JOIN - Email

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

E-mail

Versturen van e-mail vanuit JOIN Zaak & Document

Vanuit JOIN kunt u een e-mail versturen.

  • Selecteer een Registratie.
  • Klik in de knoppenbalk op E-mail.
  • Vul de gevraagde gegevens in.
  • Klik op E-mail versturen.


Meerdere e-mailadressen worden gescheiden door een ; (puntkomma). Het antwoordadres is standaard uw eigen adres.

File:Tablet_E-mail.png


Opties om gegevens mee te sturen
Optie Functie
Alleen volgnummer en omschrijving   Alleen het onderwerp en het volgnummer van de registratie worden verstuurd.
Alle registratiegegevens Alle registratiegegevens worden met de e-mail meegestuurd.
Snelkoppeling Een hyperlink naar de registratie wordt meegestuurd. De ontvanger moet een gebruiker van Decos zijn.


Opties om bestanden mee te sturen
Optie Functie
Niet meezenden Bestanden worden niet meegestuurd.
Bijsluiten Het bestand wordt als bijlage meegestuurd. Als meerdere bestanden gekoppeld zijn, kan gekozen worden welke bestanden meegestuurd worden.
Snelkoppeling sturen       Hyperlinks naar de gekoppelde bestanden worden meegestuurd. De ontvanger moet een gebruiker van Decos zijn.