Decos KCS Admin Gebruikers

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

File:Admin_Knop_Gebruikers.png

Nadat u Privilegesets heeft aangemaakt en Gebruikersgroepen eraan heeft gekoppeld, kunt u eventueel de privileges van individuele gebruikers aanpassen. Klik in het scherm voor applica-tiebeheer op de knop Gebruikers.

Let op: gebruikers hoeft u niet aan te maken, deze worden automatisch gebaseerd op de Active Directory van uw organisatie.

Het scherm Gebruikers bestaat uit drie delen:

1) Linksboven kunt u een gebruiker zoeken.

2) Linksonder bevindt zich het overzicht van geselecteerde gebruiker.

3) Rechts kunt u privilegesets koppelen aan een gebruiker of deze sets aanpassen.

Door op de rode tab rechtsboven te klikken, komt u weer in het hoofdscherm voor applicatie-beheer.

File:Admin_Privilegesets2.png

In het scherm Gebruikers zoekt u linksboven een gebruiker (nummer 1 in bovenstaande afbeel-ding). U voert een naam in en klikt op Akkoord of drukt op uw toetsenbord op Enter. De betref-fende gebruiker wordt linksonder weergegeven (nummer 2 in de afbeelding). Weet u de naam van gebruiker niet, klikt u dan linksboven op de knop Toon alle. De gehele lijst met beschikbare gebruikers wordt dan linksonder weergegeven. U kunt met behulp van de pijltjes op uw toet-senbord of links onder het scherm door de lijst navigeren. U kunt ook met de muis op een ge-bruikersgroep klikken. En in dit schermdeel zijn tabjes beschikbaar met daarop de beginletters van achternamen van de gebruikers. Door op een tabje te klikken krijgt u direct de lijst met gebruikers op uw scherm waarvan de achternaam met deze letter begint. De gebruiker die u selecteert, wordt in een afwijkende kleur grijs weergegeven. Achter de naam wordt o.a. aangegeven wanneer de laatste keer ingelogd werd op het Decos KCS door deze gebruiker.

Zodra u een gebruiker selecteert, worden de details in het rechter gedeelte van het scherm weergegeven (nummer 3 in de bovenstaande afbeelding). Er wordt o.a. weergegeven in welke gebruikersgroep of -groepen deze persoon zit en u kunt de privileges van deze gebruiker wijzigen of (indien dit nog niet gedaan is) koppelen.

Klik op de knop Wijzig privileges. Het onderstaande scherm verschijnt.

File:Admin_Wijzig_Privileges.png

Plaats een vinkje voor de gewenste set en linksonder op de knop Toepassen. U krijgt dan de melding dat de privileges succesvol zijn opgeslagen. Sluit af door op de rode tab rechtsboven te klikken.

Wilt u echter voor de betreffende gebruiker een privilegeset koppelen die iets afwijkt van de beschikbare sets, dan is dat eenvoudig te realiseren:

  • Koppel een bestaande privilegeset zoals hierboven beschreven is.
  • Plaats daarna vinkjes bij de privileges die u voor deze specifieke gebruiker wilt wijzigen.
  • Klik op Toepassen.
  • Sluit af door op de rode tab rechtsboven te klikken.

Op deze manier past u de privileges voor alleen deze gebruiker aan en de standaard privilegeset blijft ongewijzigd.

Persoonlijke instellingen