Configeditor

Van Decos

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

[bewerken] Config editor

Dit gaat over de config editor, waar die staat, wie kan inloggen en wat het ding doet


[bewerken] Secties

Er bestaan secties, namelijk onderstaande.


[bewerken] Settings prefix

Settings prefix
Optie Omschrijving
Selected prefix Instellingen prefix voor database-instellingen. Na het selecteren van een andere prefix worden alle instellingen die zijn gemarkeerd met * geladen. U kunt ook een nieuwe prefix toevoegen om aangepaste instellingen te definiëren.

[bewerken] Authentication

Hier worden opties vastgelegd over inloggen

Authentication
Optie Omschrijving
Enable Login Autocomplete Stel in op False om automatisch aanvullen in de login webpagina uit te schakelen.
KCS User photo token Token die wordt gebruikt door JOIN JKC om gebruikersfoto's te streamen.

De standaard token wordt afgeleid van de JOIN licentie data.

LDAP domain Geeft de domeinnaam terug bij gebruik van LDAP Authenticatie. Indien er een lege waarde ingesteld dient te worden (bijvoorbeeld voor OID), configureer dan: <EMPTY>
Login lifetime for tablet application Stelt de tijdsduur in voor het automatisch inloggen van JOIN op de tablet. Zet hem op 0 om deze optie uit te schakelen. Standaardwaarde is 12 uur.
No Expiration Users Pipe gescheiden lijst van gebruikers waarbij het wachtwoord nooit verloopt. Standaard staat ADMINISTRATOR erbij (Deze instelling wordt genegeerd als LDAP-authenticatie wordt gebruikt).
Password Expiration Days De periode in dagen dat het wachtwoord verloopt. Standaardwaarde is 0 wat betekent dat het wachtwoord nooit verloopt
Password Expiration Warn Days Het aantal dagen voordat het wachtwoord verloopt en de gebruiker gewaarschuwd dient te worden dat zijn wachtwoord zal verlopen.

Standaardwaarde is 5 (Deze instelling wordt genegeerd als LDAP-authenticatie wordt gebruikt).

Truncate user names for single logon Als deze instelling aanstaat (standaard), worden de Windows/Novell gebruikersnamen afgekort tot 16 karakters wanneer we deze met SingleSignOn vergelijken

met de gebruikersnamen in JOIN.

Use ADFS authentication * Zet deze optie aan als ADFS authenticatie moet worden gebruikt (hiervoor dient wel de ADFS module te zijn aangeschaft).

Als ADFS authenticatie aan staat moet u de 'ADFS Server URL' en 'Base URL' onder de sectie 'ADFS' configureren. Als 'Use ADFS authentication' aan staat worden de LDAP -en single logon instellingen genegeerd. Standaard waarde: False.

Use LDAP authentication Zet deze optie aan als LDAP authenticatie moet wordne gebruikt. 'Use LDAP authentication' kan niet aangezet worden wanneer 'LDAP domain' leeg is.
Use single logon Vul hier de IP reeks in van de werkstations die single logon mogen gebruiken.

Zet deze optie op 'True' om single logon voor álle werkstations toe te staan (dit wordt echter afgeraden).

Valid domain Lijst van toegestane domeinnamen voor single login.

Het configureren van meerdere domeinnamen is toegestaan. Gebruik hiervoor het pipe-teken tussen de verschillende domeinnamen.

[bewerken] Background Services

Optie Omschrijving
Allow 64-bits mode Zet deze optie op true om background processen in 64-bit mode te laten draaien. Er moet wel een 64-bit database driver beschikbaar zijn
Management overview generation time Geef hier aan op welke tijd de managementoverzichten gegenereerd moeten worden
Management overview scheduled days Geef hier aan op welke dagen de managementoverzichten gemaakt moeten worden.
Message Queuing enabled Staat standaard op True als de Microsoft Message Queuing ondersteund wordt door de background service en MMQ gedetecteerd is. Zet deze op False als MMQ niet gebruikt moet worden voor audit en notificaties
OCR always skip failed scans Geef hier aan of scans die mislukt zijn overgeslagen moeten worden door de OCR
OCR custom condition <onbekend>
OCR End time Geef hier aan hoe laat de OCR service moet stoppen (bijv. 06:00)
OCR Fail message Vul hier het bericht in dat getoond wordt in het veld 'Uitgebreide inhoud' wanneer de ORC van een scan is mislukt
OCR Interval Geef hier in minuten aan met welke interval elke succesvolle ORC scan plaats moet vinden
OCR Reindex all Geef hier aan of scans altijd geherindexeerd moeten worden ongeacht of het MEMO veld gevuld is of niet
OCR Start time Geef hier aan hoe laat de OCR service moet starte (bijv. 01:00)
OCR Weekend end time Geef hier de tijd aan (uu:mm) wanneer de OCR service zou moeten stoppen op zaterdag of zondag
OCR Weekend start time Geef hier de tijd aan (uu:mm) wanneer de OCR service zou moeten starten op zaterdag of zondag

[bewerken] Background Task Servers

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Barcode Process Settings

Optie Omschrijving
Barcode watcher settings Dit item kun je uitklappen in de config editor om de settings terug te vinden
Barcode failed path Als de barcode niet herkend wordt zal de scan naar deze map verplaatst worden
Barcode input path Dit is het pad waar de barcodescans binnen moeten komen
Barcode output path Als de barcode wel herkend wordt maar de registratie waar deze bij hoort niet gevonden wordt dan wordt de scan naar deze map verplaatst
Barcode work path Dit is het pad dat gebruikt wrodt om tijdelijk bestanden op te slaan als ze verwerkt worden
Empty page size TIFF bestanden die kleiner zijn dan de bytes die hier zijn aangegeven worden gezien als leeg
Include sub directories Geef hier aan of de subdirectories wel of niet doorzocht moeten worden
Manual crawl time span Geef hier aan welke tijd er zit tussen twee handmatige crawl acties
Minimum barcode length De Background service zal barcodes negeren die minder tekens hebben dan hier is aangegeven
PDF reading type Gebruik Images (standaard) of Render als PDFReadingType voor de barcode lezer
Print and Scan folder Als deze op true wordt gezet zal de Background service proberen de barcodes te koppelen aan registraties in JOIN. Scans met matchende barcodes worden opgeslagen in JOIN en de anderen worden in de Failed map geplaatst. Als deze optie op false staat worden scans met kloppende barcodes in de Output map geplaatst en de anderen in de Failed map.
Regular expression Je kunt hier een regular expression invullen om ervoor te zorgen dat alleen barcodes die hier aan voldoen worden verwerkt. Bijvoorbeeld \b[Z][0-9a-fA-F0-9]{10}\b om alleen barcodes die gegenereerd zijn door JOIN te herkennen. Als deze leeg is worden alle barcodes verwerkt.
Replace Original File Als deze op True staat en Print and Scan folder is ook op True gezet worden alle scans met matchende barcodes als PDF in JOIN opgeslagen
Set Main Item Field Vul hier een interne veldnaam voor JOIN in. Als Print and Scan folder op true staat en Set Main Item field en Set Main item value zijn gevuld dan wordt dit veld met de waarde gevuld bij het koppelen van de barcode scan
Set Main Item value Vul hier een waarde in die gevuld moet worden in de interne veldnaam voor JOIN. Als Print and Scan folder op true staat en Set Main Item field en Set Main item value zijn gevuld dan wordt deze waarde gevuld bij het koppelen van de barcode scan
Write PDF to output directories Als deze op true staat worden barcode scans als PDF in plaats van TIFF opgelsagen in de output en failed mappen. Deze setting heeft geen invloed op het opslaan in JOIN zelf. Als de output map door een extern proces gebruikt wordt moet je het configuratie/xls bestand aanpassen als je de Write to PDF setting verandert.

[bewerken] Case Documents Settings

Optie Omschrijving
Force to select case documents before filtering Zet deze op True om het selecteren van een zaakdocument (documenttype) bij het filteren te verplichten
Show case documents book in tree menu Zet deze op true om het Zaakdocumenten boek in de boomstructuur te tonen. Hiermee kunnen gebruikers zoeken in zaakdocumenten door alle zaaktypen

[bewerken] Chains Settings

Optie Omschrijving
Chains Production Environment Als deze op True staat worden zaken gesynchroniseerd met/tussen de productieomgeving(en). Geldige licentie voor JOIN Samen is nodig.

[bewerken] Customization

Optie Omschrijving
Application title (long) Hier kun je de titel die getoond wordt in de browser configureren
Application title (short) Hier kun je de titel die getoond wordt in de browser configureren
Document browse mode allowed Als deze op True staat kun je de button voor het bladeren door gekoppelde documenten aanzetten. Als je een zaak aanklikt zie je direct de tab met documenten
Document browse mode default Zet de Bladeren door gekoppelde documenten optie standaard aan als deze op True staat.
Focus on shared notes Als deze op False staat worden standaard de Commentaren getoond en als deze op True staat wordt standaard de Uitgebreide inhoud getoond. Als één van de twee leeg is wordt altijd het gevulde onderdeel getoond
Number of buttons in form view for Tablet application Geef hier het aantal knoppen op dat op de tablet in het formulier getoond moet worden. De rest zit dan onder een dropdown menu

[bewerken] DecosAdmin Settings

Optie Omschrijving
Background service TCP channel TCP kanaal dat gebruikt wordt in de communicatie met de Background service (standaard 8080). Het kanaal moet wel anders zijn per omgeving als er meerdere omgevingen op 1 server draaien
DecosAdmin max list length Maximale list lengte die automatisch getoond wordt in DecosAdmin. Voor lijsten die groter zijn moet een filter opgegeven worden.

[bewerken] DecosConnect Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Default Rights

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Edit Form Service Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] E-mail Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Fax Process Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] File Transfer

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] File Viewer Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Fulltext Search

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Geo Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Image Processing Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] KCS

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Library Catalog Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Logging

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Miscellaneous Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Notification Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Office Online Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Oracle-specific Settings

Optie Omschrijving
Dit is een optie Dit is een omschrijving

[bewerken] Path Settings

Optie Omschrijving
Common path het pad naar de map "common" op de JOIN Applicatieserver (of fileserver)
Doc root De verwijzing naar de "letters" map op de JOIN Applicatieserver (of fileserver) waar alle bestanden worden opgeslagen
Dot root De verwijzing naar de "dot" map op de JOIN Server waar alle sjablonen worden opgeslagen
Excluded scansource monitor subdirectories De submappen van de scansource-map die niet moeten worden gemonitord door de backgroundservice. Pipe-scheidingsteken gebruiken.
Form scan template path Niet meer in gebruik.
Index ASP path Hoofdmap waar de ASP(X) bestanden zich bevinden
Log files path het standaard pad waar alle logbestanden naar weggeschreven worden
Report root Hoofdmap voor de output van overzichten
Scan root Hoofdmap voor de opslag van scan-containers (zogenaamde DSC bestanden)
Scansource Het pad naar de mappen (standaard of per gebruiker) waar scanbestanden staan die nog moeten worden verwerkt in JOIN Zaak & Document
Temp path Het pad naar de map waar tijdelijke bestanden worden weggeschreven
UNC Doc root zie DOC Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Dot root zie Dot Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Scan root zie Scan Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Scansource zie Scansource. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.

[bewerken] PDF Conversion Settings

Optie Omschrijving
Auto OCR Scan maximum pages Max aantal pagina's dat wordt ge-OCR'd voordat PDF conversie plaatsvindt. 0 betekent dat de feature is uitgeschakeld. Standaard op 0 zetten.
Convert EML files to PDF Zet op true als u EML bestanden (groupwise) wilt converteren. Nadeel is dat bijlagen niet worden geconverteerd en kwijtraken)
Convert MSG files to PDF Zet op true als u MSG bestanden (MS Outlook) wilt converteren. Nadeel is dat bijlagen niet worden geconverteerd en kwijtraken)
PDF Conversion service TCP Channel TCP kanaal die wordt gebruikt om met de PDF convertor service te communiceren. Standaard kanaal 8090.
PDF Version De gebruikte PDF versie. Standaard versie 1.4. U kunt een andere versie kiezen uit de beschikbare uitklaplijst
PDF/A compliance level Het compliance level dat de PDF conversie als output moet gebruiken. Standaard PDF/A-1b (PDF/A-1a en PDF/A-1b gebruiken versie 1.4, PDF/A-2a en 2b gebruiken versie 1.7)
PDF/A Conversion error action Wordt alleen gebruikt bij 1a of 2a, stel in welke actie moet worden ondernomen bij een error. niet relevant bij andere versies van PDF/A.
PDF/A-1b file extensions docx)
Save converted PDF as UTF8 Gebruik deze instelling als de PDF markup als UTF-8 moet worden opgeslagen. Bijvoorbeeld bij chinese karakters.
Skip conversion of read-only files Als deze optie aan staat worden de bestanden van afgehandelde registraties niet geconverteerd naar PDF. Dan worden alleen on demand conversies uitgevoerd (computeractie, custom button of ondertekenen van bestanden)

[bewerken] PDF Signing

Optie Omschrijving
PDF Signing service TCP Channel [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken] Het TCP kanaal dat wordt gebruikt om met de JOIN PDF Signing service te kunnen communiceren. Standaard wordt kanaal 8091 gebruikt.
PFX file full path [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het volledige pad naar het PFX bestand dat een certificaat bevat
PFX file password [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]het private wachtwoord voor het PFX bestand
PKCS#11 CKA ID [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Hex encoded string with identifier (value of CKA_ID attribute) of the private key used for signing. Mag leeg worden gelaten wanneer een CKA Label is gespecificeerd.
PKCS#11 CKA Label [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Label van de private key die wordt gebruikt voor ondertekening. Mag leeg zijn als de CKA ID is gespecificeerd
PKCS#11 Library path [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het volledige pad naar de library die PKCS#11 functies implementeert
PKCS#11 Token label [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Label van het token dat de ondertekeningssleutel bevat. Mag leeg zijn als de Token Serial is gespecificeerd
PKCS#11 Token PIN [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]PIN voor de token.
PKCS#11 Token Serial [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het serienumber van de token die de ondertekenings sleutel bevat. Mag null zijn als de token label is gespecificeerd
Sign PDF in local service [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken] Wijzig naar TRUE om de JOIN PDF Signing service the activeren (ondertekenen van PDF bestanden).

[bewerken] Proxy Settings

Optie Omschrijving
Proxy address Als een proxy verplicht is om met internet te verbinden, wordt deze hier ingesteld in het formaat "server:port"
Proxy password Het wachtwoord van de proxy wanneer authenticatie verplicht is. Alleen standaard authenticatie (basic)
Proxy username idem als wachtwoord, maar dan de gebruikersnaam

[bewerken] Regional Settings

Optie Omschrijving
Default language Standaard taal wanneer de gebruiker geen voorkeurstaal heeft ingesteld
Eight digit date format Datumformaat dat wordt gebruikt om 8-digit datums te interpreteren
Languages Welke talen worden aan de eindgebruikers getoond. Ondersteuning wordt geboden voor Nederlands, Duits, Frans, Engels en Hindi.
Six digit date format Datumformaat dat wordt gebruikt om 8-digit datums te interpreteren
US Locale Zet op "true" om US Lokalisatie te activeren. Standaard op false, alleen voor klanten in de Verenigde Staten

[bewerken] RSS Server Settings

Optie Omschrijving
RSS Server enabled als deze aanstaat, is de JOIN RSS server geactiveerd
Allow anonymous access Sta anonieme toegang toe tot alle RSS feeds van de RSS Server. Standaard staat deze op false. We raden aan deze niet op true te zetten.
RSS: CSS Stylesheet Naam van het JOIN RSS Stylesheet. Standaard "itemcontent.css"
RSS: Line feed
Maximum number of results Het maximum aantal resultaten dat via een feed wordt ontvangen (standaard 250)

[bewerken] Scan OCR Settings

Optie Omschrijving
Charac Tell path Niet meer in gebruik. Standaard maakt JOIN Zaak & Document gebruik van Tesseract OCR.
Online OCR True betekent dat Online OCR is geactiveerd
Save OCR word positions Als deze setting op true staat, dan wordt de positie van de OCR tekst ook opgeslagen, zodat de tekst eenvoudiger te selecteren is in de PDF.
Use OCR Engine Niet meer in gebruik. Standaard maakt JOIN Zaak & Document gebruik van Tesseract OCR.

[bewerken] Scan Processing Settings

Optie Omschrijving
Automatic color detection - black level Pixels met een helderheid onder dit niveau zullen als zwart worden beschouwd (standaard 30%)
Automatic color detection - max color % Als de afbeelding meer gekleurde pixels bevat dan dit percentage wordt het als kleur opgeslagen (standaard 3%)
Automatic color detection - max gray % Als de afbeelding meer gekleurde pixels bevat dan dit percentage wordt het als kleur opgeslagen (standaard 10%)
Automatic color detection - white level Pixels met een helderheid boven dit niveau zullen als wit worden beschouwd. (standaard 96%)
Scan blank page complexity (black and white) Instelling bepaalt wanneer een zwart-witpagina als lege pagina wordt beschouwd (en uitgefilterd door de scansoftware) Standaard 50)
Scan blank page complexity (color) Instelling bepaalt wanneer een kleurpagina als lege pagina wordt beschouwd (en uitgefilterd door de scansoftware) Standaard 50)
Scan detection interval (seconds) het aantal seconden tussen het controleren op nieuwe scans in de scanwerkvoorraad (scansource)
Scan file monitor delay (seconds) De minimale tijd dat de scan file monitor moet wachten nadat een bestand is aangepast door de scanner voordat deze wordt verwerkt. Standaard waarde 30 seconden, minimum 10 seconden)

[bewerken] URL Settings

Optie Omschrijving
Asp root De asp hoofd-URL van de JOIN Website
Aspx site De aspx hoofd-URL (onder de JOIN Website)
Computer action root URL Dit is de URL die de webserver kan gebruiken om de eigen website te bereiken. Als de URL niet is ingevuld, wordt standaard de aspx-site van de JOIN Website gebruikt.
DecosWeb IP bevat de waarde voor %DECOSWEBIP%-macro die door applicaties wordt gebruikt die niet automatisch een IP adres kunnen genereren
DecosWeb Site bevat de waarde voor %DECOSWEBSITE%-macro die door applicaties wordt gebruikt die niet automatisch een server URL kunnen genereren
Report root HTML de hoofdmap voor overzichten output

[bewerken] Validation Settings

Optie Omschrijving
Administrator unvalidated items delay (minutes) De minimale tijd in minuten die het duurt voordat een nog niet opgeslagen registratie zichtbaar wordt voor een administrator. Een item wordt voor andere gebruikers namelijk alleen zichtbaar als zij deze zelf hebben aangemaakt of standaard 3 uur na het aanmaken van de registratie.

[bewerken] WebPart Settings

Optie Omschrijving
Webpart: DecosRSS URL De JOIN RSS site locatie zoals deze in webparts wordt gebruikt. Standaard gebruiken we de "root" van de aspx-site
Webpart: Decosweb URL De JOIN Website locatie die gebruikt wordt in webparts
Webpart: management report user De login naam van de JOIN gebruiker die de rapportages draait in de webparts
Webpart: max. number of columns het maximaal aantal kolommen dat wordt getoond in een lijst-webpart
Webpart: max. number of rows het maximaal aantal rijen dat wordt getoond in een lijst-webpart
Webpart: open in new window Als u deze op "true" zet dan wordt het JOIN scherm geopend in een nieuw scherm (browserafhankelijk: scherm of tab)

[bewerken] Zaaktypen.nl Synchronisation

Optie Omschrijving
Customer ID De ID van de klant om te kunnen aanmelden in JOIN Zaaktypen. Deze ID kan worden gevonden in de "page source" van de website Zaaktypen.nl
Enable subscription (push updates) Als de optie op true staat worden zaaktypen bij publicatie gepushed naar de ZTC Sync Service, die de verwerking regelt in JOIN Zaak & Document
I-Navigator sync interval (hours) Maakt u gebruik van de I-Navigator zaaktypenintegratie, dan stelt u hier in binnen welke interval data uit I-Navigator wordt verstuurd naar Zaakktypen
I-Navigator webservice URL De URL van de webservice van I-Navigator. Als deze URL niet is ingevuld is er geen werkende koppeling met I-Navigator mogelijk. De webservice dient u apart aan te schaffen bij de leverancier van I-Navigator
Publication Environment NAME De naam van de omgeving zoals deze wordt getoond in het publicatievenster in JOIN Zaaktypen
Zaaktypen.nl service URL De URL van de JOIN Zaaktypen service (https://www.zaaktypen.nl/ZtcService.svc)
Persoonlijke instellingen