JOIN - Release notes

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

JOIN Zaak & Document versie 6.22

Nr. Omschrijving
85918 [ADFS] Problemen met ADFS in combinatie met Azure Applicatie Proxy (AAP)
86155 [JOIN Search] Maak de "Exact zoeken" implementatie ongedaan
85857 [PDF-conversie] Onjuiste verspringing in een naar PDF geconverteerd WORD-document wanneer het document >25 pagina's bevat (Aspose)
84732 [JOIN Search] Wanneer wordt gezocht met ( of ) dan laadt het search resultaat scherm niet correct
81904 [JOIN Admin] Niet alle documenttypen worden getoond bij het tabblad boeken van een "exclusief documentboek" overzicht in JOIN Admin
84616 [JOIN Besluitvorming] Laat toe om de rasterlijn-stijl in te stellen voor tabellen die zijn ingevoegd in tekstblokken voor besluitvorming
84188 [JOIN Besluitvorming] Er wordt geen commentaar aangemaakt "voorstel is aangemaakt door ..." bij het aanmaken van een nieuw besluitvormend document
85401 [Zaaktypen-integratie] Zaaktypen worden dubbel aangemaakt in JOIN bij een specifieke fout in de database
85311 [JOIN Search] De functie "toon/verberg frames" wordt alleen getoond wanneer de optie "filter bar behavior" op "always" staat en niet op "automatic". (Optie in config editor)
85305 Toon een "over ons" functie zodat iedere gebruiker het huidige versienummer van JOIN Zaak & Document kan terugvinden in de applicatie
82494 Verwijder niet langer gebruikte JOIN Samen opties in de config editor
82495 Verwijder niet langer gebruikte Decos Bibliotheekcatalogus opties in de config editor
84181 [JOIN Besluitvorming] Diakrieten in de voorstelparagrafen komen niet mee naar de PDF die wordt gemaakt door JOIN besluitvorming
84983 [Mailbox Manager] Verbeteringen in het uitlezen van (gelaagde tabellen voor het verbeteren van de voorspelling van zaaktypen en documenttypen.
84546 [Audit] MODIFY-auditgegevens worden niet goed weggeschreven als de audit-tabel in een externe database zit
84313 [JOIN Connect] Adres wordt niet juist gesplitst in uitgaande connect events
83645 [Verwijderwizard] Kolominstellingen worden niet correct toegepast in verwijderlijsten (PDF-lijsten)
85044 Maak het mogelijk om vanuit een zaakoverzicht in bulk bestanden samen te voegen en apart op te slaan als zaakdocument per zaak
84784 [Zaakbehandeling] Sta het de zaakbehandelaar toe om een zaakactie over te slaan
84748 [Zaakregistratie] Wijzig de veldnamen voor verwachte einddatum wettelijk en verwachte einddatum service
84736 [Drag & Drop] Annuleer het uploaden volledig wanneer de totale grootte het maximum overschrijdt en maak het mogelijk de maximale grootte van de upload in te stellen
84743 [Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaattabel van het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel
84747 sta toe om de het aantal karakters voor Ngram-analyse (zoeken op delen van woorden) uit te breiden
84746 Sta het gebruiker optioneel toe om een bestandsnaam te wijzigen]]
84745 Verwijder niet de workflowacties wanneer de workflow wordt teruggezet naar een eerder punt in de workflow]]
84744 [Bestanden] Sla aanvullende metadata van het bestand op
84486 Verwijder de licentiecheck bij workflow en itemprofiel import
81599 [JOIN Now] niet alle velden worden met de juiste waarden gevuld wanneer gekozen wordt voor de optie "maak aparte registratie per bestand"
83063 [Zaakrapportages] Bij het genereren van een Nederlandstalige zaakrapportage worden sommige onderdelen weergegeven in het Engels
82960 [Zaakrapportages] Bij het genereren van zaakrapportages wordt soms de melding "Verkeerde combinatie van data: getoond
84417 [Audit] Wanneer een registratie wordt hersteld met de herstelfunctie in JOIN Admin, dan wordt hier geen record voor aangemaakt in de audit
84309 Spelfout in Engelstalig Archiefweergave, "Arhive" miste een 'c': Archive
83867 Het is nog steeds mogelijk om bestanden toe te voegen aan objecten als de bestandentab uitgeschakeld is in JOIN Admin
77135 Als de Werkvoorraad in 3-/4-frame modus gebruikt wordt, blijft een afgehandelde taak vaak zichtbaar in de formulierweergave
83546 Er wordt een foutmelding getoond wanneer het wachtwoord in JOIN wordt gewijzigd
82799 [Download] De downloadfunctie werkt niet bij documentboeken met '&' in de boeknaam
84965 [Zoeken] Maak het mogelijk om de inhoud van PDF bestanden te indexeren zonder Adobe Reader of Adobe IFilter
84090 [JOIN Now] Verkeerde bijlage-omschrijving als de bijlage uit een mail komt waar ook embedded images in zitten
83660 [Zaakrapportages] Het aanmaken van een zaakrapportage lukt niet als de naam van het zaaktype een '/' bevat
83087 [JOIN Connect] Bij het opslaan van een burger of bedrijf kloppen de geretourneerde veldwaarden niet met hoe ze later worden teruggegeven bij het ophalen
84062 [Overzicht] Sub-tabellen in een e-mailoverzicht worden afgekapt na de derde kolom van de bovenliggende tabel
84264 [Werkvoorraad] Toon ook de boekfilters voor acties die aan de gebruiker zijn toegewezen
83490 [Mailbox manager] Beperk de frequentie van uploads van data naar de voorspellings-service (dagelijks ipv iedere 15 minuten)
82632 [Dashboard] in het dashboard is niet de naam van de ingelogde gebruiker zichtbaar bij onderdeel Actief, maar de naam van een andere gebruiker
83870 [Zaak archivering] sta toe om de archiefnominatie te wijzigen in een afgehandelde zaak]]
83775 [Cloud] Redirect lus en probleem met de workflow designer bij sites die SSL offloading gebruiken (decosasp.com)
81851 [JOIN Now] bij het koppelen van een workflow vanaf het huidig tabblad blijft het voortgangsicoon zichtbaar
80678 [JOIN Connect/zaakdocumenten] Bij het ophalen van zaakdocumenten gekoppeld aan een adres wordt de vertrouwelijkheid van de zaak niet in acht genomen
83514 [Koppel bestaand bestand] Het locken van een bestand werkt niet goed in combinatie met de functie "koppel bestaand bestand"
81635 [Koppel bestaand bestand] Maak het mogelijk om de functie "koppel bestaand bestand" uit te schakelen
83415 [Workflow] Computeracties worden niet uitgevoerd als de url alleen uit kleine letters bestaat
82780 [Dossiertabs] wijzig de omschrijving van de historie-knop naar "Tab historie"
83176 Verwijder de optie om Silverlight deepzoom te gebruiken van Portal en uit de config editor
77138 Het scherm van de "verplaats naar"-knop opent traag op een grote Oracle database
83159 [Werkvoorraad] Het is niet mogelijk om een actie toe te wijzen wanneer de actie bij de gebruikersrol in de wacht/opgeschort staat
83123 Ondersteuning voor MSMQ als de MQ achtergrondservice op een andere server draait
83118 [ADFS] Maak onderscheid tussen on-premise en Azure gebruikersgroepen in JOIN Admin
81940 [JOIN Now] De functie "opslaan in JOIN" werkt niet in Groupwise als deze een tweede keer in dezelfde sessie wordt gestart
82635 [JOIN Search] Documenttypen worden meerdere keren getoond in het zijpaneel (filters) van de zoekresultaten
82623 [Audit] Maak een audit record voor ieder gekoppeld document wanneer een adres of dossier wordt verwijderd
82596 [Zaakregistratie] Na het selecteren van een document- of zaaktype worden de invoerinstructies op de velden niet meer getoond
82593 [Zaakrapportages] wanneer de tabel organisatieonderdelen te groot is om correct te tonen in de grafiek, toon alleen de tabel
82580 Randen van velden worden in Google Chrome niet altijd correct weergegeven
82460 [Workflow] Soms worden workflows niet opgestart door de achtergrondservice
82337 [ADFS] De ADFS login werkt niet met Azure Application Proxy (AAP)
75387 [JOIN Besluitvorming] een bijlage die wordt bijgewerkt wordt nog met de vorige versie getoond in de bestandsviewer
81956 [Workflow] Website en Webservice parameters worden niet goed opgeslagen door de workflowdesigner
81324 [Sjablonen]  er wordt standaard een spatie ingevoegd bij gebruik van de invoegfunctie "ALL_LINKDOC"
81301 {JOIN Search] Zorg dat errors vanuit ElasticSearch worden vastgelegd in de errorlog
81062 [Audit log monitor] Monitor afwijkend gedrag op basis
84804 [XML Export] Diverse verbeteringen in de XML export functie
80568 Werk de Google Maps API die gebruikt wordt in de kaarten voor overzichten bij naar de laatste versie
78175 [JOIN Now] De bestandsomschrijving wordt altijd getoond, ook wanneer deze is uitgeschakeld in het standaard bestanden itemprofiel
79454 [JOIN Search] Verbeteringen in de bulk indexer voor het indexeren van bestanden
76959 [Overzichten] Genereer altijd een JOIN-overzicht in Excel in XLSX-formaat
81911 Het is niet mogelijk om een tweede document toe te voegen als de "pop-up niet automatisch sluiten"-optie aanstaat
84781 Als een zaakbehandelaar wil ik de wettelijke einddatum van de zaak gevisualiseerd zien in het "stoplicht" (resterende dagen) zodat direct duidelijk is wanneer de zaak moet worden afgehandeld
53119 Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep