Decos D5 Admin E-mailbeheer

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

E-mailbeheer

De map E-mailbeheer is alleen zichtbaar in de Navigatie als de e-mailkoppeling is geïnstalleerd!

Op deze plaats kunt u als administrator de Decos mailbox instellen. De Decos mailbox is een speciaal e-mailadres waar gebruikers e-mail naar kunnen verzenden die geregistreerd moet worden. U selecteert deze map om de standaard mailserver voor de Decos mailbox in te stellen. U vult hiervoor het volgende in:

  • het e-mailadres
  • de naam zoals die getoond wordt in e-mails
  • de mailboxnaam
  • het IP-adres van de mailserver
  • een wachtwoord

De mail-server die gebruikt wordt voor Decos D5 moet IMAP4 ondersteunen

Als u een andere server gebruikt voor uitgaande e-mail, moet u de naam of het IP-adres van de uitgaande mailserver (SMTP server) instellen in het bestand ‘decosemail.ini’ op de server. Dit doet u als volgt:

  • Open via C:\Program Files\DecosAdmin het bestand decosemail.ini.

Boven in het bestand decosmail.ini vindt u de volgende regels: [decosemail] host= <adres van de IMAP4 server als de e-mailkoppeling eerder actief is geweest>;

  • Voeg onder host= een nieuwe regel toe:

smtphost= <gevolgd door de naam of het IP – adres van de server voor uitgaande e-mail>; Bijvoorbeeld: Smtphost=195.121.235.157 <als het IP – adres van uw SMTP server 195.121.235.157 is>.

  • Klik op de knop Opslaan.