JOIN Admin Administratorniveaus

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar JOIN Admin Inloggen

Administratorniveaus

JOIN Admin heeft verschillende administratorniveaus. Deze niveaus bepalen de toegang van groepen applicatiebeheerders tot de verschillende functies in JOIN Admin. Standaard zijn er twee administratorniveaus:

 • Super administrators: zij hebben toegang tot de gehele applicatie.
 • Standaard administrators: zij hebben alleen toegang tot functies die door de super administrator zijn bepaald.

Minimaal één applicatiebeheerder moet Super administrator zijn. Als u Super administrator bent, dan heeft u de mogelijkheid om rechten toe te kennen aan Standaard administrators.

U kunt bijvoorbeeld een vertrouwelijk boek afschermen tegen ongewenste wijzigingen, maar u kunt ook aan administrators per afdeling of locatie alleen die menu’s, profielen en boeken tonen die voor hen relevant zijn.

Knoppenbalk bij Administratorniveaus

Knop Omschrijving Toetscombinatie
Icon Uitrolknop.png Toon volledige lijst Alt A
Icon Nieuw.png Nieuw Alt N
Icon Nieuwe Groep.png Nieuwe groep voor administratorniveaus Alt G
Icon Save.png Opslaan Alt S
Icon Annuleren.png Annuleren Alt C
Icon Verwijder Niveau.png Verwijder administratorniveau Alt R

Nieuw administratorniveau toevoegen

 • Klik in de Navigatie op Gebruikersbeheer -> Administratorniveaus. In het Center verschijnen de beschikbare Administratorniveaus.

Adminniveau.png

 • Klik in de knoppenbalk van het Center op de knop Nieuw.
 • Vul in het veld Naam administratorniveau de naam van het nieuwe niveau in.
 • Selecteer het tabblad Gebruikers.

Op het tabblad Gebruikers kiest u de gebruiker die u wilt koppelen aan het Administratorniveau. Op het tabblad zijn twee hyperlinks zichtbaar: gekoppelde gebruikers en beschikbare gebruikers. Achter deze hyperlinks staat een cijfer tussen haakjes, waarmee aangegeven wordt hoeveel gebruikers al gekoppeld zijn en hoeveel gebruikers in totaal beschikbaar zijn. Door op een hyperlink te klikken, of door op de pijltjesicoon voor de link te klikken, worden alle gebruikers uit de betreffende categorie zichtbaar.

Let op: u kunt uiteraard pas gebruikers koppelen als deze al aangemaakt zijn.

Een gebruiker toevoegen:

 • Klik op Beschikbare gebruikers.
 • Vink een of meerdere gebruikers aan.
 • Klik op de koppelknop naast Gekoppelde gebruikers.
 • Klik op de knop Bewaren om de ingevulde gegevens op te slaan.

Een gebruiker ontkoppelen:

 • Klik op Gekoppelde gebruikers.
 • Vink de gebruiker aan die u wilt ontkoppelen. De regel waarop de naam staat verandert van kleur.
 • Klik op de knop Ontkoppel items naast Beschikbare gebruikers.
 • Klik op de knop Bewaren om de ingevulde gegevens op te slaan.

U kunt ook gebruikers koppelen of ontkoppelen door middel van slepen:

 • Klik op het plusteken voor Beschikbare gebruikers.
 • Houd de linker muisknop ingedrukt. De regel waarop de naam staat verandert van kleur.
 • Sleep nu de beschikbare gebruiker naar de regel Gekoppelde gebruikers. Er verschijnt een logo zodra u de actie uitvoert.
 • Zodra u de linker muisknop loslaat, is de gebruiker gekoppeld.
 • Voor het ontkoppelen van een gebruiker sleept u deze terug naar de Beschikbare gebruikers.

Zoeken Gebruiker.png

Zoeken naar een gebruiker:

 • Vul in de filterbalk de naam van een gebruiker in.
 • Druk op Enter.

Stel administratorniveau in

Als Super administrator kunt u instellen welke groep administrators toegang heeft tot bepaalde functies in JOIN Admin:

 • Selecteer het tabblad Applicatietoegang. Op dit tabblad wordt de Navigatie van JOIN Admin weergegeven.
 • Door op de plustekens voor een omschrijving te klikken wordt de onderliggende structuur geopend.
 • U kunt vinkjes plaatsen voor die delen van de navigatiestructuur waar de administrator rechten op moet krijgen.
 • Door in de knoppenbalk op Bewaren te klikken legt u de rechten vast.

Let op: Selecteert u in de lijst van beschikbare Administratorniveaus de Super Administrator, dan ontbreekt het tabblad Applicatietoegang. De Super Administrator heeft als enige altijd rechten op alle delen van de applicatie.

Groep voor administratorniveaus toevoegen

Het kan zijn dat de lijst met beschikbare administratorniveaus erg lang is. Om te zorgen dat deze overzichtelijk blijft, kunt u deze ordenen in groepen.

 • Kies in de Navigatie Gebruikersbeheer -> Administratorniveaus. In het Center verschijnt de lijst met beschikbare administratorniveaus.
 • Klik in de knoppenbalk van het Center op Nieuwe groep voor administratorniveaus.
 • U kunt in het scherm dat verschijnt een naam invullen voor de nieuwe groep. Klik op OK.
 • Naast de nieuw aangemaakte groep ziet u nu ook de groep Niet ingedeeld.

Administratoniveau Toevoegen.png

Vervolgens gaat u administratorniveaus onderbrengen in een groep door middel van slepen:

 • Klik op de groep Niet ingedeeld. De lijst niet ingedeelde administratorniveaus wordt geopend.
 • Klik op het plusteken voor de naam van het administratorniveaus die u in de nieuwe groep wilt onderbrengen. Houd de linker muisknop ingedrukt.
 • Sleep nu het administratorniveaus naar de nieuwe groep die u hebt aangemaakt. Er verschijnt een logo als u de actie uitvoert.
 • Zodra u de linker muisknop loslaat, is het administratorniveaus in de nieuwe groep ondergebracht.
 • Wilt u het administratorniveaus uit de groep halen, dan sleept u deze terug naar de groep Niet ingedeeld.

Door naar JOIN Admin Gebruikers