Decos KCS Admin Configureer Rapporten

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

File:Admin_Knop_Configureer_Rapporten.png

Kiest u voor het onderdeel Configureer rapporten, dan krijgt u een overzicht van de standaard door Decos ingestelde rapporten.

File:Configureer_Rapporten.png

Standaard zijn in het Decos KCS rapporten ingesteld voor:

- Service: deze rapporten tonen de gezondheid van het KCS. Het toont de beschikbaarheid van het KCS, inclusief de systemen die aan het KCS gekoppeld zijn. Er zijn rapporten beschikbaar voor service die dagelijks, wekelijks of maandelijks verstuurd worden.

- Terugbelnotitie: deze rapporten geven weer hoeveel openstaande terugbelnotities er zijn die op dat moment al afgehandeld hadden moeten zijn. Er zijn rapporten beschikbaar voor openstaande terugbelnotities die dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks verstuurd worden.

- Contact: deze rapporten geven informatie over contactmomenten die in het systeem zijn vastgelegd. Er zijn twee typen rapporten beschikbaar in deze categorie. Er zijn rapporten die informatie geven over het aantal contacten dat direct is afgehandeld en er zijn rapporten die informatie geven over het aantal afgehandelde contacten per kanaal. Voor beide typen geldt dat deze rapporten dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks verstuurd worden.

Als applicatiebeheerder van het Decos KCS heeft u de mogelijkheid om te bepalen wie binnen uw organisatie een rapportage per e-mail ontvangt. U kiest in een van de kolommen Service - Terugbelnotitie – Contact het rapport dat u wilt versturen. Door bij het betreffende rapport op de knop Meer te klikken, verschijnt in de linker kolom informatie over dit rapport. Naast de naam van het rapport wordt een korte omschrijving gegeven. Door op de knop Bewerken te klikken, kunt u een taal selecteren waarin het rapport wordt weergegeven. Klik op het vergrootglas achter het veld E-mailontvangers. In het zoekscherm dat verschijnt vult u een (deel van) een naam in en druk op enter. Alle namen en/of e-mailadressen die aan deze zoekterm voldoen worden weergegeven. Door op Selecteer te klikken wordt het e-mailadres van de gewenste medewerker toegevoegd aan de lijst van e-mailontvangers.

Leg dit vast door in de basiskolom op de knop Toepassen te klikken.

Persoonlijke instellingen