Decos D5 Applicatiescherm

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Applicatiescherm

Nadat u in het portaal de optie Applicatie geselecteerd heeft verschijnt het Applicatiescherm. Hier vindt u drie frames:

  • Het Menu
  • De Lijst
  • Het Registratiescherm

Het Menu

Toont de verschillende deelvensters zoals die in Decos D5 worden gebruikt. Elk deelvenster bevat mappen en/of bestanden. Welke deelvensters en mappen u ziet in het Menu is afhankelijk van de rechten die u hebt gekregen van uw applicatiebeheerder. Het Menu bestaat uit twee delen. Het bovenste gedeelte is het Menu dat hoort bij het actieve deelvenster dat u geselecteerd heeft. Het onderste gedeelte bestaat uit de alle beschikbare deelvensters, waarbij de actieve een afwijkende kleur heeft. Er is altijd 1 deelvenster actief. Om van deelvenster te wisselen klikt u op een niet-actief venster.

De Lijst

Geeft de inhoud van een geselecteerde map uit het Menu weer, bijvoorbeeld de documenten uit het documentboek Post uit. De gegevens worden in rijen onder elkaar gepresenteerd en kunnen op verschillende manieren worden gesorteerd.

Het Registratiescherm

Vertoont de gegevens van het in de Lijst geselecteerde bestand. Het registratiescherm bevat verschillende tabbladen. Per tabblad kunt u gegevens inzien, wijzigen en invoeren (afhankelijk van de aan u toegekende rechten).

Registratiescherm.png

Klik linksboven op het Decos logo om weer terug te keren naar het portaal.

Bovenaan de Lijst staan drie functieknoppen die altijd worden weergegeven, ongeacht waar u aan het werk bent in de applicatie. De functie van deze knoppen is:

Knop Functie
Bestand:Portaal zoeken.png Uitgebreid zoeken in de gehele applicatie.
Bestand:Portaal Instellingen.png Persoonlijke instellingen.
Bestand:Portaal Help.png Geeft de helpfunctie voor de applicatie.

Het uitgebreid zoeken in Decos wordt elders in deze handleiding beschreven. Klikt u op de knop Persoonlijke instellingen dan kunt u een aantal zaken instellen die uitsluitend voor uzelf zichtbaar zijn. De opties zijn:

Instelling Functie
Taalkeuze Klik op het vlaggetje van uw keuze om de applicatie in een andere taal weer te geven.
Aantal regels in de Lijst Met behulp van het uitrolpijltje bepaalt u of er 10, 20 of 50 regels weergegeven moeten worden in de Lijst.
Weergave - archief / productie Met behulp van het uitrolpijltje kan gekozen worden of in de productieweergave gewerkt wordt of reeds gearchiveerde registraties bekeken kunnen worden. .
Bestandsviewer in 4-frame modus Beschikt u over bulkscanrechten of over full user rechten, dan geeft u hier aan of u de applicatie als 3 of 4-frame weergegeven wilt hebben. Geen vinkje is 3-frame, wel een vinkje is 4-frame.
Toon voorbeeldafbeelding Door hier een vinkje te plaatsen ziet u naast iedere registratie een miniatuurafbeelding van een gekoppeld bestand.
Toon EML-bestanden Plaats hier een vinkje om bestanden van dit type weer te geven.
Toon MSG-bestanden Plaats hier een vinkje om bestanden van dit type weer te geven.
Persoonlijke e-mail ondertekening Iedere e-mail die u vanuit Decos verstuurt wordt voorzien van deze ondertekening.

Het Menu

Het Menu bevat vijf deelvensters. Deze deelvensters zijn Beheer, Favorieten, Registraties, Werkvoorraad en Overzichten. Door in het onderste gedeelte van het Menu een van de deelvensters te selecteren, wordt in het bovenste deel van het Menu de inhoud zichtbaar.

Bestand:Applicatiescherm Menu.png

Door op het plusteken voor een map in het Menu te klikken, wordt een structuur van submappen zichtbaar. Klik op een submap om de inhoud te openen. Klikt u op een minteken voor een submap, dan wordt deze weer verborgen.

Elders in deze handleiding vindt u een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden van de verschillende onderdelen van het Menu.

De Lijst

In de Lijst worden registraties uit een geselecteerd boek in rijen weergegeven. Er worden standaard tien registraties weergegeven en u kunt naar de volgende 10 registraties gaan door gebruik te maken van de navigatieknoppen.

Kolomnamen

Bestand:Applicatiescherm Kolomnamen.png

Boven iedere kolom staat de kolomnaam. U kunt op elke kolom sorteren door op de kolomnaam te klikken. Als het sorteerteken naar beneden wijst, wordt van boven naar beneden gesorteerd. Klikt u nogmaals op de kolomnaam, dan zal het sorteerteken naar boven wijzen en de sortering van beneden naar boven plaatsvinden.

Kolombreedte

De kolombreedte kunt u zelf aanpassen door middel van schuiven. Zodra u met de muis de overgang van twee kolommen aanwijst, verandert deze in Bestand:Pijlen.png. Klik dan op de linker of rechter muisknop en u kunt de kolombreedte aanpassen.

Boven de kolommen

Bestand:Applicatiescherm Contracten.png

Midden boven de Lijst ziet u de naam van het boek dat door u geselecteerd is. Rechtsboven ziet u hoeveel pagina's met registraties de Lijst bevat (in het voorbeeld is pagina 1 van in totaal 2 pagina's geselecteerd). Hier kunt u een paginanummer invoeren; na Enter verschijnt de door u gewenste pagina op het scherm. En naast deze pagina aanduiding zijn navigatieknoppen te vinden waarmee u snel van Lijstpagina kunt wisselen. De functie van deze knoppen is:

Knop Omschrijving
Bestand:Applicatiescherm Eerst.png Ga naar de eerste pagina van de Lijst
Bestand:Applicatiescherm Vorige.png Ga naar de vorige pagina
Bestand:Applicatiescherm Volgende.png Ga naar de volgende pagina
Bestand:Applicatiescherm Laatst.png Ga naar de laatste pagina van de Lijst

Links bovenaan de Lijst bevindt zich de knoppenbalk. Deze wordt gebruikt voor specifieke functies binnen de Lijst. De functies van links naar rechts:

Knop Omschrijving
Bestand:Applicatiescherm Geavanceerd Zoeken.png Geavanceerd zoeken
Bestand:Applicatiescherm Overzicht.png Maak een overzicht
Applicatiescherm Miniatuurweergave.png Geef miniatuurweergave
Bestand:Applcatiescherm RSS feed.png RSS feed
Bestand:Applicatiescherm Favorieten.png Voeg toe aan favorieten
Bestand:Portaal zoeken.png Zoeken in de gehele applicatie
Bestand:Portaal Instellingen.png Persoonlijke instellingen
Bestand:Portaal Help.png Open de Help-functie

Filterbalk

Binnen de Lijst kunt u via de filterbalk snel een registratie opzoeken of een selectie maken in een boek. De filterbalk is altijd beschikbaar in de Lijst.

Bestand:Applicatiescherm Filterbalk.png

Om binnen de Lijst te zoeken (filteren) volgt u deze stappen:

  • Selecteer een document-, adres-, contactpersonen- of dossierboek dat een aantal registraties bevat;
  • Vul in de filterbalk één of meerdere zoekwoorden in;
  • U kunt ook op datum zoeken en gebruik maken van de groter dan en kleiner dan tekens. Bijvoorbeeld: >01/01/2013 geeft alle documenten die na 1 januari 2013 zijn aangemaakt. In het hoofdstuk Zoeken vindt u meer tips die u kunt gebruiken bij het zoeken via de filterbalk;
  • Druk op Enter;
  • De applicatie zoekt nu naar de gewenste registratie(s) op basis van de ingevulde zoektermen. De weergave van het zoekresultaat wordt op dezelfde wijze in het scherm getoond als de weergave van de volledige Lijst;
  • Als uw filteractie geen resultaten heeft opgeleverd, blijft de Lijst leeg. U krijgt in het Registratiescherm de melding Geen items geselecteerd;
  • Wilt u de zoektermen verwijderen, dan klikt u op de knop Bestand:Applicatiescherm Anulleren.pngvoor de filterbalk. Dan wordt weer de gehele inhoud van het geselecteerde boek getoond.

Zijn in de Filterbalk een of meerdere velden grijs gekleurd en niet invulbaar, dan betekent dit dat u in een boek werkt met extreem veel registraties. Om een goede performance van het systeem te garanderen heeft uw administratiebeheerder er voor gekozen om niet alle velden beschikbaar te stellen als zoekveld.

[File:Applicatiescherm_Zoekbalk.png]

Ziet u bij een van de velden in de filterbalk een uitrolpijltje zoals in onderstaande schermafdruk, dan heeft u in het Menu een zogenaamd hoofdboek geselecteerd. Is dit uitrolpijltje aanwezig, dan kunt u een zoekterm in de filterbalk invullen, en vervolgens doorzoekt u alle subboeken die bij dit hoofdboek horen. Wilt u slechts 1 subboek doorzoeken, dan kunt u het betreffende boek via het uitrolpijltje selecteren.

Bestand:Applicatiescherm Zoekbalk Boeken.png

Meer informatie over zoeken vindt u bij het hoofdstuk Zoekmenu

Geavanceerd Zoeken

De optie Geavanceerd zoeken in de knoppenbalk van de Lijst maakt het mogelijk om alle aanwezige tabbladen van dit boek te doorzoeken. Ook kan gezocht worden op combinaties.

U klikt in de knoppenbalk van de Lijst op Geavanceerd zoeken Bestand:Applicatiescherm Geavanceerd Zoeken.png.

U krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien. Klik op de dubbele pijltjes voor het gewenste tabblad en vul een zoekterm in. U kunt zoektermen bij meerdere tabbladen invullen. Door op Enter op het toetsenbord of OK te klikken wordt de zoekopdracht uitgevoerd.

Bestand:Applicatiescherm Geavanceerd Zoeken Groot.png

Het resultaat van uw zoekopdracht verschijnt in de Lijst.

Het is ook mogelijk om gelaagd te zoeken. Nadat u geavanceerd gezocht heeft, kunt u in het gevonden resultaat verder zoeken met de gewone filter. Andersom kunt u ook eerst met de gewone filter een selectie maken, en daarna binnen het gevonden resultaat geavanceerd zoeken.

Het Registratiescherm

Het Registratiescherm toont de gegevens van de registratie die u in de Lijst heeft geselecteerd. Hier maakt u nieuwe registraties van documenten, adressen en boeken. U kunt gegevens invoeren in tekstvelden, waarden kiezen uit tabellen, gegevens bewaren en wijzigen, etc.

Bestand:Applicatiescherm Registratiescherm.png

Meer informatie over de Sneltoetsen