Decos KCS Taken

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

 Werkvoorraad - Taken
De taken die vanuit het KCS aangemaakt worden, zijn zichtbaar onder de menuoptie Werkvoor-raad -> Taken.

Kiest u voor deze optie, dan krijgt u een zoekscherm waarin u openstaande taken kunt zoeken. U kunt zoeken op:

  • een trefwoord,
  • de naam van een klant,
  • de naam van een behandelaar of
  • een terugbeldatum.

Klik op Enter of druk op Akkoord om de zoekopdracht uit te voeren.

Image:Zoek_Taken.png

Geavanceerd zoeken

U kunt ook geavanceerd zoeken. U heeft dan de mogelijkheid om uw zoektermen te verfijnen. Wilt u zoeken op een vraag of een behandelaar dan kunt u aangeven: bevat, begint met en is gelijk aan. Bij het type taak kunt u kiezen uit terugbelnotitie, afspraak of taak. En in de datum-velden kan de zoekopdracht verfijnd worden met de opties groter dan – kleiner dan – gelijk aan – gelijk aan en kleiner dan – gelijk aan en groter dan. U kunt meerdere zoekingangen tegelijk invoeren.

Alle taken

Kiest u voor Alle taken dan krijgt u een overzicht van de taken die nog niet in behandeling zijn. Als de lijst lang is, kunt u een zoekterm in de filterbalk invoeren en een zoekopdracht uitvoeren. U kunt ook een sortering in de lijst aanbrengen door op een van de kolomhoofden te klikken. Met behulp van de pijltjes op uw toetsenbord kunt u door de lijst navigeren. Bij de taak van uw keuze klikt u op de knop Lees meer…. of u drukt op Enter.

De gegevens van de betreffende taak worden weergegeven in de basiskolom. Dit zijn de gege-vens die ingevoerd zijn bij het aanmaken van een terugbelnotitie of het verzoek om een afspraak te maken. De gerelateerde gegevens worden weergegeven in de overige kolommen.

Door te kiezen voor de optie Wijs aan mij toe, neemt u de taak in behandeling. U krijgt een melding: Taak is succesvol toegewezen. Als u een taak in behandeling wilt nemen van een per-soon die is overleden nadat de taak is aangemaakt, krijgt u daarvan een melding.

Mijn taken

Op de hiervoor beschreven manier kunt u een taak in behandeling nemen. U kunt ook via het zoekscherm een overzicht krijgen van de taken die u eerder in behandeling heeft genomen maar nog niet afgerond zijn. Als de lijst lang is, kunt u een zoekterm in de filterbalk invoeren en een zoekopdracht uitvoeren. U kunt ook een sortering in de lijst aanbrengen door op een van de kolomhoofden te klikken. Met behulp van de pijltjes op uw toetsenbord kunt u door de lijst navigeren. Bij de taak van uw keuze klikt u op de knop Lees meer…. of u drukt op Enter.

Behandelen van taken

Heeft u bij de taak van uw keuze op Lees meer…. gedrukt, dan verschijnt links de basiskolom met de relevante gegevens voor deze taak. Daarnaast worden kolommen met gerelateerde gegevens weergegeven.
In de basiskolom staat een vak Behandelen. Door hierin te klikken, verschijnt een scherm waarin u de resultaten van uw actie kunt invoeren. Door op de knop Opslaan te klikken wordt de taak afgehandeld.

Onderaan de basiskolom staan drie grote grijze knoppen. Dit zijn de opties die door u het meest gebruikt zijn. Klik op een van de knoppen om de optie uit te voeren. Voor alle opties klikt u bovenaan de basiskolom op de pijl en er wordt een keuzemenu zichtbaar.Bestand:Keuzemenu Taken.png


Behandelen

Geeft een scherm waarin de resultaten van uw actie ingevoerd kunnen worden. Klik op Opslaan om de taak af te handelen.

Bewerken

Geeft de mogelijkheid om de gegevens van de gekozen taak aan te passen. Door deze optie te kiezen verschijnt hetzelfde invoerscherm als bij het aanmaken van een terugbelnotitie. Voor een beschrijving van deze functionaliteit, verwijzen wij u naar het betreffende hoofdstuk in deze handleiding.

Aantekening toevoegen

Geeft u de mogelijkheid een extra aantekening toe te voegen. Deze optie geeft u een scherm waarin u een tekst kunt invoeren. In het rechter gedeelte van dit scherm kunt u een aantekening toevoegen voor een collega. Plaats een vinkje voor Taak aanmaken en vervolgens kunt u de naam van een collega selecteren voor wie deze taak bestemd is. Indien van toepassing kunt u een einddatum aan de aantekening meegeven. Ook heeft u de mogelijkheid om een notifica-tiebericht te sturen naar uw afdeling of naar uzelf. Kiest u ervoor om een Notificatiebericht te versturen, dan krijgt de persoon/afdeling die u geselecteerd heeft bij het opstarten van het KCS dit bericht op het scherm.
Om de aantekening vast te leggen klikt u op Opslaan.

Verbeterpunt melden

Komt u in het KCS iets tegen dat niet correct is, dan kunt u het via de optie Verbeterpunt melden doorgeven. Kies deze optie en voer het verbeterpunt in. Veelal zal uw applicatiebeheerder ingesteld hebben welke collega inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit deel van het KCS en de naam van de betreffende collega is automatisch geselecteerd. Is dit niet ingesteld, dan klikt u op het vergrootglas achter het veld Stuur naar. Selecteer dan de juiste collega.
Druk op Opslaan om het verbeterpunt te melden.

Niet voor mij

Geeft de mogelijkheid om de taak terug te plaatsen in de algemene werkvoorraad. U kunt aan-geven wat de reden is voor deze keuze.

Opnieuw toewijzen

Kiest u deze optie, dan heeft u de mogelijkheid om de taak aan een collega toe te wijzen. U kunt dan ook aangeven wat de reden is voor deze keuze.

Wijs aan mij toe

Met deze optie geeft u aan deze taak te gaan behandelen en is het ook voor collega’s zichtbaar dat de betreffende taak een behandelaar heeft.

Koppel

Kiest u in het keuzemenu voor Koppel, dan heeft u de mogelijkheid om de geselecteerde taak te koppelen aan een registratie in een andere bron van het KCS.
Met behulp van het uitrolpijltje selecteert u de bron waar u de taak aan wilt koppelen. Door vervolgens op het vergrootglas te klikken, kunt u in die bron de juiste registratie zoeken waaraan u wilt koppelen. Door op Opslaan te klikken wordt de koppeling vastgelegd.

Ontkoppel

Zijn er koppelingen tot stand gebracht die niet langer van toepassing zijn, dan kiest u in het keuzemenu voor Ontkoppel. U krijgt dan een overzicht van alle bestaande koppelingen en door vinkjes voor een koppeling te verwijderen wordt deze ongedaan gemaakt.

Taak route

Geeft een volledige audittrail van deze taak (overzicht van de genomen stappen).

Verwijderen

Door deze optie te selecteren wordt de taak (definitief) verwijderd uit het KCS.