Zaaktypen.nl Support

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

[bewerken] Support

Voor de meest recente informatie over JOIN Zaaktypen.nl kunt u onze website bezoeken: www.decos.nl

Wilt u meer informatie over de Decos producten, dan kunt u e-mailen naar info@decos.nl

Hebt u een vraag, dan adviseren wij u eerst de Knowledge base op onze website te raadplegen. Mocht u hier het antwoord op uw specifieke vraag niet aantreffen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support. Het e-mailadres is customersupport@decos.com Hiervoor dient u te beschikken over een geldig onderhoudscontract.

[bewerken] Update-informatie

[bewerken] 01-09-2016 (versie 2.0.0.160901)

JOIN Zaaktypen

 • 8986 - Autoriseer het BSN-veld per zaaktype
 • 8969 - Introduceer een feedbackfunctie in JOIN Zaaktypen
 • 8954 - Voeg een boolean eigenschap "externe status" toe aan het statustype
 • 8941 - Vervolgzaken worden niet gestart als er een nieuwe versie van het zaaktype wordt gepubliceerd
 • 8677 - Verwijderde besluiten worden nog steeds toegepast na synchronisatie
 • 8657 - Checklist blijft zichtbaar in de samenvatting als deze wordt verplaatst naar de eerste status (of als de eerste status wordt verwijderd)
 • 8621 - Bij het filteren wordt het verkeerde menu getoond
 • 8387 - Veldbreedte voor nummers is vergroot, zodat drie cijfers ook goed leesbaar zijn

JOIN E-formulieren

 • 8964 - Gebruik van meerdere betaalopdrachten om verschillende prijzen te hanteren in een formulier
 • 8963 - Volgende vraag van een beslissing wordt direct getoond op het scherm ipv op volgende scherm.
 • 8943 - Mogelijkheid om numerieke waarden af te dwingen in invoervelden
 • 8836 - Prefill met DigiD activeren zorgt voor vaste instellingen in persoonsblok

[bewerken] 07-06-2016 (versie 2.0.0.160607)

JOIN Zaaktypen

 • 8914 - Vergroot de zaaktype-eigenschap "Naam product" van 80 naar 250 karakters.
 • 8898 - Zaaktypen worden ten onrechte uitgeschakeld als een vorige versie verloopt.
 • 8834 - Problemen met de maximum lengte van velden in Zaaktypen.
 • 8821 - Gedeactiveerde tabelwaarden worden opnieuw toegevoegd door de Zaaktypen-integratie service.
 • 8715 - Maak een optie om een lijst zaaktypen te exporteren naar excel.
 • 8701 - Maak het mogelijk om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te maken.
 • 8688 - Voeg de eigenschap opschorttermijn toe aan het zaaktype en pas deze toe in JOIN Zaak
 • 8584 - Toon de gekoppelde zaaktypen per behandelaar.
 • 8628 - Diverse voorbereidingen voor JOIN Besluitvorming

JOIN E-formulieren

 • 8928 - Probleem met het cachen van tabellen
 • 8873 - Sla wijziging op als je op de 'Bekijk het formulier om te testen' knop drukt.
 • 8840 - Het is mogelijk om een kopie te maken van een bestaand webformulier voor hergebruik.
 • 8838 - Mogelijkheid om de voorgedefinieerde antwoorden horizontaal of verticaal te presenteren.
 • 8837 - Bij het persoon-blok kan gekozen worden of de inhoud opgeslagen wordt als adresregistratie.
 • 8666 - De teksten op de bevestigingspagina kunnen bewerkt worden via JOIN Zaaktypen.

[bewerken] 05-04-2016 (versie 2.0.0.160405)

Zaaktypen.nl

 • 8314 - Sta toe om een macro en standaardwaarde in zaakkenmerken vast te leggen
 • /74031 - De tabel “model” toont nummers in plaats van tekstwaarden
 • 8492 - Maak het mogelijk voor beheerders om IP-adressen toe te staan
 • 8652 - Voorkom HTML injectie in de titel van documenten en vragen
 • 8628 - Voorbereidingen voor JOIN Besluitvorming

E-formulieren

 • 8423 - Validatie op datumvelden doorgevoerd in (datum)bereik
 • 8666 - Maak het mogelijk om de teksten op de bevestigingspagina te bewerken vanuit JOIN Zaaktypen
 • 8696 - Vraagtype Persoonsinformatie heeft meer mogelijkheden
 • 8750 - Maak het mogelijk om tabelwaarden op volgorde te zetten
 • 8751 - Maak het mogelijk om een webformulier te beëindigen zonder dit te verzenden
 • 8775 - Introduceer een nieuw vraagtype “organisatieblok”

[bewerken] 29-01-2016 (versie 2.0.0.160129)

Zaaktypen.nl

 • 8597 - Maak het mogelijk om verwijderde zaakkenmerken opnieuw te gebruiken in het zaaktype itemprofiel
 • 1565 - Resultaten gekoppeld aan meerdere zaaktyperelaties zijn niet te kopieren
 • 8456 - Zaaktyperelatie wordt niet verwijderd als 1 van de 2 zaaktypen wordt verwijderd
 • 8482 - Verbeter de integratie met sjablonen in het zaaksysteem
 • 215 - Wanneer een zaakkenmerk wordt opengeklapt, wordt het scherm niet volledig getoond

E-formulieren

 • 8609 - Introduceer de mogelijkheid om de volgorde va tabelwaarden aan te passen
 • 8388 - Bij het importeren van een gedeeld zaaktype wordt ook de formuliergegevens gekopieerd

[bewerken] 03-12-2015 (versie 2.0.0.151203)

Zaaktypen.nl

 • 8061 voeg een veld "controleer zaak" als een resultaateigenschap en introduceer optioneel een extra workflow stap na resultaatkeuze om de zaak te controleren
 • 8515 - Autorisaties kunnen niet gekozen worden als de lijst te groot is
 • 1449 - Checkbox in lijst kan niet worden uitgevinkt

E-formulieren

 • 8346 - Maak de hoogte van het inklap-paneel van een vraagtype in Zaaktypen.nl dynamisch

[bewerken] 03-11-2015 (versie 2.0.0.151103)

Zaaktypen.nl

 • 8446 - Voorkom dat beschermde zaaktypen van externe partijen niet-beschermde zaaktypen overschrijven
 • 8386 - Voeg de rol "behandelaar" toe aan de externe applicatie
 • 8445 - Zaaktypen die worden gepushed, worden soms naar de verkeerde omgeving gepushed
 • 1391 - Zaaktypen.nl werkt niet overal goed in Microsoft Edge browser
 • 8353 - Voeg taalkeuze EN/NL toe aan zaaktypen.nl

E-formulieren

 • 8346 - Maak de hoogte van het inklap-paneel van een vraagtype in Zaaktypen.nl dynamisch
 • 8344 - Mogelijkheid om ingevulde formulieren in test- en/of in productie omgeving uit te laten komen.
 • 8343 - Mogelijkheid om introductietekst van webformulier te bewerken
 • 8454 - Performanceprobleem wanneer een e-formulier definitie wordt opgevraagd door burgerberichten.nl
 • 8452 - Maak het mogelijk om vragen over te slaan en het formulier te beëindigen

[bewerken] 01-10-2015 (versie 2.0.0.151001)

Zaaktypen.nl

 • 1353 - De rappeltermijn kan niet leeggemaakt worden bij synchronisatie met IController
 • 8265 - De kolom waarop wordt gesorteerd wordt verkeerd onthouden
 • 8283 - Het is niet mogelijk om de verplicht-checkbox van een check in een checklist aan/uit te vinken in Chrome
 • 8309 - Maak het mogelijk om zaakattributen optioneel te kopieren van hoofd- naar deel-/vervolgzaak en maak dit configurabel vanuit zaaktypen.nl
 • 8310 - Vraag om bevestiging bij het verwijderen van een gebruiker
 • 8311 - De oorspronkelijke gebruiker wordt verwijderd als een nieuwe gebruiker met een duplicaat e-mailadres wordt opgevoerd
 • 8353 - Voeg taalkeuze EN/NL toe aan zaaktypen.nl

E-Formulieren

 • 58 - Belisbomen voor het laten zien of weglaten van bepaalde vragen
 • 8221 - Vraagvolgorde bij documenten kan niet worden aangepast vanuit het zaaktype
 • 8343 - Mogelijkheid om introductietekst van webformulier te bewerken

[bewerken] 12-08-2015 (versie 2.0.0.150812)

Zaaktypen.nl

 • 8114 - Introduceer een voortgangsindicatie bij het zoeken naar gedeelde zaaktypen
 • 8192 - Sta het toe om een standaard workflow te koppelen aan een documenttype
 • 8264 - Externe applicaties moeten niet geforceerd starten met een hoofdletter
 • 8272 - Maak de Zaaktypen.nl web services ook beschikbaar via https op poort 443
 • 8273 - Objecten worden niet gekoppeld als de blauwe selectieachtergrond nog niet is verschenen
 • 8279 - Bij het doorklikken van de pagina's in zaaktypen toont op den duur een wit scherm
 • 8114 - Introduceer een voortgangsindicatie bij het zoeken naar gedeelde zaaktypen

E-Formulieren

 • 8077 - Vraagmogelijkheid voor kaartmateriaal
 • 8178 - Standaard vraagblokken voor persoonsinformatie

[bewerken] 16-07-2015 (versie 2.0.0.150716)

Zaaktypen.nl

 • 8115 - sta 1000-tallen toe in de zaaktype-eigenschappen wettelijke termijn, servicetermijn en verlengtermijn en status-doorlooptijd
 • 8234 - Bij het toevoegen van een checklistitem kun je niet in de correcte regel typen als je klikt op 'check'
 • 7994 - Volgorde van documenttypen op zaaktypeniveau is aangepast
 • 8238 - Externe applicaties worden verdubbeld bij het maken van een nieuwe versie
 • 8214 - Velden archiefactietermijn komen niet correct door vanuit I- controler richting zaaktypen.nl
 • 1331 - Als een zaaktype is gepubliceerd, moet deze in het publicatiescherm uitgegrijsd zijn
 • 1306 - Bij het verwijderen van de hoofdmap worden de submappen niet verwijderd
 • 1316 - Bewerken-knop ontbreekt in zaaktype-scherm
 • 1317 - Het publicatiescherm wordt getoond bij 1 publicatie-omgeving

E-Formulieren

 • 47 - Het gebruik van tijdstippen en perioden is toegevoegd aan het vraagtype 'Datum/tijd'
 • 48 - De optie 'overige' is toegevoegd aan het vraagtype "keuzelijstjes"
 • 8176 - Herhalen van bepaalde vragen op basis van het aantal dat een gebruiker wil
 • 23736 - (de)activeer instellingen op basis van het gekozen vraagtype
 • 24654 - Wijzigingen in instellingen vraagtypen
Persoonlijke instellingen