JOIN Burgerberichten

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

JOIN Burgerberichten is het platform voor inwoners om actuele gegevens over de voortgang van zaken in te zien. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie uit JOIN Zaak & Document en eigen profielgegevens.  

Inzien van persoonlijke informatie 

Op de website 'https://www.burgerberichten.nl/[gemeentenaam] is het mogelijk om in te loggen met DigiD. 
Het BSN wordt gecontroleerd in het gegevensmagazijn. Wanneer er een match is tussen het DigiD-BSN en beschikbare gegevens in het gegevensmagazijn worden de persoonlijke gegevens van de persoon getoond. 
Wanneer er geen match is, wordt alleen het BSN getoond zonder persoonlijke gegevens. 

Extra gegevens die u in JOIN e-formulieren uitvraagt en opslaat in een gebruikersprofiel worden ook op deze pagina getoond. Een persoon kan vervolgens deze gegevens inzien, wijzigen en verwijderen.

Inzien van lopende zaken 

Wanneer een persoon is ingelogd en er zijn in JOIN Zaak en Document zaken gerelateerd aan dit persoon, worden deze getoond. 
Deze zaken moeten voldoen aan de volgende eigenschappen: 

1. De zaak is voorzien van een vertrouwelijkheidaanduiding. Standaard is deze waarde 'Openbaar' en worden alleen zaaktypen met vertrouwelijkheidaanduiding 'Openbaar' op burgerberichten.nl getoond. De instelling hiervan doet u binnen zaaktypen.nl

2. De zaak heeft niemand in het 'Alleen zichtbaar voor' veld. Wanneer dit veld is gevuld, dan wordt deze zaak niet op de PIP getoond. 

Inzien van details per zaak inclusief documenten 

Wanneer een persoon die is ingelogd doorklikt op de zaak, ziet hij/zij zaakdetails. 
Daarnaast worden de documenten getoond op de pagina. 
Documenten worden getoond als deze voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Documenten kennen ook een vertrouwelijkheidsniveau, met een afhankelijkheid van het zaaktype (een openbaar document in een vertrouwelijke zaak wordt dan niet getoond omdat de zaak niet wordt getoond);
  • De vertrouwelijkheid van documenten moet opgenomen zijn in de documentregistratie. Wanneer dit niet zo is, wordt de vertrouwelijkheidaanduiding van documenten niet gebruikt. 
  • Een document wordt alleen getoond als deze een vinkje aan heeft staan om gepubliceerd te worden. Dit kan zijn “afgehandeld”, maar dit kan ook op basis van een ander veld op documentniveau. Hiermee bieden we u de keuze om zelf te bepalen op basis van welke voorwaarde het document wordt getoond (bijvoorbeeld “Ondertekend”).
  • Een document wordt niet getoond als “alleen zichtbaar voor” is ingevuld.

Documenten en reactie toevoegen aan een zaak

Bij de zaakdetails kan de inwoner ook documenten toevoegen en reacties plaatsen.

Documenten worden toegevoegd aan de zaak door de inwoner door deze te uploaden. Ze zijn op dat moment alleen nog beschikbaar voor de ambtenaren die met deze zaak werken. Na controle van inhoud van het document kan het voorzien worden van het juiste documenttype en getoond worden op de Burgerberichten pagina aan de inwoner zelf.

Reacties plaatsen is optioneel, u kunt dit bij de inrichting van de Burgerberichten pagina aan- of uit laten zetten. Reacties worden bij de zaak getoond en de ambtenaar die met deze zaak werkt kan vanuit JOIN Zaak- en document hier weer op reageren.

Contact opnemen met de gemeente 

Op de persoonlijke internet pagina staan contactdetails van de gemeente. Het emailadres en het algemene telefoonnummer worden hier getoond zodat de inwoners snel contact kunnen leggen.