Fixi - Instellingen - Categorieën

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

U ziet hier een overzicht van de categorieën van de fictieve gemeente Meervoort:

Overzicht categorieën.png

Nieuwe categorie/categorie aanpassen

Via de knop 'Nieuwe categorie' maakt u een nieuwe categorie aan en kunt het volgende instellen:

Alle velden categorie.png

Naam van de categorie

Hier vult u de naam in van de categorie. In het Fixi formulier zien inwoners in het veld 'Kies het type melding' deze ingevoerde namen:

Lijst categorieën inwoners.png

Is de categorie zichtbaar voor melders (inwoners)

Hier kunt u aangeven of de categorie actief moet staan voor de inwoner.

Zichtbaar voor melders.png

Zodra u dit vinkje uitzet dan wordt de categorie inactief en komt deze in het geel te staan in de lijstweergave van categorieëen:

Inactieve categorie.png

Categorieën die inactief kunnen staan zijn:

  • Stormschade (deze categorie staat alleen aan tijdens stormen)
  • Processierups (deze categorie staat alleen aan tijdens de zomer)
  • Gladheidsbestrijding (deze categorie staat alleen aan tijdens de wintermaanden)
  • Vuurwerkschade (deze categorie staat alleen aan tijdens oud & nieuw)

Standaard zichtbaarheid voor deze categorie 

Per categorie kunt u instellen of het vinkje 'Deel bovenstaande gegevens op de openbare kaart' standaard aan, standaard uit, altijd aan of altijd uit moet staan.

Onderstaande checkbox komt uit het meldingsformulier en kan door de inwoner aangepast worden:

Delen op de openbare kaart.png

Dit zijn de opties die zijn te selecteren:

  • Standaard aan: vinkje 'Deel bovenstaande gegevens op de openbare kaart' staat aan, inwoner kan het uitzetten.
  • Standaard uit: vinkje 'Deel bovenstaande gegevens op de openbare kaart' staat uit, inwoner kan het aanzetten.
  • Altijd uit: Bij het selecteren van de categorie staat er: 'Je melding wordt niet op de openbare kaart getoond en is alleen zichtbaar voor de organisatie.'
  • Altijd aan: Meldingen worden altijd gedeeld op de openbare kaart, waarbij de inwoner niets kan instellen (Deze optie wordt eigenlijk nooit gebruikt)

De categorie 'Overlast/Handhaving' zal u wellicht op standaard uit of altijd uit willen zetten omdat hier vaak gevoelige informatie ingezet wordt door een inwoner (denk aan burenruzies).

Servicenorm op afhandeling

Een gemeente kan een servicenorm hanteren op basis van afhandeling van een melding. Deze servicenorm is per categorie instelbaar. U vult hier het aantal werkdagen in waarin meldingen (in de categorie) afgehandeld moeten zijn.

Servicenorm afhandeling.png

In dit voorbeeld heeft de gemeente drie werkdagen de tijd (weekenden worden niet meegerekend) om de melding af te handelen. Komt de melding op vrijdag 1 januari om 11:00 uur binnen, dan moet deze op woensdag 6 januari om 11:00 uur afgehandeld zijn.

Servicenorm op eerste reactie naar inwoner

Een gemeente kan een servicenorm hanteren op basis van eerste reactie naar de inwoner. Deze servicenorm is per categorie instelbaar. U vult hier het aantal werkdagen in waarin een reactie naar de inwoner gemaakt moet zijn. Dit gaat om een openbare reactie of een reactie naar de melder. Een reactie naar een collega (interne reactie) telt niet voor het halen van de servicenorm.

Servicenorm eerste reactie.png

In dit voorbeeld heeft de gemeente een werkdag de tijd (weekenden worden niet meegerekend) om een reactie te geven naar de inwoner. Komt de melding op vrijdag 1 januari om 11:00 uur binnen, dan moet de reactie (openbaar of naar de melder) gemaakt zijn voor maandag 4 januari om 11:00 uur.

Omschrijving van de categorie

In de omschrijving van de categorie kan een tekst gezet worden, zodat inwoners weten wat er allemaal onder deze categorie te melden is:

Omschrijving categorie - instellingen.png

Dit ziet er dan voor de inwoner als volgt uit:

Omschrijving categorie inwoner.png

Het is ook mogelijk om in de omschrijving hyperlinks naar een website in te zetten, zodat inwoners zelf iets kunnen regelen op een gemeente website (bijvoorbeeld een nieuwe container aanvragen).

Standaard team

Per categorie kan u ook aangeven welk team automatisch ingevuld moet worden bij de workflow van de melding. In onderstaand veld kunt u de teams selecteren die aangemaakt zijn:

Standaard teams categorie.png

Op het moment dat een Fixi melding de categorie Afval heeft, wordt automatisch Team Afval geselecteerd in de dropdown. Behandelaren uit dat team kunnen dan de melding vanuit 'Team meldingen' oppakken.

Om te weten hoe u teams kunt aanmaken, klikt u hier.

Extra veld

Het is per categorie mogelijk om een extra veld toe te voegen aan het formulier. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaker bij de categorie 'Openbare verlichting'.

U kunt via deze knop een extra veld aanmaken:

Exta veld.png

Vervolgens vult u de naam van het extra veld in en de omschrijving van de extra veld. U kunt ook nog aangeven of dit een verplicht veld is of niet:

Extra veld ingevuld.png

Zodra dit extra veld is opgeslagen (door de categorie op te slaan), ziet de inwoner het als volgt wanneer hij/zij de categorie 'Openbare verlichting' selecteert:

Extra veld inwoner.png

Koppeling veld

Op dit moment zijn de volgende koppelingen met leverancieren voor de categorie 'Openbare verlichting' beschikbaar:

  • Nobralux
  • Moon

Op het moment dat de gemeente deze koppeling heeft afgenomen verschijnt er een extra veld bij iedere categorie:

Koppeling veld.png

Zodra u bijvoorbeeld de koppeling Nobralux heeft geselecteerd, kunt u die gebruiken. Advies is om eerst de koppeling te testen op de testomgeving van Fixi.

Volgorde categorieën

De volgorde die bij de instellingen staat, wordt weergegeven bij het veld 'Kies het type melding'. U past het als volgt aan:

Eén regio

Wanneer er één regio gebruikt wordt bij een klant, dan is het mogelijk om met drag en drop de volgorde aan te passen:

Volgorde categorieën.png

Zodra u de volgorde in de juiste volgorde versleept heeft, klikt u op 'Bijwerken' en de volgorde is aangepast. Deze volgorde krijgt de inwoner dan ook te zien in het formulier:

Lijst met categorieën voor inwoners.png

Meerdere regio's

Wanneer u als klant meerdere regio's gebruikt, dan werkt dit anders. Op het moment dat u meerdere regio's heeft, dan komt er een extra veld in de categorie:

Volgorde.png

U vult hier een nummer in. Het hoogste nummer komt bovenaan in de lijst met categorieën te staan. Een overzicht van de categorieën voor een organisatie met meerdere regio's ziet er als volgt uit:

Meerdere regio's.png

De nummers van de volgorde staan rechts naast het standaard team.

Terug naar Instellingen in Fixi