JOIN - Zoekfunctie

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar introductie

Door het gebruik van het Globale Zoeken' in het portaal kunt u in iedere lijst (dashboard, werkvoorraad, registraties, favorieten) waarin u aan het werk bent een zoekopdracht uitvoeren. Daarmee heeft het "globale zoeken' een vergelijkende werking als de filterfunctie in de Lijst alleen hoeft u bij de 'Zoekfunctie' niet in een bepaald veld te zoeken maar kunt u in de hele lijst zoeken. En dat zonder op ENTER te drukken: bij minimaal 3 karakters wordt de zoekopdracht automatisch uitgevoerd. Wanneer een veld niet in de lijst voorkomt, maar wel in het formulier, dan houdt de globale zoekfunctie hier ook rekening mee houdt.

Waar u bij de Fulltext zoekfunctie onder de 'Meer functie' het hele systeem doorzoekt (inclusief gekoppelde bestanden) zoekt u met 'Globaal zoeken' naar registraties binnen een bepaalde functie (Werkvoorraad) of binnen een geselecteerde lijst (bijvoorbeeld zaken of contracten). Daarnaast kunt u de globale zoekopdracht ook combineren met het doorzoeken van de lijst (het kolomzoeken).

Afbeelding:zoek-functie.png


Er zijn bepaalde zoekmethoden waardoor u de gewenste zoekresultaten krijgt. Van de onderstaande zoekmethoden kunt u de eerste 5 toepassen bij het Globaal Zoeken. De overige functies kunt u gebruiken voor het filteren in de lijst (kolomzoeken).


Zoekmethoden
Manier van invullen Voorbeeld Resultaat
AND Paul AND Veger Beide woorden staan in resultaat: Paul Veger
OR Paul OR Veger Een van de woorden komt voor in het resultaat: Paul Hendriks / Bert Veger
AND NOT Paul AND NOT Veger Eerste woord komt voor in resultaat, tweede niet: Paul Hendriks
Alleen waarde Piet Alles waar Piet in voor komt: Pietersen / De heer Piet Jansen
Datum 1-3-2014 1 maart 2014
Eenvoudige vergelijking > Decos Alle waarden die alfabetisch na Decos komen: Decos Information Solutions / Deelgemeente
Getal > 5 Alle cijfers hoger dan 5: 6 / 7 / 8
Getal >=5 Alle cijfers hoger of gelijk aan 5: 5 / 6 / 7 /8
Getal <> 5 Alle cijfers kleiner dan 5 en groter dan 5: 3 / 4 / 6 / 7 /
Getal < 3 OR > 6 Alle cijfers kleiner dan 3 of groter dan 6: 1 / 2 / 7 / 8
Datum > 1-3-2014 Alle datums na 1 maar 2014: 12 juni 2014 / 30 augustus 2014
Datum Date() Huidige datum
Datum > Date() - 30 De afgelopen 30 dagen
Datum > 1-3-2014 AND < 1-6-2014 Alle datums tussen 1 maart 2014 en 1 juni 2014
Datum 01-2014 Alle registraties met een datum tussen 1 januari t/m 31 januari
IS NULL Toepassing in Filterbalk Het betreffende veld is leeg in alle zoekresultaten
IS NOT NULL Toepassing in Filterbalk Het betreffende veld is ingevuld in alle zoekresultaten
Exacte waarde ="OR" Alle waar alleen het woord OR voorkomt, verder mag er niets in het veld staan


U kunt ook nog complexere zoekopdrachten geven door AND en OR te combineren. Houd er wel rekening mee dat AND voorrang heeft op OR.
De zoekopdracht "Paul AND Veger OR Hendriks" wordt uitgevoerd als "(Paul AND Veger) OR Hendriks" en dus naar resultaten waar Hendriks in voorkomt, of zowel Paul als Veger.


Verder naar Meldingenfunctie

Persoonlijke instellingen