JOIN Agenderen Troubleshooting

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een omschrijving van bekende issues in de configuratie van Agenderen. Deze informatie is vooral bedoeld voor consultants van Decos.

Inloggen en autorisatie

Fout 'u kunt geen gebruik maken van deze applicatie'

Mogelijke oorzaak De licentie voor Agenderen is niet ingesteld voor de klant waar de gebruiker aan is gekoppeld. Die licentie moet ook kloppen met de omgeving waar de gebruiker op inlogt: voor Agenderen.nl moet de Agenderen licentie beschikbaar zijn; voor Agenderen Test moet de Agenderen Test licentie beschikbaar zijn. Het kan zijn dat de gebruiker inlogt op een omgeving waar geen licentie voor is, als de klant bijvoorbeeld alleen een licentie voor test heeft terwijl de gebruiker inlogt op https://www.agenderen.nl.


JOIN Connect

Fout Exception BE200101 bij het openen van een agenda

Mogelijke oorzaak
 • JOIN Connect Service draait niet
 • Het unieke veld (bv. IT_SEQUENCE) van de Connect Entiteit voor het betreffende vergaderboek in JOIN wordt niet getoond in het itemprofiel voor dat vergaderboek. Daardoor kan JOIN Connect de vergadering niet ophalen op basis van het unieke veld.


Fout De vergadering wordt niet verwijderd van de VergaderApp of bij de externe vergaderapplicatie

Mogelijke oorzaak
 • Het delete-event is niet geconfigureerd voor de productieomgeving www.agenderen.nl. Maak een delete event aan in JOIN Connect met URL https://www.agenderen.nl/ConnectEventHandlerService.svc?CustomerId=meervoort (meervoort vervangt u door uw klantnaam). Voor JOIN versies 6.0.8 en ouder vervangt u https door http.
 • Het delete-event is niet geconfigureerd voor de testomgeving test.agenderen.nl. Maak een delete event aan in JOIN Connect met URL https://test.agenderen.nl/ConnectEventHandlerService.svc?CustomerId=meervoort (meervoort vervangt u door uw klantnaam). Voor JOIN versies 6.0.8 en ouder vervangt u https door http.
 • De klantnaam die u in moet vullen kunt u opvragen bij Customer Support.


Fout Documenten uit een bepaald documentboek zijn niet beschikbaar in JOIN Agenderen

Mogelijke oorzaak Voor het betreffende documentboek is geen entiteit aangemaakt in JOIN Connect voor de Agenderen applicatie, waardoor JOIN Agenderen deze documenten niet op kan halen. Voeg een entiteit toe voor het documentboek.


Fout Zaakdocumenten zijn niet beschikbaar in JOIN Agenderen

Mogelijke oorzaak
 • De entiteit voor zaaktype ontbreekt in JOIN Connect voor de Agenderen applicatie. Dit moet een entiteit van het type folder zijn.
 • De entiteit voor het zakenboek ontbreekt in JOIN Connect voor de Agenderen applicatie. Dit moet een entiteit van het type folder zijn en deze moet op de mappings-tab gekoppeld zijn aan de entiteit voor het zaaktype.
 • De entiteit voor zaakdocumenten ontbreekt in JOIN Connect voor de Agenderen applicatie. Dit moet een entiteit van het type folder zijn en deze moet op de mappings-tab gekoppeld zijn aan de entiteit voor zaken.


PDF conversie

Fout 'rode kruizen' bij PDF conversie

Mogelijke oorzaak
 • Bestanden bestaan niet op de testomgeving. Als dit gebeurt in een testomgeving kan het zijn dat de JOIN Z&D omgeving wel een kopie bevat van de database, maar niet van de bestanden. Dit kan eenvoudig worden gecontroleerd door het bestand te openen vanuit JOIN Z&D. Als dit 'bestand niet gevonden' tot gevolg heeft bestaat het bestand simpelweg niet.
 • Bestanden staan op een share die voor de JOIN Connect Service niet bereikbaar zijn. De JOIN Connect Service (op de JOIN Z&D server) moet draaien onder een domain account met de juiste rechten op de share waar de bestanden staan.


Koppelingen

Fout 'rood kruis' bij 'Signaal verstuurd aan...'

Mogelijke oorzaak Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van de trigger-URL voor het gebruikte koppelvlak. Check deze URL in Agenderen door in te loggen als een beheerder van de klant en zoek het koppelvlak onder 'koppelingen' in het beheermenu (tandwiel rechtsboven).
 • Het kan zijn dat de URL gewoon niet klopt. Check die URL door op 'Trigger URL' te klikken - daarmee wordt de ingestelde URL aangeroepen. Als die URL niet klopt, vraag dan aan de betreffende leverancier wat de URL moet zijn voor deze klant.
 • Als je foutcode 401 terugkrijgt is er een autorisatieprobleem bij het aanroepen van de URL. Het is denkbaar dat de betreffende leverancier Agenderen (nog) niet 'gewhitelist' heeft of de beveiliging van hun site heeft aangepast. Vraag aan de leverancier of IP adres 65.52.138.53 (productieomgeving) resp. 23.97.173.114 (testomgeving) wordt geblokkeerd.


Fout vergadering wordt niet getoond in externe applicatie

Mogelijke oorzaak Als de trigger (zie vorige punt) correct verstuurd is zou de externe applicatie de vergadering correct moeten overnemen. Dit kan een aantal minuten duren omdat de externe applicatie bijvoorbeeld iedere 5 minuten data ophaalt. Als er na verloop van tijd nog steeds geen vergader is aangekomen aan de overkant:
 • kan het liggen aan het vertrouwelijkheidsniveau. Als de koppeling vertrouwelijkheidsniveau 'Openbaar' heeft kan de externe applicatie geen vergaderingen overnemen die 'Intern vertrouwelijk' of 'Vertrouwelijk' zijn. Vergadersystemen moeten eigenlijk altijd 'Vertrouwelijk' hebben zodat zij alle vergaderingen ontvangen en zelf de autorisatie kunnen regelen. Check die vertrouwelijkheid in Agenderen onder 'Koppelingen' in het beheermenu (zorg dat je ingelogd bent als beheerder van de klant).
 • kan het aan de rechten liggen in de externe applicatie. In iBabs moet de gebruiker bijvoorbeeld rechten hebben op de betreffende vergadersoort. Check bij de klant of de rechten in de externe applicatie goed staan.


JOIN Zaak & Document

Fout De Agenderen-knop is niet beschikbaar in een vergaderboek

Mogelijke oorzaak In het itemprofiel dat aan het vergaderboek is gekoppeld is de 'custom button' voor Agenderen niet geïnstalleerd. Dit kan Customer Support of een consultant van Decos eenvoudig regelen - met toegang tot de JOIN Z&D webserver.


Fout Bestanden worden na publicatie in Agenderen ontkoppeld/verwijderd van de bronregistratie in JOIN Zaak & Document

Mogelijke oorzaak De entiteit die wordt ingericht voor het wegschrijven van de Meeting PDF (bundel) is niet volledig. Het documentboek ontbreekt waar de meeting PDF naar wordt weggeschreven.