JOIN - Zoekfunctie

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar introductie

Door het gebruik van het Globale Zoeken' in het portaal kunt u in iedere lijst (dashboard, werkvoorraad, registraties, favorieten) waarin u aan het werk bent een zoekopdracht uitvoeren. Daarmee heeft het "globale zoeken' een vergelijkende werking als de filterfunctie in de Lijst alleen hoeft u bij de 'Zoekfunctie' niet in een bepaald veld te zoeken maar kunt u in de hele lijst zoeken. En dat zonder op ENTER te drukken: bij minimaal 3 karakters wordt de zoekopdracht automatisch uitgevoerd. Wanneer een veld niet in de lijst voorkomt, maar wel in het formulier, dan houdt de globale zoekfunctie hier ook rekening mee houdt.

Waar u bij de Fulltext zoekfunctie onder de 'Meer functie' het hele systeem doorzoekt (inclusief gekoppelde bestanden) zoekt u met 'Globaal zoeken' naar registraties binnen een bepaalde functie (Werkvoorraad) of binnen een geselecteerde lijst (bijvoorbeeld zaken of contracten). Daarnaast kunt u de globale zoekopdracht ook combineren met het doorzoeken van de lijst (het kolomzoeken).

Afbeelding:zoek-functie.png


Er zijn bepaalde zoekmethoden waardoor u de gewenste zoekresultaten krijgt. Van de onderstaande zoekmethoden kunt u de eerste 5 toepassen bij het Globaal Zoeken. De overige functies kunt u gebruiken voor het filteren in de lijst (kolomzoeken).


Zoekmethoden
Manier van invullen Voorbeeld Resultaat
AND Paul AND Veger Beide woorden staan in resultaat: Paul Veger
OR Paul OR Veger Een van de woorden komt voor in het resultaat: Paul Hendriks / Bert Veger
AND NOT Paul AND NOT Veger Eerste woord komt voor in resultaat, tweede niet: Paul Hendriks
Alleen waarde Piet Alles waar Piet in voor komt: Pietersen / De heer Piet Jansen
Datum 1-3-2014 1 maart 2014
Eenvoudige vergelijking > Decos Alle waarden die alfabetisch na Decos komen: Decos Information Solutions / Deelgemeente
Getal > 5 Alle cijfers hoger dan 5: 6 / 7 / 8
Getal >=5 Alle cijfers hoger of gelijk aan 5: 5 / 6 / 7 /8
Getal <> 5 Alle cijfers kleiner dan 5 en groter dan 5: 3 / 4 / 6 / 7 /
Getal < 3 OR > 6 Alle cijfers kleiner dan 3 of groter dan 6: 1 / 2 / 7 / 8
Datum > 1-3-2014 Alle datums na 1 maar 2014: 12 juni 2014 / 30 augustus 2014
Datum Date() Huidige datum
Datum > Date() - 30 De afgelopen 30 dagen
Datum > 1-3-2014 AND < 1-6-2014 Alle datums tussen 1 maart 2014 en 1 juni 2014
Datum 01-2014 Alle registraties met een datum tussen 1 januari t/m 31 januari
IS NULL Toepassing in Filterbalk Het betreffende veld is leeg in alle zoekresultaten
IS NOT NULL Toepassing in Filterbalk Het betreffende veld is ingevuld in alle zoekresultaten
Exacte waarde ="OR" Alle waar alleen het woord OR voorkomt, verder mag er niets in het veld staan


Verder naar Meldingenfunctie

Persoonlijke instellingen