Decos KCS Locatie

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Locatie

Hebt u een zoekopdracht via de snelmenu opties Organisatie, Persoon, Zaak of Document uit-gevoerd, dan is een van de kolommen die weergegeven wordt de kolom Locatie. In de kolom worden de gegevens gepresenteerd die ontleend worden aan het systeem voor geo-informatie dat door uw organisatie gebruikt wordt.

Eén locatie wordt weergegeven in het grijze vlak, eventuele andere locaties worden eron-der weergegeven. Door te drukken op de pijltjes op uw toetsenbord of te klikken op de pijltjes onderaan de kolom kunt u een andere locatie in het grijze vlak selecteren. Klikt u op Lees meer…, dan wordt de betreffende locatie weergegeven in de basiskolom zoals in de afbeelding links. Er verschijnt dan een land-kaart van de betreffende locatie. U kunt door aan de linkerzijde op het plus- of minteken te klikken in- of uitzoomen op de kaart.
Met behulp van de knop “Openen in volledig scherm” wordt de kaart op uw gehele beeld-scherm weergegeven.

Bestand:Locatie.png


Via de knop “Kaartlagen” kan op de kaart weergegeven worden welke Decos zaken in het gebied beschikbaar zijn, en ook worden gebouwen, huisnummers, straatnamen weergegeven.
Klikt u op een van de zaken die op de kaart met rode stippen worden weergegeven, dan worden onder de landkaart de betreffende zaken weergegeven. Door op een van de zaken te klikken, wordt deze weergegeven samen met de gerelateerde gegevens.

Bovenaan de kolom Locatie kan via het pijltje gekozen worden voor een drietal andere opties: Notitie toevoegen - Koppel - Ontkoppel.

Bestand:Keuzemenu Locatie.png
Aantekening toevoegen


Met deze optie krijgt u een scherm waarin u naar keuze tekst kunt invoeren.

Bestand:Aantekening Toevoegen Locatie.png


In het rechter gedeelte van dit scherm kunt u een taak aanmaken voor een collega. Plaats een vinkje voor Taak aanmaken en klik op het vergrootglas achter het veld Behandelaar. Vervolgens kunt u de naam van een collega selecteren voor wie deze taak bestemd is. Indien van toepassing kunt u een einddatum aan deze aantekening meegeven. Ook heeft u de mogelijkheid om een notificatiebericht te sturen naar uw afdeling of naar uzelf. Kiest u ervoor om een Notificatiebericht te versturen, dan krijgt de persoon/afdeling die u geselecteerd heeft bij het opstarten van het KCS dit bericht op het scherm.
Om de aantekening vast te leggen klikt u op Opslaan.

Verbeterpunt melden


Komt u in het KCS iets tegen dat niet correct is, dan kunt u het via de optie Verbeterpunt melden doorgeven. Kies deze optie en voer het verbeterpunt in. Veelal zal uw applicatiebeheerder ingesteld hebben welke collega inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit deel van het KCS en de naam van de betreffende collega is automatisch geselecteerd. Is dit niet ingesteld, dan klikt u op het vergrootglas achter het veld Stuur naar. Selecteer dan de juiste collega en druk op Opslaan om het verbeterpunt te melden.

Koppel


Kiest u in het keuzemenu voor Koppel, dan heeft u de mogelijkheid om de geselecteerde locatie te koppelen aan een registratie in een andere bron van het KCS.
Met behulp van het uitrolpijltje selecteert u de bron waar u de informatie aan wilt koppelen. Door vervolgens op het vergrootglas te klikken, kunt u in die bron de juiste registratie zoeken waaraan u wilt koppelen. Door op Opslaan te klikken wordt de koppeling vastgelegd.

Ontkoppel


Zijn er koppelingen tot stand gebracht die niet langer van toepassing zijn, dan kiest u in het keuzemenu voor Ontkoppel. U krijgt dan een overzicht van alle bestaande koppelingen en door vinkjes voor een koppeling te verwijderen wordt deze ongedaan gemaakt.