Decos KCS Admin Privilegesets

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

[bewerken] Inleiding

File:Admin_Knop_Privilegesets.png

Door op de knop Privilegesets te klikken, kunt u sets met rechten definiëren die u wilt geven aan

gebruikers en gebruikersgroepen.

[bewerken] Hoe werkt het?

Het scherm Privilegesets bestaat uit drie delen:

1. Linksboven kunt u een privilegeset zoeken.

2. Linksonder bevindt zich het overzicht van geselecteerde privilegesets en kunt u een nieuwe

set aanmaken.

3. Rechts kunt u privileges van een set toekennen en / of wijzigen.

Door op de rode tab rechtsboven te klikken, komt u weer in het hoofdscherm voor applicatiebeheer.

File:Admin_Privilegesets.png

Om een nieuwe set aan te maken, klikt u in het deel linksonder op de knop Nieuwe set. In het scherm

dat verschijnt vult u een naam in die u aan deze privilegeset wilt geven. Klik op Akkoord om de naam

vast te leggen. De naam en datum wordt toegevoegd.

Vervolgens ziet u in het rechterdeel van het scherm details van deze privilegeset. Omdat de set

nieuw is, zijn er nog 0 privileges toegekend en zijn er nog geen gebruikers en/of gebruikersgroepen

gekoppeld. U klikt op de knop Wijzig privileges en het onderstaande scherm verschijnt.

Per kolom kunt u aangeven welke privileges er wel of niet moeten gelden. In iedere kolom vindt u een

overzicht van functies / rechten en per functie kunt u aanvinken of dit wel of niet mogelijk dient te

zijn. Een groen vinkje betekent “wel rechten”; een rood vinkje betekent “geen rechten”.

Heeft u de privileges in de eerste kolom vastgelegd, dan kunt u met behulp van de pijltjes op uw

toetsenbord naar een volgende kolom. De kolom waarin u privileges kunt vastleggen, is gekleurd

i.p.v. grijs. Heeft u de rechten in alle kolommen vastgelegd, dan klikt u links onder op de groen

knop Toepassen. Sluit daarna af door op de rode tab rechtsboven te klikken. U komt dan weer in het

scherm Privilegesets.

Indien gewenst kunt u op deze manier meerdere privilegesets maken.

Wilt u op een later tijdstip een privilegeset aanpassen, dan doet u dit als volgt:

In het scherm Privilegesets zoekt u linksboven een set. U voert een naam in en klikt op Akkoord of

drukt op uw toetsenbord op Enter. De betreffende privilegeset wordt linksonder weergegeven. Weet

u de naam van privilegeset niet, klikt u dan linksboven op de knop Toon alle. De gehele lijst met

beschikbare privilegesets wordt dan linksonder weergegeven.

Wilt u de naam van een privilegeset aanpassen, klik dan op de knop (met pen) achter de naam en vul

een andere naam in.

Wilt u de privileges van de set aanpassen, klik dan in het rechter schermdeel op de knop Wijzig

privileges. U voert dan de stappen uit zoals u dit bij een nieuwe privilegeset doet.

Klik op de rode tab rechtsboven om terug te keren naar het hoofdscherm voor applicatiebeheer.

[bewerken] Nieuwe Privilegeset

U begint met het aanmaken van een nieuwe privilegeset. Klik in het deel linksonder (nummer 2 in bovenstaande schermafdruk) op de knop Nieuwe set. In het scherm dat verschijnt vult u een naam in die u aan deze privilegeset wilt geven. Klik op Akkoord om de naam vast te leggen. De naam en datum wordt toegevoegd. Vervolgens ziet u in het rechterdeel van het scherm (nummer 3 in de schermafdruk) details van deze privilegeset. Omdat de set nieuw is, zijn er nog 0 privileges toegekend en zijn er nog geen gebruikers en/of gebruikersgroepen gekoppeld.

U klikt op de knop Wijzig privileges en het onderstaande scherm verschijnt.

File:Admin_Wijzig_Privilegesets.png

Per kolom kunt u aangeven welke privileges er wel of niet moeten gelden. In iedere kolom vindt u een overzicht van functies / rechten en per functie kunt u aanvinken of dit wel of niet mogelijk dient te zijn. Een groen vinkje betekent “wel rechten”; een rood vinkje betekent “geen rechten”. Heeft u de privileges in de eerste kolom vastgelegd, dan kunt u met behulp van de pijltjes op uw toetsenbord naar een volgende kolom. De kolom waarin u privileges kunt vastleggen, is gekleurd i.p.v. grijs. Heeft u de rechten in alle kolommen vastgelegd, dan klikt u links onder op de groen knop Toepassen. Sluit daarna af door op de rode tab rechtsboven te klikken. U komt dan weer in het scherm Privilegesets. Indien gewenst kunt u op deze manier meerdere privilegesets maken.

[bewerken] Privilegeset Aanpassen

Wilt u op een later tijdstip een privilegeset aanpassen, dan doet u dit als volgt.

In het scherm Privilegesets zoekt u linksboven een set. U voert een naam in en klikt op Akkoord of drukt op uw toetsenbord op Enter. De betreffende privilegeset wordt linksonder weergegeven. Weet u de naam van privilegeset niet, klikt u dan linksboven op de knop Toon alle. De gehele lijst met beschikbare privilegesets wordt dan linksonder weergegeven. Wilt u de naam van een privilegeset aanpassen, klik dan op de knop File:Admin_Wijzig_Naam.png en vul een andere naam in. Wilt u de privileges van de set aanpassen, klik dan in het rechter schermdeel op de knop Wijzig privileges. U voert dan de stappen uit zoals deze in het hoofdstuk “Nieuwe privilegeset” be-schreven zijn.

Klik op de rode tab rechtsboven om terug te keren naar het hoofdscherm voor applicatiebeheer

Persoonlijke instellingen