Eidas

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Europees authenticatie systeem

De Europese eIDAS-verordening is ingegaan op 29 september 2018. Vanaf dat moment moeten publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen accepteren binnen de digitale dienstverlening. Deze verplichting geldt o.a. voor organisaties die gebruik maken van DigiD en eHerkenning. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Er worden steeds meer Europese landen toegevoegd aan eIDAS. Voor een accurate lijst van landen die op dit moment worden ondersteund door eIDAS, klik hier!

JOIN e-Formulieren

Op dit moment is JOIN e-Formulieren de enige applicatie van Decos die gebruik maakt van eIDAS. Deze inlogmethode maakt het mogelijk voor mensen die buiten Nederland wonen, om zich te identificeren en op correcte wijze uw online formulier in te kunnen vullen.

eIDAS is niet standaard beschikbaar in e-Formulieren. Om toegang te krijgen tot eIDAS kunt u contact opnemen met uw accountmanager. U kunt hen uiteraard rechtstreeks benaderen of een berichtje achterlaten op https://decos.nl/contact/.

Configuratie in Zaaktypen

Om gebruik te maken van eIDAS in uw formulieren, moet u het formulier aanpassen in zaaktypen. Door een vraag "persoonsinformatie" of "organisatieinformatie" toe te voegen (of aan te passen), worden de bijhorende authenticatie middelen getoond. Standaard is DigiD beschikbaar voor "persoonsinformatie" en eHerkenning voor "organisatieinformatie". Klanten die eIDAS hebben aangeschaft, zullen deze velden als extra optie zien onder beide vraagtypen. eIDAS is namelijk te gebruiken voor zowel personen als organisaties.

Schermafbeelding van Zaaktypen met de vraag over persoonsgegevens waarbij beide inlogmethodes zijn ingeschakeld

Gebruiken op Burgerberichten

De werking van eIDAS in het formulier is hetzelfde als DigiD en eHerkenning. De vraag waarbij eIDAS is ingeschakeld wordt als volgt getoond in de applicatie:

Voorbeeld hoe eIDAS in het e-Formulier wordt getoond

Als gebruikers van het formulier ervoor kiezen om met eIDAS in te loggen, dan worden zij doorverwezen naar een inlogpagina van de Rijksoverheid. Op deze pagina kunnen zij kiezen vanuit welk land zij willen inloggen. Vervolgens worden zij verwezen naar het nationale inlogsysteem van het betreffende land.

Het inlogscherm van Rijksoverheid

Nadat zij succesvol ingelogd zijn, zal er een scherm worden getoond waar de gebruikers kunnen zien welke persoonsgegevens er opgevraagd worden. Afhankelijk van de applicatie kan het mogelijk zijn om bepaalde gegevens niet door te sturen naar de applicatie.

Voorbeeld van de attributen die meegestuurd worden na de succesvolle inlogprocedure

Nadat de inlogprocedure helemaal is afgerond, zullen de opgevraagde persoonsgegevens (waar mogelijk) in de e-Formulieren worden vooringevuld. Ook zal er worden geprobeerd om informatie op te halen uit JOIN, op basis van het unieke persoon/organisatie nummer dat meekomt met de eIDAS inlog.