JOIN Burgerberichten

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

JOIN Burgerberichten is het platform voor inwoners om actuele gegevens over de voortgang van zaken in te zien. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie uit JOIN Zaak & Document. 


Inhoud

[bewerken] Inzien van persoonlijke informatie 

Op de website 'https://www.burgerberichten.nl/[gemeentenaam] is het mogelijk om in te loggen met DigiD. 
Het BSN wordt gecontroleerd in het gegevensmagazijn. Wanneer er een match is tussen het DigiD-BSN en beschikbare gegevens in het gegevensmagazijn worden de persoonlijke gegevens van de persoon getoond. 
Wanneer er geen match is, wordt alleen het BSN getoond zonder persoonlijke gegevens. 

Image:Persoonlijke_informatie.png


[bewerken] Inzien van lopende zaken 

Wanneer een persoon is ingelogd en er zijn in JOIN Zaak en Document zaken gerelateerd aan dit persoon, worden deze getoond. 
Deze zaken moeten voldoen aan de volgende eigenschappen: 

1. De zaak is voorzien van een vertrouwelijkheidaanduiding. Standaard is deze waarde 'Openbaar' en worden alleen zaaktypen met vertrouwelijkheidaanduiding 'Openbaar' op burgerberichten.nl getoond. De instelling hiervan doet u binnen zaaktypen.nl

2. De zaak heeft niemand in het 'Alleen zichtbaar voor' veld. Wanneer dit veld is gevuld, dan wordt deze zaak niet op de PIP getoond. 

Image:Statusinformatie.png


[bewerken] Inzien van details per zaak inclusief documenten 

Wanneer een persoon die is ingelogd doorklikt op de zaak, ziet hij/zij zaakdetails. 
Image:Details_van_zaak.png

Daarnaast worden de documenten getoond op de pagina. 
Documenten worden getoond als deze voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Documenten kennen ook een vertrouwelijkheidsniveau, met een afhankelijkheid van het zaaktype (een openbaar document in een vertrouwelijke zaak wordt dan niet getoond omdat de zaak niet wordt getoond);
  • De vertrouwelijkheid van documenten moet opgenomen zijn in de documentregistratie. Wanneer dit niet zo is, wordt de vertrouwelijkheidaanduiding van documenten niet gebruikt. 
  • Een document wordt alleen getoond als deze een vinkje aan heeft staan om gepubliceerd te worden. Dit kan zijn “afgehandeld”, maar dit kan ook op basis van een ander veld op documentniveau. Hiermee bieden we u de keuze om zelf te bepalen op basis van welke voorwaarde het document wordt getoond (bijvoorbeeld “Ondertekend”).
  • Een document wordt niet getoond als “alleen zichtbaar voor” is ingevuld.

[bewerken] Contact opnemen met de gemeente 

Op de persoonlijke internet pagina staan contactdetails van de gemeente. Het emailadres en het algemene telefoonnummer worden hier getoond zodat de inwoners snel contact kunnen leggen. Persoonlijke instellingen