzing naar contactgegevens [34136]
 • De Persoonlijke Internet Pagina worden geactiveerd op verzoek van klant. Standaard waarde is nu 'niet vindbaar' [35160]
 • Wanneer men niet is ingelogd in het formulier wordt niet meer expliciet aangegeven dat het formulier niet ondertekend is. De tekst 'dit formulier is niet ondertekend door de invuller' is verwijderd. [30725]

Versie 2.6.1 en 2.6.2  6-8 januari 2016

Fix voor fouten die optraden in productieomgevingen bij verwerking van formulieren [34731]

VERSIE 2.6 - 22 december 2015

 • Het is nu mogelijk om betaalopdrachten in webformulieren toe te voegen. [31446]
 • de Javascript code is bij publiceren geminificeerd [30316]

VERSIE 2.5 - 9 november 2015 

 • Website www.burgerberichten.nl voor personen die uitleg willen over het platform [29096]
 • Aparte URL's voor verzending van formulieren naar testomgeving en naar productieomgeving [29138]
 • Mogelijkheid voor invoeren startscherm voor eFormulieren, met uitleg over het formulier [29133]
 • Mogelijkheid om opmaak te gebruiken op het startscherm en de uitlegteksten bij vragen. [30008]
 • Stabiliteit van webformulieren verbeterd. Formulieren komen in een wachtrij wanneer ze niet direct verwerkt kunnen worden [30720]
 • Snelheidsverbetering in formulieropbouw [29758]
 • Handmatig invoeren van persoonsgegevens na succesvol DigiD inlog onthoud de gegevens nu correct [31412]
 • Vragen overslaan op basis van vorige vraag. Te gebruiken in beslissingen en om pagina-einden aan te geven [31417]
 • Soms werden de persoonsgegevens niet onthouden bij refresh van de pagina. Dat is nu verholpen [29873]

VERSIE 2.4 - 24 sept 2015

 • Functionaliteit voor slimme vragen toegevoegd.  [25379]
 • Veld 'Initialen' verlicht gemaakt bij handmatig vullen van persoonsgegevens, in plaats van voornamen. [28327] 
 • HTML opmaak en navigatie verbeteringen [8317] [29202]
 • Problemen met selectielijst opgelost voor Internet Explorer [18689]
 • Terugknop geintroduceerd op webformulieren pagina's voor betere navigatie [16558]
 • Bestanden die geupload zijn worden van de server verwijderd na sluiten of versturen van formulier [28522]
 • Wanneer men straatnaam en woonplaats gevuld heeft en men vult postcode huisnummer zonder resultaat werden de velden straat en woonplaats toch leeggemaakt. dat is nu niet meer het geval [28454]
 • In de titel van een webformulier mogen nu ook speciale karakters voorkomen. [24745]
 • Wanneer iemand uitlogt met DigiD wordt de gebruiker naar de eerste pagina van het formulier gestuurd. [29196]

VERSIE 2.3 - 27 aug 2015 

Nieuwe functionaliteit en grote verbeteringen

 • Herladen van webformulierpagina is verbetererd. Gegevens worden bewaard of een waarschuwing wordt getoond [21927-27474-27815]
 • Het is niet meer mogelijk een formulier te versturen als gegevens incompleet zijn of wanneer het proces van opslaan bezig is [23506] 
 • Betere controle op invoer van persoon of organisatie op serverzijde [26649]
 • Het is niet meer mogelijk om door te gaan naar de vragen, als de prefill van persoonsgegevens is mislukt. Men moet dan handmatig de gegevens invoeren [26575]


VERSIE 2.2 - 31 juli 2015

Nieuwe functionaliteit en grote verbeteringen 

 • Nieuwe functionaliteit om bij een vraag meerdere antwoorden te kunnen geven, met een vooraf bepaald maximum. Bijvoorbeeld de namen van alle kinderen, de datums van bingoavonden. 24263
 • Nieuw vraagtype ‘Locatie op de kaart’ voor het bepalen van een locatie 24258
 • Nieuw vraagtype ‘Persoonsinformatie’ voor het toevoegen van persoonsblokken in het formulier, voor contactpersonen, leidinggevenden, etc. 24269
 • Op documentniveau wordt meer informatie vastgelegd:

- De relatie met het adres van de aanvrager wordt ook op documentniveau vastgelegd.

- Kanaal wordt vastgelegd (mits beschikbaar in het profiel)
- Datum ontvangst wordt vastgelegd (mits beschikbaar in het profiel) 25223


Overige kleine verbeteringen

 • Verbetering voor leesbaarheid op mobiel (klein) scherm 25245
 • Lege vragen op documenttype niveau mogen nu voorkomen zonder dat dit problemen oplevert in het formulier 26008
 • Diakrieten zijn toegestaan in zaaktypen en op webformulier en PIP 26471
 • Datumvelden worden nu correct opgeslagen in extra kenmerken op zaakniveau 26515
 • Verbeterde adrescontrole op organisaties. Een adres is niet verplicht, nu wordt een organisatie goed verwerkt als het adres ontbreekt. 26572
 • Postbus label wordt niet getoond in overzichtspagina en PDF als dit niet is ingevuld 26663


VERSIE 2.1 - 30 juni 2015

Nieuwe functionaliteit en grote verbeteringen 

 • Email notificatie naar beheerders wanneer een formulier verzonden wordt 18702
 • Aanpassing zodat emailveld verplicht ingevuld dient te vullen 11415
 • De upload knop bij bijlagen is verwijderd. Bijlagen worden automatisch toegevoegd. 18710
 • Laden van pagina’s met veel vragen gaat nu sneller 19167
 • Bijlagen worden gecontroleerd of ze verplicht ingediend moeten worden 18128
 • De bevestigingspagina en ingevuld PDF met alle informatie erop is beter opgemaakt 20781
 • Verbeteringen doorgevoerd in de leesbaarheid van de bevestigingspagina 20773
 • Mogelijkheid toegevoegd om direct van eFormulier naar Persoonlijke internetpagina te navigeren zonder opnieuw inloggen 19912
 • Prefill van straatnaam en woonplaats op basis van postcode en huisnummer is toegevoegd 14813
 • Het gebruik van tijdstippen en perioden is toegevoegd aan het vraagtype 'Datum/tijd' 17062
 • Handmatig intypen van datums in meerdere formaten mogelijk gemaakt 21922
 • Betere controle en schrijfwijze van datumvelden 19198
 • De optie ‘sta vrije invoer toe’ is toegevoegd aan de vraagtypen "selectielijst, uitklaplijst en vinkvelden" 17067
 • Op mobiele devices is het mogelijk gemaakt om eenvoudig uit te loggen bij een DigiD sessie 23420
 • Kop met titel en voortgangsbalk schuift nu mee met de gehele pagina 24436
 • Aanpassingen aan Zaaktypen.nl voor het tonen van verschillende opties bij vraagtypen 24654
 • Informatie op de PIP wordt direct getoond bij het toevoegen van gegevens vanuit JOIN Zaak&Document 24252
 • Het laden van pagina's met prefill functionaliteit is sneller 20698
 • Geboorteplaats wordt niet meer getoond en telefoonnummer en emailadres worden gevuld, mits beschikbaar in PIP 20703
 • Zoekveld in PIP leegmaken en zoeken levert nu weer alle resultaten op, ipv geen. 24935
 • Ondertekeningstekst bij ingelogde gebruikers met DigiD toegevoegd aan bevestigingspagina en PDF 24972


Overige kleine verbeteringen

 • Link vanuit Zaaktypen.nl naar formulier gaat nu naar de juiste omgeving (productie of testsite) 19516
 • Huisstijl verbeteringen doorgevoerd in de code, voor eenvoudiger beheer 20825
 • De scrollbalk is bij de datumselectie weggehaald 19955
 • Kop met titel en voortgangsbalk schuift nu mee met de gehele pagina 24436
 • Diverse code verbeteringen en herstructurering 19661
 • Het eerste veld dat verkeerd is ingevuld krijgt de focus in het formulier 17549
 • Het ophalen van gegevens van burgers is verbeterd 19285
 • Volgorde van tabellen is aangepast, de lijst wordt nu altijd alfabetisch getoond 18248
 • ‘Verder’ knop bij DigiD prefill is niet-klikbaar wanneer gegevens nog niet zijn opgehaald 15612
 • Verwerken van formulieren naar JOIN Zaak & Document in een aparte service geplaatst 17576
 • Onthouden van persoonsgegevens aangepast, nu wordt de cache geleegd 18693
 • Huisstijl aanpassingen – logo wordt nu zowel op PIP als op eFormulieren goed getoond 20686


VERSIE 2.0 - maart 2015


VERSIE 1.0 - Januari 2015