Decos KCS Admin Gebruikersgroepen

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

File:Admin_Knop_Gebruikersgroepen.png

Nadat u Privilegesets heeft aangemaakt, koppelt u gebruikersgroepen aan deze sets. Klik in het scherm voor applicatiebeheer op de knop Gebruikersgroepen.

Een gebruikersgroep bundelt individuele gebruikers tot een groep gebruikers die dezelfde privi-leges hebben. Hiermee versnelt en vergemakkelijkt u het toekennen van privileges en wordt het beheer eenvoudiger.

Let op: gebruikersgroepen hoeft u niet aan te maken, deze worden automatisch gebaseerd op de Active Directory van uw organisatie.

Het scherm Gebruikersgroepen bestaat uit drie delen:

1) Linksboven kunt u een gebruikersgroep zoeken.

2) Linksonder bevindt zich het overzicht van geselecteerde gebruikersgroepen.

3) Rechts kunt u privilegesets koppelen aan gebruikersgroepen of deze sets aanpassen.

Door op de rode tab rechtsboven te klikken, komt u weer in het hoofdscherm voor applicatie-beheer.

File:Admin_Gebruikersgroepen.png

In het scherm Gebruikersgroepen zoekt u linksboven een groep (nummer 1 in bovenstaande afbeelding). U voert een naam in en klikt op Akkoord of drukt op uw toetsenbord op Enter. De betreffende gebruikersgroep wordt linksonder weergegeven (nummer 2 in de afbeelding). Weet u de naam van gebruikersgroep niet, klikt u dan linksboven op de knop Toon alle. De gehele lijst met beschikbare gebruikersgroepen wordt dan linksonder weergegeven. U kunt met behulp van de pijltjes op uw toetsenbord of links onder het scherm door de lijst navigeren. U kunt ook met de muis op een gebruikersgroep klikken. De gebruikersgroep die u geselecteerd heeft, wordt in een afwijkende kleur grijs weergegeven. Zodra u een gebruikersgroep geselecteerd heeft, worden de details in het rechter gedeelte van het scherm weergegeven (nummer 3 in de afbeelding). Er wordt weergegeven hoeveel gebruikers er in deze gebruikersgroep zitten, u kunt bekijken welke personen dit zijn en u kunt de privileges van deze groep wijzigen of (indien dit nog niet gedaan is) koppelen.

Klik op de knop Wijzig privileges. Het volgende scherm verschijnt:

File:Admin_Gebruikerscherm_Wijzig_Privileges.png

Plaats een vinkje voor de gewenste set en klik op Toepassen. U krijgt de melding dat de privile-geset succesvol is gekoppeld. Sluit af door op de rode tab rechtsboven te klikken.

Wilt u echter voor de betreffende gebruikersgroep een privilegeset koppelen die iets afwijkt van de beschikbare sets, dan is dat eenvoudig te realiseren:

  • Koppel een bestaande privilegeset zoals hierboven beschreven is.
  • Plaats daarna vinkjes bij de privileges die u voor deze specifieke groep wilt wijzigen.
  • Klik op Toepassen.
  • Sluit af door op de rode tab rechtsboven te klikken.

Op deze manier past u de privileges voor alleen deze gebruikersgroep aan en de standaard privilegeset blijft ongewijzigd.

Persoonlijke instellingen